Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CHỨNG KHOÁN CHÀO
1. Rủi ro về lãi suất
2. Rủi ro về tín dụng
3. Rủi ro về ngoại hối
4. Rủi ro về thanh khoản
5. Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng:
6. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết và giá cổ phiếu phát hành
7. Rủi ro hoạt động
8. Rủi ro luật pháp
9. Rủi ro của đợt chào bán và loãng giá cổ phiếu
10. Rủi ro của các dự án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
11. Rủi ro bất khả kháng
1. Tổ chức phát hành thêm
2. Tổ chức tư vấn
III CÁC KHÁI NIỆM
IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2 Quá trình tăng vốn điều lệ của Sacombank
1.3 Cơ cấu sở hữu
2. Sơ đồ tổ chức và bộ máy điều hành
2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.4 Sơ đồ tổ chức của Tập đoàn Sacombank
4. Danh sách các công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành thêm
4.1 Công ty trực thuộc của Sacombank (Sacombank sở hữu 100% vốn điều lệ)
4.2 Công ty mà Sacombank nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối (>50%)
5. Hoạt động kinh doanh
5.1 Ngành nghề kinh doanh
5.2 Công tác tái cấu trúc và chấn chỉnh hoạt động ngân hàng Tái cấu trúc bộ máy
5.3 Thị trường hoạt động
5.4 Chiến lược phát triển dài hạn
5.5 Kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh trong năm 2011
5.6 Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2011
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2011
6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Sacombank
7. Vị thế của Sacombank so với các đơn vị khác trong cùng ngành
7.1 Lợi thế của Sacombank
7.2 Cơ hội và thách thức Cơ hội:
8. Chính sách đối với người lao động
9. Chính sách cổ tức
10. Tình hình hoạt động tài chính
11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
11.1 Các thành viên Hội đồng quản trị
11.2 Các thành viên Ban Kiểm soát
11.3 Các thành viên Ban Tổng giám đốc
12. Danh sách tài sản, nhà xưởng thuộc sở hữu của Sacombank đến 31/12/2010
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2011
14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành thêm
V CHỨNG KHOÁN ĐÃ NIÊM YẾT
VI CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH THÊM
1. Loại cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
4. Giá chào bán dự kiến
5. Phương thức tính giá
6. Phương thức phân phối
7. Các bước phân phối và thời gian thực hiện
8. Đăng ký mua cổ phiếu
9. Phương thức thực hiện quyền
10. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
12. Các loại thuế có liên quan
VII MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
IX CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH THÊM
X PHỤ LỤC
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BCB_STB

BCB_STB

Ratings: (0)|Views: 6,839|Likes:
Published by Binpao

More info:

Published by: Binpao on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 45 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 49 to 70 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 74 to 92 are not shown in this preview.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Truong Thao liked this
Huyen Nguyen liked this
Pkương Ckột liked this
Pham Ngoc Huy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->