Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Savremeni trendovi u proizvodnji breskve u Evropi sa osvrtom na situaciju u našoj zemlji

Savremeni trendovi u proizvodnji breskve u Evropi sa osvrtom na situaciju u našoj zemlji

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Dragan Blagojevic

More info:

Published by: Dragan Blagojevic on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

 
Savremeni trendovi u proizvodnji breskve u Evropi saosvrtom na situaciju u našoj zemlji
Ognjanov V.Poljoprivredni fakultetDepartman za voćarstvo i vinogradarstvo Novi Sad
Izvod:
U radu se razmatraju kvantitativni i kvalitativni pokazatelji kojim je određenasadašnja proizvodnja breskve u najrazvijenijim zemljama Evrope i kod nas. Strukturnekarakteristike savremenog tržišta breskve i nektarina odnose se na plasman svežih plodova i preradu. Savremeni sortiment breskve je definisan na osnovu kvaliteta ploda i adaptabilnostiza naše uslove gajenja.
Ključne reči
: breskva, sortiment, proizvodnja, prerada, tržište
-Uvod
Breskva, Prunus persica (L) Batsh, predstavlja privredno značajnu voćnu vrstu i primer kako nauka, kvalitetna i visoka proizvodnja idu uporedo, odnosno jedna druguuslovljavaju i nadograđuju.. Savremeno breskvarstvo u Evropi je umetnost koja ima svojekorene još u antičkoj Grčkoj i Rimu a ispoljava se kroz oplemenjivki rad koji jekarakteristike ploda i biljke doveo do savršenstva i tehnološki razvitak koji omogućavarealizaciju punog genetskog potencijala na prinos.Cilj ovoga rada je da se sagleda trenutna situacija u proizvodnji breskve unajrazvijenijim evropskim zemljama i kod nas i ukaže na pravce daljeg razvoja.
-Proizvodnja breskve i nektarina
U okviru EU četiri zemlje su glavna proizvodna područja za breskvu, Italija, Španija,Francuska i Grčka, praćene Portugalom, Nemačkom i Austrijom u znatno manjoj meri.Ukupna proizvodnja breskve i nektarina ovih zemalja je porasla za 18, 8% u odnosu na 1995.god. i danas iznosi 4.362.000 t. Najveće povećanje proizvodnje breskve u poslednjih 5 godina beležimo u Španiji, 39% i Grčkoj 12.5% dok su te vrednosti za Francusku i Italiju 1.0%odnosno 7,7%. U odnosu na navedene zemlje proizvodnja breskve u SCG je zanemarljiva iiznosi oko 50.000 tona (Tab. 1.).Prosečan izvoz četiri najveća proizvođaća breskve i nektarina je oko 600 000 tona,dok se najveći deo, 84% ukupne proizvodnje, plasira na domaćim tržištima. Povećanja izvozanema jer je povećanje proizvodnje praćeno povečanjem potražnje na domaćim tržištima.Otvorena tržišta za ovo voće su zemlje centralne i severne Evrope gde su mogućnosti izvozavelike. Predviđanja ukazuju da će plasman nektarina u zemlje EU biti znatno lakši nego breskve. U 2003. izvoz breskve iz SCG iznosio je 2.415 t a nektarina 362 t u vrednosti1.181.000 US $. U isto vreme je u našu zemlju i uvezeno 61 t breskve i 80 t nektarina uvrednosti od 69.000 US $.
 
GRAF. 1. Ukupna proizvodnjabreskve i nektarina u evropskimzemljama u 2002. godini
05001.0001.5002.000
      U      k    u    p    n    a    p    r    o      i    z    v    o      d    n      j    a
000 tŠpanijaFrancuskaItalijaGrčkaSCG
Sledeći značajna komercijalna razlika odnosi se na plasman plodova žutog i belogmezokarpa jer ta osobina bitno određuje kvalitet, pre svega ukus miris i aromu. U svetu i kodnas, preovladavaju plodovi breskve i nektarina žutog mesa pre svega zbog boljetransportabilnosti i trajašnosti posle berbe. Ipak, danas nektarine belog mesa čak uživajuepitet egzotičnog voća. Najveća tražnja za plodovima bresaka i nektarina belog mesa je uFrancuskoj, severnoj Italiji i Nemačkoj. U poslednjih nekoliko godina svedoci smo istogtrenda i u našoj zemlji.
-Strukturne karakteristike savremenog tržišta breskve i nektarine
 Neke posebne okolnosti određuju ili će ubuduće bitno određivati proizvodnju i plasman plodova ove voćne vrste. Pre svega to se odnosi na činjenicu da se 67 % plodova uFrancuskoj plasira preko mega i supermarketa a situacija je slna i u drugimvisokorazvijenim zemljama. Taj procenat je svakim danom sve veći i u nekim zemljama jedostigao 95% zbog stapanja i grupisanja kompanija u velike korporacuje. Njihove potrebenije lako zadovoljiti ni po kvalitetu i kvantitetu ni po dinamici potreba tokom cele sezone.Odgovor na ovakvu situaciju su veliki proizvodne kompanije i brojna udruženje proizvođaća.Sve se ovo dešava u uslovima gde se traži najviši kvalitet plodova i najviše garancije njihovezdravstvene ispravnosti. Hemijske analize na prisustvo rezidua pesticida su koraci kojima sedodatno stiče poverenje potrošača. Zato se posebno radi na modernizaciji i unapređenjutehnologije gajenja da bi se što bliže približili poslednjim vrlo zahtevnim merama kontrole
Graf. 2 Proizvodnja breskve u 2002. god. pogrupama
0%20%40%60%80%100%
   F  r  a  n  c  u  s   k  a   I  t  a   l   i   j   a
U¯®ÂIndu
UÂÕ
UÚžíN
U”
 
kvaliteta plodova. To omogućava kompanijama sa modernom proizvodnjom da počnu proizvodnju sa rezervisanim plasmanom za određenog kupca. Samo takva proizvodnja imaepitet sigurne i dohodovno pouzdane. Potreba za standardizovanom robom je svakim danomsve veća dok je plasman plodova koji neodgovaraju veličinom ili stepenom zrelosti jakootan. U ovoj situaciji posebno delikatan zadatak imaju oplemenjivi jer ciljeveoplemenjivanja danas određuju “ kompjuteri u supermarketima”. Sa jedne strane imamoveliku raznolikost u ponudi i tendenciju supermarketa da uspostave njihove standarde koji suvrlo uski i nefleksibilni. Dobit se u savremenom breskvarstvu ostvaruje samo visokim profesionalizmom i potpunim posvećenjem proizvodnji. Profit se sve češće stiče u uslovimasve nižih cena koje može da kompenzuje samo visoka proizvodnja. Vrlo su retki momentikada potražnja prevazilazi ponudu a ako se to i desi taj period ne traje dugo.U svetu se nektarine plasiraju sa 98% kao sveži plodovi za razliku od breskve gde setaj procenat kreće između 40 i 50%. Oko 40 % plodova se konzervira, 1-2% se suši, 5-8% se plasira kao smrznuto voće a samo 2-3% se preradi u đemove, želirane proizvode, rakiju i sok.
-Savremeni sortiment breskve i nectarine
Iako se može gajiti i u tropskim klimatskim oblastima, breskva je primarno voćkaumereno kontinentalne zone u pojasu između 30
o
i 45
o
severne i južne geografske širine.Sorte kao Red Ceylon nemaju potrebe za niskim temperaturama i gaje se u tropskim predelima dok sorte Nectar i La Premier zahtevaju preko 1000 časova zimskog odmora i gajese u Kanadi. Optimalna dužina zimskog odmora za sorte koje se gaje u srednjeevropskomokruženju je 750-900 časova. Breskva ne zahteva sveže noći da bi razvila dobru obojenost plodova kao jabuka jer je obojenost plodova breskve više u funkciji sorte i eksponiranostisvetlu. Visok kvalitet plodova postiže se i u regionima sa srednjim i visokim temperaturama utoku leta.U starijim zasadima naše zemlje dominira breskva sa sortama srednje ranog do srednjekasnog vremena sazrevanja: Springcrest, Early Redhaven, Redhaven, Suncrest i Fayette. Nektarine se malo gaje, a sortiment je sveden skoro isključivo na četiri sorte: Independence,Flavortop, Stark Redgold i Fantasia, koje sazrevaju u intervalu od tri nedelje počev od početka augusta. S obzirom da se proizvodni zasadi eksploatišu preko 12 god, znatno duženego što je to u najrazvijenijim zemljama, plodovi ovih sorti čine i danas osnovu celokupne ponude. U novim zasadima nektarine su zastupljene bar u procentu jednakom breskvi ali nijeretkost da se ponovo sade sorte i preko 20 godina stare ili prekalemljuju iz starih zasadakalemljenjem na stalnom mestu a sav repromaterijal je sumnjivog virusnog statusa.Postoji na hiljade sorti bresaka a svake godine iz oplemenjivačkih programa širomsveta imenuje se na stotine novih. Skoro svaki region u svetu pa i pojedinačne voćarskeoblasti imaju oplemenjivačke programe koji stvaraju sorte adaptirane za konkretne uslovesredine i tržišta. Zato nema sorte koja dominira svetsakom proizvodnjon pa čak ni nanacionalnim nivoima. U proizvodnji se nalazi znatno veći broj sorti nego što je to kod jabukei kruške. Izbor sorte pre svega određuje opredeljenost za gajenje breskve, nektarine iliindustrijske breskve. U svakoj od ovih grupa vreme zrenja pokriva period od 3 do 4 meseca..aza sazrevanje najranijih sorti dovoljno je od cvetanja dva meseca a najkasnijih šest meseci.Raznolikost pomoloških karakteristika je takođe velika.Sorte breskve ranog vremena sazrevanja, koje sazrevaju za manje od tri meseca odcvetanja, imaju lošiji kvalitet ploda nego one srednje ranog do srednje kasnog vremenasazrevanja jer su im plodovi sitni sa velikim procentom puknutih semenki. U tu grupuspadaju sorte breskve Early Crest (-38), Gold Crest (-36), Early Maycrest (-34), Queen Crest(-34) i Maycrest (-29) i nektarina Mayfire (-24). Ove sorte treba gajiti samo za zadovoljenjelokalnih potreba za svežim plodovima. U ovom periodu sazrevanja ni u najrazvijenijim breskvarskim zemljama nema puno boljih sorti.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->