Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13 MilanUzelac Horror Musicae Vacui

13 MilanUzelac Horror Musicae Vacui

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by Bl_P

More info:

Published by: Bl_P on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Milan Uzelac
HORROR MUSICAE VACUI
(Requiem za muziku i muzičare XX veka)
Novi Sad2007
 
 
Milan Uzelac
Horror musicae vacui www.uzelac.eu
2
Our revels now are ended.
ŠekspirI kad je sve kazano, ostaje još ponešto nedorečeno. Udosadašnjem izlaganju više sam no jasno obrazložio tezu damuzike danas nema; ovde će biti reči o onima koji su uposlednje vreme tome najviše doprineli. Danas su, kakosam predmet tako i pojam muzike, postali do te mereproblematični da propadaju svi pokušaji određivanjagranicâ između muzike i ne-muzike; ne iznenađuje više nito što se potraga za tom granicom koja se neprestano menjaproglašava za sâmu muziku.Jedna od najproduktivnijih definicija muzike mogla bida glasi: "Muzika je sve što se čuje, a s namerom da se čujemuzika"
1
. Na taj način prostor muzike trebalo bi da budemnogo širi jer je napušten njen uobičajen pojam koji više neukazuje ni na šta i sve više sklon je tome da bude prazanpojam. Ako i sva najnovija istraživanja žele da pokažubliskost muzike i jezika tematizovanjem problema kakozvuk postaje smisao, ja ne mogu na njih ne skrenuti pažnjuveć i stoga što ne smatram da razmišljanje o muzici vodi lo-šem raspoloženju. Dokaz tome je i ova knjiga u kojoj jesabrano ono što je izbačeno iz gore pomenute, a samo s jednom namerom: da se oda dužno poštovanje i"muzičarima" koji su hteli biti mislioci, da se pomenu imnogi od onih koji će biti upamćeni samo po postupcima alinikako ne i po muzici, budući da do nje nisu ni dospeli, akamo li je "stvarali".Kada sam se pozvao na savremenog italijanskogkompozitora Lućana Beria (1925), imao sam u vidu njegovintervju u kome kaže: "Čini mi se da je istorija veoma
1
Berio, L.:
Two Interviews with Rossana Dalmonte and Bálint AndrásVarga
. New York; London, 1985. P. 19.
 
 
Milan Uzelac
Horror musicae vacui www.uzelac.eu
3
nemilosrdna prema današnjim mladim kompozitorima. Po-nekad imam utisak da joj oni uopšte nisu potrebni. Ako serazmisli sasvim strogo i kategorički, moglo bi se reći da suoni sami bili nemilosrdni i nezahvalni prema istoriji, pa imona odgovara istom merom. U svakom slučaju ja nemam uvidu istoriju uopšte niti istoriju u njenom ograničenom viduveć osećaj našeg položaja u istoriji i naše osećanje za istorijustvari. Kriza o kojoj slušamo tolike rasprave, označava, pomom mišljenju, samo krizu našeg osećanja istorije"
2
.Osuđeni smo na istoriju. Osuđeni smo na dijalog snašim prethodnicima jer naše misli kao i naša dela, bez njihnemaju nikakav smisao. Tek u razgovoru s velikimimenima prošlosti mi smo u stanju da razumemo sebe i našiprethodnici nisu tek neka "prašina na našim ramenima",kako je to rekao pesnik Edoardo Sangvineti; oni su dalekoviše od toga, ali za one koji su spremni da ponesu svuodgovornost za svoja dela. Bilo je takvih, i to mnogo, i u dru-goj polovini XX stoleća; ako pak u životu nisu najboljeprošli, to je u najmanjoj meri njihova krivica i časnosamosvedočenje Pjera Šefera ili Edisona Denisova nanajbolji način svedokuje o tome da se i u svakom porazu na-laze delići neke pobede.Prva polovina XX stoleća još uvek je u znaku velikemuzike koja je dolazila iz prethodnog stoleća; još uvek se,uporedo s novom bečkom školom (Šenberg, Berg, Vebern)čula muzika Malera, Debisija, Skrjabina, Rahmanjinova,Pučinija, Ravela, Stravinskog, Prokofjeva, Šostakoviča,Hindemita, Honegera, De Falje; kada ih čovek pominjedovoljna su i prezimena budući da imena svi znamo. Oni ćebiti upamćeni i u vremenu budućem.Međutim, ovde će biti reči o "muzičarima" drugepolovine proteklog stoleća, o mnogima kojima teško da će
2
 
Op. cit.,
p. 78.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->