Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brandon-Bays-Testi-Utazas-tanfolyami-anyag-Belső-Utazas-letoltes

Brandon-Bays-Testi-Utazas-tanfolyami-anyag-Belső-Utazas-letoltes

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by dataline2

More info:

Published by: dataline2 on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
(TVl)
A
testi
utazas
10
Iepese
Lassanasfigyelmesenolvass!Aholharempontotlatszaszovegben(...),ottalljmeg,ashagyjelegendoidotatarsadnak,hogyteljessegabenati~lhesseakerdeseldreadottvalaszatl
1.Vezesdpartneredetaforrashoz.(TU2)2.Tarsadmentoraklseretebeninduljatokfelfedezc5urutazelsra.(TU3)3.Setaljatokkorbeesvizsqaljatokmegahelyszint.(TU4)4.Tarsadfedezzefelamoqotteserzelmetesazazzalkapcsolatosemleket,illetveszemelyeket,(TU4)5.Vezesdvegigpartneredetazernlekezesfolyarnaton.(TU5)6.Vezesdvegigtarsadata
tabortuzfolyarnaton.
(TU6,TU7esTU8)7.Nezzetekmeg,hogyhogyanvaltozottmegahelyszin.(TU8)8.Gyertekvisszaazurhaj6vala)akapuhoz,ahonnetelindultatok(atanfolyamiutazasokon)b)atestegymasikreszebe(nemtanfolyamiutazasokon).9.Haatestvalamelymasteruletereisutazasttesztek,akkorisrneteldmega2.-t61a8.lepeseket!10.Hozdvisszapartneredetateljesebrenletallapotabal(TU9)
Mondjkoszonetettarsadnak,hogymeqoszthattatokegymassaleztaz
utszest,
esbeszaljetekmegalmanyeiteket,tapasztalataitokat!Alljatokfel,sataljatokegykicsit,igyatokvizet,majdcsereljetek:mostate
utazasod
kovetkezlkl
©
Bels6Utazas
 
(TU2)
A
testiutazas
forrashoz
vezetc5
resze
Lassanesfigyelmesenolvass!Aholharempontotlatszaszoveqben(...),ottalljmeg,eshagyjelegend6idotatarsadnak,hogyteljessegebenatelhessoakerdeseidreadottvalaszatl
Helyezkedjelkenyelmesen,esamikorkeszenallsz,hogyelkezdjetek,becsukhatodaszemed!...Ahogyerzed,hogyaszekenulsz...,ahogyhallodakulbnb6zehangokataszobaban...esahogyerzed,amintlegzesk6zbenalevegelagyanki-esbearamlik,valoszfnulegerzed,hogyellazulsz...Esahogyhallodahangomat,eserzed,hogyahatadaszektamlanakdelvepihen...mindenegyeslelegzetvetelnelaztveszedeszre,hogyAZELLAZfT...EgyremelyebbenELLAZULSZ...Egyrelazabbvagy...Melyebbreesmelyebbreereszkedsz,...sajat
forrasodba...
Kepzeljelmagadel6ttegylefelevezet6lepcs6t!...10lepcs6fokbol1311..Latodalepcsot?..Vagyerzekeled,hogyottvan?
(Hagyjid6t
a
valaszra!)...
Jo...Mostpediglasdlelkiszemeiddel,hogyelindulszfele,esalegfels6,a10-esszamulepcs6fokralepsz!...Mostlepjak6vetkez6re,a9-esszamura!...Majda8-asra!...Mindenegyeslepesselegyrelejjebbkerulsz,egyreme!lyebbreesmelyebbre,...a
forrasodba...
Mosttovabblepegetszlefelealepcson:7...6...5...Csakengedd,hogymindenegyeslepesselegyrejobbanellazulj,egyremelyebbreesmelyebbreereszkedj6nmagadba!...4...3...Csakkiterjedszaterbeneshagyod,hogyegyremelyebbreesmelyebbreereszkedj...2...esmost,ahogykeszulsz,hogyralepjalegalso,az1-eslepcsofokra,engedd,hogytudatodkiterjedjenel6refele,avegtelenbe!...Erezdavegtelenteretmagad
mbgbtt!...
Mostengedd,hogytudatodjobbraesbalraishatartalannaval'jon!...Hagyd,hogyamelysegkitaruljonalattadis!...Esf616ttedisavegtelenbevesszenazeg!...Csakpihenjazegyremelyul6hatartalansagigezeteben...hagyva,hogyenedelcs6ndesedjenesmegpihenjenebbenazegyremelyul6vegtelensegben!...1...Pihenjmegenedtudataban,a
forrasban!...
iHeqyd,hogy
terssd
kb.15-30
mesodperciq
pihenhessenitt!)
LEPJTOVAssATESTIUTAzAsORHAJOSRESZEHEZ(TU3)!
©Bels6Utazas
 
(TU3)
Atesti
utazas
urhaj6s
resze
Mostkepzeljelegyh6mer6tafoldben!1-t6110-igterjedaskalaja...Az1-esalegmelyebb,ahovaeljuthatsz,a10-espedigafriss,teljesenebertudatallapot.Hanemlatodtokeletesenah6mer6t,ugyisjo...Erzekeled,hogyottvan?..
(Hagyjid6tava/aszraJ)..
Csaktudd,hogyottvan!...Nos,haaz1-esalegmelyebbpont,ahovaa
forrasban
eljuthatsz,a1D-espedigafriss,ebertudatallapot,akkorerzesedszerintah6mer6hanyasszamanalvagy?..Talanhallaszegyszamot.vagylatod,ahogyaszamhozfolkuszikahiganyszal,vagyegyszeruenesakerzedvagytudod,hogyhoijarsz...Nos,hoivagyah6mer6n?..
(Hagyjid6tava/aszra/)...
Megtudodtenni,hogyazertekfelfokotemelkedjen?..
(Hagyjid6tava/aszraJ)
Megtudodtenni,hogyegyfokotsOllyedjen?..
(Hagyjid6tava/aszraf)...
Jo...Most,hogymarpontosantudod,hogykiiranYltjaafolyamatot.hanyasszamnalszeretnellenni?..Ahhoz,hogyIgylegyen,ninesmasteend6d,csakhagyd,hogyahatartalansagtovabbtaguljonmindeniranyban...Mostkepzeljelmagadel6ttegykaput!...Akapumogottgyonybru,tisztafenyvan...,ateened,sajat
forrasod
fenye...Ezafenyhatartalanszeretet...Akapumogottvanamentorodvagybolcsedis,olyanvalaki,akinekabolcsessegebenmegblzol,esakinekajelenletebenbiztonsagbanesvedveerzedmagad...Amikorkeszenallsz,akkorlepibeakapunasajatfenyedbe,esOdvbzbldamentorodat...
(Ad}nekiehheze/egend6id6t.~...
Beleptelmarakapun?..Jo...Udvbzoltedamentorodat?..Nagyonj6.Mostkepzeljelmagadel6ttegyurhaj6t!...EzegykOlonlegesurhaj6...Kepeselvinnitegedtestedbarmelyreszebe,fUggetlenulatt6!,hogyazmilyenkicsivagynagy,esmagat61pontosantudja,hogyhovamenjen...Rendklvulkbnnyedenesbiztonsagosankepeseljutniaszerveidesazereidbelsejebe,azizmodhozvagybarmelymastestszovethez.Mostmenj,esmentoroddalegyuttszalljatokbeazurhaj6ba!...Bentvagytok?..J6...Mostpedig,amikorkeszenallszra,nyomdmegazoldgombot.eshagyd,hogyazurhaj6elvigyenazels6allomasra.Lehet,hogytestedegymaspontjalesz,nemaz,amireszamltasz!Csakbfzdmagadazurhaj6ra,eshagyd,hogyodavigyen,ahovavinniakar!Testedbolcsessegeiranyftja...,engeddhat,hogyezatudasodavigyen,ahova6akarmenni,esamikormegerkeztek,feltetlenulhuzdbeakezifeket.esjelezznekem!...
(Varj!)...
LEPJTovABBATESTIUTAZAsFELFEDEZESFOLYAMATAelMORESZHEZ(TU4)!
©
BelsoUtazas

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->