Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tostirana soja u hranidbi mliječnih krava

Tostirana soja u hranidbi mliječnih krava

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:
Published by Jelena Krstanović

More info:

Published by: Jelena Krstanović on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

 
ZNANSTVENI RAD
22
Vol. VI (2004) br. 2
 
HRANIDBA
Kiš
1
, G.
PUNOMASNA, PRŽENA (TOSTIRANA) SOJA UHRANIDBI MLIJEČNIH KRAVA
Preživači, kao što su krave, ovce i koze, mogu uhranidbi koristiti punomasno sojino zrno bez ikakveprethodne obrade. No ipak i s takvim sojinim zrnomu hranidbi mliječnih krava trebamo biti oprezni.Razlog oprezu proizlazi iz činjenice da u hranid-bi mliječnih krava koristimo ureu ili slična krmiva.Sirovo, sojino zrno sadrži enzim ureazu, koja u kon-taktu s ureom uništava njezino ekasno djelovan- je u obroku. Osim toga, korištenjem smjese zamliječne krave koje sadrže ureu i mljeveno, sirovosojino zrno prilikom skladištenja i čuvanja postepe-no otpuštaju miris na amonijak. Zato, zbog raspa-da uree i otpuštanja amonijaka, urea ne bi trebala
1
Mr. sc. Goran Kiš, Zavod za hranidbu domaćih životinja, Agronomski fakultet, ZagrebŽitarice d.o.o., Koprivnica
 
Vol. VI (2004) br. 2
23
HRANIDBA
Hranjive tvari (%)Punomasna soja,prženaPunomasnasoja, sirovaSojina sma, 44% SBSojina sma, 48% SBSirove bjelančevine38,0038,0044,0048,00By-pass od SB60,0026,0035,0035,00Sirove masti18,3017,701,401,00KDV8,008,908,905,30Ukupne probavljiveHT84,0082,0075,0077,00NEL (MJ/kg)9,428,868,118,34
q
Tablica 1.
Prosječna hranjiva vrijednost soje i nekih sojinih nusproizvodaSB - sirove bjelančevine, KDV - kisela detergent vlakna, HT - hranjive tvari, NEL - neto energija za laktaciju, MJ -mega Joula
biti dodavana u obroke koji sadrže sirovo, mljevenosojino zrno.Termička obrada sirova, sojina zrna inaktiviraenzim ureazu, produžuje vrijeme skladištenja ičuvanja sojina zrna razaranjem enzima lipaze, tepovećava sadržaj by-pass bjelančevina u punomas-noj soji.Posljednjih godina, istraživanja dokazuju važnostby-pass (u buragu nerazgradivih) bjelančevina u hra-nidbi visoko mliječnih krava. By-pass bjelančevinesu one bjelančevine koje izbjegavaju i zaobilazefermentaciju u buragu krava, te su dostupne zaapsorpciju u tankom crijevu. S porastom proizvod-nje mlijeka stvara se potreba za stalnim izvorom by-pass bjelančevina koji će izbjeći mikroorganizme ifermentaciju u buragu, te tada zadovoljiti potrebemliječnih krava za njima. Općenito se smatra da bioko 35 do 40% od ukupnih bjelančevina trebale bitiby-pass bjelančevine.Toplinski obrađeno sojino zrno sadrži 33 do 44%bjelančevina, 15 do 22% sirovih masti i općenito imasadržaj vlage oko 12%. Prosječni sadržaj by-passbjelančevina od ukupnih bjelančevina, za pravilnotermički obrađenu soju, je oko 60%.Prženje sojina zrna vrlo je popularan načinupotrebe sojina zrna u hranidbi domaćih životinja,zbog njegovog sadržaja by-pass bjelančevina imasti. Vrlo se dobro slaže u obrocima mliječnih kra-va u kombinacijama sa svim voluminoznim krmivi-ma, te može sačinjavati i do maksimalnih 18% suhetvari obroka suhe tvari.Dva su osnovna tipa i najčešća načina prženjasojina zrna. Prženje soje u bubnju ili u visoko tem-peraturnom sušioniku kod kojeg se zrno soje pre-vozi preko perforiranog poda kroz koji se upuhujevrući zrak. Prženjem u bubnju sojino zrno ubacujese u rotacioni bubanj gdje se visoka temperaturapostiže, najčešće otvorenim plamenom i u kojemzrno ostaje od jedne minute do pola sata, ovisno otehnologiji prženja. Ako smo sojino zrno pržili nižomtemperaturom, tada je sadržaj by-pass bjelančevinaznatno smanjen. S druge pak strane, prženje pre-visokom temperaturom izaziva Maillardovu reakcijukoje stvaraju bjelančevine nedostupnim tankom cri- jevu Osim toga i količina dostupnog lizina također sesmanjuje ako je prženje bilo neodgovarajuće. Zbogovih razloga potrebno je izvršiti kontrolu prženjasojina zrna da bi znali kakve je kvalitete krmivo kojenabavljamo. Za kontrolu kvalitete postupka prženjasojina zrna koristimo dvije metode: test aktivnostiureaze i indeks disperzije bjelančevina.Osim samog postupka prženja soje na kvalite-tu upotrebe i proizvodne rezultate mliječnih kra-va utječe i veličina čestica prilikom mljevenja.Veličina čestica pržene soje može utjecati na načiniskorištavanja bjelančevina. Ova činjenica proizlaziiz podatka da se bjelančevine iz manjih čestica sojebrže razgrađuje u buragu nego bjelančevina iz većihčestica soje.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->