Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dementa vasculara

dementa vasculara

Ratings: (0)|Views: 469 |Likes:
Published by laura12adfl

More info:

Published by: laura12adfl on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
DEMENŢA VASCULARĂ
DEFINIŢIEDemenţa este un sindrom datorat bolii creierului, de obicei de natură cronică sau progresivă, în careexistă alterarea funcţiilor multiple corticale superioare, incluzând memoria, gândirea, orientarea, înţelegerea,calculul, capacitatea de învăţare, limbaj şi judecată. Deficienţele funcţiei cognitive sunt însoţite de obicei şi precedate ocazional de o deteriorare a controlului emoţional, comportamentului social sau motivării. Acestsindrom apare în boala Alzheimer, în boala cerebro-vasculară şi în alte afecţiuni primare sau secundare care ating creierul.TIPURI CLINICE(ICD-10):Demenţa în boala Alzheimer; Demenţa vasculară; Demenţa în boala Pick; Demenţa în boalaCreutzfeldt-Jakob; Demenţa în boala Huntington; Demenţa în boala Parkinson; Demenţa în boala cu virusulimunodeficienţei umane [HIV];
 
Demenţa nespecificată.CRITERII DE DIAGNOSTIC A DEMENŢEI VASCULAREa)Deficit de memorie cu afectarea capacităţii de învăţare a informaţiilor noi sau de evocare a informaţiilor învăţate anterior.b)Una sau mai multe din următoarele tulburări cognitive:Afazie=o tulburare avorbiriicare afectează exprimarea sau înelegerea 
ț
limbajuluivorbit sau scris înabsena oricărei modificări senzoriale sau a unui deficit al aparatului
ț
fonator , rezultând în urma unor leziunidobândite alecreierului.Agnozie=afectare a abilităţii de a efectua activităţi motorii,cu toate că funcţia motorie este neafectată.Apraxie=Afectarea abilităţii de a recunoaşte sau identifica obiecte,cu toate că funcţia senzorială esteneafectată.Perturbarea funcţiei executive:-planificare,organizare,secvenţializare,abstractizare.c) Semne şi simptome neurologice de focar:-exagerarea reflexelor tendinoase profunde;răspuns plantar înextensie;paralizie pseudobulbară;anormalitate a mersului;scăderea forţei musculare a unei extremităţi.d)Date de laborator indicînd boala cerebro-vasculară-CT sau RMN.e)Cu dispoziţie depresivă dacă constituie elementul dominant, sau necomplicată.Dacă apar tulburăricomportamentale se va specifica acest lucru.CARACTERISTICI ALE DEMENŢEI VASCULARE.Demenţa vasculară este rezultatul infarctului creierului datorită bolii vasculare, incluzând boalacerebrovasculară hipertensivă. Infarcturile sunt de obicei mici dar cu efect cumulativ. Debutul se produce deobicei la vârstă înaintată.Demenţa vasculară cu debut acut se dezvoltă de obicei rapid după o succesiune de accidentecerebrale vasculare legate de tromboza cerebrovasculară, embolie sau hemoragie. În cazuri rare, un singur infarct masiv poate fi cauza.Demenţa vasculară prin infarcte multiple progresivă la debut, în urma unui număr de episoadeischemice tranzitorii care produc o acumulare de infarcturi în parenchimul cerebral.Demenţa vasculară subcorticală include cazuri cu un istoric de hipertensiune şi focare de distrugereischemică în materia albă profundă a emisferelor cerebrale. Cortexul cerebral este de obicei conservat şiaceasta contrastează cu tabloul clinic care poate fi foarte asemănător cu cel al demenţei în boala Alzheimer.SIMPTOMATOLOGIE CLINICĂ.Simptome cognitive:-tulburări de memorie;tulburări de vorbire,capacitate de conversaţie săracă,problemeîn a si cuvintele,neînţelegere,repetiţie;tulburări de scris,citit,calcul matematic;tulburi aleatenţiei;apraxie,agnozie;raţionament dificil.Simptome comportamentale şi alte simptome psihiatrice:halucinaţii,depresie,anxietate,agresiune,tulburări de somn, vagabondaj,obsesii.Pierderea capacităţii dea desfăşura activităţile de zi cu zi:îngrijire personală,mobilitate,cumpă-rături,finanţe, călătorii,conducere auto.ASPECTE PSIHOLOGICE SPECIFICE DEMENŢEI.
Starea psihică
-cogniţia va fi atent evaluată ,însă se vor observa şi alte aspecte în special cele legate de prezentarea pacientului şi a comportamentului general:dispoziţie,afect,conţinutul gândirii şi procesele degândire. Se vor identifica semnele nespecifice de disfuncţie cerebracum ar fi:-afecriintelectuale,mnestice şi cognitive(sărăcirea gândirii,lipsa flexibilităţii intelectuale,perseverare,judecatădeficitară).;modificarea nivelului conştienţei(ex.trezirea dimineata într-o stare confuzională);modificarea
1
 
 personalităţii;inadecvare sau exacerbare a trăsăturilor de personalitate subiacente.;sărăcirea vorbirii cuvocabular scăzut şi folosirea de clişee verbale.;halucinaţii vizuale semnificative.;dispoziţia iniţială poate fidepresivă,anxioasă şi labilă,dar poate să evolueze către apatie;afectivitatea poate fi superficială sau plată.INSTRUMENTE PSIHOLOGICE SPECIFICE DEMENŢEI.
Evaluarea cognitivă
- se va folosi MINI-MENTAL STATE EXAMINATION(MMSE) pentru a se obţine estimarea generală a cogniţiei:-Orientarea;Memorarea;Atenţia şi calculmental;Evocarea;Limbajul.În evaluarea cogniţiei se mai pot folosi : Testul Ceasului Desenat ,unele teste specifice privindfuncţionarea zilnică a pacientului cum ar fi Activities of Daily Living
 
(
ADL)şi Instrumental Activities of Daily Living
 
(IADL),precum şi Scala ischemică Hachinski. 
PREZENTARE DE CAZ
S.M în vârstă de 75 ani este trimisă de către medicul de familie la cabinetul psihiatric pentruexaminare de specialitate.În urma consultului psihiatric,medicul psihiatru a considerat necesară şiexaminarea psihologică dat fiind starea deteriorată a pacientei din punct de vedere mnezic si cognitiv pentrua putea stabili gradul de deteriorare şi pentru a aplica un tratament medicamentos conform ghidului de practică medicală,pacienta fiind însoţită de către o rudă apropiată.Nivel de şcolarizare-10 clase;Statut marital-văduvă,fără copii.Profesia-pensionarăDomiciliul-urban
Antecedente personale medicale.
Hipertensiune arterială:Diabet zaharat tip II insulinonecesitant:Arterită obliteranmembreinferioare;Accident vascular cerebral-2008
Antecedente heredo-colaterale:
Nesemnificative
Interviu si observaţie
Pacientă cooperan,dezorientată temporo-spaţial,cu dispoziţie tristă,confuzivă,cu răspunsuristereotipe:,,eram curată” ,gunoiul”;bradipsihie,bradilalie,cu vîscozitate psihică,acuze somatice,plînsocazional,tulburări de somn,inconstanţă emoţională,fatigabilitate psihică şi somatică,simptome prosexice simnezice sever deteriorate, afazie mixtă ,dificultăţi de mobilizare şi regres psiho-cognitiv semnificativ.
Scala MMSE scor total =6 p
Tulburare cognitivă severă,pierdere severă a memoriei,persistă doar fragmente de informaţii.Orientată doar în legătură cu propria persoană,incapabilă de raţionament sau derezolvare a problemelor,incapabilă de a desfăşura activităţi în mod independent în afara căminului,cu ocondiţie aparentă prea deteriorată pentru a participa la evenimente în afara căminului familial.
Scala ADL
Cu ajutor igiena corporală(1);cu ajutor îmbrăcare(0);mersul la toaletă(1);locomoţia cu ajutor(0);continenţă(1);odihnă/repaus(1)
notă=4p/6pScala IADL
 Nu capacitatea de a folosi telefonul(0);nu face cumpărături(0);nu prepararea alimentelor(0);numenajul(0);nu spălatul rufelor(0);nu utilizarea mijloacelor de transport(0);nu responsabilitate înurmarea tratamentului(0);nu capacitatea de a folosi bani(0)
notă=0 p/8pScala HACINSCKISemnificativ
:Debut precoce(2);evoluţie în trepte(0);acuze somatice(1);inconstanţăemiona(1);istoric de HTA(1);Istoric de AVC(2)Simptome neurologice de focar-afazie,cefalee,vertij(2);Simptome neurologice-parestezii senzorio-motorii
 
membre inferioare(2) 
notă= 11p
Demenţă vasculară
Scala GAFSemnificativ:21/30
-deteriorare severă în comunicare sau în judecată,uneori este incoerentă,esteincapabilă sa funcţioneze în toate domeniile,sta in pat toata ziua.
Diagnostic: Tulburare cognitivă gravă.Necesita ajutor în îngrijirea personală şi asistenţăpermanentă. Afazie mixtă.
2

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sendruc Ovidiu liked this
Ingrid Tudose liked this
Lina Ilciuc liked this
Aionesei Vasi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->