Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nagyfigyelmeztetes

nagyfigyelmeztetes

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by Vera Toldi Baranji

More info:

Published by: Vera Toldi Baranji on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2012

pdf

text

original

 
Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu
A N
AGYFIGYELMEZTETÉS
ÜZENETEK JÉZUS KRISZTUSTÓL2010-2011
Ez az e-Könyv awww.TheWarningSecondComing.comoldalon, a 2010. november 8-tól 2011. február 19-ig közzé tettüzenetek (I. kötet) fordításait tartalmazza.
A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására ésolvasására a következő alapelvek érvényesek:1. Az
Acta Apostolicae Sedis
1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egydekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusaiteltörölték.2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezettegyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni,
feltéve, haaz ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat
.3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal,hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra isszükség, ha az ilyen kiadványokat a templomokelőcsarnokában árusítják.
- A N
AGYFIGYELMEZTETÉS
-Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu
2
A
Z EURÓPAI LÁTNOKNŐ
(M
ARIA
D
IVINE
M
ERCY 
)
ÁLTAL KAPOTTÜZENETEK 
– AN
AGYFIGYELMEZTETÉS
( “The Warning”)„Igen, leányom, a legnagyobb meglepetésedre, téged választottalak ki, hogyfelkészítsd az emberiséget aMegtisztulás folyamatára, arra a tisztulásra, amely János Könyvében ismegtalálható, és ami nemsokárabekövetkezik.” (Úr Jézus, 2010. nov. 16.)„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összesgyermekemhez.” (Szűzanya, 2010. nov. 8.)“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.” (Szűzanya, 2010.nov. 8.)
Európában egy újabb látnoknő (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája)állítja, 2010 novemberétől kapüzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak, hogy Jézus másodikeljövetelére felkészítsék azemberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”)vonatkoznak, Isten nagy Irgalmasságára, amelya látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a pontos dátum nem ismert előtte.A világon mindenki, aki 7 évnél idősebb, látni fogja bűneit, hogy mélyenmegbánhassa azokat, és hogy megtérhessen mégaz Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos, hogy aNagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön,mert az esemény olyan sokkoló lesz, hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majdelviselni, ezért halálos bűnbenmeghalhatnak.A fiatal látnoknő, feleség és édesanya, ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,hogy óvja a családját. Azt
 
állítja, hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogyezeket interneten kell közzé tennie.Néhányan segítettek ebben neki. A hölgy, aki a katolikus hitet éli, rendszeresen vettrészt Szentmisén, de állítása szerint,hite nem volt elég erős. Azonban az üzenetek által hite különlegesen megerősödött.Nyomatékosan állítja, hogy sem aMária-jelenésekről, sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszennagyon gyengének minősítette lelkiéletét. Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „ANagyfigyelmeztetés”, azt hitte, hogy akönyv Urunk második eljöveteléről fog szólni. A Garabandáli üzenetek által szerzettcsak tudomást arról, hogy aNagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét. Hónapok eltelte után végrelelkivezetőt talált, így az üzenetekmegfelelnek a katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.
Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?
Az üzeneteket belső hang által kapja, de többször is volt része, általában imádkozásközben, a Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta, olyanokét, akiket azelőtt nem ismert pl:Szent Fausztináét, SzentÁgostonét, Szent Benedekét, Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét, akit aSzűzanya a „Szent” szóval illetett. Az egyeselőrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére, az Antikrisztusra, akinemsokára kinyilatkoztatja magát, és ahárom vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak, akiket rövidesen megfognak ölni. Ugyanakkor a látnoknőnekfelfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatosszakadásokat is.A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást, növelik a hitet, és azértadattak, hogy az emberiséget újraevangelizálják, hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az UtolsóÍtéletkor megmenekülhessenek.A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően.Abban az esetben, ha próféciáról vanszó, a pápa az egyedüli bíró. /X. Leo Pápa (1513)/ Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arraösztönzi a világ keresztényeit, hogy sokatimádkozzanak azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, ésazokért, akik mindencselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásaitmeggyengítsék, hiszen ők azAntikrisztus uralmát akarják.
- A N
AGYFIGYELMEZTETÉS
-Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu
3
TARTALOMJEGYZÉK 
AZ EURÓPAI LÁTNOKNŐ (MARIA DIVINE MERCY) ÁLTAL KAPOTT ÜZENETEK –A NAGYFIGYELMEZTETÉS ................................... 2A SZŰZANYA ELSŐÜZENETE ...................................................................................................................................................... 5
2010.
NOVEMBER
8.
HÉTFŐ
, 15.30 O
 TTHON
,
A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSÁT KÖVETŐEN
.............................................................................................................................. 5
 JÉZUS KRISZTUSTÓL KAPOTT ELSŐ ÜZENET............................................................................................................................... 6
 
2010.
NOVEMBER
9.
KEDD
;3.00 ........................................................................................................................................................................................................................... 6
AZ EMBERISÉG A VÉGLEGES TISZTULÁS ELŐTT ÁLL..................................................................................................................... 7
2010.
NOVEMBER
11.
CSÜTÖRTÖK 
; 12:2
O ÓRA
.................................................................................................................................................................................................. 7
SZŰZ MÁRIA MÁSODIK ÜZENETE ............................................................................................................................................... 82010. NOVEMBER 11. CSÜTÖRTÖK; 12:2O ÓRA.......................................................................................................................... 8A BŰNÖK MIATT MEGHASAD A SZÍVEM.................................................................................................................................... 8
2010.
NOVEMBER
12.
PÉNTEK 
;3:00 .................................................................................................................................................................................................................... 8
EZ A KÖNYV ÉLETEKET FOG MEGVÁLTOZTATNI ÉS LELKEKET FOGMEGMENTENI ....................................................................... 9
2010.
NOVEMBER
12.
PÉNTEK 
;15:00.................................................................................................................................................................................................................. 9
FIGYELMEZTETÉS A POKOL ELKERÜLÉSÉRE ÉS A PARADICSOM ÍGÉRETE..................................................................................... 9
2010.
NOVEMBER
13.
SZOMBAT
;3:00.................................................................................................................................................................................................................. 9
AZ IDŐK VÉGÉNEK JELEI – DE A DICSŐSÉG VISSZATÉR MAJD A FÖLDRE.................................................................................... 12
2010.
NOVEMBER
14.
VASÁRNAP
;23:00 .......................................................................................................................................................................................................... 12
A MÁSODIK ELJÖVETEL............................................................................................................................................................ 14
2010.
NOVEMBER
15.
HÉTFŐ
;3:00.................................................................................................................................................................................................................... 14
A VILÁGHATALOM, AZ ANTIKRISZTUS ÉS A FENEVAD JELE .......................................................................................................15
2010.
NOVEMBER
15.
HÉTFŐ
,11.00 ................................................................................................................................................................................................................. 15
FIGYELMEZTETÉS A KLÉRUS (EGYHÁZI REND) SZÁMÁRA........................................................................................................... 18
2010.
NOVEMBER
16.
CSÜTÖRTÖK 
;9:55 .......................................................................................................................................................................................................... 18
TEGYETEK FÉLRE MINDEN KÉTSÉGET....................................................................................................................................... 20
2010.
NOVEMBER
16.
KEDD
,23.00 .............................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->