Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istoria românilor. Volumul 2

Istoria românilor. Volumul 2

Ratings: (0)|Views: 177 |Likes:
Published by Cristian Poenaru

More info:

Published by: Cristian Poenaru on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
CONSTANTIN C. GIURESCU
Profesor la Universitatea din Bucuresti
ISTORIA
ROMANILOR
PARTEA A DOUA
DELA MIRCEA CEL BATRAN
SI ALEXANDRU CEL BUN
PANA LA MIHAI VITEAZUL
Cu 177 de figuri In text si 4 hArti afarA din text
EDITIA A PATRA, REVAZUTA 51 ADAOGITA
FUNDATIA REGALA PENTRU LITERATURA 51 ARTA
BUCURESTI 1943
www.dacoromanica.ro
 
ORMELE SAU TARGURILE. SATELE
Primele orage de pe teritoriul rom/1-
nese s'au intemeiat aeum doud mi-
lenii
i
jumdtate pe fdrmul mdrii.
Forma de asezare tipied rorntineascd,
n'a fost inset oragul, ci satul.
Un prim efect al nävälirilor barbare a fost desfiintarea vietii
or6venevti din Dacia Traiansä. Coloniile vi municipiile atràgeau In
chip firesc atentia celor veniti dupà pradsá, de oarece ele adA-
posteau, in cuprinsul zidurilor, cele mai mari bogàii, vesmintele,
podoabele, obiectele de lux vi baniiAsupra lor s'au nApustit
deci in primul rand cei ce veneau de dincolo de Nistru sau dinspre
miagnoapte. Daca la noi distrugerea oravelor a avut un caracter
radical, dacà nu constaam Oda acum cel putin In tot cu-
prinsul Daciei Traiane deck, o singurà avezare mai insemnatà care
sà-vi fi p6strat vechiul nume: Abrudul
chiar asupra acesteia
sunt discutii faptul se explic6, credem, prin urm'aloarele Im-
prejur6ri: Dacia a fost prima provincie «In calea rAufatilor »;
aici au izbit Intai n'afalitorii; efectele sub raportul distrugerii
devastarilor
aici au fost mai puternice. Apoi oravele din
Dacia
destul de numeroase nu par a fi fost prea bine Ina-
rite ; e o intrebare cate au avut ziduri de piatrà. La 247, coloniaRomula, deci un ora v de prima categorie, multumevte lmpàra-
tului Filip Arabuli fiului u pentrucäl au Intärit-o printr'un zid
circular. Ceea ce Inseamnsä c'a" mai inainte nu avusese o asemenea
ap6rare. Cu atat mai mult deci municipiile, crave de categoria
a doua.
Distrugerea oravelor din Dacia a fost atat de radical6, Incat
n'am pAstrat, nu numai numele lor proprii, dar nici mäcar numele
generice. Toti termenii pe care li intrebuintgm astdzi pentru a
www.dacoromanica.ro
 
428
ORASELE SAU TARGTJRILE. SATELE
designa o ezare mai importanVA sunt de origine sträinä. Tclrg
e slaw (Tplirk), oraf e unguresc (\Taros) ca §i Mau (bucsfi); iar-maroc vine din germanul Jahrmarkt. Nu s'a pästrat nici colonia,
nici municipium; iar civitas a cäpätat un inteles special, militar,
nu civil, acela de cetate. Nu i'au pästrat de asemenea niciunul
din termenii privind pe conducnorii sau dregdtorii municipali.
Duumviri, quatuorviri,
edili,
questori,
toti
acti termeni au
dispärut.
Orele de pe tärmul märii. Singura regiune unde se constatà
o continuitate de vie*" urbanä pe teritoriul actual al statului
Fig. 100. Ceramica bizantina gasita. la Cetatea AIM In
sapiiturile [acute acolo.
roman, este tärmul märii. Era §i normal sa se intämple a§a. Aci
au fost orele cele mai vechi,i:Intemeiate de Greci In secolul al
VII-lea §i.
al VI-lea inainte de Christos. Când au inceput nävä-
lirile puternice barbare, dupà 250, aceste ore aveau deja vieafá
de opt-nouà veacuri. Ziduri puternice le apärau: se vAd §i astäzi
ruinele impunätoare ale celor dela Histria §i. dela Mangalia. In
caz de asediu pe uscat, exista putinta de aprovizionare §i de
ajutor pe mare. In sfär§it aceste ore au avut §i o intensä vie*"
comerciald, s'au aflat In calea marilor curente de negot, fie acela
orientat Nord-Sud dela Baltic6 spre Bizant, fie celälalt, dela Est
la Vest, din Asia spre Europa Centralà. Vechiul Tyras dela gura
www.dacoromanica.ro

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ancutz liked this
Nandin Yssu liked this
Alexandru Serban liked this
Lazar Mihail liked this
Janos Abahazy liked this
luciapanin liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->