Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Te Doi Ngoai

Kinh Te Doi Ngoai

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Phan Quang Trung

More info:

Published by: Phan Quang Trung on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
Những cơ hội và thách thức đối vớinền kinh tế thị trường định hướng XHCNở Việt Nam sau khi gia nhập WTO
1- Đặt vấn đề.
Đại hội IX, Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: Kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tếvừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở vàđược dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội,thể hiện trên cả ba mặt: sở hữu, tổ chức quản lý, và phân phối. Nói cáchkhác, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là nền kinh tếhàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lýcủa Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dânchủ, văn minh.Mục đích của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là pháttriển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất - kỹthuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển lựclượng sản xuất hiện đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất mới, tiêntiến.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủđạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảngvững chắc.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhànước. Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý nền kinh tế bằng chiến lược, quyhoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật, và bằng cả sức mạnh vật chất củalực lượng kinh tế nhà nước; đồng thời sử dụng cơ chế thị trường, áp dụngcác hình thức kinh tế và phương pháp quản lý của kinh tế thị trường để kíchthích sản xuất, giải phóng sức sản xuất, phát huy mặt tích cực, hạn chế vàkhắc phục mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo vệ lợi ích của toàn thểnhân dân. Trong đó quan trọng hàng đầu là của nhân dân lao động.
Kinh t
ế
th
tr
ườ
ng
đị
nh h
ướ
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a th
c hi
nphân ph
i ch
y
ế
u theo k
ế
t qu
lao
độ
ng và hi
u qu
kinh t
ế
,
đồ
ng th
i phân ph
i theo m
c
đ
óng góp v
n và các ngu
nl
c khác vào s
n xu
t, kinh doanh và thông qua phúc l
i xãh
i. T
ă
ng tr
ưở
ng kinh t
ế
g
n li
n v
i b
o
đả
m ti
ế
n b
công b
ng xã h
i ngay trong t
ng b
ướ
c phát tri
n. T
ă
ngtr
ưở
ng kinh t
ế
 
đ
i
đ
ôi v
i phát tri
n v
ă
n hóa và giáo d
c, xâyd
ng n
n v
ă
n hóa Vi
t Nam tiên ti
ế
n,
đậ
m
đ
à b
n s
c dânt
c, nâng cao dân trí, giáo d
c
đ
ào t
o con ng
ườ
i, xâyd
ng và phát tri
n ngu
n nhân l
c c
a
đấ
t n
ướ
c.
 
S
ki
n Vi
t Nam tr
thành thành viên T
ch
c th
ươ
ngm
i th
ế
gi
i (WTO)
đ
ánh d
u m
t m
c quan tr
ng trong quátrình h
i nh
p kinh t
ế
qu
c t
ế
c
a n
ướ
c ta, m
ra m
t giai
đ
o
n m
i, n
n kinh t
ế
n
ướ
c ta h
i nh
p sâu và toàn di
n h
ơ
nvào n
n kinh t
ế
th
ế
gi
i,
đ
ang có nh
ng bi
ế
n
đổ
i nhanh vàsâu s
c. S
ki
n này
đ
ã nâng cao v
th
ế
c
a Vi
t Nam trêntr
ườ
ng qu
c t
ế
, t
o ra nh
ng c
ơ
h
i l
n
để
 
đấ
t n
ướ
c ta pháttri
n nhanh h
ơ
n, toàn di
n h
ơ
n, s
m thoát kh
i tình tr
ngkém phát tri
n;
đồ
ng th
i c
ũ
ng
đặ
t ra nh
ng thách th
c r
tgay g
t,
đ
òi h
i ph
i có s
n
l
c v
ượ
t b
c c
a toàn Ð
ng vàtoàn dân ta
để
v
ượ
t qua. Nh
ng c
ơ
h
i và thách th
c
đ
óc
ũ
ng chính là nh
ng thu
n l
i và khó kh
ă
n
đố
i v
i quá trìnhti
ế
p t
c xây d
ng và hoàn thi
n th
ch
ế
kinh t
ế
th
tr
ườ
ng
đị
nh h
ướ
ng xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a c
a n
ướ
c ta hi
n nay.
2- Những cơ hội và thách thức đối với việc phát triển nền kinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi là thành viênWTO2.1- Cơ hội
Thứ nhất,
Việt Nam có điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu vàocác nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới với tư cách là mộtđối tác bình đẳng, không bị phân biệt đối xử và theo mức thuế các thànhviên WTO cam kết. Ðây là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triểnsản xuất hàng hóa, dịch vụ của nước ta, tạo thêm việc làm, góp phần giữvững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
Thứ hai,
thực hiện các cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thếgiới, thể chế kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng hoàn thiện, môi trườngđầu tư, kinh doanh trong nước ngày càng thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ đầutư của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đầu tưtrực tiếp và đầu tư gián tiếp, trong đó có các công ty xuyên quốc gia cótiềm lực tài chính lớn, công nghệ cao, trình độ quản lý tiên tiến, đóng gópngày càng quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nướcta.
Thứ ba,
 
v
iệc hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế theo cơ chế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với thực hiện công khai minh bạch các thiết chế quản lý theo quy định của WTO làm cho môi trườngkinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện. Đây là tiền đề rất quantrọng để khơi dậy mạnh mẽ những tiềm năng to lớn của đất nước và sứcsáng tạo của các tầng lớp nhân dân; phát huy tiềm năng của các thành phầnkinh tế trong nước và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, qua đó tiếp nhậnvốn, công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Thứ tư,
tạo điều kiện cho nước ta có địa vị bình đẳng với các thànhviên khác khi tham gia vào việc hoạch định chính sách thương mại toàncầu, thiết lập một trật tự kinh tế mới công bằng hơn; có điều kiện thuận lợi
 
để cạnh tranh bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp Việt Nam trong tranh chấpthương mại với các thành viên khác, hạn chế những thiệt hại.
Thứ năm,
việc gia nhập WTO cùng với những thành tựu to lớn có ýnghĩa lịch sử sau 20 năm đổi mới sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trêntrường quốc tế, tạo điều kiện cho Việt Nam triển khai có hiệu quả đườnglối đối ngoại theo phương châm: Việt Nam mong muốn là bạn, là đối táctin cậy của các nước trong cộng đồng thế giới vì hoà bình, hợp tác và pháttriển. Những thuận lợi trên đã được thể hiện qua kết quả hoạt động của nềnkinh tế chín tháng đầu năm 2007 (gần một năm sau khi vào WTO): “đầu tưnước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 9,6 tỉ USD, tăng 38% so với cùng kỳvà dự kiến cả năm nay khoảng 14 -15 tỉ USD so với năm ngoái 10.2 tỉUSD. Số dự án FDI đang chờ phê duyệt lên đến 50 tỉ USD gồm những dựán lớn và công nghệ cao. Đầu tư của khối kinh tế tư nhân trong nước đạt118.000 tỉ đồng, tăng 78,5% so với trước đây và khu vực nhà nước cũngtăng 72% với mức 44.400 tỉ đồng đầu tư. Dự kiến xuất khẩu 48 tỉ USD,tăng 20,5% so với 2006. Những ngành hưởng lợi đáng kể của việc gia nhậpWTO chính là dệt may 31,6% và điện tử máy tính 23,6%. Những sản phẩmkhác đồ gỗ, điện tử và sản phẩm nhựa cũng trong đà tăng trưởng cao. Đầutư tài chính tăng mạnh. Thị trường chứng khoán hiện nay đã đạt 34% củaGDP so với mức 5% của đầu năm 2006”. Ngân hàng phát triển Châu Á(ADB) nhận định: “Mặc dù việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mạiThế giới (WTO) vào tháng 1 năm nay chưa đem lại phép màu nào, nhưngnền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởngGDP dự kiến là 8,3% năm 2007 và 8,5% năm 2008.
2.2- Thách thức
Trong điều kiện nước ta là một nước đang phát triển ở trình độ thấp,quản lý nhà nước còn nhiều yếu kém và bất cập, doanh nghiệp và đội ngũdoanh nhân còn nhỏ bé,... việc gia nhập WTO cũng sẽ đưa lại những tháchthức lớn đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa của Việt Nam. Những thách thức này bắt nguồn từ sự chênh lệchgiữa năng lực nội sinh của đất nước với yêu cầu hội nhập, từ những tácđộng tiêu cực tiềm tàng của chính quá trình hội nhập.
2.2.1- Hạn chế từ trong nước:
-
Thứ nhất,
năng lực cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệpvà cả nền kinh tế của Việt Nam còn yếu do nước ta tiến hành hội nhập kinhtế quốc tế trên nền tảng một nền kinh tế có trình độ phát triển thấp, cơ cấukinh tế chậm chuyển dịch, khu vực kinh tế nhà nước còn kém hiệu quả, khuvực kinh tế tư nhân phát triển còn chậm. Đây là một trong những yếu tố cơ  bản cản trở nền kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng, hiệu quả vào nền kinhtế toàn cầu và khu vực.
-
Thứ hai,
cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưathật hoàn thiện, còn nhiều khiếm khuyết cơ bản, nhiều thị trường quan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->