Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
LA FABRICACIÓN DEL PAN EN BULGARIA

LA FABRICACIÓN DEL PAN EN BULGARIA

Ratings: (0)|Views: 147|Likes:
Published by antonio minchillo
COCINA,MENÚ,ESPECIAS,HIERBAS AROMÁTICAS,PANADERÍA,PASTELERÍA,BOMBONERÍA, RECETAS.CARNES
COCINA,MENÚ,ESPECIAS,HIERBAS AROMÁTICAS,PANADERÍA,PASTELERÍA,BOMBONERÍA, RECETAS.CARNES

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: antonio minchillo on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2012

pdf

text

 
Elalhxomlmoýn
`be
vln
bn
HREKLXOL
vix Onk. @eve. \reg. Q. Xl`baa% mielhixl`ix mobnpçaomi% bOnk. @eve. Mjxe}pi ]piylniaa% pbmnýeiki dbab% `b ]ieçl.@b mbHxip rn` Kbhlc..Bn Hreklxol% ei} lüi} vi}pbxoixb} l el }bkrn`l krbxxl grn`oleb}pìn mlxlmpbxotl`i}% .vlxl be mlgvi `b el alhxomlmoýn y bemin}rgi `b vln y }r} }ogoelxb}% vix el} lepbxlmoinb}xbqiermoinlxol} |rb jrhi. Jl}pl be aon `b el krbxxl% rnl vlxpb `bei} jlhoplnpb} `b el} mor`l`b} y ml}o el pipleo`l` `b el vIhelmoýnxrxle }ieçln vxbvlxlx be vln bn ml}l. Rnomlgbnpb ei} jlhoplnpb}`b el} kxln`b} mor`l`b} y rnl vlxpb `b el vIhelmoýn `b el}mor`l`b} gbni} ogvixplnpb} migvxlxin vln jbmji. Bn l|rbebnpinmb}% be B}pl`i xbkrelhl ei} vxbmoi} y minpxielhl be vb}i y elmleo`l` `be vln.El b}pxrmprxl `b el bminigçl nlmoinle bn Hreklxol mlghoýerbki xìvo`lgbnpb. Be vla} }b pxln}aixglhl `b rn B}pl`i lkxlxoibn rn B}pl`i lkxlxoi'on`r}pxole. El vihelmoýn lhln`ielmi}prghxb `b alhxomlx vln ml}bxi vlxl min}rgox be vln jbmjivxonmovlegbnpb vix bgvxb}l} b}plpleb} y migrnleb}. Elalhxomlmoýn on`r}pxole `be vln lrgbnpý bnixgbgbnpb4 bn
<?0:%
816.666 pinbel`l}3 <?21% ;;2.666 pinbel`l}3 <?18% <.<28.666pinbel`l} y bn <?1=4<.806.666 pinbel`l}. Jiy `çl el pipleo`l` `b ei} jlhoplnpb} `b el}mor`l`b} y be :6 " `b el vihelmoýn xrxle }b lhl}pbmbn `b vln jbmji bn el} vlnl`bxçl} b}plpleb} y miivbxlpoql}%mixxb}vin`obn`i l el} vxogbxl} lvxizogl`lgbnpb be 06 " `b elvxi`rmmoýn piple.Be }bmpix vôheomi pigý l }r mlxki el} bgvxb}l} vlxpomrelxb}4rnl} =.666 vlnl`bxçl} `b viml ogvixplnmol% min ]r povomi b|rovilxpb}lni% |rb vxi`rmçln `b :66 l <.866 coeikxlgi} bn 80 jixl}y `b <:6 l 866 ck. vix ivbxlxoi. El} min`omoinb} }lnoplxol} bxlnaxlnmlgbnpb glel}% y pi`l el vxi`rmmoýn arb glnrle. Ei} jixni}bxln vxogopoqi} l bzmbvmoýn `b ei} `b lekrnl} vlnl`bxçl} |rbpxlhldlhln vlxl be lhl}pbmogobnpi `b el vihelmoýn% vbxi xb}repý\rb ni vi`çln mrhxox ei} xb|rbxogobnpi} }obgvxb mxbmobnpb}. Vix b}i be kihobxni pirnl }bxob `b gb`o`l}% pleb} migibn}lnmjlgobnpi `b el} bgvxb}l} bzo}pbnpb} y min}pxrmmoýn `bnrbql} aìhxoml} `b vln bn el} kxln`b} mor`l`b} y bn el} `bgb`olnl ogvixplnmol. Vbxi plghoïn ï}pl} ni hl}plhln vlxlmrhxox el} nbmb}o`l`b} `b el vihelmoýn.Vlxl xb}ieqbx be vxihebgl `baonopoqlgbnpb% }b belhixý rn veln minmxbpi`b}ponl`i l onmxbgbnplx el} vi}ohoeo`l`b} `b vxi`rmmoýn.Bn min}bmrbnmol% }b b}plhebmobxin bn ei} ôepogi} lüi}
<.086
vlnl`bxçl}bn nrgbxi}i} vrbhei} y vb|rbül} mor`l`b}% `b glnbxl |rb be vxihebgl `bel mlvlmo`l` vxi`rmpoql vrb`b min}o`bxlx}b xb}rbepl bn be mlgvi. L`bgì}}b jl vxbqo}pi vlxl be vxýzogi arprxi el on}plelmoýn `b qlxol} `imbnl} `baìhxoml} `b vln bn el} mor`l`b} vlxl el vxi`rmmoýn `b vln% xbvi}pbxçl% bpm.Vlxl <?11 }b jl vxiybmpl`i el min}pxrmmoýn `b : kxln`b} y <6 gbnixb}aìhxoml} `b vln..Vlxl klxlnpotlx rnl }ýeo`l hl}b pïmnoml }b jln `oqo`o`i el} nrbql}min}pxrmmoinb} bn `i} kxrvi}. Vxogbx kxrvi4 bgvxb}l} vb|rbül]3b|rovl`l} min baomlmb} gì|r4nl} gbtmel`ixl}% ipxl} vlxl `oqo`ox% xb`in`blx y aixglx el gl}l% min ain`i bzpbn}oheb r jixni} `b xbpximb}i4 ]bkrn`ikxrvi4 bgvxb}l} min rnl mlvlmo`l` }rvbxoix l +l} 86 pinbel`l} bn 80jixl}3 b|rovl`l} min on}plelmoinb}vlxl leglmbnlx el jlxonl% gì|ronl} vlxl lgl]lx. ononpb
xrgvo`lgbnpb%ipxl} vlxl `oqo`ox% xb`in`blx y aixglx el gl}l% lxglxoi `b abxgbnplmoýn yjixni} min a?n`i xbpomrel`i .y mlebalmmoýn gb`olnpb lmblb y%bzmbvmoinlegbnpb% min bebmpxomo`l`. Bn el} aìhxoml} `b vln% be pxlhldi }b jlgbmlnotl`i migvebplgbnpb% vix ei |rb( el vxi`rmmoýn `b rn ivbxlxoi eebkl lei}
8.666
ck. `b vln vix prxni. Bn b}pl} bgvxb}l} }b pxlhldl bn `i} prxni}vlxl mixxb}vin`bx l Om} xb|rbxogobnpi} `b ei} min}rgo`ixb} hôeklxi} |rbbzokbn vln pobxni b onmer}i mleobnpb.~Hreklxol b} rni `b ei} vlç}b} `in`b xb min}rgb grmji vln y `bgì}vxi`rmpi} `b vlnl`bxçl. El mlnpo`l` `olxol vix mlhbtl b} lvxizogl`lgbnpb`b ;66 kxlgi}. Lmprlegbnpb% el} nixgl} `b el vxi`rmmoýn b}plple `b vlnvxbqïn +=8 povi}% }obn`i ei} gì} min}rgo`i} ei} povi} ]iaol%
]lxl ]lkixl y
@Ihxr`Dl. L`bgì} jly ?;mel}b} `b vxi`rmpi} vlnl`bxi} vlxl be `b}lyrni |rb xbvxb}bnpln be ;%8 "`b el vxi`rmmoýn piple `b vlnl`bxçl.B povi £]iaçl³ |rb gì} }b qbn`b% b}pì jbmji `b jlxonl
Ot|robx`l4 @oqbx}i} povi} `b ei} vlnb} `b gì} r}rle belhixlmoýn bnGrb}pxl} `b el} `o}ponpl} belhixlmoinb} `b hieebxçl hôeklxl% |rb vxb}bnpb b}pr`oi.Hreklxol. @bxbmjl44 }b mopln bn be
 
Aok.<Aok.8
`b pxoki min pbnix `b mbnotl} y <%<2 " `b }r}plnmol }bml3 pobnbrnl gokl `b kxln`b} vixi} y rn kxln qiergbn ei |rb plghoïnxokb vlxl el} `bgì} mel}b} `b vln.El gl}l vlxl be povi £]iaal>> }b jlmb }bkôn el min`rmmoýnon`oxbmpl bn `i} al}b}. El gl}l `b el vxogbxl al}b }b jlmb `bjlxonl ylkrl bn el vxivixmoýn `b <46%:% bgvebìn`i}b% }bkôn el}aýxgrel}% lvxizogl`lgbnpb =2 ck. `b jlxonl y el pipleo`l` `b elebql`rxl. El pbgvbxlprxl onomole `b el gl}l b} `b 8; l 8?¶ M%xbleotìn`i}b be vximb}i `b abxgbnplmoýn bn 1 l : jixl}.@b}vrï} `b b}pb pobgvi% }b xbgrbqb el gl}l min el lkxbklmoýn`b rn 2 " `b jlxonl y }b `bdl abxgbnplx `b nrbqi `rxlnpb rni}06 gonrpi}.El gl}l vxonmovle *el }bkrn`l al}b/ }b ihpobnb lül`obn`i lel vxogbxl gl}l vxbvlxl`l el mlnpo`l` xb}plnpb `b jlxonl y el }lebn el vxivixmoýn `b <%0 l <%; " min xb}vbmpi l el mlnpo`l` piple`b jlxonl. @rxlnpb be vximb}i `b lgl}lx ]b lkxbkl rn <6 le <2" `b gl}l qobdl vximb`bnpb `b el gl}l vxonmovle `be `çl lnpbxoix vlxl lrgbnplx el lmo`bt. El pbgvbxlprxl onomole `b el gl}lvxonmovle b} `b 81 l 8?¶ M y }b `bdl abxgbnplx `rxlnpb =6 l 06gonrpi}. @b}vrï} `b el `oqo}oýn }b `bdln abxgbnplx ei} pxiti}xb`in`bl`i} rni} 2 gonrpi}% y erbki }b aixgln hlxxl}einkopr`onleb} min vrnpolkr`i} bzpxbgi} |rb }b `bdln abxgbnplx }ihxb rnl plhel `rxlnpb =6 l =2 gonrpi} l rnl pbgvbxlprxl `bgl}l `b =6 l =8¶ M. El jrgb`l` xbelpoql b}% lvxizogl`lgbnpb%`be :2 ". El mimmoýn vrb`b xbleotlx}b bn mrle|robx povi `b jixnil rnl pbgvbxlprxl `b 886 l 8=6´ M y bn% lvxizogl`lgbnpb% 06gonrpi}.Be vln l}a minabmmoinl`i }b minpxiel vix ei} mbnpxi}migvbpbnpb} min xb}vbmpi l }r mleo`l`% }rh}plnmol }bml `b 166kxlgi} vix ml`l coei% }r kxl`i `b lmo`bt `b = l =%2" y rnqiergbn `b 8.166 l 8.:66 mg.
=
Ei} vxi`rmpi} vlxl Ybe `b}lyrni migvxbn`bn rnl kxlnqlxob`l` }bkôn el migvi}omoýn `b el gl}l% el} vlxpomrelxo`l`b}`be vximb}i pbmnieýkomi% }r aixgl% xbeebni y kel}bl`i. Be kxrvi£vlnbmoeei}>> onmeryb 82 `oabxbnpb} mel}b} min i }on gbxgbel`l%minaoprxl}% |rb}i% bpm.% b}vlxmoïn`i}b bn el mixpbtl }bgoeel} `bl`ixgo`bxl% }ï}lgi% migoni% bpm.% l}ç migi mxo}pleb} `b }le yltômlx.Bnpxb pi`i} b}pi} vxi`rmpi} jly |rb `b}plmlx `i} povi} |rb}b `o}ponkrbn% plnpi vix }r aýxgrel migi vix el vxbvlxlmoýnpbmnieýkoml% `b ei} vxi`rmpi} `b ei} vlç}b} immo`bnpleb} `bBrxivl4 be hlnopto y be gbcoto.Be
 hlnopto
}b vxbvlxl `b `bekl`l} jidl} `b gl}l `b `oabxbnpb}aixgl} kbigïpxoml} y min rn xbeebni bnpxb.el jidl `ihel`l. Migi xbeebni }b bgvebln vxi`rmpi} eìmpbi}%mlxnb% axrpl} y ebkrghxb}. El gl}l ni }b }igbpb l nonkônvximb}i
`b
abxgbnplmoýn3 el} }rh}plnmol} |rb bnpxln bn }rmigvi}omoýn }in4 pxoki helnmi min pbnix `b mbnotl% 6%2 " `b}r}plnmol }bml% lkrl% }le% kxl}l% lmbopb `b koxl}ie%
y
vlxl bexbeebni4 |rb}i `b iqbdl% xb|rb}ýn% axrpl}% mlxnb% bpm. Vlxl elvxbvlxlmoýn `b el gl}l }b bgvebl el mlnpo`l`+ piple `b jlxonl%lkrl% }le y el gopl` `b jrbqi} vxbqo}pl. ]b `bdl xbvi}lx `rxlnpb<2 l 86 gonrpi} l rnl pbgvbxlprxl `b <? l 8<6 M% `b}vrï} `b eimrle }b jlmbn el} aixgl}.]b lgl}l }ihxb rnl plhel rnpl`l `b kxl}l y }b jlmbn el}aixgl} l glni i l gì|ronl3 rnl qbt jbmji} ei} pxiti} }bleonbln }ihxb rnl velnmjl y }b rnpl el }rvbxaomob `b l|rïeei} ipxlqbt min kxl}l vlxl bqoplx el aixglmoýn `b rnl mixpbtl. Ei} pxiti}vxbvlxl`i} }b `bdln xbvi}lx `b .=6 l 06 gonrpi} `b}vrï} `baixglx jidl} `bekl`l}% pbnobn`i rn `oìgbpxi `b 82 l =6 mg. y rnb}vb}ix `b 8 l = gg. ]b rnpln hobn min kxl}l y }b mieiml rnljidl bnmogl `b el ipxl% vbxi l ei }rgi mrlpxi. ]okrobn`i elglnovrelmoýn gb`olnpb be bgvebi `b rn xi`oeei `bnpl`i `bgl`bxl }b min}okrbn jidl} `b rn b}vb}ix `b 6%8 gg. l el} |rb}b `ln aixgl} `b xbmpìnkrei% pxoìnkrei% mçxmrei% bpm. Be xbeebni }bmieiml bn be mbnpxi `b el jidl% |rb }b `ihel y }b rnpl min kxl}l.Erbki }b mrbmb ongb`olplgbnpb l rnl pbgvbxlprxl `b 826 l
8;66
M. Ei}
£hlnopto.. pobnbn rnl +}rvbxaomob ì}vbxl `b mieix `ixl`i jl}plglxxýn melxi *aipi} < l 2/.Vlxl be vxi`rmpi £gbcoto.. }b bgvebl rnl gl}l ni grymin}o}pbnpb `b jlxonl y el} `bgì} }rh}plnmol} vxbqo}pl} bn elxbmbpl% |rb onmeryb plghoïn ebql`rxl. El gl}l
<<

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->