Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mirajul Civilizatiilor Si Fascinatia Muzeelor Dan Zamfirache

Mirajul Civilizatiilor Si Fascinatia Muzeelor Dan Zamfirache

Ratings:
(0)
|Views: 311|Likes:
Published by Dan Zamfirache

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Dan Zamfirache on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

 
Mirajul civiliza\iilor ]ifascina\ia muzeelor 
1
Motivatie 
 Norocul de a m` na]te chiar [n centrul Rom@niei, la poalele F`g`ra]ilor,[n peisajul mirific al Brezoiului, acolo unde se [nt@lne]te Ardealul cu Oltenia ]iMuntenia ]i a copil`ri [n minunata vale a Oltului, la C`lim`ne]ti, l@ng` Cozia luiMircea cel B`tr@n ]i apele miraculos vindec`toare, mi-au dat puterea ]i seva cemi-au c`l`uzit pa]ii din Europa p@n` [n [ndep`rtata Indie ]i America, din OrientulMijlociu p@n` pe coastele Africii de nord, la Cairo [n Egipt. C@nd spun norocul,nu exagerez cu nimic, pentru c` [n periplul [ntreprins [n Asia ]i Africa am [nt@lnit o mul\ime de locuri departe de civiliza\ia mileniului trei, ]i asta la doi pa]i deminunile lumii, Taj Mahal, Khajuraho, Sfinxul ]i piramidele, [n trei din cele marimari metropole ale lumii: New Delhi, Bombay ]i Cairo!Cuno]tiin\ele acumulate m-au ajutat s` trec u]or prin fascinantul domeniual informaticii petrecut pe b`ncile amfiteatrelor Universit`\ii din Bucure]ti iar anullucrat la oficiul de calcul al Patrimoniului culturii ]i artei rom@ne]ti de pe l@ng`Muzeul de Istorie al Rom@niei printre cartotecile arhivei, avea s`-mi releve bogateinforma\ii despre spectaculoasele comori descoperite [n muzeele din Bucure]ti, [nspecial Muzeul de Art`, Muzeul de Istorie, Muzeul Colec\iilor, Stork, Zambaccian,Pele], Brukenthal din Sibiu ori |`rii Cri]urilor din Oradea, devenind o fixa\ie [nc`l`toriile mele europene, asiatice, la New York sau [n Orientul Mijlociu, adev`rat`hran` spiritual` f`r` de care nu a] fi putut rezista timp de peste 14 ani, departe decas`, [n fascinanta misiune diplomatic`. Ele au fost completate de o interesant`activitate [n domeniul numismaticii ]i cartofiliei la Societatea Numismatic` ]iFedera\ia Filatelic` Rom@n`, ]i, [mpreun` cu experien\a [n IT c`p`tat` la ProiectBucure]ti, au u]urat apari\ia c`r\ii
’’Mirajul civiliza\iilor ]i fascina\ia muzeelor 
departe de \ar`, la Cairo [n Egipt, [n anul celebr`rii centenarului rela\iilor diplomaticedintre Rom@nia ]i Egipt. Finalul edi\iei a doua al c`r\ii a fost conceput [n frumoasacapital` a Elve\iei, Berna, odat` cu s`rb`torirea [n 2011 a centenarului rela\iilor diplomatice dintre Rom@nia ]i \ara cantoanelor.Rareori [n via\` po\i fi martorul unor asemenea evenimente !Cartea se dore]te a fi numai un ghid [n sprijinul viitorilor noroco]i vizitatoriai acestor minunate locuri [n ideea c` un turist rom@n poate ”alerga” mai pu\in princomplicatele labirinturi [n atingerea scopului unor c`l`torii de neuitat cu destina-\ii de vacan\` ce nu cunosc limite: de la exoticele Goa, Colombo, Malacca, Kuveit,
)
 
Mirajul civiliza\iilor ]ifascina\ia muzeelor 
2
Damasc ]i Aman la Dubai, Singapore ]i New York, ispititoare prin cuceririle noiiere a calculatoarelor, Paris, Londra, Geneva, Monaco, Roma, Milano, Vene\ia,Viena, Berlin, Praga, Bratislava, Budapesta, Atena, Istambul, War]ovia, Moscova,Leningrad, locuri fascinante ]i misterioase, p@n` la leag`nele primelor civiliza\ii:Grecia, Italia, India ]i Egipt.Sper ca viitorii turi]ti rom@ni s` descopere [n acest volum date interesantedin peste 90 de muzee din 45 de \`ri r`sp@ndite pe 4 continente care s`-i fac` s` porneasc` imediat la drum. Dac` am reu]it e o dovad` c` efortul a meritat iar proniami-a fost din nou al`turi!India – minune, arogan\`, splendoare, discrepan\`, enigmatic`! Pu\ine ora]e pot egala Agra [n cultur` ]i farmec, dar ora]ul devine cunoscut prin eternul s`u TajMahal, considerat una din mununile lumii moderne, visul dragostei devenit realitate[n marmur`, menit s` aminteasc` [n timp dragostea nemuritoare a sultanului ShahJahan pentru [mp`r`teasa sa so\ie, frumoasa Muntaz Mahal. Khajuraho – cunoscut prin templele sale s`p`te [n piatr` cu o legend` asemeni Luceaf`rului eminescian,Varanasi – mituri si legende ale unei istorii de cinci ori milenare r`mase [nc` [n via\`]i azi, Egipt – o alt` civiliza\ie la fel de veche, cu [nc@nt`toarele ]i misterioasele piramide, Sfinxul ]i o vale a regilor amintind de o cultur` disp`rut` pentru care olume [ntreag` vine s` se minuneze, Grecia ]i Roma - cople]itoare prin civiliza-\ii ale c`ror urme [nc` vii d`inuiesc ]i azi [n Forumul roman, Acropole, la Petra,Jerash ]i Efes, marile muzee - Luvru, British, Musei Vaticani, Borghese, Zwinger,Albertino, Pergamon, Ermitaj, Metropolitan, Brooklyn, muzeul de egiptologie dinCairo - catedrale spirituale unde po\i admira toate aceste splendori la un loc.Cum po\i s` rezi]ti tenta\iei unor vechi civiliza\ii aflate la marginea lumii, [nIndia, Grecia, Italia sau [n Egipt, totdeauna impresionante prin grandoarea ]i bog`-\ia cultural` ]i artistic` g`zduite [n marile muzee ale lumii?Ele sunt [n beneficiul prezentei ]i viitoarelor genera\ii, av@nd misiunea de aatrage c@\i mai mul\i vizitatori din [ntreaga lume, [n ideea descoperirii civiliza\iilor dar ]i al educa\iei, [n\elegerii, bucuriei ]i apropierii [ntre oameni. E imposibil s` nufi atins profund de m`re\ia ritualurilor [nc` vii sau de vestigiile antice r`mase [nc` pe locul lor, de milenii, pentru a ne bucura pe noi azi!Mul\umit` lor putem, m`car doar prin simpla noastr` prezen\` acolo, s`l`s`m visul s` se deruleze pentru a ne imagina pentru o clip` c` am face parte din”via\a cotidian`” a g@ndirii, sentimentelor ]i m`iestriei unor civiliza\ii [n fa\a c`roratrebuie s` ne aplec`m, vener@ndu-le!
 
Dan ZamfracheCairo 2007
 
Mirajul civiliza\iilor ]ifascina\ia muzeelor 
3
 E tot filozofie!
O noapte ca at@tea altele. Rareori visez. De mult [mi propusesem s`-mitranscriu visele care, de]i rare, m` fr`m@nt` nop\i [ntregi.}i totu]i, adev`rul m` orbe]te, nu m` pot dest`inui dec@t scriind, de]i suntsigur c` nu voi [ncredin\a nim`nui aceste r@nduri. E de neconceput …}i poate c-am dreptate. Dac` oamenii ar fi pu\in mai buni…totul ar fi altfel!… autocarul str`bate [ntr-o lumin` viorie un sat de pe malul unei ape. Pe o prisp` un mo]neag cu barb` ciople]te [n piatr`. Poate e un Topolini! M` g@ndesc,dar sunt con]tient de realitate. M` aflu [n Rom@nia, nu [n Italia lui Michelangelo!Case noi de cur@nd construite ]i parc` toate respir` aceea]i tinere\e. R`sar tot mai multe pietre funerare, dar de o form` neobi]nuit`, paralelipipedice, de o[n`l\ime grandioas`, nu prea, 5-6 metri ]i, sus, deasupra, bustul sculptat al celuimort. Poate pentru c` mi s-a spus c` oamenii se ocup` cu ”t`iatul” pietrei nu v`ddec@t pietre funerare!Dar dintre toate tu, Sopdit, [mi z@mbe]ti ]i m` urm`re]ti pretutindeni. R`sari parc` multiplicat` [n mii de busturi. Nu ]tiu prea multe despre tine ]i mi-e ru]ine, ah!...Am uitat pentru o clip` visul de diminea\`, dar acela]i bust frumos m`urm`re]te; [n aleea plin` de castani – fiecare por\iune, fr@ntur` din tine d` un farmecde poezie – pentru c` tu [nsu\i [nsemni poezie!Ora de economie. }tiu lec\ia ]i colegii m` plictisec cu frazele lor aidomamanualului sau ale profesorului…E]ti poet` sau prozatoare? N-am surse de informa\ie. {ntreb un coleg, dar r`spunsul [nt@rzie sau nu va veni niciodat`. Poate m@ine [mi vei arunca c@teva vorbedespre tine – Sopdit!Crud!! Ora e aproape pe sf@r]ite. Se vorbe]te despre marele Gherea; ascultcu respira\ia [ntret`iat`. Se va vorbi poate ]i despre tine? … Nu! Oh! Doamne. Dac`oamenii ar fi pu\in mai buni… totul ar fi altfel.Totu]i este trist [n lume!Un moment de euforie nesuferit`. Starea ]i lucrul [n sine sunt inefabile.M-am re[ntors [n carapacea de alt`dat`. De ce? De ce m` cobor? Nu se pot [n\elegest`rile acestea de team` de inedit amestecate cu fric` dec@t de oameni inteligen\i.Intelligenti pauca! }i [ntrebarea: Phares ]i tu? este la fel de r`u venit`.Fiecare se-n\elege pe el [nsu]i!}i dac` n-ai fi fost eu tot te-a]i fi inventat…

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dan Zamfirache liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Gherghescu Angelica liked this
George Marin liked this
daniluz8888706 liked this
Oprea Dumitru Horia liked this
Oprea Dumitru Horia liked this
vasiletripon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->