Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Presentación1 CURSO DE TOPOGRAFIA

Presentación1 CURSO DE TOPOGRAFIA

Ratings:
(0)
|Views: 1,183|Likes:
Published by A. Ariel Dago
texto semestral de consulta
texto semestral de consulta

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: A. Ariel Dago on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

original

 
TRFGROHO LI IZ\YLCF-CLIM\CACJOJCÚM LI KO OZCGMO\YROOZCGMO\YRO > \FTFGROACO CZIHIZ\RI> \IRJIRFTRI(RI_YCZC\FZ> GIFHI\RÈO \RCGFMFHI\RÈO TKOMO + HO\IHO\CJOZ
YMCLOL \IHOZ
ZYB\IHOZ
? GIMIROKCLOLIZ
?-?
LIACMCJCFM S JKOZCACJOJCFM LI KO \FTFGROACO
?-2
LIACMCJCFM LI \IRHCMFZ JFHYMIZ IM \FTFGROACO
?-:
IZJOKOZ
2 TKOMCHI\RCO
2-?
GIFHI\RCO LI JOHTF
2-2
TRFBKIHOZ _YI ZI RIZYIKQIM IM JOHTF JFM JCM\O
2-:
KIQOM\OHCIM\F JFM JCM\O
2-<
\ROMZC\F> \CTFZ +HOMINF S YZF
2-9
KIQOM\OHCIM\F JFM \ROMZC\F S JCM\O
: \O_YCHI\RCO
:-?
IZ\OJCFM \F\OK> \CTFZ HOMINF S YZFZ
:-2
KIQOM\OHCIM\F JFM IZ\OJCFM \F\OK
:-:
\CTFZ LI GIFTFZCJCFMOLFR ZO\IKC\OK (G
-
T
-
Z#
:-<
KIQOM\OHCIM\F S TFZCJCFMOHCIM\F JFM G
-
T
-
Z
-:-9
JOKJYKF LI ORIOZ JFM TRFGROHOZ LI JFHTY\F
< OK\CHI\RCO
<-?
MCQIK> \CTFZ+ HOMINF S YZFZ
<-2
MCQIKOJCFM LI TIRACK S LCAIRIMJCOK
<-:
MCQIKOJCFM LI \IRRIMFZ JFM IZ\OJCFM \F\OK
<-<
FB\IMJCFM LI JYRQOZ LI MCQIK TRFGROHOZ LI JFHTY\F
 
FBNI\CQFZGIMIROKIZ
Lizorrfkkorkfzaymlohim|fzs|ãjmcjozqyijfmafrhomko|ftfgroaèo+qyitirhc|imiz|ylcorsritrizim|orkojfmafrhojcúmlikozytiracjcilijyokqycir|irrimfhilcom|ihilcjcfmiz+mcikojcfmizskiom|ohcim|fzjfmikihtkiflicmz|ryhim|okolijyolf+olihïzlikomïkczczsjïkjykfliïrioz+fkþhimiz+jyrozli|rcomgykojcúmstfkcgfmokiz+torozirotkcjolfzimkojfmz|ryjjcúmlifbrozjcckiz+yrbomoz+hcmiroz+ogjfkozyf|rojcimjco-
FBNI\CQFZ IZTIJÈACJFZ
(Clim|cacjor s otkcjor koz |ãjmcjoz \ftfgrïacjoz s \oqychã|rcjoz
FBNI\CQFZ \IRHCMOKIZ
> Ik okyhmf libirï zir joto~ li>(Inijy|or hilcjcfmiz jfm trfjilchcim|fz lcrij|fz(Clim|cacjor s |robonor jfm cmz|ryhim|ok |ftfgrïacjf-(Jfmfjir s ihtkior koz izjokoz yzoloz im ik lcbynf |ftfgrïacjf-
TRFJILCHCIM\FZ HI\FLFKFGCJFZ
(JKOZIZ \IFRCJOZ(JKOZIZ TRÏJ\CJOZ(JKOZIZ TROJ\CJOZ IM \IRRIMF(HILCJCFMIZ IM \IRRIMF(\ROBONFZ IM GOBCMI\I(RITFR\IZ
IQOKYOJCFM
(ZIGÞM RIGKOHIM\F OJOLIHCJF(IPOHIM TRYIBOZ>(TRYIBO GKFBOK(RITFR\I \IFRCJF S TROJ\CJF(HIMINF LI I_YCTFZ(IKOBFROJCFM LI \ROBONFZ TROJ\CJF
 
CM\RFLYJJCFM O KO \FTFGROACO>CM\RFLYJJCFM O KO \FTFGROACO>Om|cgyohim|iOm|cgyohim|i ko \ftfgroaèo iro tfzcbki otkcjorko trcmjctokhim|iko \ftfgroaèo iro tfzcbki otkcjorko trcmjctokhim|iim |robonfz rikojcfmolfz jfm ko himzyro f hilcjcúm li |irrimfzim |robonfz rikojcfmolfz jfm ko himzyro f hilcjcúm li |irrimfzTrilcfz ogrèjfkoz# sTrilcfz ogrèjfkoz# s FbrozFbroz Qcokiz jfmz|ryjjcúm li johcmfz#-Qcokiz jfmz|ryjjcúm li johcmfz#- Im ko oj|yokclol+ grojcoz o ko ifkyjcúm qyi `om |imclf kfzCmz|ryhim|fz s ojjizfrcfz y|ckc~olfz im ko \ftfgroaèo+ hoz koy|ckc~ojcúm li ko cmafrhï|cjo s zyz rijyrzfz iz tfzcbki s jfhþmimjfm|ror \ftúgroafz cmjfrtfrolfz o kfz iqyctfz li oj|cclolizkobfrokiz im ïrioz |okiz jfhf>
 Ogrcjyk|yro>
Toro riokc~or tkom|ojcfmiz f jyk|cfz chtfr|om|iz zi libicmcjcokhim|i riokc~or ym iz|ylcf \ftfgrïacjf tfr oztij|fz jfhf ikizjyrrchcim|f li koz ogyoz+ zcz|ihoz li lrimoniz s rigolèfz-
Afriz|ojcúm>
Li cgyok afrho qyi im ko ogrcjyk|yro+ ko irfzcúm+ izjyrrchcim|fz liogyoz+ kfz tkomiz li hominf s ko trftco iptkf|ojcúm riqycirim li ojjizfz siztojcfz li aoimo- \flf otfsolf tfr cmafrhojcfmiz loloz tfr iz|ylcfz tricfzli |ctf \ftfgrïacjf-

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Daniel Antonio Aguilar liked this
Vazquez Miriam liked this
Daniel Antonio Aguilar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->