Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
194Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suport de Curs Drept International Public[1]

Suport de Curs Drept International Public[1]

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 11,374 |Likes:
Published by ale15

More info:

Published by: ale15 on Nov 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1.1.Natura si dezvoltarea dreptului internationalpublic, stabilirea surselor si principiilor generale.
Dealungul timpului, de la peşteră la computer, un roldeosebit la jucat întotdeauna
ideea de lege
– ideea că ordineaeste necesară şi că haosul este dăunător unei existenţe onestedrepte şi stabile. Orice societate, fie mică sau mare, puternicăsau slabă, şi-a creat un cadru de principii după care să poată săse dezvolte. Ce este permis şi ce nu este permis,(acte permisive, acte interzise),oamenii a început să se înţeleagă citeste de importanta ordinea si legea.Strudiul legii este in mare masura studiul istoriei. Istoriasa inseamna eforturile de a impune constrangeri legale asupraconflictelor armate prin negocieri intre puterile militare,eforturi care nu au reusit sa se concretizeze intodeauna intratate;iar tratatele rezultate au fost adesea mai putin eficiente.Cu toate acestea in timp, ele au produs, impreuna cu alte surse,un corp de lege recunoscut, ca avand caracter obligatoriu sieficient pentru parti.Putem spune deci ca;
 Legea este acel element care oblimembrii unei comunităţi reia îaparţin, la recunoterea unor valori şi standarde
. 
Estedeopotrivă
 permisivă 
în oferirea posibilităţii indivizilor de a-şistabili propriile relaţii legale, cu drepturile şi obligaţiile cedecurg din acestea, precum şi crearea unor contracte, şi
coercitivă ,
în pedepsirea acelora care îi încalcă prevederile.In literatura de specialitate s-au dat numeroase definitiiacestui drept cuprinzind eementele sale esentiale(ansamblu de
 
normr juridice,relatiile dintre subiectele sale pe baza acorduluide vointa,respectarea normeleor in mod liber etc.),la modulgeneral insa putem definii dreptul international ca o;
 Legeinternationala care constă într-o serie de reguli caredirecţionează conduita umană şi reflectă, până la un punct,ideile şi preocupările societăţii în îndeplinirea funcţiilor salein relatiile internationale.
Asta ar fi ceea ce numim drept internional, cuimportanta difereă că principalele subiecte de dreptinternaţional sunt naţiunile-state, nu cetăţenii în modindividual. Există multe diferenţe între legile unei ţări (dreptulintern) şi legile care operează în afara, sau între state,organizaţiile internaţionale şi în anumite cazuri, intre indivizi.Dreptul internaţional în sine, este împărţit în; conflictulde legi (sau dreptul internional privat cum este denumituneori) şi dreptul internaţional public (de obicei numit doar drept internaţional)
1
.
Dreptul internaţional public are ca obiect relaţiiledintre state în toate formele sale, de la război la sateliţi şireglementează funcţiile mai multor instituţii internaţionale.
 Numai relatiile dintre stubiectele dreptului international public,in primul rind,dintre state, fac obiectul acestuidrept
2
,(relatiile contractuale dintre un stat si o persoana juridicasau fizica, nu cad sub incidenta dreptului international public).Dreptul international public poate fi universal sau general,(cazîn care legile prevăzute obligă toate statele), sau regional, când
1
Termenul a fost folosit pentru prima data de catre J.Bentham:vezi
 Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
1780.
2
Martian Niciu
Drept International Public
Editura Servosat 1997 p.6.
 
un grup de state legate geografic sau ideologic recunosc legilespeciale care le sunt aplicabile, de exemplu, practica aziluluidiplomatic care s-a dezvoltat mai ales în America Latină
3
.
1.1.1. Legea şi rolul fortei în comunitatea mondială
Un aspect important este cel al calităţii legi, a dreptuluiinternaţional in general. Fiecare parte a unei disputeinternaţionale necesita fără îndoială o justificare legală pentruacţiunile respective iar în sistemul internaţional nu există oinstituţie independentă care să poată determina problematica şisă dea o decizie finală.Practic ar trebui sa avem neapărat un organ recunoscutcare să legifereze, să creeze legi, o ierarhie a curţilor cu jurisdicţia obligatorie in masura sa rezolv disputele legate deasemenea legi şi un sistem acceptat care să promulge acestelegi.
 Fără corpuri legiuitoare judiciare şi executive nu se poatevorbi despre o ordine legală 
4
.Dar, dreptul internaţional nuintră în aceascategorie,el nu are corpuri legiuitoare.Adunarea Generală a Naţiunilor Unite cuprinzând delegaţi dintoate statele membre, funcţionează, dar rezoluţiile sale nu suntlegal obligatorii, unele organe ale Naţiunilor Unite având
3
Regulile dreptului internaţional trebuie distinse de practici internaţionale precum salutarea steagurilor navelor străine pe mare care sunt implementatenumai din respect şi nu sunt din punct de vedere legal obligatorii. La fel esteo greşeală a confunda dreptul internaţional cu moralitatea internaţională,acest lucru trebuind evitat. Deşi acestea au puncte comune, prima disciplinăeste legală şi in privinţa formei şi a conţinutului său, în timp ce conceptul demoralitate internaţională este o ramură a eticii.
4
H.I.A.Hart,
TheConcept of law
,Oxford;1961.

Activity (194)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alex Niculai liked this
Cosmin Marinescu liked this
mihaela liked this
olgacovali liked this
Natalia Rotaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->