Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
84Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Branislava Bozinovic - Recnik srodnih sanskritskih i srpskih reci

Branislava Bozinovic - Recnik srodnih sanskritskih i srpskih reci

Ratings:

4.83

(6)
|Views: 11,953 |Likes:

More info:

Published by: НационалнаСлобода on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
1
 Branislava Božinović
Rečnik srodnihsanskrtskih i srpskih reči
I
 
DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)
Pešić i sinovi
 
Beograd, 2000.
 
 
2 
SADRŽAJ:
UvodObjašnjenjaOznakeGlas aTV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog svetaGlas āGlas iGlas ī Glas uGlas ūGlas ķ Glas eGlas oGlas k O vremenu i savršenstvuVrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti BhuviO mogućnostima bližeg odreñenja porekla SrbaO karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanjuEshatološke opcije rezervisane za agresoreGlas khGlas gPreslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnikeGlas ghGlas čGlas čhGlas džGlas džhGlas ŃPotpunija objašnjenjaTeškoćeIndijski i domaći izvori
 
3
UVOD
Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine,sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnostmišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti.U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz kadruštvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćenedruštvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je zanjihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnostiu osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problemaopštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta.Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu daizmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč odobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinilizajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postuliranešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezikai mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja naformiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogulegitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama".Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamilasu iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načinesegmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebnaunutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvusvakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citatiz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednomnovom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu slikukosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi iHotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadržekategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ilizanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili,odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnostii, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenihanaliza."Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimoopštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika.Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan jePaninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem

Activity (84)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Milja Mi liked this
Nebojsa Zrnzevic liked this
ikonopis liked this
S Uma Sisavsi liked this
mico145810 liked this
Dejan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->