Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prawoznawstwo Wykłady

Prawoznawstwo Wykłady

Ratings:

4.73

(30)
|Views: 30,288 |Likes:
Published by Daemonai
dzieki naszej koleżance Katarzynie S. mamy wszystkie wyklady pana Smolaka :) miłej lektury!
dzieki naszej koleżance Katarzynie S. mamy wszystkie wyklady pana Smolaka :) miłej lektury!

More info:

Published by: Daemonai on Nov 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Opis poszczególnych przedmiotów1. Nazwa przedmiotu – Wstęp do prawoznawstwa2. Formuła nauczania- wykład3. Imię i nazwisko prowadzącego Marek Smolak 4. Cele przedmiotu – 
Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i metod wypracowanych w kulturze prawnej prawa stanowionego. Student po zakończeniu wykładu powinien swobodnie posługiwać się metodamiwypracowanymi na terenie prawoznawstwa, przydatnymi w procesie stanowienia prawa oraz jego stosowania. Wszczególności dzięki poznanym metodom wykładni prawa oraz regułom wnioskowania prawniczego student jest lepiej przygotowany do przyszłej roli prawnika. Ponadto, wprowadzenie studenta w aparaturę pojęciową europejskiej kultury prawnej pozwala mu sprawnie i kompetentnie korzystać z metod i pojęć prawoznawstwa wspólnych dla wszystkich prawników Unii Europejskiej
.5. Treści merytoryczne1. Normy postępowania-
 język prawa;- wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje;- rodzaje norm postępowania;- budowa normy postępowania;-obowiązywanie norm postępowania;- normy prawne i ich rodzaje.
2. Powstawanie prawa
- różne znaczenia terminu źródła prawa;- formy tworzenia prawa;- proces tworzenia prawa;- system źródeł prawa w RP.
3. Akty normatywne i ich rodzaje-
pojęcie aktu normatywnego;- budowa aktu normatywnego;- rodzaje aktów normatywnych;-
 
eliminowanie aktu normatywnego z systemu prawnego;
-
charakterystyka językowa tekstu aktu normatywnego;- rodzaje przepisów prawnych.
4. Obowiązywanie prawa
- pojęcie obowiązywania prawa;
1
 
- aspekt czasowy, terytorialny i podmiotowy obowiązywania prawa.
5. Wykładnia przepisów prawnych
- pojęcie i modele wykładni;- rodzaje i zadania wykładni;- fazy wykładni;- dyrektywy wykładni i ich rodzaje.
 6. Wnioskowanie prawnicze
- pojęcie wnioskowań prawniczych;- reguły inferencyjne oparte na wynikaniu normy z norm;- reguły inferencyjne oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy.
8. System prawa i jego cechy
- pojęcie systemu prawa;- rodzaje systemu prawa;- formalne cechy systemu prawnego. Luki w prawie i sposoby ich usuwania;- zasada niesprzeczności norm systemu prawnego. Reguły kolizyjne;- prawo publiczne i prawo prywatne- gałęzie prawa.
 
9. Przestrzeganie prawa i warunki jego efektywności
- pojęcie przestrzegania prawa;- czynniki wpływające na
przestrzeganie prawa;- rodzaje sankcji;- znajomość prawa jako warunek jego przestrzegania. 
10. Stosowanie prawa
- pojęcie i typy stosowania prawa;- etapy stosowania prawa;- zakres swobody podejmowania decyzji;- ewolucje poglądów na stosowanie prawa.
11. Stosunki prawne i podmioty prawa
- pojęcie stosunku prawnego. Fakty prawne;- podmioty stosunku prawnego;- przedmiot i treść stosunku prawnego
;
2
 
- rodzaje stosunków prawnych
.
12. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne
- pojęcie sytuacji prawnej;- podstawowe sytuacje prawne;- pochodne sytuacje prawne: uprawnienia i obowiązki;- złożone sytuacje prawne;- prawa podmiotowe jednostki.
13. Sprawiedliwość i praworządność
- spór o pojęcie sprawiedliwości;- sprawiedliwość rozdzielcza i formuły sprawiedliwości;- sprawiedliwość wyrównawcza;- sprawiedliwość społeczna.- sprawiedliwość formalna i sprawiedliwość materialna- gwarancje praworządności.
14 Prawo a moralność
- pojęcie moralnosci;- relacje między prawem a moralnością;- relacje walidacyjne między prawem a moralnością;- realacje treściowe między prawem a moralnością;- związki funkcjonalne między prawem a moralnością;- rozwiązywanie konfliktów między normami prawnymi a moralnymi.
6. Zalecane lektury: 
1. Wronkowska S.
 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa,
 
Ars boni et Aequi, Poznań 2003.
2.
Stawecki T. Winczorek P.
Wstęp do Prawoznawstwa,
C.H.Beck Warszawa1999.
3.
Morawski L.
Wstęp do prawoznawstwa
, Toruń 2002.
4.
 Nowacki J., Tobor Z.,
Wstęp do prawoznawstwa
, Zakamycze 2002Charakterystyka wstępu do prawoznawstwa:-jest znawstwem prawa (nauki prawne)
W sensie pragmatycznym: zespół czynności zmierzających do sformułowania twierdzeń naukowych
W sensie apragmatycznym: rezultat czynności zmierzających do sformułowania twierdzeń naukowych, ichrezultatPrawoznawstwo- nauka speczna, teoretyczna z zastosowaniem elemenw praktycznych, empiryczna zzastosowaniami formalnymi
3 problematyki nauk prawnych:
3

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nikola Jasiulek liked this
Ewelina Walczak liked this
Liduś Kupka liked this
Anna Jankowicz liked this
Kamil Konieczny liked this
popeqs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->