Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Originea românilor. Volumul 1

Originea românilor. Volumul 1

Ratings: (0)|Views: 337|Likes:
Published by Cristian Poenaru

More info:

Published by: Cristian Poenaru on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
MIKA HOMINILOR
DE
ALEXANnRU PHILIPPIDE
VOL UMUL INIU
CE SPUN IZVOiRELE ISTORICE
I A
I
TIPOGRAF1EA VIATA ROMINEASCA" S. A.
1923.
2O.S.N
www.dacoromanica.ro
 
PREFATA
Asupra lucriiriI de fata am de facut,in preal
ervatiile urmatoare.
1.
N-am putut stapini decit o parte din
materiea si
din literatura privitoare la chestiune, pentruca nu m-aft a-
jutat niel
mintea
nici mijloacele de informatie.
Dar prea
multa (cad de toatd nici vorba nu poate fi) materie si lite-
ratura privitoare
la o chestiune nu poate stapini
nimeni,
chiar amid and are la indamina puterl sufletestl marl
$i
bibliotecl bogate (nu bibliotecl
ca a mea si
a universitatii
din Iasi).In special, din cauza insuficientif puterilor mele,tot ce s-a scris, ori se va fi scris, asupra chestiunii In limbile
ungureased, sirba, bulgara, ceha, polona, ruseasca, ori In vreo
limba germana nordica, n-am putut consulta, cu exceptie de
darile de sama care s-aft facut prin reviste germane
ori In
.alte serien i asupra citorva din lucrarile serse In vreuna din
aceste limbl.
In astfel
de Inprejurari,
fiindca
activitatea
extensiva mi a fost in mod necesar marginita, o
activitate
intensivä mi-a fost impusa, si fiindca din cele dofta mijloace
informatie, izvoare de o parte,
serien l pe baza izvoare-
lor de alta parte, trebuesc preferite izvoarele, le-am
pre-
ferit si
eft pe acestea,
si
fiindca n-am putut
stapini toate
izvoarele, am dat toata atentiea numai unora din ele,
dar
toatd atentiea.
Care gilt acelea, gasesc de prisos sa le in-
ir aid.
Ele se vor vedea in cursul lucrärii. (Atita doar Etputea spune, ca cel mal insemnat iz vor, si cel mal noil tot-
cdata, 1-am gasit in limba romineasca).
Intr-un tabloft Ins&
a parte daft
intreaga bibliografie consultatd.
Fac aceasta
pentru doila motive, mal întîiü
pentruca sa alba cetitorul
un punct de sprijin in .caz cind citatiea va fi cumva nepre-
Liza (Vezi mai jos sub 6),
si apoi
pentruca savantut sa-si
dea socoteala de lipsurile bibliografice ale lucrarii
si even-tual sa le complecteze. Aceasta bibliografie insit are defecte,
cad pe de o parte articule de
revista,care mi-aft
ervit
www.dacoromanica.ro
 
IV
mult, sint adeseori citate name I ea numele revistel unde aft,.
apitrut, lar pe de alta selleri
care mi-aft servit foarte pu-
tin
(Pe Ovidius, de pilda, 1-am consultat numal ea sit con-
trolez citatele lui Tomaschek) sInt notate a parte.
2.
Dupacum starea precara a bibliotecelor care mi-ati.
fost la dispozitie mi -a impus o restringere bibliogratica, tot
asa ea mi-a impus o utilizare a izvoarelbr in
editiile nu
cele mai bane.
In recensiea pe care o face K. Dieterich
Byzantinische
Zeitschrift,
XVI, pag. 324-328 cartii
Geschichte des rumhnischen Volkes a lui N. Iorga, imputa
lui Iorga ca n-a utilizat editiile scriitorilor byzantini de De.
Boor, Reifferscheid, Heisenberg, mai ales pentru autori asa
de importanti si de des consultati ea Theophylaktos Simo-
kattes, Theophanes Confessor, Georgios Monachos, Anna Kom-
nena,
Georgios Akropolites.
Asa este,
trebue
sit consulte.
cineva editiile 10 de Boor, etc.,
daca le are, mal ales ca-s
entice, si inci mai ales
ca-s nofta.
Dar daca nu le are ?'
Noi aid la Iasi avem pe scriitorii byzantini numai In edi-
tiile de Paris, Venezia si Bonn, si cind vine viemea lucru-
lui, trebue. sa se multameasca cineva cu aceste editil,
caci
nu se poate opri pentru a astepta
editiile cele mal proas--
pete
(chlar daca ar avea bani sa le cumpere), intre alte:e
nu se poate opri, de pilda, pentruca dela un capat la cela.
lalt al pamintului arde focul razboiului
i carp nu se ma I
trimet dela un loe la altul, ci numai tunuri si carne pentru
tunuri.
Dar nu e totdeauna o nenorocire ca n-are cineva
la Indaminit editiile cele mai nofia.
In ce priveste In spe-
cial pe scriitoriI byzantinI, eft posed intimplator editiea lui
Georgius Monachus a lul De Boor, si nu mi a servit la ni-mic mal bine declt u editie mai veche, lar pentru gresealafacuta de De Boor, ca a virit pe
torna
In loc de retorna in
textul lui Theophylaktos
i pe frater in loe de fratre in textul
lui Theophanes vezI lucrarea de fata § 110: daca tot textullul Theophylaktos si al luI Theophanes este cu acelas dis-
cernamint constituit de De Boor, apoi n-am perdut mult
nu m-am servit de editiile acestui Invatat.
Dar oricum, e-
ditiile entice, iacute adeca pe baza á cit mai multe manu-
scripte off pe baza tuturor manuscriptelor,
aft un avantaj,
chtar daca textul e defectuos constituit de editor, pe acela
anume ca daft multe variante si
hotarasc vrista manuscrip-
telor, astfel ca ajuta la precizarea chestiunii, mai ales and
www.dacoromanica.ro