Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
shaunbelcherart

shaunbelcherart

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Shaun Belcher

More info:

Published by: Shaun Belcher on Feb 13, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
 Hljf Artlst, Buslelaj, Yrltfr, @feturfr, Hrff`ajef Yfn Mfslijfr,
Bdnl`f (+==) ;9<;6 6>9 659 Yfnsltf
gttp?//www.sgaujnf`egfr.edb
Fbal`
ljhdKsgaujnf`egfr.edb
]raljfm as jf artlst at Gdrjsfy Ed``fif dh Art, @djmdj tgfj gam sfvfra` art fxglnltldjs tgfrf. Artwdrc gas appfarfm dj rfedrm s`ffvfs hdr Y.F.A. ajm Erfatldj rfedrm `anf`s. [aljtfm segdd` bura`s lj Ls`ljitdj, @djmdj lj blm 1<7;“s. [un`lsgfm pdftry ajm ilvfj bajy pun`le rfamljis. Eaj dhhfr ndtg art ajm pdftry wdrcsgdps lj segdd` ajm edbbujlty sfttljis. [rfsfjt`y nasfm lj Jdttljigab ahtfr pfrldms lj Dxhdrm ajm Fmljnurig. ]raljfm as tfaegfr at Jdttljigab Vjlvfrslty >;;5-= ajm gas [.I.E.E.F. qua`leatldj. Gas rfefjt`y tauigt @ltfraey @fvf`s 1 & >, Mrawlji ajm Yfn Mfslij ajm bu`tlbfmla at Hurtgfr Fmuea-tldj `fvf`. Jdw part-tlbf pfrbajfjt `feturfr hdr Bu`tlbfmla Yfn Mfslij at ]rfjt Vjlvfrslty. Bajy yfars fxpfrlfjef lj fmueatldja` ajm aeamfble sfttljis. Hurtgfr Fmueatldj
 
<.>;1; - JD]]LJIGAB ]^FJ] VJLXF^UL]\ B.A. (^filstfrfm [rdofet)<.>;;9 - 9.>;;7 MF^N\ VJLXF^UL]\ ]G^DVIG ED@@FE]LDJ @LJED@J
 [dstiramuatf Efrtleatf lj Arts [raetlef ‗Edjjfet“
 <.>;;5 - 9.>;;= JD]]LJIGAB VJLXF^UL]\
 [dstiramuatf Efrtleatf lj Edjtljulji Fmueatldj (]faegfr ]raljlji)
 <.1<97 - 6.1<71 BLMM@FUFW VJLXF^UL]\
 Art ajm Mfslij N.A. ( Gdjs. ) Hljf Art ([aljtlji)
 
E.X.
Gam sfrlfs dh sueefsshu` @djmdj paljtlji fxglnltldjs tgrduig 1<7;“s ajm art usfm dj rfedrm s`ffvfs hdr YFA ^fedrms ajm Erfatldj ^fedrms.Bdvfm naec td Dxhdrmsglrf 1<7< -1<<> ajm wdrcfm lj mdwj`ajm td erfatf tgf ‗Ega`c Mdwjs ‗ sft dh mrawljis.Fxglnltfm at ]gf ^decft [rfss lj 1<<1 a`djislmf ^ay Gdwarm Odjfs, ^dnlj ]ajjfr ajm Fmwarm Nawmfj(^decft [rfss jdw ^decft Ia``fry, @djmdj).Bdvfm td Fmljnurig 1<<= ajm erfatfm ‗Be]glst`f“ sultf dh ftegljis at Fmljnurig Ed``fif dh Art
1<<=-6.
Bdvfm td Jdttljigab V.C. >;;>]raljfm as tfaegfr at Jdttljigab Vjlvfrslty ([.I.E.E.F) >;;=Eurrfjt`y `lvlji lj Jdttljigab ajm a [raetlelji Artlst ajm part-tlbf bu`tlbfmla `feturfr at ]rfjt Vjlvfrslty. A`sd a pun`lsgfm pdft (sff Yrltlji wfnsltf) ajm pfrhdrblji sdjiwrltfr (Udjiwrltfr wfnsltf)Upfela`lst rfsfareg arfas?Hdr hurtgfr ljhd. sff Aeamfbla. Fmu paif..gttp?//jdttljigabtrfjt.aeamfbla.fmu/UgaujNf`egfr 
UGDYU
>;1; Jdvfbnfr >8tg - Mfefbnfr 6tg ‗[un`le ls Jdt Ljvltfm“ Irdup Ugdw
 
Jdttljigab Ydrcsgdp
 
>;;7 Ou`y 19 ― >;, Irdup sgdw ‗[fjjfm“ Artseapf,Na`tlbdrf V.U.A. [ljcarm Ia``fry, Nujtlji Efjtfr, Bary`ajm Ljstltutf Ed``fif dh Art>;;7 Ou`y ― Bddiff tgf Art Mdi at Id`mhaetdry Edjtfbpdrary, Jdttljigab>;;7 Bay ― @ljed`j Ed``fetldj ‗Edjjfet“ irdup sgdw>;;7 Aprl` ― ‗Mrawlji Dut“ stahh irdup sgdw Jdttljigab ]rfjt Vjlvfrslty>;;9 @amy Nay, Jdttljigab, Arts & Iarmfjs Hfstlva`>;;8 ‗]\[D“ Irdup Ugdw Id`m Haetdry K Jfw Ed``fif Jdttljigab (Euratdr)>;;8 ‗[aljt & [rljt“ Ugdw Garmlji Gdusf Ia``fry @ljed`j>;;6 Fifrtdj Utumld Irdup, Jdttljigab, Dpfj Utumlds
 
>;;= Fifrtdj Utumld Irdup, Jdttljigab, Dpfj Utumlds>;;5 @amy Nay Dpfj Utumlds, Jdttljigab1<<< 5-Oay Irdup Ugdw,Egrlstegureg Ed``fif, Dxhdrm Artwffc.1<<> ‗]fbs“ Irdup Ugdw,Nabptdj ]dwj Ga``, Dxdj.1<<> Hrlfjm“s Bfftlji Gdusf , Najnury1<<1 ^decft [rfss, N`fwnury, Dxdj.1<7< [yrablm Arts, Ma`stdj, @djmdj.1<77 Mrawljis wltg Bartlj Od``y. Uquarf Ia``fry, Gligiatf, @djmdj.1<77 Ud`d sgdw. Uquarf Ia``fry, Gligiatf, @djmdj.1<79 1> \duji Artlsts. Uquarf Ia``fry, Gligiatf, @djmdj.1<78 Gdrjsfy @lnrary, @djmdj1<76 Aetdrs Ljstltutf Ls`ljitdj, @djmdjYD^CUGD[U>;;7 ― Jdttljigab ajm Ygattdj [rlsdjs ― Erfatlvf wrltlji prdofets>;;9 ― Mlilta` arts ajm rfedrmlji ― Mdun`f Lbpaet Jdttljigab>;;8 ― Hrabfwdrc ‗Mruis“ a rfganl`ltatldj ed``andratlvf prdofet (Fxglnltfm Yatfrstdjfs Ia``fry)>;;5 ― @amy Nay Mraidj [rlbary Uegdd`, Jdttljigab ― Artwffc may.Hurtgfr ljhd. at YD^CUGD[U wfnsltf
ED@@AND^A]LDJU
>;;9 Mlilta` Baps [rdofet wltg fjvlrdjbfjta` artlst [au` Batdsle>;;8 Eanarft [ljc pfrhdrbajef ― busle p`us vlsua`s ny Bddjid`m>;;5 Bddj Dvfr ]gf Mdwjs ]rlnutf EM lj alm dh eajefr rfsfareg1<<1 Ut Bartljs L``ustratldj sgdw ― @aura Utfjgdusf Utdjf `ltgd prljts -Ugauj Nf`egfr `yrles ajm pdfbs.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->