Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kepentingan matematik

kepentingan matematik

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Amin Affifi

More info:

Published by: Amin Affifi on Feb 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2012

pdf

text

original

 
Kepentingan Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kehidupan Seharian
Kebolehan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan banyakmemberikepentingannya yang tersendiri kepada individu.Seperti yang kita tahu dalamkehidupanseharian, matematik sering wujud dan banyak digunakan dalam kehidupanseharian.Bagaimana perniagaan saham boleh naik turun setiap detik,setiap waktu,dan setiapsaat? Matematik yang berperanan untuk menyelesaikan masalah kewangan disetiapsyarikat dan perniagaan. Tanpa matematik , tidak akan wujud urusan perniagaan diseluruhnegara. Bukan sahaja itu, wujud manusia yang buta ilmu pengiraan danterbantutlah pemikiranmanusia kerana penyelesaian masalah dalam matematik yangmemberi keselesaan dalamkehidupan . Seperti yang kita tahu,setiap pemegang sahamsesuatu syarikat pasti mempunyaimasalah dalam pelaburannya seperti kekuranganbayaran saham, dan sebagainya. Bayangkansekiranya masalah tidak dapatdiselesaikan, implikasinya pasti sangat besar dan memberikankesan yang sangatbesar dalam kehidupan seharian kita. Itulah kepentingan penyelesaianmasalah dalam matematik. Sesuatu urusan kehidupan manusia pasti akan dapat diuruskandenganefektif dan lancar. Antara pemikir yang menyumbangkan kepadakeberkesananpenyelesaian masalah matematik ialah George Polya yang telah mengemukakanempatlangkah dalam proses penyelesaian masalah matematik yang bukan hanyabolehdigunakanb untuk masalah matematik, malah masalah yang sering kita hadapidalamkehidupan seharian.Di samping itu, kemahiran penyelesaian masalah matematik dalamkehidupanseharian dapat merangsang perkembangan intelek seseorang individu itu.Iameningkatkan lagi perkembangan kognitif dalam perkembangan seseorang supayalebih cepatuntuk menyelesaikan masalah yang sering berlaku dalam kehidupan.Bayangkan,seorang penjualaiskrim bergerak juga akan menghadapi kesukaran apabilaberhadapan dengan pelanggan yangramai. Boleh bayangkan jika dia tidak bolehmengira secara pantas? Itulah kepentingan matematikyang wujud secara tidak sedar kerana pada waktu yang sama,penjual aiskrim itu meningkatkankemahiran mengiranyasetiap kali dia berurusniaga dengan pelanggan. Bayangkan sekiranya diamenjual aiskrim yang beharga pelbagai harga dan sebagai contoh, Aiskrim Mat Kool vanilla yangdisaluti coklat ranggup yang berharga RM1.20 dan aiskrim ini yang menjadi sambutankanak-kanak.Oleh itu, peniaga ini seharusnya sudah memikirkan untuk menukar syilingyang banyakkerana banyak syiling diperlukan untuk dipulangkan kepadapelanggan.Secara tidak langsung,penjual aiskrim sudah belajar cara memulangkanbaki kepada pelanggan.Ramai peniaga peniagayang wujud di dunia ini tidak pandaimenulis tapi pandai mengira dengan lancarnya.Itulahkepentingan matematik dalamkehidupan seharian kerana wujud praktikal jika diamalkanselalu.Sekiranya kita sedar bahawa Matematik adalah ilmu yang bukan berdasarkanteori malah
 
perlu praktikal selalu supaya tidak lupa apa yang dipelajari. Ia adalah satudisiplin penting keranaperanan praktikal bagi individu dan masyarakat melaluipendekatan penyelesaian masalah, aspekmatematik ini dapat dibangunkan.Penyelesaian masalah dan mengembangkan kemahiran yangdiperlukan untukmenyelesaikan masalah yang lebih baik dari pengajaran kemahiran tanpakontekstersebut memberikan penyelesaian masalah nilai khusus sebagai salah satu carauntukbelajar konsep baru dan kemahiran atau penguatan kemahiran yang telah diperoleh.Stanicdan Kilpatrick, (1989), NCTM, (1989) mengatakan bahawa mendekatimatematik melaluipenyelesaian masalah dapat mencipta konteks yangmensimulasikan kehidupan nyata dankerana matematik daripada memperlakukannya.Penyelesaian masalah menjadi fokus utamadalam matematik kerana, mereka berkata,itu meliputi kemahiran dan fungsi yang merupakanbahagian penting dari kehidupansehari-hari. Selain itu ,ia juga dapat membantu orang untukmenyesuaikan diri denganperubahan dan masalah tak terduga dalam kerjaya mereka dan aspeklain darikehidupan mereka.Penyesuaian diri itu amat penting kerana kepekaan terhadap aspekperubahanekonomi yang wujud di dunia ini kerana kemodenan banyak meningkatkan kos taraf hidup manusia. Kos taraf kehidupan merupakan salah satu masalah matematik yangdiurussecara langsung oleh setiap individu yang menghadfapi masalah ini. Hargaminyak di Malaysiayang semakin naik setiap tahun adalah salah satu contoh terbaikuntuk perubahan kesan daripadafaktor ekonomi negara Mesir yang menghadapi krisispemberontakan. Harga minyak Petrol RON97 seliter yang naik 10 sen pada hargapasaran ialah RM2.50 yang dikuatkuasakan serta merta pada awal Februari yanglalu.Oleh itu, sebagai seorang yang boleh berfikir dan boleh merancang perbelanjaaan dirikitaperlu mengelakkan dan merancang penggunaan wang kita agar tidak berlakumasalah kewanganyang akan membebankan kita. Ini adalah salah satu kepentinganmatematik dalam kehidupanseharian ,iaitu diajar untuk menerima arus perubahansedia ada supaya tidak mengalami kejutanbudaya dan berusaha untuk mencapaistandard individu yang berkualiti dari segiintelek.Bayangkan kehidupan tanpa nombor? Bolehkah manusia boleh melakukanpengiraanterhadap sesuatu? Apa yang dilakukan untuk menggantikan sistem nombor di dunia ini?Matematik wujud ke arah kepentingan yang paling umum dan menjadirutin yang sebati dalamkehidupan ialah ia membantu untuk memudahkan kehidupanseharian dengan kewujudanMatematik dalam kehidupan.dan ia sudah sebati dalamkonteks kehidupan manusia.Proses jualbeli yang berlaku pada setiap kedai yang wujuddi seluruh dunia.Kewujudannya yang meluas yangmenyebarkan perdagangan keseluruh dunia dari zaman Kesultanan Melayu Melaka di manapedagang pedagang Arab yang sanggup berdagang ke Tanah Melayu untuk berdagang rempahratus danpada waktu yang lalu,mereka hanya menggunakan duit kupang sebagai nilai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->