Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Theodor Capidan - Rostul institutiunilor noastre de cultura (graiu bun 1907)

Theodor Capidan - Rostul institutiunilor noastre de cultura (graiu bun 1907)

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by Minov1979

More info:

Published by: Minov1979 on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2014

pdf

text

original

 
AWLI.-~No.11-12
A.NUL1.907•.
GR1\IU
,
REVISTAAROMANEASCA
_.c::;
J.V"
B;a.taria:
Dintreoutulnostrucultural,
.AI.
Beze:
De-acasa
tpoezie)
.Caragea:
CapitanluCola
(poveste
populara)
T.
Licea;
GogaaliChirata(schita)
..7
N.Bataria:
Herarlusipa,rmatarlu(fabnla]
....HagiCosta:
Qedzal(elaiP
Tb,Capidan:
Rostulmstitutiun.ilornoastrede
Qultura..~.Olintece
populare.
N.Pepuli:
Din
viala
ATomanill.cirdinGrecia.
Jl.
B.
Cronies.
Ilustreiii:
Vsehiucostum
din
Ylaho-Clisura,
comunaromsneasce.
Abela.
.BUCURE~TI
STAEfLIMEN'l'
DE
ARTE,dRAFtOE",UNIVER&JALA""
14~-STRADA
COVACI,-
14-
1907.
 
Rbstul
institDtiuni~or
noastre
c'lilturale
diu·
Turcia"_
Pe.nimeninutrebue
sa
mjr~··Iaptul
·'ea
tocmaiacumne-trsaim
sa
vorbimderostulunoriristitutiunideja
imbatranife.
Astij,-zicorabianoastra.nationala
batuta
devalurilemariiagi-tatee
snpusala
ceamaimareincereare,ast'aziprinurmarene.estedat~sa.vedemmaiclar,dacaeaenIutreguleLaparat'de
10-
eomotiune,cusumedeniadebarci
~~i
matinari,Infine
eli:
carD!aciu.cu"tot,vaputeain
frunta
Iurtuneleee
0
amenintasimantuineamuldinpeire.__Interval
detrei-zeci
deani~imai
bine
dsladeschiderea
primelor
noastresooli~i
paDa
azi,
esteadistanta
toemaipotri-vitaea
·sa
neputemretrageputinmailaopartedeedificiu,
~i
unochiuscrutator,uitandu-nenuprin
oglinda
patimilorpersonals,
niei
prin
reclama
ametitoare,ciprin
adevaratii
oehelariai
"inte-resnluiobatesede
neam,
sa
vedem,prezinte
eJ
0
armoniein
in-
treagasaorganizatieca
sa
sepoataarmoniza
~i
en
adevaratele
nevoiale
poporuluipentru,
cares'a
eladit;-
areaoel
ce
caresa.atragapepoporprinealduramenita
sa·
nascainmodspontaneuscanteiaiubireideneam;
-lDfine,
corespnndeimediatscopului-ceurmaeiminIuptanoaatraculturalacarenu-ideoat
redesteptorea-
nationqUi?-.
Caoidaoanunear
fi
fastCuputiD~asane'fiastep-tat
Iacine~tie
cerezultatesatisfacatoaredupa
unintervaldezece
sau
einci-spre-zeeaani,
~i
aeeasta
bine
inteles
dinsingurulmotiv
ca
lupfanoastrafiind
0
intreprinderecuearaeterp'urcul-··
tural
indreptata.
Hi
contra
unei
culturi
seculare
alimentata
~i
de
otravaideilorpolitiee,inniciunoaz
~i
rnasurl!au
·s'arputea
eompara-ouunasemilaradintarue
streine
[oeuite
deR01I!ani;
darori
cum,noitrebuiasanealegemcueevamai
mutt~ecat
cum.neprezintamacum.AstaziJUsa-starn·ouscolile
rau,.
.iat
rna-
suraentuaiazmuluidepevremuri,candsimtindn-nepe'deplincn--cerifidenonaideearomaneasca,eramIn'sbaresa·incalzimsiinimile
rata-cite,-
a,scazutinasagradIne:1ttoti
t.raim
intr'ocon-tinua
blazare
na.tionaHi.·
~i
s·a
nu'se
creada
,_ca
stareaaeeasta.
estenumai
0
urmaretrecato8;reaIuptsidesfa~urateintrepopoa---relelh.vrajbite_}.e~-imultmaiveehe,
Cae!
dateazainaintedecepoporuln.evinovatainceputsaplateascaensangepacatelaunei..
organi_zR1iigresite.~
InoereareadeIamurirearostului
institutiunilor
noastre
cul-
turalenueste
Q
chestiunenona.·Lumea~_oastra.
~c?h~_ra
s'aocu-~
 
r'
1.'
I
(
...
GltAICBlJ»j
263
,.
patcueaincadecandeuprimaseriedelieentiatiaromanirein-'torsi
III
~[acedol1ia,ciioiincadep'atuncisecbservaseoarecarenemultumireinmersulinternal-scoalelor.Darrvedsrilepulsivealetineriigeneratiipreasaindentificaueu'tendintele~co..alelordin
tara,-
deaeeeasieiectullorIainceput
TIll
s'amarginit,dec~tinnneleschimbdrideprofesori,masuriprovisorii,labazaoaroramaitarziusepnteaudoscoperieiuueleimpletituriIearanja-,mentepersonated'edi,tunitateadevederinormative.Metitullorestedea
£.
lnceputluptapentrucarenici
paba
astazinns'aputut
dipata
victoria.',"._..,AlteincerQari,deIndeeptarecumasuri,numaiinaparenta.~fe;ctive,s'au
mai
Tacutacuminurmacuvre-ooptani
inainte,
eandsereusise
sa
sedee
0
nouadirectiva
in'
mersulscoalelor_'noastre.Prinoipiilerelormatoareeraupec~tdesimplepe
atat
d'e
practice:
secautaca
scoala
sa
sep'un~
,in
directa
Iegatul'a
ell.rievoilereale'alepoporului
~i
de'aciapoi~ienpoporulcareera
savina
dela
sine.Se
facea
cu
altecuvinte'inceroarea
,s3.-1
cuce-
reflsca.pepopor
~i
pecaleamijloaoelorpracticenunumaiaacelorplatonicecumsefacusepan'atnnci;deaceeainfiintareade,scolicomereiale,eramijloculeelmaipracticpentruincepu.tulunai.,orgaoizatiisolids,
Dapa
conceptiatimpului
S,9-
staruiasa,se
C1'e-
eze
IilC<}li
enmercial«intoatecentreleIocuite
de
Arnmani.Astazi'urmedinaeestsoiu-deorganizatiemai'"avem;,,~,6oalacomereiala"
din
Ianina,
lofiintata
intr'oregiune,undeAromaniinumaicuco-mertulnuseoeupa,
l}i
_acea
diu.
alonic,'peribrucaredelaincsput.
1;1i
p~na
azi,
J.lU
s'a
gasitnimenicaresa-ideeIndrumareueerutadeimprejurari,ca
sa
poata.pa~j,dacanuinainte,dareelputin.alaturiouacolilesirriilaredin
Iocalitate;
Intru
~at
sa
rsusit
saunu,ga.sadea
0
alta
directivainsistemul
nostm
deinva~l):mant-prinoreiareaunui.nousoiude.seoli,aceasta_se~yavedeamaideparte;acumvomaratatreptatnumaiinceputuriledellefo!ma.,0
alta
Incerc,R!ede
reorganiz(tre
generala,
pornitadelacentru,s'a
maio
facut
agumsaseanI,
cand
auto.ritatI"M
,§CQl8ie
superioaredinBuouresti,adresandu-selaintreguleoipdidactic
din
lvIace-
1
donia,aucerut
Prill
directia"Lic~ullliR.oiri§;n.'"
sa
seslaborezeun
pr~ect
qe
regul~m~nt
pent.ril'7~?rpp.lli~ar,e~'_seoalelorpri-'<mace
~l
secundare_pebazanevoilor
§l-
Int8:t~s~~19rloeale.,-Era_primalmomentcaudpentrfi
indrumarea-f:;1coa~elor,
'Doastpe
se
ti..
nuseseamadeintregulediliciu
cultural
~i
de
,jntreaga
opiniune_
-daacalea!?ca-nu
eapan'atuncin
,<
ai'cle
seolilesecnndare
~i
devederileacatorvaprofesori,ca
In,
celemaimulteeazuri,
ssu~
Ieaveaugresite,caei
sa
uitaula
'ePi-ficin
desusinlos,santer-'.minauprina-sifacedaraveiile
lor~:In
eonse9in~a,
,pe
data
trebuia
&8.
secenB~itue'a.sca
0
comisiunecen,tra18:
,aIc~ttuita
dinprofeserii
liceulni,
~ialtetreLsubcomisiunicompriseuna',
dincorpuldaotic
alscoaleicomercialedinSalonic,alta
din'
aeelaalso.
eom.'dinJanina,
~i
a
treiadintc'un
num'ar
'potrivit
de.
invaiatori
'tineri
-
,_
-
.
",
,I_
,
_

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
dorin_jamba liked this
1 hundred reads
Valer Nica liked this
c.coman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->