Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Organizasyon

Organizasyon

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Gozde Demirelli
Organizasyonun tanımı, farklı türleri - yapıları, kuramlar, liderlik.
Organizasyonun tanımı, farklı türleri - yapıları, kuramlar, liderlik.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Gozde Demirelli on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
2/8/20121
Organizasyon
Gözde Demirellistanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Salk Kurumlar Yöneticilii Yüksek Lisans ProgramDavran Bilimleri Dersi Sunumu
12/02/11DavranBilimleri sunumu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL1
çerik
Organizasyon;
 Tanm, Farkl türleri, Farkl yaplar, Kuramlar, Liderlik.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL2
Tanm
Ortakbiramaççerçevesinde kurulmu,Ortakbirçalmadüzeninesahip,Kendi etkinliini yönetebilen toplumsal birdüzen.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL3
Tanm
Ortak amaçlar sürdürmek ve,Ortak bir ihtiyac sürekli olarak gidermek için,Yönetilen ve sistemli olarak yaplandrlan,nsanlardan oluan sosyal bir birim.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL4
 
Farkl Türleri
Yasal açdan:
 irketler, Hükümetler, Sivil toplum kurulular, Uluslararas örgütler, Askeri birlikler, Vakflar,Kar amac gütmeyen kurulular, Ortaklklar, Üniversiteler.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL5
 
Sosyal Bilimlerde
Organizasyonlar;
Sosyoloji, ekonomi, uluslararas ilikiler,psikoloji, iletme ve kurumsal iletiim vb.disiplinlerin aratrma konusudur.Daha geni aratrlmasna kurumsal yap,kurumsal çalmalar, kurumsal davranvekurumsalanaliz ad verilir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL6
 
2/8/20122
Sosyal Bilimlerde
Süreçaçsndanbakldnda;
Organizasyon (yeniden) düzenlenen birkurulutur.Görevlerin tümüne odaklanr.
levselaçdan;
irketlerin ve devlet otoritesinin naslkullanldna baklr.
Kurumsalaçdan;
Toplumsal çevrede anlaml yap olarakdeerlendirilir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL7
 
Kurumsal Yaplar
netim bilimlerine re, insanlarnoluturduuyaplargenellikle dördeayrlr;
 Piramit/Hiyerarik, Komiteler/Jüriler, Matris, Ekolojik.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL8
Piramit/Hiyerarik Yap
Yönetenbirlidervardr.Yöneticilerinde üstleri vardr.Bürokrasiile e tutulur.Askeridüzeni andrr.
Peterlkesi
: Her çalan yetkinliklerininyetersiz / geçersiz kaldnoktaya kadaryükselme(atanma)eilimindedir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL9
Komiteler/Jüriler
Eitdüzeyde kiilerdenoluur.Ortakkararalnr.Kararalnrkenoylamayaplabilir.Komiteler bir grubun karar sonras ileriniyönetmekiçin,Jürilerise bir kararavarmakiçin birarayagelir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL10
Matris Yaplar
Her çalan en az iki ayr yapdan iki yöneticiyebaldr;
levselyap:
Uzmanlarn çaltklaralana dair eitimleritamdr,Yöneticilerayn alandaileriseviyedeuzmandrlar.
dariyap:
Proje;
Zamanndatamamlanmaldr.Bölgeye, ürüne, müteriye göregruplanabilir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL11
 
Ekolojik Yaplar
Younrekabet,Doalsnrlarvardr.Organizasyonunzayfaltyaplar/çalanlaraç/isizkalr.Karsalayacakilerönemlidir.Herçalankatksoranndadeerlidir.Olanlarhakkndatekyönlübakaçshakimdir.
Ekobölgeler:
Rekabetyoktur,Özerktir.
12/02/11DavranBilimleri sunusu, stanbul BilimÜniversitesi SKYYL12

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->