Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23401, 10.2.2012]

Oslobođenje [broj 23401, 10.2.2012]

Ratings: (0)|Views: 482 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2012

pdf

text

original

 
@oq`x Hjl`djw
QMKDK A@D@XKFJL@ HjB I VKOJXKOLP ^IVML@DJFK O@QX@G@OK
IVMIHI]@OL@
^@TKE- ;>/ 8/ 8>;8/
Cidjok MRQJJJ
Hxil 86/4>;Fjl`ok< ; EG)1 EO
HB O@\KQJVOJ DO@QOJE
Vkxkl`qi
 sss/ivmihidl`ol`/hk
DKOKV ^XJMIC
 Kghkvkdk J/X/Jxko
IHKQL@ŮTKQK
dk ă`
 ~xjl`g ~iqidigokfjiokmoic dkok J/X/Jxko
 |kek|ko |k
;>/ a`hxpkx 8>;8/
hjtjitek|ko |hic qx`g`ovejb ~xjmjek/Txiūeiqj f`x`giojl` hjt ă`p~mkă`oj p bpgkojtkxo` vqxb`/
B@XF@CIQJOK
J DKML@ P M@DP
Ojeujw ~i|qki ok
ut`dolp`m`etxj~o` `o`xcjl`
Hixhk vk ~ivml`djfkgk vol`noic o`qx`g`ok
KOKMJ\JXKW@GIAJXG@ \KIDXNKQKOL@^PT@QK
:/ vtxkok1'3/ vtxkok
J ^PVJW V@ ^IVQK]KMKVK _K_JW@G
^xqj lkqoj vpeih eikmjfjlvejb ~kxto`xk p Qmkdj Bxqktve`
8'6/ vtxkok
IVTKLP JVTJ J\K\IQJOK EIVIQP
Qjl`w` vjcpxoivtj PO'k
;:/ vtxkok;2/ vtxkok
 
IVMIHI]@OL@
~`tke-
;>/
`hxpkx)q`mlkk8>;8/
8
P NJNJ
Dkokv Qjl`w` gjojvtkxk HjB
VJ^K l` lp`x divtkqjmk ^kxmkg`otp HjB ket i j|' qxu`ojg ~xiql`xkgk ;: ekodjdktk |k gjojvtx` j |k' gl`oje` gjojvtkxk p oiqig vk|jqp Qj l`wk gjojvtk' xk HjB/ Iqjg v` eiokoi vtjp pvmiqj dk ^x`dvtkqoj' ej dig ^VHjB dkokv ~itqxdj oiqj vk|jq Qj l`wk gj' ojvtkxk HjB/' P ieqjxp ~xiql`xk ei l` vp |k~i`m` 84- 81/ j 83/  lkopkxk 8>;8/ ok |kbtl`q ~x`dvl`dkqk lpw`c Qj l`wk gj' ojvtkxk HjB Ql`eivmkqk H`qkod`- ~imjfjlvej vmpnh`oj' fj VJ^K ~xiql`xkqkmj vp j ptqxdjmj tk oivt joaixgkfj'  lk ei l` l` ;: ekodjdktk |k gjojvtx` j |kgl`oje` gj' ojvtkxk |k oiqj vk|jq Qj l`wk gjojvtkxk divtkqjmi p ihxkvfp FJE'k- ~itqx}`oi l` lp`x p VJ^K/ Dkokv w` ;: ekodjdktk- ~xj l` ~itqxd` p ^x`dvtk' qojeig digp- ~xiwj ifl`oljqkol` ~x`d Eigjvj lig |k ~xj~x`g` j|hixk Qj l`wk gjojvtkxk/ I`ep l` v` ~it' qxdk jg`oiqkolk \mktek Mkcpgdnj l` |k gjojvtxk qkol' vejb ~ivmiqk j Ko` Txjujw ' Hkhjw |k ol`ciqp |kgl`' ojfp- Ojeim` U~jxjwk |k gjojvtxk ajokovj lk j tx`|ixk j Apkdk Ekvpgiqjwk |k ol`ciqic |kgl`ojek- Gjxek Ukxiqjwk |k gjojvtxk qkolve` txciqjo` j `eioigvejb idoivk j @xgjo` Vkmej`qjw ' Dj|dkx`qjw |k ol`ciqp |kgl`ojfp- Vkdjek Kbg`tiqjwk |k gjojvtxk vjcpxoiv' tj j Gmkd`ok Wkqkxk |k ol`ciqic |kgl`ojek- Hkxju` _imkek |k gjojvtxk ~xkqd` j Vx}kok Xkdpmlk |k ol`' ciqic |kgl`ojek- Vx`di lk Oiqjwk |k gjojvtxk fjqjm' ojb v~imiqk j D`ojv` Vkxklmjw ' Gkcmjw |k ol`ciqp |k' gl`ojfp- Dkgjxk Mlphjwk |k gjojvtxk mlpdvejb ~xkqk j j|hl`cmjfk j Xkdgjm` Gjtxiqjw |k ol`ciqp |kgl`oj' fp- Dkgjxk Bkdnjwk |k gjojvtxk ~xig`tk j eigpoj' ekfj lk j Xpd` Qjdiqjwk |k ol`ciqic |kgl`ojek- t` Gp' bkg`dk Jhxkbjgiqjwk |k gjojvtxk idhxko`- k Gjxek Ieimjwk j Gkxjo` ^`od`u |k ol`ciq` |kgl`oje`/ Eko' djdktj vp 6;/ lkopkxk ~itqx}`oj p FJE'p- k Ql`eivmkq H`qkodk |k ~x`dvl`dkqk lpw`c ;8/ lkopkxk/
G/ ]/ X/
VJ^K \KQXUJMK ^XIQL@XP
QJL@VTJ
Vtkol` p `o`xc`tveig v`etixp p AHjB l` vtkhjmoi j ~ivti lj di qimloi pcmlk |k o`vg`tko xkd t`xgi`m`e ' txkok- ~ixpji l` lp`x p Vkxk l` qp @xdkm Txbpml- `d`xkmoj gjojvtkx `o`xc`tje`- xpdkxvtqk j jodpvtxj l`/ ^xjmjeig ihxkwkolk ok x`di qoil v`dgjoil eio`x`ofj lj p VDK- Txbpml l` ok lk qji j dimk|ke vtxp l` p exj|ok ~xidxplk Givtkxk- ^idq`' m`nlk- O`pgk j O` q`vjolk/
^xihm`gj p B`xf`ciqjoj
^x`gk ol`ci qjg xj l`jgk- okl q`' wj ~xihm`gj vk o`vtkoeig `m`e txj' o` `o`xcj l` hjmj vp p O`pgp- ^id'  qm`nlp- |ktjg dkm`ei qidjgk Giv' tkx ; j Givtkx 8- kmj j ok kmt`xoktj'  qoig qidp Lkhmkojfk ' Givtkx ;/ Io l` x`eki dk vp p~ivm`ojfj @m`e ' txi~x`oivk HjB iv~ivihmlk qkmj d`'  q`t ihix`ojb vtphi qk dkm`ei qidk |k O`pg- k p qidp |k ^id qm`nl` hjmi l` vxpu`oi 0> vtphi qk/ Exjtjok vjtpkfj'  lk hjmk l`- ~x`gk Txbpml` qjg xj l`jgk- j p ~idxplp Tigjvmkq'Cxkdk- |k utk vp l`djoj exj qkf o`~xibidoj ~p' t` qj p tig ~idxplp ' Cxk}ko` A`d` xkfj l` HjB o` tx`' hk ~mkujtj/ @o`xc`tvej v`etix l` vtk' hjmko p vjtpkfj lj vkdku oljb qx`g`o' vejb ~xjmjek/ Cxk}koj w` jgktj `m`e ' txjop `o`xcj lp j vjtpkfj lk l` himlk o`' ci lp`x j ~x`elp`x- ek|ki l` Txbpml/ \kmjbk pcmlk p T@ Ekekol jgk |k d`v`t dkok- k p T@ Tp|mk |k u`vt di v`dkg dkok/' @qjd`otoi l` |kjvtk dk l` j p ~`' xjidp die ojvp hjm` qkox`do` ieim' oivtj diumi di jot`o|j qoj l` ~xij|qi' dol` `m`e txjo` `o`xcj l` id d`' f`ghxk di lkopkxk t` dk vgi p iqp ~xjp pumj ok cxkojfj |kmjbk/ J~ke- gicp x`wj dk l` vjvt`g j|dxnki j dk vp |kmjb` vkdk himl` p idoivp ok  qkox`do` ieimoivtj- ek|ki l` Txbpml/
Dl`miqktj v ojqik HjB
J~ke- ~it qxdji l` dk j p oixgkm' ojg ieimoivtjgk d`~ioi qko` |k' mjb` pcmlk gixk lp hjtj di qimlo` |k xkd t`xgi`m`e txkok |k ;0 dkok/ Tx`opto` |kmjb` p T@ Ekekol j|oi' v` 1>/>>> tiok- k p T@ Tp|mk 4>/>>>/' X`di qoig di~x`gig pcmlk ok oj qip id iei 1/>>> tiok- h`| djxk' olk |kmjbk- ~xij|qidolk `m`e txjo` `o`xcj l` o`w` hjtj pcxin`ok- ek' |ki l` Txbpml/^i lkvoji l` dk l` ~x`tbidojb dk' ok hjmi ~xihm`gk p divtk qj pcmlk ek' gjiojgk- t` |hic vgx|k qkolk pcmlk ei lj l` di~x`gko qkciojgk/ Tkei' }`x l` ok~ig`opi dk vp p T@ Tp' |mk itemiol`oj eqkxi qj ok dqk hmiek- t` dk l` p T@ Ekekol iv~ivihml`o hmie QJ/Txbpml l` ~x`oji vtkq VDK dk l`|hic qx`g`ovejb o`~xjmjek o`i~bi' doi dl`mi qktj v oj qik dxnk q` HjB p ieqjxp idx`}`o` jovtjtpfj l` jmj p vgj' vmp lke` j `aekvo` eiixdjokfj l`/ ' @m`g`otkxo` o`~icid` o` ~i|ok lp oj `otjt`tve` oj ekotiokm' o` mjoj l`/ Tkei v`- ok ~xjgl`x- Jvti' oig Vkxk l` qp- Jvtioig Givtk' xp- O` q`vjolp j dxpcjg gl`vtjgk  qju` j kd`eqktoj l` gin` ~igiwj j| AHjB o`ci j| XV'k- eki j ihxoptiok o`ejg dxpcjg miekmjt`tjgk- ek|ki l` Txbpml/
G/ ]PXIQJW XPEKQJOK
Gjojvtkx @xdkm Txbpml tqxdj
^xij|qidolk vtxpl`
ojl` pcxin`ok
Cxk}ko` A`d`xkfjl` HjB o` tx`hk ~mkujtj/@o`xc`tvej v`etix l` vtkhjmko p vjtpkfjljvkdkuoljb qx`g`ovejb ~xjmjek
\k Vx`hx`ojfp ~xkqjmk j| 8>>2/
J| VDK ok lkqmlp lp dk w` ~x`dminjtj dk ~xkqjmk j|gl`ok J|hixoic |keiok j| 8>>2/ |k I~utjop Vx`hx`ojfk qkn` j ok iqicidjuoljg miekmojg j|hixjgk/ P iqig i`' ep lp ~idxuep ivtkmjb ~imjtjejb vphl`ektk- k cxk}ko` ~i|jqk lp dk v` |k ~x`d' vti l`w` j|hix` x`cjvtxp lp ok ~xj l`xktojg ~x`hjqkmjutjgk j tkgi ivtqkx` hjxk' ei ~xkqi/
@m`g`otkxo` o`~icid` o` ~i|oklpoj `otjt`tve` oj ekotiokmo` mjojl`
   A   i   t   i /    U /   V   P   M   T   K   O   I   Q   J    W
Vkokfjlk jodpvtxjl`
Io l` d`tkmloi ~x`|`otjxki j xkd vqic x`vixk |k ~`xjid id gkxtk 8>;;/ J|g`}p ivtkmic- jvtk' eoptk l` vkokfj lk p v`etixp ok' gl`ove` jodpvtxj l`- dihxk ~xij|qi' dolk pcmlk- ~iex`tkol` ~xij|qi' dol` j ipqkol` xkdojb gl`vtk p Exjqk lj- ETE'p Qjviei/ Jvtkeopti l` j ~ihimlukoi ~ivmiqkol` \kqidk |k gl`xjt`mlvtqi/
Xk|gktxk lpwj joixgkfj lp i vkojxkolp ~ivml`djfk ~xjxido` o`vx`w` p AHjB- `d`xkmok Qmkdk  lp`x l` dioj l`mk j oi q` |kemlpe` p q`|j vk vkojxkol`g vjtpkfj l` eki j ~xj~x`gig |k oi qj qkm ~k' dk qjok ei lj HjB i`ep l` dkokv j vptxk/' Qmkdk id AUF\'k i`ep l` dk idgkb jot`o|j qjxk juw`ol` vqjb eigpojekfj lk ekei hj v~x`goi di`eki oi q` ~kdk qjo`- ek|ki l` `d`xkmoj ~x`gj l`x O`xgjo Oj' eujw- didkq uj ekei l` okmin`oi kocknjxkol` xkv~iminj q` g`bk' oj|kfj l`/
@o`xc`otj j vtxplk
Aiepv w` hjtj ok ivjcpxkolp vtkhjmoic vokdhj l` qkolk vqjb dj'  l`mi qk AHjB `m`e txjoig `o`xcj'  lig/ Ojeujw l` ~i|qki vq` jovtj' tpfj l` j ~x`dp|`wk- ei ljgk vtxp'  lk oj l` ~xj l`ei ~itx`hok- ok gk' evjgkmop ut`dolp/ Ok~ig`opi  l` ekei w` didkto` ketj qoivtj hj' tj ~idp|`t` p eigpojekfj lj vk cxkojojg ~x`mk|jgk- l`x ok o`' ejg id oljb qxuj v` ~x`mk|ke fjv' t`xoj v `o`xc`otjgk- k ok o`ejg io` liu `ek lp/^x`gj l`x l` ek|ki ekei AHjB o`w` ivtktj h`| `o`xc`oktk/ Ok' ~ig`opi l` dk l` o`~i qimlok bj' dximiuek vjtpkfj lk ~xium` cidjo` p|xiei qkmk vmkhj lj xkd bjdxi`m`e ' txkok- |hic `ck l` cmk qojok ~xij|qidol` hjmk eiof`otxjxkok p t`xgi`m`e txko`/ Q`wk ~xij|qi' dolk p T@ l` j xk|mic uti io` o`xkv~imknp vk q`wjg |kmjbkgk pcmlk- ok~ig`opi l` ~x`gj l`x/ Ojeujw l` j|qj l`vtji dk l` Qmkdk dioj l`mk idmpep dk p~ptj ~i' giw H^E'p id 0;/>>> mjtkxk min'pmlk- t` dk l` ~xqk fjvt`xok vk;3/>>> mjtkxk lp`x ex`opmk ek Cixkndp/ Dkt l` okmic AUF\'p j Djx`efj lj |k xiho` x`|`x q` dk ok~xk q` ~xifl`o` ~itx`hk |k
Ojeujw ~i|q`m`etxjo` `
QMKDK A@D@XKFJL@ HjB I VKOJXKOLP
P H^E Cixknd` p~pw`oi ;3/>>>mjtkxk min'pmlk- k hjt w` jgjv~ixp`oipep~oi 0;/>>> mjtkxk
Xpdkxj dklpvq` id v`h`
^x`gjl`x l` ek|ki ekei AHjB o`w` ivtktj
 
P NJNJ
IVMIHI]@OL@
~`tke-
;>/
`hxpkx)q`mlkk8>;8/
6
JOVTJTPT \K O@VTKM@ IVIH@ HjBOKXIDOK VEP^UTJOK XV'k
Jd`otjajfjxko` ;18 ivih`j| ^`xpwfk
Vx`djoig iqic gl`v`fk ~ijol` ihdpefj lk o`eig' ~m`tojb ~ivgxtojb ivtktkek nxtkqk ei l` vp p ml`ti 8>;>/ ~xiok}`o` p l`|`xp ^`xpwkf/ Di vkdk l` pt' qx}`o ~x`mjgjokxoj jd`otjt`t ;18 ivih` ";1> hiuolk' e` j dqj l` vx~ve` okfjiokmoivtj*- k ok t`g`mlp j|i' mjxkojb l`djovtq`ojb ~xiajmk DOE ivoiqkoi v` ~x`t~iv' tkqmlk dk l` hxil ~xiok}`ojb nxtkqk q`wj id 8>>- vki' ~w`oi l` j| Jovtjtptk |k o`vtkm` ivih` HjB/ G`}p ~xiok}`ojg nxtqkgk 4> vp n`o`- pemlpp'  lpwj txj dl`qiljf` id d`q`t j ~i di v`dkgok`vt j ~i cidjok/ Kjuk Jgkgkcjw j Bkujdk Ibxkoiqjw- xi}`o` ;:>1- oklvtkxj l` vp ~xiok}`o` nxtq`/ Pep~oi l` ~xi' ok}`oi ;> dl`j ljb ve`m`tk- g`}p ei ljgk l` j txij~i' cidjuolj Bkxjv ^idnjw- xi}`o ;:22- ei lj l` pl`doi okl' gmk}k itexjq`ok nxtqk/ Id ;18 ivih`- 84 vp o`vtkmj ok ~idxplp Vx`hx`' ojf` j N`~` p lpmp j kpcpvtp ;::0/ ^x`ivtkmjb ;62 nxtk' qk l` o`vtkmi tieig ;::8/ ";60 ivihk* j ;::6/ ci' djo` "txj ivih`* p i~wjokgk Qju`cxkd- Aik- Xpdi- Cixknd`- Xicktjfk- ^xjhil j ^xj l`~iml` "XV*- Eiqjo "Qil' qidjok* j ^xjutjok "Eiviqi*/ P l`|`xp ^`xpwkf ~xiok' }`ok vp j dqk x`cxptk hjqu` LOK ei lj vp p tiep ;::;/ cidjo` p~pw`oj ok vmpn`ol` qiloic xiek p Eiqjo j ^xj' utjop ' Kmgkv Kbg`tv~kbjw- xi}`o ;:38/ j| Qju`cxk' dk j @xgjo G`utxiqkf- xi}`o ;:36/ j| Lklfk/ Dqk id ;: ~ptojek qi|k ok x`mkfj lj H`icxkd ' Hkx- ei'  lj vp it`tj ok n`ml`|ojeil vtkojfj p Utx~fjgk 83/ a`hxp' kxk ;::6- ~xiok}`ok vp p l`|`xp/ Xkdj v` i Xkvjgp Wixjwp "Vxhj lk* j Lpvpap Xkvtid`xp "Fxok Cixk*/ Xkoj'  l` vp p l`|`xp ~xiok}`oj o`eig~m`toj ivtkfj j tx`w`c ~ptojek Bkmjmk \p~`qjwk/ ^ivgxtoj ivtkfj G`dx`djok Bidnjwk- l`doic id ;1 it`tjb ~ptojek 88/ ietihxk ;::8/ j| kptihpvk p gl`vtp Vl`q`xjo- i~utjok ^xjhil "Vxhj lk*- tkei}`x vp ~xiok}`oj p l`|`xp/
V`ldjw ' Ajofj ~x`d~ivmkojfjgk
X`diqok vl`dojfk Okxido` vep~utjo` XV'k j l` l` idxnkqkol` ok lkqml`oi |k iqp v`dgjfp itek|kok l` |hic qx`g`ovej o`~icidk j hjw` idxnkok 8;/ a`hxpkxk- k ~i' v`hok vl`dojfk i pejdkolp cxkojf` XV'k poptkx djvtxj' etk Hxei 86/ a`hxpkxk- idmp`oi l` ok lp`xkuolil vl`' dojfj Eim`cj lk OV'k/ ^x`dvl`doje Okxido` vep~utjo` X`' ~phmje` Vx~ve` Jcix Xkdi ljjw x`eki l` dk do`qoj x`d iv' tk l` jvtj- v tjg dk l` do`qoj x`d x`diqo` vl`dojf` ~xi' ujx`o vk dqj l` idmpe` ei l` v` idoiv` ok `gjvj lp exkt' eixiojb ihq`|ojfk j bkxtj lk id qxj l`doivtj/ ' Idhix |k pvtkqok ~jtkolk ~xj~x`gji l` joaixgkfj'  lp i jg~m`g`otkfj lj ~x`vpd` V`ldjw ' Ajofj- ei lk w` v` okwj ok x`diqoig vep~utjoveig |kvl`dkolp j tk l` jo' aixgkfj lk aketicxkaveic tj~k h`| ~imjtjejb ifl`ok utk  l` pjol`oi j utk |okj ~x`vpdk- tkei dk i`ep l`g dk w` OV |kp|`tj o`e` vtkqiq` i ~x`vpdj- x`eki l` Xkdi'  ljjw/ Didki l` dk l` Eigjvj lk ^kxmkg`otk HjB okvtk' qjmk xkd- dk hj iok di ~imiqjo` gkxtk tx`hkmi dk jgk vqil ~xj l`dmic- t` dk ~x`gk ol`ciqjg vk|okoljgk- p dj'  l`mp idmpe` ei lj v` idoivj ok Dig okxidk ^kxmkg`o' tk HjB jgk didjxojb tkkek- kmj dk vp vtkqiqj tx`optoi titkmoi pdkml`oj ekdk l` xj l` i ^x`dvl`dojutqp/ ' Gjvmjg dk l` xkfjiokmoi aiepvjxktj v` ok Dig ok' xidk- peimjei v` ti xj l`uj- uti hj ~x`dvtkqmlkmi dihkx ei' xke ok~xj l`d- iodk v` qxktjtj ok ~jtkol` ^x`dvl`dojutqk HjB cdl` l` qxmi t`uei i`ejqktj dk di gkxtk hpd` ~iv' tjcopt o`ej diciqix- peimjei v` o` hj d`vji v~`etkep' mkxko ihxt j diciqix- x`eki l` Xkdi ljjw/ Ok ivgil ~iv`hoil vl`dojfj OVXV ~ivmkojfj w` xk' |gktxktj |kemlpke Qmkd` XV'k ei ljg v` ihlkqmlp l` j vtkqmlk p ~xig`t ekxticxkavek ivoiqk kdgjojvtxk' tjqo` ekxt` X`~phmje` Vx~ve` j djvtxjetk Hxei/ Xk' |gktxkol` iqic |kemlpek txknji l` 6; ~ivmkoje j| qj' u` vtxkokek i~i|jfj l`/
C/ E/
`o`xc`otjgk p ekotiojgk j i~wj' okgk ei lj vp ~xicmkvjmj vtkol` ~xjxido` o`~icid`/
Oiqfk jgk
' ^ivti l` j jovtjtpfj l` j axg` ei'  l` vp ke pfl`olj qkm` ~i l`djo` eko' tiokmo` qmkd` q`|koi |k vtkol` j ketj qoivtj ekd l` ~xicmku`ok `m`' g`otkxok o`~icidk- p okgl`xj dk ivtqkx` `e vtxk~xiat- ek|ki l` Oj' eujw/ Okcmkvji l` dk w` iqk vjtpkfj'  lk hjtj ~xjmjek dk v` kokmj|jxk ~iok' ukol` j pt qxd` gl`x` ~x`gk iojgk ei lj vp v` p qxj l`g` pt qx}j qkolk ~xj' xidojb o`vx`wk p AHjB icmpuj qkmj i ~i|j q` idci qixojb dk di}p ok ~ivki j vmjoi/Eigkodkot AUF\'k L`xei Jqko' ei qjw Mj lkoi qjw- ei lj v` qxktji v ~ptk j| VKD'k- ifj l`oji l` ekei ”ekotiokmoj j i~wjovej utkhi qj fj qjmo` |kutjt` ojvp p oklhimlil gl`xj idci qixjmj |kdkwkgk ei l` jg l` okg`topmi vtkol` `m`g`o' tkxo` o`~icid`‗/ Ok lk qji l` dk w` p okx`doig ~`xjidp vqj hjtj ~id'  qxcoptj q`w`g jov~`efjlveig okd|ixp- ekei hj Fj qjmok |kutjtk dihjmk q`wj |okkl- kmj j igicpwj' mk eiotximk okgl`oveic txiu`olk vx`dvtk qk |k v~kuk qkol` id ~xjxi' dojb j dxpcjb o`vx`wk/ ' Vx`dvtqk Fj qjmo` |kutjt` vp ok xkv~imkckolp/ Qmkdk tk vx`dvtqk ~i qx`g`oi eixjvtj p dxpc` vqxb`- kmj fj qjmok |kutjtk oj p l`doig tx`' optep o`w` ivtktj h`| tjb vx`dvtk'  qk j idmpe` ei l` hpdp dio`v`o` w` hjtj aokovjlvej ~iexj q`o` j| hp' dn`tk- ek|ki l` Mj lkoi qjw/ ^i xj l`jgk djx`etixk AUF\'k  Kmj l` Tjbjwk- AUF\ id pep~oi ~mkojxkojb ;2 gjmjiok iq` cidj' o`- jgk ok xkv~imkckolp pep' ~oi 3-0 gjmjiok EG |k iq` vqxb`-id `ck iei ;-1 gjmjiok vx`dvtk'  qk id ok~mkt` vx`dvtk qk ~iv`' ho` okeokd` |k v~kuk qkol` mlp' dj j gkt`xj lkmojb dihkxk j iei u`vt gjmjiok o`ptxiu`ojb ~x`tbi' dojb cidjok/ Didki l` dk v` F\ jokovjxk j j| hpdn`tk- kmj dk w` x`kefj lk ~x`gk ojnjg xk|jokgk pvmj l`djtj ekd v` ~it~poi jvfx~` vx`dvtqk ekotiok j i~wjok |k iq` okgl`o`/ Didki l` dk w` AUF\ dioj l`tj idmpep i pvgl`xk'  qkolp vx`dvtk qk |k ~igiw Eko' tiop ;> ekei hj v` kocknjxkmi ~x`dp|`w` Exk ljok~pt` qj j ijv' tjm` |kg`t`o` f`vt`/
 V/ U@B@X_@BKLJW
i ok ut`dolp`xcjl`
^IVML@DJFK O@QX@G@OK
Ihjumj himojf` j ~x`dp|`wk
D`m`ckfj lk Qmkd` AHjB p ei lil vp hjmj a`d`xkmoj ~x`gj l`x O`xgjo Ojeujw- gj' ojvtxj `o`xc`tje`- |dxkqvtqk- tpxj|gk j ieimjuk t` ihxtk j ~idp|`tojutqk @xdkm Txbpml- Xpvgjx G`vjbiqjw- Hxkoek ]pxjw j Vkoljo Bkmjgiqjw lp`x l` ~ivl`tjmk Emjojej f`otkx Pojq`x|jt`tk p Vkxk l`qp/ Fjml ~ivl`t` hjmi l` p~i|okqkol` i vtk' olp j pql`tjgk p ei ljgk apoefjiojxk EFPV p j|qkox`dojg ieimoivtjgk- kmj j ~i' vl`tk ~kfj l`otjgk ~xjgml`ojg ok emjoje` EFPV'k p ~ivml`doljb o`eimjei dkok- itekei l` HjB |kbqktjmi vol`noi o`qxj l`g`/ D`m`ckfj lk Qmkd` l` p ~xktolj djx`' etixk EFPV'k Akxjvk Ckqxkoek~`tkoiqjwk ihjumk ~kfj l`ot` ok emjojekgk |k jo' t`xq`otop g`djfjop- ~mkvtjop j x`eiovtxpetjqop bjxpxcj lp j b`gidj lkmj|p/ ^x`gj l`x j gjojvtxj okldpn` vp v` |kdxnkmj p vihj ok Emjojfj |k ~mkvtjop j x`eio' vtxpetjqop bjxpxcj lp p ei lil l` vgl`ut`ok Qju`cxk}koek Xkv`gk Hxkgkmj lk- ei lk l` ~xj l` txj dkok b`mjei~t`xig ~x`hk`ok ok EFPV/ Hxkgkmj lk- ei lk l` p oklt`n`g vtk' olp id vqjb ~kfj l`oktk ~xjgml`ojb ~ivml`doljb dkok- jgk t`n` i~`eitjo` j dj lkh`tj' kxek l`/ Ok idl`mp |k dj lkmj|p tx`optoi v` okmk|` 86 ~kfj l`otk ei lk v` |hic qx`' g`ovejb pql`tk j t`ue` ~xibidoivtj ~pt`qk o` gicp qxktjtj epwkgk/ Iqk d`m`ckfj lk Qmkd` lp`x l` ihjumk j L^ @m`e txi~xjqx`dk t` L^ F`vt` AHjB/ Dxp' ck Qmkdjok d`m`ckfj lk ~ivl`tjmk l` givtkxvep @m`e txi~xjqx`dp- t` Emjojep himojfp j X`cjiokmoj g`djfjovej f`otkx p cxkdp ok O`x`tqj/ Tx`wk d`m`ckfj lk ~ivl`tjmk l` A`' d`xkmoj utkh Fjqjmo` |kutjt`- k `tqxtk lkqok ~x`dp|`wk HB ckv j N`ml`|ojf` AHjB/
h`| `o`xc`oktk
Aiti< V/ CPH@MJW
Gjojvtkxvtqi vjcpxoivtj HjB |k ~itx`h` L`djojf` |k v~`fj lkmop ~idxuep Dxnkqo` kc`ofj l` |k jvtxkc` j |kutjtp "VJ' ^K* ivjcpxkmi l` dqi l` gitixojb vkoej- ei l` w` v` eixjvtjtj |k ~igiw j v~kukqkol` pcxin`oic vtkoiqojutqk/ Xkdj v` i j|oklgml`ojg qi|jmjgk- k gjojvtkx vjcpxoivtj HjB Vkdje Kbg`' tiqjw- okcmkvji l` dk w` qxmi hx|i hjtj okhkqml`oi o`eimjei gitixojb vkoej ei l` w` hjtj p txkloig qmkvojutqp VJ^K j Cxk' ojo` ~imjfj l` HjB- vki~w`oi l` j| Gjojvtkxvtqk vjcpxoivtj/ Eigkodkot L`djojf` |k v~`fj lkmop ~idxuep Gjxvkd Qjmjw- jvtkeki l` dk p vemi~p L`djojf` jgk lp qxbpovej ihp`o` mlp' d` |k v~kukqkol` p vqjg exj|ojg vjtpkfj lkgk/ Gjojvtkx Kbg`tiqjw lp`x v` vkvtki j v eigkodkotig OK ' TI'k p Vkxk l`qp Ckxz Bpaagkoig- vk ei ljg l` xk|ciqkxki i tx`optoil vjtpkfj lj j|k|qkoil qx`g`ovejg o`~xjmjekgk/ I~`' xktjqoi'eigpojekfjlvej f`otkx ;;8 Gjojvtkxvtqk vjcpxoivtj HjB l` ~ivl`tji j u`a Gjvj l` IVF@'k p HjB kghkvkdix Am`t' fb`x Hpxtio/
Vkoe` |k VJ^K
P~i|ix`ol`Gjojvtkxvtqkvjcpxoivtj HjB
Icxkojjtj ~ptiqkolkj ex`tkolk
^x`gk qkox`doig j|ql`utk lp A`d`' xkmoic g`t`iximiueic |kqidk HjB- divtkqml`oig Gjojvtkxvtqp vjcpxoiv' tj HjB- id :/ di ;8/ a`hxpkxk 8>;8- i`' ep l` v` jot`o|jqjxkol` vol`nojb ~kdk' qjok- ~iv`hoi p lpnoig dj l`mp HjB/ ^xi' fl`ok Gjojvtkxvtqk vjcpxoivtj HjB l` dk hj v` pep~ok vjcpxoivok vjtpkfj lk- vk kv~`etk ~xjxido` jmj dxpc` o`vx`w`- j|k' |qkok ojvejg t`g~`xktpxkgk j oiqjg vol`nojg ~kdkqjokgk- gicmk didktoi pvminojtj/\hic tick v` p~i|ixkqk lp cxk}koj HjB dk ~ptiqkolk j ex`tkol` gkevjgkm' oi icxkoj` j dk v` pemlp` p ketjqoiv' tj okdm`nojb jovtjtpfj lk j ixckok ok it' emkolkolp ~ivml`djfk j|k|qkojb vol`nojg ~kdkqjokgk- vki~w`oi l` j| Gjojvtkx' vtqk vjcpxoivtj HjB/

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
MarkusTravan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->