Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiu de Caz Privind Inspectia Fiscala

Studiu de Caz Privind Inspectia Fiscala

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by Lili Bancescu

More info:

Published by: Lili Bancescu on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

 
Anexa 1
Inspectia fiscala privind impozitele si taxele locale la Primaria comuneiZamostea3.1. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscalaObligatia de inregistrare fiscala. Organul fiscal instiinteazacontribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin. Organul fiscalare obligatia sa examineze in mod obiectiv starea de fapt si sa indrumecontribuabilii pentru depunerea declaratiilor si a altor documente, pentrucorectarea declaratiilor sau a documentelor, ori de cate ori este cazul. Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal seinregistreaza fiscal, primind un cod de identificare fiscala.Codul de identificare fiscala este diferentiat:a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul deinregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordineaAgentiei Nationale de Administrare Fiscala; b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivitlegii speciale;c) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal,numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent dinsubordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
 
d) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic deinregistrare atribuit potrivit legii speciale.Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, pentrucare platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii devenituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscalcompetent declaratia de inregistrare fiscala.Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zilede la:data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice,asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica;■ data eliberarii actului legal de functionare, inceperii activitatii,data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz,in cazul persoanelor fizice.Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completareaunui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal si va fi insotita deacte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta. Declaratia deinregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului,categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului Fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatiinecesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sumedatorate.
 
Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala organul fiscal competentelibereaza certificatul de inregistrare fiscala pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. Incertificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificarefiscala. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrarefiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent dinsubordinea Agentiei de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de ladata producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei dementiuni.Evidenta contabila si fiscala. Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediile secundare,dupa caz. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite sitaxe in cadrul registrului contribuabililor, care contine:- datele de identificare a contribuabilului;- categoriile de obligatii fiscale de plata denumite vector fiscal;- alte informatii necesare administrarii obligatiilor fiscale.Aceste date se completeaza pe baza informatiilor comunicate decontribuabili, de oficiul registrului comertului, de serviciul de evidenta a populatiei, de la alte autoritati si institutii precum si de constatarile propriiale organului fiscal. Datele din registrul contribuabililor pot fi modificatedin oficiu ori de cate ori se constata ca acestea nu corespund starii de faptreale si vor fi comunicate contribuabililor.3.2. Decizia de impunere

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->