Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
P. 1
Sejarah Ilmu Mantik

Sejarah Ilmu Mantik

Ratings:
(0)
|Views: 5,139|Likes:
Published by Mahathir Mohmed
...ilmu mantik sangat berkait rapat dengan falsafah dan teologi, bahkan boleh dianggap menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam disiplin teori ilmu tersebut
...ilmu mantik sangat berkait rapat dengan falsafah dan teologi, bahkan boleh dianggap menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam disiplin teori ilmu tersebut

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mahathir Mohmed on Feb 11, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

original

 
PCHJWJA NILSLJO]NFJO]JWJ XJLJOUWJ,NPIJLPCANOKKJ PCICUJPFC[JBJ]JOWJPSISIIJA P/J/[/
 
UCOKCOJIJO
 
Ljo}nf njija pjija pj}s nils fijpnf ^sojon ~jok mnjmju}jpn dica sijlj pcw}j nilsjo Npijlujmj j{ji jgjm fc,7 Anhwja/ Ljo}nf njija pcgjajknjo nils jfin !nils ~jok gcwjpjpfjo jfjibnfnwjo./ Nils non }cija {shsm ijlj pchjf pcgcisl fcijanwjo Ojgn Npj j/p ijkn/Nils Ljo}nf pjokj} gcwfjn} wjuj} mcokjo bjipjbja mjo }cdidkn) gjafjo gdica mnjokkjulcohjmn gjajknjo ~jok }nmjf mjuj} mnunpjafjo mjijl mnpnuino }cdwn nils }cwpcgs}/ Jainbjipjbja ^sojon icgna gjo~jf lcokksojfjo idknf) pcmjokfjo mn msonj Npijl icgna gjo~jfmnksojfjo ujwj jain }cdidkn !jain nils fjijl.) faspspo~j ujmj j{ji jgjm fc ,2 fc}nfj mnpnuinobjipjbja lsijn lcokjijln fclsomswjo/Kdidokjo jain bjipjbja ^sojon lcljnofjo ucwjojo uco}nok mjijl uco~cgjwjo nils non/@cwn}jo~j gcwlsij mn J}acop !ngs fd}j ^sojon.) mn ljoj fd}j }cwpcgs} }cija mnmj}joknpcfslusijo ucohjhja ~jok mnfcojin pcgjkjn kdidokjo Pduanp}dp/ Lcwcfj lsij lco~cgjwfjouclnfnwjo,uclnfnwjo ~jok pjija mn fjijokjo ucomsmsf mcokjo }shsjo so}sf lcokksinokfjofcwjhjjo ^sojon mjo lcokajuspfjo fcucw`j~jjo  fcucw`j~jjo jkjlj ~jok mnlninfnwjf~j}o~j/Fcjmjjo non gcwijws}jo anokkj fclso`sijo Pd`wj}cp ~jok gcwhj~j lcokajuspfjouco~cgjwjo uclnfnwjo,uclnfnwjo pjija }cwpcgs} mjo lcohcijpfjo fcujmj ucomsmsf J}acop}co}jok hjijo fcgcojwjo mjo fcgj}nijo mcokjo lcokksojfjo }cfonf fcpnlusijogcwmjpjwfjo pdjijo,pdjijo ~jok mnfclsfjfjo/ @jwj ~jok pjlj mjo lcokksojfjo fjcmjaucwgjajpjo nilnja mnksojfjo dica jojf lswnmo~j) Uij}d/Pcicujp n}s) lso`si usij jojf lswnm Uij}d ~jok gcwojlj Jwnp}d}ic ~jok lcluso~jnfcicgnajo gcwgjomnok kswso~j mjo jlj} acgj} mjijl ucwgjajpjo/
UCOKCW]NJO NILS LJO]NF
Ucokcw}njo Ljo}nf pc`jwj slsl }cwgjajkn fcujmj msj gjajknjo njn}s 8:/
 
Ucokcw}njo gjajpj7/
 
Ucokcw}njo np}nija
UCOKCW]NJO GJAJPJ
Psms} gjajpj Ljo}nf lclgj{j ljfpsm8j/
 
Ucwfj}jjo Ljo}nf gcwjpji mjwnujmj gjajpj ^sojon) njn}s
Idkdp
~jok gcwljfpsm8 Fj}jj}js bnfnwjo ~jok gcojw/ Kdidokjo ~jok lcljnofjo ucwjojo uco}nok mjijluco~cgjwjo nils non njija jain bjipjbja ^sojon/g/
 
Lcoknfs} gjajpj Jwjg nj gcwjpji mjwnujmj ucwfj}jjo
oj}jzj
) ~jok gcwljfpsm 8gcwfj}j j}js gcw`jfju/ Sijlj Jwjg hskj lcokjn}fjo s`jujo mjo uclnfnwjo n}spcgjkjn }nmjf mjuj} mnunpjafjo mjijl nils non/ S`jujo jmjija wjokfjnjo ~jok ijanwmjwnujmj uclnfnwjo/Ljospnj pcwnok mnkjlgjwfjo pcgjkjn ljfaisf ~jok gcwgn`jwjj}js ajn{jo ~jok gcwfj}j,fj}j/`/
 
Ljojfjij lcoknfs} ucokcw}njo fjlsp Gjajpj Lcij~s mnfcojin mcokjo ojlj Idknf 8
 
Gcwfj}j j}js gcw`jfju/ Lcosws} Fjlsp Mc{jo ajijljo fc >3:) cmnpn fccluj}) idknfgcwljfpsm pjnop ~jok gcwfjn}jo mcokjo uwnopnu ~jok lclgdicafjo uclnfnwjo mjoucojjfsijo mngsj} pc`jwj }cwj}sw mjo gcwpnp}cl) nils }co}jok `jwj gcwbnfnw j}jsfjcmja gcwbnfnw/
UCOKCW]NJO NP]NIJA
Lcoknfs} Np}nija usij) Ljo}nf Fijpnf !lso`si pchjf fswso fc 2 pcgcisl Ljpnan. }cija mngcwnmcokjo gcwgjkjn ucokcw}njo mjo ljfpsm dica lcwcfj ~jok ujfjw mjijl nils Ljo}nf)jo}jwjo~j njija 8j/
 
Ngos Pnoj lco}jfwnbfjo Nils Ljo}nf njija psj}s nils ~jok lcokj{ji uclnfnwjoljospnj mjwn }cwpjija mjo }cwucpdok pc{jf}s gcwbnfnw/ Mjijl cw}n fj}j ijno) gcinjs hskj lco}jfwnbfjo Nils Ljo}nf pcgjkjn psj}s nils so}sf lco`jwn mjini mjo gsf}npcw}j lcohjmn ucwj}swjo,ucwj}swjo fcujmj ljospnj fc}nfj gcwbnfnw/ Ngos Pnoj hskj}cija lcosinp gcgcwjuj gsja gsfs ~jok lcocwjokfjo Nils Ljo}nf pc`jwj}cwucwno`n/Mn jo}jwjo~j njija
 J
p~,P~nb 
j
~jok gjo~jf lclgjajp mjo lclgn`jwjfjoNils Ljo}nf/g/
 
Nljl Ji,Kajxjin lco}jfwnbfjo Nils Ljo}nf pcgjkjn psj}s nils ~jok mjuj}lclgcxjfjo mn jo}jwj psj}s nils ~jok lclgj{j fc jwja fcgcojwjo mjo fc~jfnojomcokjo nils ~jok lclgj{j uclnfnwjo fc jwja fcpjljwjo mjo pjija/Mjijl cw}n fj}jijno Nljl Ji,Kajxjin lcokj}jfjo Nils Ljo}nf jmjija pcgjkjn ocwj`j pckjij nilsj}js Lnxjo ji,Nil/`/
 
Jwnp}d}ic usij gcwucomjuj} ) Nils Ljo}nf lcwsujfjo psj}s nils ~jok lcwsujfjojij} pcw}j jpjp fcujmj nils,nils ijno/ Gcinjs gcwgn`jwj lcokksojfjo fcpnlusijo!Zn~jp.) gsf}n mjo mcgj}/ Gcinjs hskj }cija lco~spso gcgcwjuj fjcmja ~jok gdicalco~nlusifjo pcpsj}s pc`jwj lc~jfnofjo/ Mcokjo n}s gcinjs }cija mnjokkju pcgjkjnuco~spso Nils Ljo}nf ujmj xjljoo~j/m/
 
Lcosws} Cun`swsp) ~jok lcwsujfjo pjija pcdwjok jain bjipjbja Hcwljo ~jok ijanwujmj }jaso 7;5 P/L pcw}j lconokkji msonj ujmj }jaso 05= P/L) lcokj}jfjo NilsLjo}nf njija pcgsja fjoso mjo somjok,somjok gcwbnfnw/c/
 
Ljo}nf hskj lcwsujfjo pj}s ngjwj} ~jok lclgn`jwjfjo fjcmja,fjcmja ~jok mjuj}lcljoms ljospnj fc}nfj gcwbnfnw mjo lcwcfj lcijanwfjo uclnfnwjo gcwpcpsjnjomcokjo s`jujo pcw}j mjuj} lcojunp ljfislj},ljfislj} ~jok mn}cwnlj pjlj jmjgcojw j}js pjija/b/
 
Ljo}nf hskj njija nils ~jok lclgn`jwjfjo lcokcojn fcjmjjo mjo fcmsmsfjouco~spsojo ijbjx,ijbjx ~jok }cwgco}sf mjijl jfji mjo uclnfnwjo ljospnjUcokcw}njo Nils Ljo}nf pcgjkjnljoj ~jok mn}cwnlj dica ljhdwn}n jain Ljo}nf njija psj}snils ~jok lcokjomsokn ucwj}swjo,ucwj}swjo so}sf lcljoms pcw}j lcokj{ji jfjiuclnfnwjo ljospnj pc{jf}s gcwbnfnw psuj~j gcwbnfnw mcokjo lj}jok mjo gc}si lcoknfs}lj}ijlj} pcgcojw/

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
Insyirah Abu Hassan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ieta Mat Sa'ad liked this
Ieta Mat Sa'ad liked this
Ieta Mat Sa'ad liked this
Muhammad Fikri liked this
Hadrah Lahami liked this
FaRiz Scycraper liked this
Kexin Lim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->