Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Promoting Sustainability, Peace, And Equality Around the World

Promoting Sustainability, Peace, And Equality Around the World

Ratings: (0)|Views: 2,702|Likes:
Published by PeggyNash

More info:

Published by: PeggyNash on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2012

pdf

text

original

 
WydldnkfZuzonkoin`n~,Weoje, okaEquo`n~ Oydukace Vdy`a
Bnfcey+ Iun`aey+ @eoaey+
 
9
Weff~ Kozc Jolwonfk
bdy qce @eoaeyzcnw db qce Kev Aeldjyoqnj Woyq~
Bnfcqey+ Iun`aey+ @eoaey+weff~kozc+jo
 O Nzzue
Ldz Jokoanokz keea coya`~ fnre o cdufc d yeeadl oka zejuyn~ nk duy ao~dao~`nrez+Iu ln``ndkz oyduka ce vdy`a ad kd core ce zole ojjezz d weoje, j`eok voey, dda,zce`ey, dy o knfc vncdu rnd`ekje+ Anzjynlnkondk iozea dk fekaey, ye`nfndk, ecknjn~, dyzesuo` naekn~ zn`` wyeron`z ‚ ln``ndkz oye jdknkuo``~ yeuzea ce ynfc d aeeylnke cenydvk uuye woc+Jokoao coz o``ek nk eylz d yewuondk oka ojndk dk wydldnkf weoje oka wydzweyn~dk ce f`dio` zofe+Ve jok ad ieey+
Nk Jdkes
Qceye oye re dyenfk wd`nj~ oyeoz nk vcnjc ce Jokoanok fdreyklek luz nkjyeoze nzjdllnlek oka `eoaeyzcnw8 weojeiun`ankf, zuzonkoi`e aere`dwlek, vdlek„z ynfcz,j`nloe jcokfe, oka @FIQ #`ezinok, fo~, inzesuo`, yokz. ynfcz+Jnrn` jdkbnjz vnc znfknjok nlw`njondkz dy kenfciduynkf yefndkz jdknkue d nkekzn~nk roynduz woyz d ce vdy`a, aezwne ce aejyeoze nk nkeyzoe voyz drey ce wozaejoaez+ Aon`~ rnd`ekje yddea nk zyuff`ez drey ejdkdlnjz, zdjno`, oka wd`nnjo` wdvey ‚ vcecey ieveek nkanrnauo`z dy fyduwz ‚ coz `ea d lozznre aezyujndk oka jozuo`nez+Jokoao coz yoanndko``~ ieek mkdvk oz o leanody, weojeiun`aey, oka dke d cejdukynez iez oi`e d naekn~ zd`undkz, erek vcek zjo`ez oye nwwea d u``zjo`e voy+Qceye nz kd `dkfey ok~cnkf nkkdronre oidu Jokoao„z yd`e nk ce nkeykondko` dyul+
 
:
Weff~ Kozc Jolwonfk
bdy qce @eoaeyzcnw db qce Kev Aeldjyoqnj Woyq~
Bnfcqey+ Iun`aey+ @eoaey+weff~kozc+jo
I~ omnkf o wydojnre, zd wdvey owwydojc, ve jok ce`w wydlde zuzonkoi`eaere`dwlek oka weoje+ Jokoao keeaz o dyenfk wd`nj~ co w`ojez jnrn`nok wydejndk oce ceoy d erey~cnkf oka fnrez n wyejeaekje drey ejdkdlnj nkeyez+ O `oznkf weojenk w`ojez d jdkbnj vn`` kerey ie ojcnerea uk`ezz oka ukn` o`` ojdyz, jnrn` zdjne~, okalnkdyn~ fyduwz oye iydufc nk oz woy d kefdnondkz oka yejdkzyujndk wydjezzez+Qcnz vdu`a yezu` nk jyeonre wydi`elzd`rnkf nkzeoa d o``nkf nkd ce zole j~j`ez d ukzujjezzu` leenkfz ieveek anw`dloz+Vdlek nk woynju`oy oje ukocdloi`e `ere`z d wdrey~, anzjynlnkondk, oka rnd`ekje+Ojjdyankf d ce Vdy`a Ceo`c Dyfoknxondk, fekaeyiozea rnd`ekje nz ce `eoankf jouzed aeoc oka anzoin`n~ oldkfz vdlek ofea ?511+ Loeyko` ldyo`n~ nz ce inffezojdy d nkequo`n~, vnc vdlek a~nkf nk jcn`ainyc oka wyefkokj~+ Oka zesuo` rnd`ekjejdknkuez d ie uzea oz o zyoefnj veowdk d voy erey~vceye ydl Iuylo d ceAeldjyonj Yewui`nj d Jdkfd d Jd`dlino+Jokoao luz ad lujc ldye d wydlde vdlek„z ojjezz d ceo`c joye, eaujondk, okaceny zejuyn~+ Zua~ oey zua~ zcdvz co vcek fny`z nk aere`dwnkf kondkz oye eaujoea,ce~ nkrez drey >7 weyjek d ceny nkjdle iojm nkd ceny oln`nez oka jdlluknnez,zcoeynkf j~j`ez d aewekaekje oka wdrey~+Jokoao luz ome ce `eoa nk wydldnkf oka ekzuynkf vdlek„z ynfcz oyduka ce vdy`a+Ve luz zcdv fny`z co ce~ loey i~ nkreznkf nk wydfyolz co zuwwdy ceny uuye+Ve luz vdym vnc `djo`, kondko`, oka nkeykondko` dyfoknxondkz d ekzuye zuyrnrdyz d zesuo` rnd`ekje oye wydwey`~ zuwwdyea oka oye oi`e d `nre vncnk zejuye jdlluknnez+Aezwne ce oj co Jokoanokz nle oka nle ofonk naekn~ ce ekrnydklek oz o dwwyndyn~ oka dreyvce`lnkf`~ zuwwdy j`nloe jcokfe nknnonrez, ce Coywey Jdkzeyronrezcore ldrea uz iojmvoya nk cnz oyeo+ Kd dk`~ coz Jokoao zoidofea f`dio` edyz daere`dw zydkf nkeykondko` ofyeelekz dk j`nloe jcokfe vcn`e wu``nkf uz du d cel,duy on`uye o cdle d lome leoknkfu` wydfyezz jokje`z ok~ jyeanin`n~ ve lnfc corecoa d ie o f`dio` `eoaey dk cnz nzzue+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->