Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ноолуур , кашмерийн үйлдвэрийн өргөжилтийн төсөл

Ноолуур , кашмерийн үйлдвэрийн өргөжилтийн төсөл

Ratings: (0)|Views: 6,483 |Likes:
Published by Orgio Lhagbajab

More info:

Published by: Orgio Lhagbajab on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

 
Бизнес Төсөл
 
1
+-
УДИРТГАЛ БА ТӨСЛИЙН ТОВЧ АГУУЛГА:
 
ТӨСЛИЙН НЭР:/Ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ний Үйлдвэрлэл ҮйлАжиллагааг Өргөжүүлэх Бизнес Төсөл/
 
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:
 
Ноолууран бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ний Үйлдвэрлэлийгөргөжүүлж, Үйл ажиллагааг сайжруулахтайхолбогдсон Бизнесийн бүхий л Үйл ажиллагаагтөлөвлөн боловсруулж, төсөвлөн тооцоолоходоршино.ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД:
 
Компанийн Үйлдвэрлэл Үйл Ажиллагаагөргөжүүлэхэд
 
тулгарах бизнесийн орчныболомж, шанс, аюул, эрсдлийг урдчилантооцоолох
 
Компанийн Хэтийн болон Стратегийн чигхандлагыг тодорхойлох, хэрэгжих аргамеханизмыг буй болгох
 
Үйлдвэрлэл
 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэхтэйхолбогдон гарах Компанийн Хүний нөөц,Маркетинг, Борлуулалтын төлөвлөлт,төсөвлөлтийг боловсруулах, тооцоолох
 
 
Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаагөргөжүүлэхэд
 
шаардагдах хөрөнгө
 
оруулалтболон санхүүжилтийн тооцооллыгболовсруулж шинжилж дүгнэн үнэлгээ өгөх
 
 
Компанийн ашиг, орлогыг урдчилан тооцоолжтаамаглан цаашид нэмэгдүүлэх болонтогтвортой барих арга хэмжээг тодорхойлох
 
 
“CASHMEREFINE
ASIA
”ХХК
-
ИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
 
ҮЙЛ
 
АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ
 
 
Бизнес Төсөл
 
2
 
Компанийн бизнесийн өрсөлдөх чадварыгдээшлүүлж өрсөлдөөнд давуу талыгтодорхойлоход оршино.ТӨСЛИЙН ОБЪЕКТЫНБАЙРШИЛ:
 
УБ хот, Баянгол дүүрэг, 20
-
р хороо, Цэргийн ИхСургуулийн хажууд,“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ийн Үйлдвэрлэлийнбайр
 
ТӨСЛИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭБА ХҮЧИН ЧАДАЛ:
 
Ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
 
нь жилийн 4 улирлынтурш тасралтгүй захиалгын болон захиалгын бусүйлдвэрлэл явуулах ба Компанийн Үйлдвэрлэл,Үйл Ажиллагаа Өргөжснөөр жилд
 
414 тн түүхий ноолуур боловсруулж
 
 
38,6 тн ноолууран бүтээгдэхүүн экспортлонгаргадаг байснаас 171,5 тн
-
ыг гаргадаг болж
 
 
Бэлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээс
4819500$-
ийн борлуулалт хийдэг байсан бол
20 327 350$-
ийн борлуулалт хийдэг болжүйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2,5 дахиннэмэгдэнэ.ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ БАТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ХУГАЦАА:
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ний Үйлдвэрлэл ҮйлАжиллагааг Өргөжүүлэх төсөл нь 1
-
3 жилийнхугацаанд хийгдэж дуусгавар болох ба Уг ажил ньүндсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжиж явагдана.I үе шат /2005
-
2006 он/
-
Үйлдвэрлэл Үйл АжиллагаагӨргөжүүлэхэд шаардагдах Хөрөнгө
 
Оруулалт болонСанхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх
 
II үе шат /2006
-
2007 он
/ -
Үйлдвэрлэлийн нэмэлт барилгынобеъктыг барьж байгуулах болон Үйлдвэрлэлийн нэмэлттоног төхөөрөмж, машин механизм, эд ангийг оруулж ирэнугсарч суурилуулах Ажлыг дуусгавар болгохIII үе шат /2007
-
2007 он/
-
Үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагөргөжүүлсэнтэй холбогдсон ажиллах хүчийг татаж, сонгож,
 
Бизнес Төсөл
 
3
сургаж хөгжүүлж ажиллуулах болон үйлдвэрлэлийнтасралтгүй хэвийн жигд үйл ажиллагааг явуулах орчиннөхцөл, бааз сууриар бүрэн хангах зэрэг болно.
 
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧБАЙГУУЛЛАГА:
 
Ноос, ноолуурын чиглэлийн бизнесийнСалбарын Сургалт
-
Зөвлөгөөний“CASHMERECONSULTING”ХХК
 
ТӨСЛИЙН ШААРДАГДАХХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ:
 
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
нийг худалданавалтын зардал –
11 777 834 $
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ний Үйлдвэрлэл, ҮйлАжиллагааг Өргөжүүлэх Их Ажилд
14 705 388 $ -
нхөрөнгө оруулалт тус тус шаардлагатай ба
 
Нийт дүнгээр
26 483 222$-
н
 
хөрөнгө оруулалт“CashmereConsulting”ХХК
-
ийн хувьд шаардлагатайболоод байна. Үүнийг гадаад, дотоодын хөрөнгөоруулагч болон зээл, тусламж, төслийнсанхүүжилтинд хамрагдах арга замаарсанхүүжүүлнэ.ТӨСЛИЙН ТӨСӨВЛӨСӨН
 
АШИГ, ОРЛОГЫН ТООЦООЛОЛ:
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК нь Үйлдвэрлэл, ҮйлАжиллагаагаа Өргөжүүлснээр 3
969 635,2 $-
н цэвэрашгийг жилд олох бөгөөд энэ цэвэр ашгаар хөрөнгөоруулалтыг буцаан төлж барагдуулна.ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫНҮР
 
ӨГӨӨЖ БА САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ:
 
“CASHMEREFINEASIA”ХХК
-
ний Үйлдвэрлэл, ҮйлАжиллагааг Өргөжсөнөөр жилд
3 969 635,2 $-
н
 
тогтмол ашигтай ажилласнаар нийт шаардлагатайхөрөнгө оруулалтыг (Эргүүлж төлөх хугацаа=НХО/ЖЦА=
26483222,0
/3969635,2=6,7) 6,7 жилийнхугацаанд буцаан нөхөн төлж барагдуулна.ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ:
 
 
Компанийн ашиг орлого нэмэгдэж бизнесийнөрсөлдөх
 
чадвар сайжирна.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
Juuli Jugee liked this
Chimgee Yukhuu liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
tuvshe liked this
tuvshe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->