P. 1
Grinzi Cu Zabrele-Indrumator

Grinzi Cu Zabrele-Indrumator

Ratings: (0)|Views: 2,779 |Likes:
Published by Calina Alexandra H

More info:

Published by: Calina Alexandra H on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
Constructii metalice partea II anul III, semestrul II 2008/2009 Asist. Ing. Adrian DOGARIU
1
CALCULUL SI DIMENSIONAREA GRINZII CU Z
Ă
BRELE 2
 
1.
 
C
ERIN
Ţ
ELE TEMEI DE PROIECTARE
2
 
2.
 
S
TRUCTURA HALEI INDUSTRIALE
2
 
 
P
RINCIPALELE CARACTERISTICI ALE STRUCTURII
2
 
3.
 
D
OMENII DE UTILIZARE A GRINZILOR CU Z
Ă
BRELE
4
 
4.
 
E
LEMENTELE COMPONENTE
4
 
5.
 
P
RINCIPII DE ALC
Ă
TUIRE A UNEI GRINZII CU Z
Ă
BRELE
4
 
6.
 
EDUCEREA COSTULUI
4
 
7.
 
F
ORMA GRINZII CU Z
Ă
BRELE
5
 
8.
 
S
ISTEMUL GEOMETRIC AL GRINZII CU Z
Ă
BRELE
7
 
 
Î
 N
Ă
L
Ţ
IMEA GRINZILOR PE REAZ
Ă
M
(
H
)
 
[
IN CÂMP
(
H
C
)]: 7
 
 
S
ISTEMUL DE ÎMP
Ă
Ţ
IRE INTERIOARA
8
 
9.
 
Î
N
Ă
L
Ţ
IMEA OPTIM
Ă
10
 
10.
 
C
ALCULUL EFORTURILOR IN BARE GRINZILOR CU Z
Ă
BRELE
12
 
 
C
ALCULUL ÎNC
Ă
RC
Ă
RILOR 
12
 
 
S
T
Ă
RI LIMIT
Ă
ULTIME
14
 
 
S
TAREA LIMITA DE SERVICIU
14
 
 
C
ALCULUL STATIC
14
 
11.
 
D
IMENSIONAREA ELEMENTELOR GRINZILOR CU Z
Ă
BRELE
17
 
 
S
EC
Ţ
IUNILE TRANSVERSALE ALE ELEMENTELOR 
17
 
 
D
IMENSIUNI SI AXE ALE SEC
Ţ
IUNILOR 
(
 NOTA
Ţ
II
) 17
 
 
E
FICIENTA SEC
Ţ
IUNILOR TRANSVERSALE
19
 
 
P
REDIMENSIONARE
: 20
 
 
D
ISTANTELE INTRE PROFILELE PU
Ţ
IN DEP
Ă
RTATE
 – 
GROSIMEA GUSEULUI
20
 
 
S
OLIDARIZAREA ELEMENTELOR ÎNTINSE SAU COMPRIMATE
(
PU
Ţ
IN DEP
Ă
RTATE SAUDEP
Ă
RTATE
): 20
 
 
T
IPURI DE OTEL FOLOSITE IN MOD UZUAL LA CONSTRUC
Ţ
IILE METALICE
24
 
 
V
ERIFICAREA CLASEI DE SEC
Ţ
IUNI
24
 
 
F
ORMULELE DE DIMENSIONARE
24
 
 
D
ETALII CONSTRUCTIVE SI DE ALC
Ă
TUIRE
31
 
12.
 
V
ERIFICAREA RIGIDIT
ĂŢ
II GENERALE
-
DETERMINAREA S
Ă
GE
Ţ
II MAXIME A FERMEI
31
 
13.
 
EALIZAREA SI CALCULUL PRINDERILOR IN NODURI
31
 
 
S
OLU
Ţ
II DE REALIZARE
: 31
 
 
C
ALCULUL ÎMBIN
Ă
RII
(SREN
 
1993-1-8) 32
 
 
Î
MBINAREA DE CONTINUITATE A T
Ă
LPILOR 
33
 
 
M
ODUL DE REALIZARE AL GUSEULUI SI CALCULUL
: 35
 
 
I
 N
Ă
DIREA BARELOR T
Ă
LPILOR 
39
 
 
D
ETALII DE NODURI
40
 
 
D
ETALIU NOD DE REAZEM
42
 
 
P
RINDEREA PANELOR 
43
 
14.
 
D
ESENE
 – 
PENTRU GRINDA CU Z
Ă
BRELE REALIZATA IN VARIANTA CU PRINDERE SUDATA
43
 
15.
 
E
XTRASE DE MATERIALE
43
 
16.
 
C
OMPONENTE PROIECT
44
 
 
PIESE
 
SCRISE 44
 
 
PIESE
 
DESENATE 44
 
17.
 
B
IBLIOGRAFIE
45
 
 
Constructii metalice partea II anul III, semestrul II 2008/2009 Asist. Ing. Adrian DOGARIU
2
Calculul si dimensionarea grinzii cu z
ă
brele
1.
 
Cerin
ţ
ele temei de proiectare
Pentru grinda de acoperi
ş
, ferma metalica, a structurii de mai jos sa se întocmeasc
ă
:
 Piese scrise
: memoriu justificativ si breviarul de calcul, extrasele de materiale;
 Piese desenate
: plan
ş
a de execu
ţ
ie si detaliile de taiere.
2.
 
Structura halei industriale
h
λ 
LTH
 
 
Principalele caracteristici ale structurii1.
 
deschiderea L=________ [m];2.
 
traveea T=________ [m];3.
 
în
ă
l
ţ
imea stâlpului H=________ [m];4.
 
tipul grinzii cu z
ă
 brele: ________; panta i(%) = 10 (daca este cazul);5.
 
tipul sec
ţ
iunii elementelor: ________;6.
 
schema statica – grinda cu z
ă
 brele simplu rezemata;7.
 
în
ă
l
ţ
imea grinzii h
c
; h
= func
ţ
ie de deschiderea L si tipul grinzii cu z
ă
 brele[m];8.
 
dimensiunea panoului
λ 
=________ [m];9.
 
valoarea înc
ă
rc
ă
rii tehnologice ________ [kN/m2];10.
 
tipul de otel S ____;11.
 
loca
ţ
ie: ___________.
 
Constructii metalice partea II anul III, semestrul II 2008/2009 Asist. Ing. Adrian DOGARIU
3 Elementele componente ale unei hale industrialeElemente geometrice

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nmihai73 liked this
pescarus_ppd liked this
Vlad Octavian liked this
tmssorin liked this
Andy Tul liked this
Satmarean Voicu liked this
Satmarean Voicu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->