Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Insaat Muhendisliginde Cok Kullanilan Teknik Bilgiler, Tablo Ve Abaklar

Insaat Muhendisliginde Cok Kullanilan Teknik Bilgiler, Tablo Ve Abaklar

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Ahmet Cem Akyıldız on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
2
Üindekiler
UluslararasÝ KaÛÝt lleri..............................................................................................................................................................................................................................3In - Metrik Sistem Dnßm Tablosu / nemli DeÛerler........................................................................................................................................................4Mhendislikte SÝk KullanÝlan Metrik Birimlerin SI Birimlerine evirme Tablosu /SI Sisteminde Temel Birimler / Temel Birimlerden retilmiß DiÛer Birimler..................................................................................................................5Temel Birimlerden retilmiß DiÛer Birimler .......................................................................................................................................................................................6l DeÛißim Tablosu.................................................................................................................................................................................................................................7-9Dzlemsel Geometrik Þekillerin zellikleri................................................................................................................................................................................10-12AÛÝrlÝk Merkezleri..............................................................................................................................................................................................................................................13Alan - evre.................................................................................................................................................................................................................................................14-16Hacimler.................................................................................................................................................................................................................................................................17Hacimler.........................................................................................................................................................................................................................................................18-20Alan - Hacim...............................................................................................................................................................................................................................................21-22YapÝ YaklaßÝk Maliyeti HesabÝ...................................................................................................................................................................................................................231 m
3
Harta KullanÝlacak Malzeme MiktarÝ.......................................................................................................................................................................................24imento eßitleri..............................................................................................................................................................................................................................................25YapÝ Malzemeleri ve YapÝ KÝsÝmlarÝnÝn Birim Hacim AÛÝrlÝklarÝ.....................................................................................................................................26-27BaßlÝca Malzeme YoÛunluklarÝ................................................................................................................................................................................................................28atlaklarÝn Olußum Yerleri ve Biimleri..............................................................................................................................................................................................29Taze veya Sertleßmiß Betonda Grlen atlak Tiplerinin SÝnÝflandÝrÝlmasÝ..................................................................................................................30Beton veya Betonarme YapÝlarÝn Ü ve DÝß Etkenlerle BozulmasÝ......................................................................................................................................31Betonun evre Etkileriyle Ülgili Etki SÝnÝflarÝ...............................................................................................................................................................................32-33Beton SÝnÝflarÝ ve DayanÝmlarÝ (TS500) / DonatÝ eliklerinin Mekanik zellikleri (TS500) .................................................................................34Beton elik ubuklarÝnÝn Kesit AlanlarÝ (cm
2
) / Kirißlerin (bo) GenißliÛi (cm) ve (As) DonatÝsÝ (cm
2
)..........................................................35Plaklarda 100 cm Genißlik Üin DonatÝ AlanlarÝ (cm
2
) / Kayma DonatÝsÝ Üin ift Tesirli Etriye DeÛerleri (cm
2
).....................................36Kayma DonatÝsÝ Üin Pilye Fs 2x Fe DeÛerleri / Kirißlerde Kabul Edilebilecek Pilye (EÛim-KÝrÝm) BoylarÝ.................................................37Yuvarlak Betonarme elik ubuÛu (B.A. Demiri) / Nervrl Betonarme elik ubuklarÝ.................................................................................38Standart elik HasÝrlarÝ (TS 4559) / elik HasÝr Kesit Tablosu............................................................................................................................................39elik HasÝr Birim AÛÝrlÝÛÝnÝ (Kg/m
2
) / Standart elik HasÝr Kesit Tablosu: (R) Tipi..................................................................................................40Standart elik HasÝr Kesit Tablosu: (Q) Tipi.....................................................................................................................................................................................41YapÝ elikleri Üin Emniyet Gerilmeleri (ekme ve Kayma Emniyet Gerilmeleri)Normal YapÝ eliÛi Üle YapÝlan YapÝlarda Birleßim AralarÝnÝn Emniyet Gerilmeleri...............................................................................................42Kaynak Dikißleri Üin Emniyet Gerilmeleri (Kgf/cm
2
) / Mesnet ve Mafsallarda Emniyet Gerilmeleri..............................................................43atÝ rtleri..........................................................................................................................................................................................................................................................44atÝyÝ Olußturan Eleman BoyutlarÝ / eßitli rt Malzemesine Gre atÝ EÛimleri.................................................................................................45eßitli Metallerle ilgili Yardõmcõ Tablolar.....................................................................................................................................................................................46-50SÝcak Haddelenmiß elik Lamalar(TS 3024)..................................................................................................................................................................................51Yuvarlak ve Drt Kßeli elik AÛÝrlÝklarÝ.............................................................................................................................................................................................52Ünce Etli Kare ve Dikdrtgen Profilleri (TS 6475)...........................................................................................................................................................................53KalÝn Etli Dikdrtgen Profilleri (TS 5317)............................................................................................................................................................................................54KalÝn Etli Kare Profilleri (TS 5317)..........................................................................................................................................................................................................55elik Profil TablolarÝ................................................................................................................................................................................................................................56-74Ahßap Üin Emniyet Gerilmeleri (Kg/m
2
) / AhßabÝn Neme Gre Ortalama BasÝn DayanÝmlarÝ
(Kuruluk Derecelerine Gre)
.................75Basit Durumlarda (n Ett Üin) Zemin Emniyet Gerilmeleri.................................................................................................................................................76Dßey Hareketli Ykler (TS 498) / Dzgn YayÝlÝ Hareketli Ykler
(atÝ, Dßeme, Merdiven Üin)
Dzgn YayÝlÝ Dßey Hareketli Yk Hesap DeÛerleri................................................................................................................................................................77TS 705 BoyutlarÝnda Yatay Delikli TaßÝyÝcÝ YÝÛma ve Blok TuÛla.......................................................................................................................................78Üme Suyu Projelerinin HazÝrlanmasÝnda FaydalÝ Bilgiler........................................................................................................................................................79Üme Suyu Projelerinde Þebeke Kriterleri..................................................................................................................................................................................80-82Betonla Ülgili Standardlar......................................................................................................................................................................................................................83-84Binalarla Ülgili Tespitler YapÝlÝrken YararlanÝlabilicek Yzdeler.............................................................................................................................................85
 
841 mm x 1189 mm594 mm x 841 mm420 mm x 594 mm297 mm x 420 mm210 mm x 297 mm148 mm x 210 mm105 mm x 148 mm74 mm x 105 mm52 mm x 74 mm37 mm x 52 mm26 mm x 37 mm1000 mm x 1414 mm707 mm x 1000 mm500 mm x 707 mm353 mm x 500 mm250 mm x 353 mm176 mm x 250 mm125 mm x 176 mm88 mm x 125 mm62 mm x 88 mm44 mm x 62 mm31 mm x 44 mm917 mm x 1297 mm648 mm x 917 mm458 mm x 648 mm324 mm x 458 mm229 mm x 324 mm162 mm x 229 mm114 mm x 162 mm81 mm x 114 mm57 mm x 81 mm40 mm x 57 mm28 mm x 40 mm
ULUSLARARASI KAÚIT LLERÜ
A0A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10B0B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10C0C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10A0
A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10
3
123456789101112131415161718

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->