Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Laporan Kerjaamal Pendidikan Moral

Contoh Laporan Kerjaamal Pendidikan Moral

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 26,576|Likes:
Published by kimchu60

More info:

Published by: kimchu60 on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2015

pdf

text

original

 
Bidang : Perkembangan DiriTajuk : Membantu menjaga anak jiranPenganjur : Ng Chi San, pelajarMatlamat : Mewujudkan suasana yang harmoni dengan jiran supaya kesejahteraan hidup terjaminObjektif : 1. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keadaan jiran.2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat dengan jiran.3. Melahirkan pendirian yang amanah dalam melaksanakan tugas.: Aktiviti membantu menjaga anak jiran dijalankan pada 23 April 2010 iaitu pada hari Jumaatdari jam 2.00pm hingga 5.00pm. Saya seorang telah dipertanggungjawab untuk membantu jiran,iaitu Puan Aisya untuk menjaga anaknya selepas sekolah pada hari tersebut.Sebelum memulakan aktiviti tersebut, saya berbincang dengan jiran bahawa membantubeliau menjaga anaknya yang masih kecil semasa beliau keluar untuk menguruskan perkara bank.Saya telah membawa anaknya ke rumah sendiri sepanjang masa beliau tidak berada di rumah.Semasa perjalanan aktiviti, saya telah menjaga anak jiran dengan sebaik-baiknya. Sayabertanggungjawab untuk memastikan bayi jiran meminum susu pada tepat masa berasaskankuantiti kesederhanaan. Saya juga prihatin terhadap ketidakselesaan bayi tersebut dan rajinmemenuhinya tanpa mengenal penat lelah. Sikap amanah dalam menlaksanakan aktivitimembantu menjaga anak jiran dapat diterapkan. Saya juga telah mematuhi segala arahan diberioleh jiran supaya kerja akan berjalan lancar.Tepat pada waktu 5.00pm, bayi telah dipulangkan kepada jiran. Jiran saya, Puan Aisya amatberpuas hati dengan tugas yang telah saya jalankan.: Semasa aktiviti membantu menjaga anak jiran dilancarkan, saya memastikan tugas yangdiberi dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh bertanggungjawab. Saya tidak merungut atautidak berpuas hati apabila diamanah untuk menjaga bayi jiran malah mengamalkan tugas itudengan penuh toleransi. Saya telah memberi makanan dan minuman kepada bayi mengikut arahan jiran pada masa tertentu. Saya turut berprihatin dengan keadaan dan keperluan bayi.: Aktiviti kerja amal iaitu membantu menjaga anak jiran telah membuatkan saya bersaya insaf tentang kepentingan menjalin hubungan yang erat dengan jiran. Saya dapat memahami bahawa jikalau hubungan degan jiran kurang aman, maka kehidupan kita tidak dapat mencapaikesejahteraan dan keharmonian. Hal ini juga memberi kesedaran kepada saya bahawa sikaptolong-menolong harus diamalkan apabila mana-mana pihak diperlukan bantuan. Pengajaran yangsaya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai bertanggungjawab apabila sesuatu tugasdilaksanakan. Akhirnya, saya juga bersyukur kerana aktiviti kerja amal ini telah mengubah sikapsaya supaya sentiasa menjalin hubungan yang erat dengan jiran.PerjalananprojekPeranansayaKesan yangdiperolehi
www.papercollection.wordpress.com 
 
Bidang : KekeluargaanTajuk : Persediann menyambut perayaan Tahun Baru CinaPenganjur : Ng Yew Fatt, ketua keluargaMatlamat : Mewujudkan suasana yang bersih, ceria dan selesa untuk perayaan Tahun Baru Cina.Objektif : 1. Mengamalkan sesuatu kebiasaan yang diwarisi turun-temurun selama ini bersama keluarga.2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat di kalangan anggota keluarga.3. Melahirkan anggota keluarga yang saggup melaksanakan kewajipannya terhadap keluarga.: Aktiviti persediaan menyambut Tahun Baru Cina dijalankan pada 13 Febuari 2010 iaitu padahari Sabtu dari jam 1.00pm hingga 5.00pm. Saya sekeluarga telah melibatkan diri dalam aktivitipersediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini.Sebelum memulakan aktiviti tersebut, kami telah mengadakan perbincangan antara ahlikeluarga tentang agihan tugas. Dalam perbincangan, saya telah menyumbang idea supaya pintupintu gerbang rumah kami dicat semula.Semasa perjalanan aktiviti, saya dan ahli keluarga menyumbangkan tenaga untuk gotongroyong tersebut. Kami bekerjasama untuk memastikan kerja-kerja berjalan lancar. Saya diamanahuntuk menukarkan bantal tas dan bed cover baru. Kami telah bersukarela untuk melaksanakantanggungjawab terhadap keluarga dengan tungkus lumus. Sikap kasih sayang terhadap keluargadapat diterapkan apabila kami sanggup bantu-membantu antara satu sama lain semasa melakukantugas. Selaku ahli keluarga, saya mematuhi segala arahan ketua keluarga supaya keadaan terkawaldan wujudnya suasana harmoni.Tepat pada pukul 5.00pm, semua tugas telah kami siapkan. Aktiviti persediaan meyambutperayaan Tahun Baru Cina ini amat berjaya atas kerjasama antara ahli keluarga.: Semasa aktiviti persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina dilancarkan, sayamemastikan semua arahan dan tugas yang diarahkan oleh ketua keluarga dilakukan dengan baikdan penuh tanggungjawab. Saya tidak merungut atau tidak berpuas hati apabila diamanahkanuntuk membuat persediaan bersama keluarga untuk perayaan Tahun Baru Cina kerana sayasepatutnya mengekalkan tradisi kekeluargaan ini. Saya juga menyumbangkan idea bagi mengecatpintu gerbang supaya aktiviti gotong-royong ini lebih sempurna. Saya turut merakamkan gambarfoto sepanjang aktiviti dijalankan.: Aktiviti kerja amal iaitu persediaan menyambut perayaan Tahun Baru Cina telahmembuatkan saya berasa insaf tentang kepentingan mengamalkan sesuatu kebiasaan yang diwarisiturun-temurun bersama keluarga. Saya dapat memahami bahawa jikalau anggota keluarga tidakmengamalkan tanggungjawab ini, situasi keluarga akan menjadi kurang aman dan damai. Hal ini juga memberikan kesedaran kepada saya bahawa tugas persediaan sebelum sesuatu perayaanmerupakan tanggungjawab setiap anggota keluarga. Pengajaran yang saya dapat ialah kita patutmengamalkan nilai tanggungjawab terhadap keluarga. Akhirnya, saya juga bersyukur kerana aktivitikerja amal ini telah mengubah sikap saya bagi sentiasa melibatkan diri dalam aktiviti keluargasupaya kesejahteraan hidup dapat dicapai.PerjalananprojekPeranansayaKesan yangdiperolehi
www.papercollection.wordpress.com 
 
Bidang : Alam SekitarTajuk : Kitar semula bersama rakanPenganjur : Ng Chi San, ketua kumpulanMatlamat : Mengurangkan pembaziran sumber alam semula jadi serta mengurangkan kadar pencemaran.Objektif : 1. Menunjukkan sikap prihatin terhadap keadaan alam sekitar.2. Mewujudkan kerjasama dan hubungan yang erat di kalangan pelajar.3. Melahirkan wargaNegara yang mencintai alam sekitar.: Aktiviti kitar semula bersama rakan dijalankan pada 21 Jun 2010 iaitu pada hari Isnin dari jam2.00pm hingga 5.00pm. Saya dengan seorang rakan telah hadir untuk aktiviti kitar semula bersamarakan ini di rumah saya sendiri.Sebelum memulakan aktiviti tersebut, kami telah membuat perancangan untukmendapatkan bahan tidak terpakai yang dapat dikitar semula. Dalam perbincangan, saya telahmenyumbangkan idea supaya mengumpulkan bahan tersebut daripada jiran terdekat supayadihantar ke tong ktiar semula.Semasa perjalanan aktiviti, saya dan rakan telah bekerjasama untuk memastikan aktiviti iniberjalan lancar dengan memegang sikap menyayangi dan menghargai alam sekitar. Sayaberperanan untuk mendapatkan bahan daripada jiran-jiran terdahulu. Selepas itu, kamimembersihkan bahan-bahan tersebut lalu mengkatergorikan mereka ke tiga jenis, iaitu kertas, kaca,aluminium dan plastik. Kami tidak pernah mengabaikan mana-mana bahan yang dapat dikitarsemula kerana itu tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan keharmonian antara manusiadengan alam sekitar.Tepat pada waktu 5.00pm, semua bahan yang telah dikategori telah dihantar ke tong kitarsemula terdekat untuk dikitar semula. Aktiviti ini telah dijayakan akhirnya.: Semasa aktiviti kitar semula bersama rakan dilancarkan, saya memastikan semua perkarapersediaan dilengkapkan seperti menyediakan bag plastik besar. Saya juga menyumbangkan ideabahawa mengumpulkan bahan tidak terpakai yang dapat dikitar semula daripada jiran-jiran. Sayatidak pernah merungut atau tidak berpuas hati kerana pengekalan alam sektiar merupakantanggungjawab bersama. Saya juga amat bekerjasama dengan rakan untuk mencapai matlamatsama iaitu memelihara dan memulihara alam sekitar.: Aktiviti kerja amal iaitu kitar semula bersama rakan telah membuatkan saya berasa insaf tentang kepentingan memelihara dan memulihara alam sekitar. Saya dapat memahami bahawa jikapengeluaran sumber bumi tanpa terhad ini terus berlaku, maka sampah sarap akan bertambahberturut-turut dalam kuantiti besar. Hal ini juga memberi kesedaran kepada saya bahawa tugasmemelihara dan memulihara alam sekitar bukan sahaja tanggungjawab pihak kerajaan tetapi setiapindividu. Pengajaran yang saya dapat ialah kita patut mengamalkan nilai menyayangi danmenghargai alam sekitar serta peka terhadap isu-isu alam sekitar supaya hubungan harmoni antaramanusia dengan alam sekitar dapat dijamin. Akhirnya, saya bersyukur kerana aktiviti kerja amal initelah mengajar saya untuk memelihara dan memulihara alam sekitar pada setiap masa.PerjalananprojekPeranansayaKesan yangdiperolehi
www.papercollection.wordpress.com 

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
premtron liked this
EnzoChai liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
neeya30 liked this
neeya30 liked this
Wei Kheng Sor liked this
சந்திரகலா கோபால் liked this
Melissa Duncan liked this
Agumon Burst liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->