Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Farmer, Philip Jose - Lumea Fluviului

Farmer, Philip Jose - Lumea Fluviului

Ratings: (0)|Views: 1,296|Likes:
Published by cmdr_medelin
Lumea fluviului
inapoi la trupurile voastre răzleţite

Philip Jose Farmer
Lumea fluviului
inapoi la trupurile voastre răzleţite

Philip Jose Farmer

More info:

Published by: cmdr_medelin on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
Lumea fluviului
Înapoi la trupurile voastre răzleţite
Philip Jose Farmer
Soţia îl strânsese în braţe de parcă ar fi fost în stare să punămoartea pe fugă.
- Doamne, sunt pierdut! strigase el.
Prin uşa deschisă văzuse o cămilă neagră şi uriaşă, cu o singurăcocoă, şi auzise clinchetul clopeilor de la harnaşa-mentul ei,mângâiaţi de vântul fierbinte al deşertului, Apoi, în cadrul uşii apăruse uncap uriaş, acoperit cu un turban negru. Ţinând o coasă argintie în mână,eunucul tuciuriu se strecurase înăuntru precum un nor. Spaimă a Plăcerilorşi Ruină a Societăţii, moartea apăruse în sfârşit...Întuneric. Neant. Nici car nui duse seama inima i seoprise. Neant.Apoi se trezi cu ochii deschişi. Inima îi bătea cu forţă. Se simţeaputernic, viu! Guta care-i chinuise picioarele, sfârşeala ficatului, junghiuriledin inimă, toate deveniseră amintiri.Era atâta linişte, încât îşi putea simţi sângele pulsându-i în tâmple.Se afla singur într-o lume din care sunetele dispăruseră.Lumina strălucitoare, egaca intensitate, îl înconjura din toatepărţile. Vedea, dar nu putea interpreta imaginile. Ce erau lucrurile aceleaaflate deasupra, dedesubt, alături de el? Unde se găsea?Încercă să se ridice în capul oaselor şi simţi, ca o ameninţare încănelămurită, panica. Nu află nici un punct de sprijin, fiindcă atârna pur şisimplu în gol. Tentativa îl făcu sa se mişte înainte şi în sus, foarte încet, deparcă ar fi plutit într-un lichid scos. La vreo treizeci de centimetridertare de rful degetelor se sea o badintr-un metal ru,strălucitor; care venea dinspre infinit, coborând la nesfârşit. Fiind singurulobiect aparent solid la îndemână, încercă s-o apuce, însă ceva invizibil îiopuse rezistenţă. Ca şi cum nişte linii de forţă exercitau o presiun
e asupralui, respingându-l.
Se suci cu gesturi lente, încernd un salt peste cap. Forţanecunoscută îl opri când mai avea puţin şi ar fi atins bara cu degetele. Se încordă si reuşi să înainteze câţiva milimetri. In acelaşi timp, trupul începusă i se rotească de-a lungul axei longitudinale. Trase aer în plămâni,scoţând un sunet amintind de hârşâitul unui ferăstrău. Deşi conştient cănu putea găsi nici un punct de sprijin, nu reuşi să-şi stăpânească dorinţainstinctivă de a vântura disperat din mâini, străduindu-se să se agaţe de
ceva.
Nu putea spune dacă era cu faţa în „jos" sau în „sus". Poziţia eraoricum opusa celei în care se trezise. Într-un fel sau altul, asta nu avea nicio importanţă. „Sus" ori „jos", imaginea era aceeaşi. Suspendat în spaţiu,stătea susţinut de un înveliş invizibil şi imperceptibil. La aproape doi metri„dedesubt" văzu trupul unei femei cu pielea foarte albă. Era goală şicomplet lipsită de păr. Părea să doarmă. Ţinea ochii închişi, iar sânii i seridicau şi coborau în ritmul respiraţiei. Stătea cu picioarele drepte şi lipite,
 
ţinându-şi braţele de-a lungul trupului. Se rotea încet, ca un pui la frigare.Amândoi se supuneau aceleiaşi forţe de rotaţie. Îndepărtân-du-se încet de ea, văzu câteva şiruri de trupuri goale lipsite de păr, bărbaţi,femei şi copii, învârtindu-se în tăcere. Deasupra lui se afla trupul gol, lipsitde pilozităţi, al unui negru.Lăsându-şi bărbia în piept, se uită de-a lungul propriului său trup. Larândul lui, era gol şi fără urmă de păr. Avea pielea netedă, iar pântecele îiera vălurit de muşchi şi îşi simţea coapsele puternice, tinere. Venele carepână nu demult ieşeau în evidenţă, precum nişte muşuroaie de cârtiţă,dispăruseră. Nu mai avea trupul trânului neputincios şi bolnav deşaizeci şi nouă de ani care murise doar cu câteva momente mai devreme.Iar nenumăratele cicatrice dispăruseră.Abia acum observă că în jurul său nu era nici un bătrân. Întrucâtabsenţa părului pubian şi capilar făcea trupurile să pară în acelaşi timptinere şi bătrâne, îi veni greu să le stabilească vârsta, însă toate arătau dedouăzeci şi cinci de ani.Deşi se lise mereu nu ştie ce înseamfrica, în acestemomente simţi cum ea face să-i îngheţe în gâtlej ţipatul pornit din adânculfiinţei. Apăsat de acest sentiment, se trezea la o nouă viaţă.La început fusese uimit că încă trăieşte. Mai apoi, poziţia sa dinspaţiu şi dispunerea elementelor noului mediu înconjurător îi amorţiserăsimţurile. Vedea şi simţea totul ca printr-un geam gros, semitransparent.Câteva clipe mai târziu, percepu o explozie lăuntrică. Aproape sonoră,precum deschiderea bruscă a unei ferestre.Lumea luă o înfăţişare pe care o simţea aproape, dar nu o putea înţelege. Deasupra, în lături, dedesubt, atât t reuşi cuprincuprivirea, văzu doar trupuri. Erau dispuse în şiruri verticale şi orizontale.Cele orizontale erau separate de bare roşii, subţiri, dintre care una se aflala treizeci de centimetri depărtare de picioarele celor care dormeau, iarcealaltă la aceeaşi distanţă de capetele lor. Între un trup şi cele care îl înconjurau era o distanţă de cel puţin doi metri.Vergelele metalice porneau dintr-un abis al cărui capăt nu se vedeaşi se avântau într-un alt abis fără sfârşit. Nuanţa aceea cenuşie în caredispăreau vergelele şi trupurile nu era nici pământ nici cer. În depărtarenu se vedea decât strălucirea mată a infinitudinii.
Î
ntr-o parte se afla un bărbat negricios cu trăsături toscane. Încealaltă parte, o indiancă din Asia, iar dincolo de ea, un bărbat solid, cuaspect de nordic. Abia la a treia rotaţie reuşi
 
să-şi dea seama ce anume îireţinuse atenţia asupra lui. Imediat mai jos de cot, braţul drept era roşu.Părea lipsit de piele.Câteva secunde mai târziu, la mai multe rânduri depărtare, văzutrupul unui bărbat adult căruia îi lipseau pielea şi toţi muşchii feţei.Existau şi alte corpuri incomplete. Departe, în interiorul unui schelet,se profila neclar o întreaharababude organe. Rotindu-se  încetare, obserşi alte lucruri, în vreme ce inima i se ztea înspăimântată în piept. înţelesese deja că se găsea într-o încăpere dedimensiuni colosale, unde vergelele metalice radiau un soi de forţă care, în mod inexplicabil, susţinea şi răsucea milioane - poate chiar miliarde - defiinţe omeneşti.
 
Unde era acest loc?
Sigur nu în oraş
ul Trieste din Imperiul Austro-Ungar al anului 1890.
Nu amintea deloc de iadul sau raiul despre care auzise ori citise,deşi până atunci crezuse că a dobândit cunoştinţe despre toate teoriilevieţii de după moarte.Murise, Iar acum era din nou viu. Cât trăise, ideea vieţii de dupămoarte îi stârnise un sus batjocoritor. De data asta trebuia irecunoască greşeala. Însă în aceste clipe nu era nimeni prin preajmă caresă-l admonesteze: ,,Şi doar ţi-am spus,
necredincios afurisit!"Dintre milioanele de indivizi, era singurul treaz. învârtindu-
se într-unritm pe care-l aprecie la o rotaţie completă efectuată în zece secunde,zu şi altceva, care-i provocă un icnet de uimire. La cinci nduridepărtare se afla un trup care, la prima vedere, părea uman. Insă nici unspecimen de Homo sapiens nu prezenta trei degete, plus cel gros, la mânăşi câte patru degete la picior. Nici nas şi buze subţiri şi negricioase, ca alecâinelui. Sau scrot cu numeroase proeminenţe mici. Cu atât mai puţinurechi cu asemenea spir
ale ciudate.
Spaima i se risipi. Deşi nu-şi reluă ritmul obişnuit, inima încetă să-imai bată atât de rapid. Mintea i se limpezi. Trebuia să iasă din stareaaceasta, în care se simţea la fel de neajutorat
 
ca un porc pus în frigare.Voia ajunngă cineva care -i poată spune ce uta într-unasemenea loc, cum nimerise aici şi de ce.Hotărârea trebuia materializată.Ridică picioarele şi izbi cu ele în gol, descoperind astfel că acţiunea,ori, mai curând, reacţiunea, îl împinse înainte cu vreun centimetru. Repetămişcarea şi, în ciuda rezistenţei întâmpinate, se mai deplasă puţin. Darimediat ce încetă să se mişte se trezi mutat încet spre locul din carepornise. Îşi simţi picioarele şi braţele împinse cu blândeţe către poziţiarigidă, aşa cum fuseseră l
a început.
Revoltat, izbind din picioare şi mişcându-şi braţele cu gesturi ritmicede înotător, reuşi să-şi croiască drum spre vergeaua metalică. Cu cât seapropia de ea mai mult, cu atât mai puternică devenea reţeaua de forţă.Nu se dădu bătut. Dacă renunţa, urma să fie împins înapoi la locul deplecare, fără a mai avea după aceea puterea să reînceapă lupta. Iar lui nu-i stătea în fire să se recunoască învins atâta vreme cât mai avea în trup ofărâmă de vlagă.ia, trupul îi era scăldat în sudoare, mişcarea brelor şi apicioarelor părea frânată de o substanţă vâscoasă, iar distanţa parcursă,neînsemnată. Apoi, cu degetele mâinii stângi, atinse bara. Era caldă şidură.Înţelese brusc în ce parte se afla „jos". Căzu.
Atingând vergeaua, rupsese vraja. Pl
asa de aer din jur se destrămasefără un sunet, iar el se prăbuşea în gol.Fiind destul de aproape de bară, reuşi să o apuce cu mâna. Oprireabruscă a mişcării îl făcu să se izbească dureros cu şoldul de ea. Alunecândde-a lungul barei, simţi că pielea palmei îi ia foc, apoi se agăţă şi cucealaltă mână şi se opri.În faţa lui, de partea opusă a barei, începuseră să cadă şi celelaltetrupuri. Coborau cu viteza pe care o capătă corpurile aflate în cădere

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
minerva_stanciu liked this
Unu1 liked this
crissblue liked this
Catalin Benta liked this
ionel26 liked this
Deeuu Deeutssa liked this
Deeuu Deeutssa liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->