Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

İlköğr. matematik dersi 1-5. sınıflar progr.-ocak 2009

Ratings: (0)|Views: 2,311 |Likes:
Published by Muharrem Semerci

More info:

Published by: Muharrem Semerci on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

 
T.C.MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKALIĞITalim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ1–5. SIIFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI
AKARA - 2009
 
 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SIIFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMIDA GÖREV ALALAR 
Đlköğretim 1-5. sınıflar matematik programında alan eğitimcileri Doç. Dr. SafureBULUT , Yard. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Zülbiye TOLUK, Yard.Doç. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Yard. Doç. Dr. Soner DURMUŞ, kurul uzmanı MustafaKARAHAN, program geliştirme uzmanı Erol ÖZSOY, ölçme ve değerlendirme uzmanıSeher ULUTAŞ, öğretmenler Yeşim GÖĞÜN, Ebru HELVACI ,Yeşim SARAÇOĞLU,Gamze OKUR ŞĐMŞEK, Fatma Derya YAVUZ, Semra ORAL, Adnan MenderesÖZKALAN, M. Nuh ÖZCAN, Gülsün PĐŞKĐN görev yapmıştır.
 
ĐÇĐDEKĐLER 1. GĐRĐŞ
............................................................................................................................
72. PROGRAMI VĐZYOU
............................................................................................
7
 
3. PROGRAMI YAKLAŞIMI
.......................................................................................
8
 
4. PROGRAMI TEMEL ÖGELERĐ
.............................................................................
9
 4.1. Matematik Eğitiminin Genel Amaçları .....................................................................
9
4.2. Programın Uygulanmasına Đlişkin Açıklamalar ........................................................
9
 4.3. Öğrenme Alanları ve Amaçları ..................................................................................
10
 4.4. Beceriler .....................................................................................................................
11
 4.4.1. Problem Çözme ................................................................................................
11
 4.4.2. Đletişim..............................................................................................................
13
 4.4.3. Akıl Yürütme ...................................................................................................
14
 4.4.4. Đlişkilendirme ...................................................................................................
16
 4.5. Duyuşsal Özellikler ..................................................................................................
16
 4.6. Öz Düzenleme Yeterlikleri ......................................................................................
17
 4.7. Psikomotor Gelişim ..................................... .............................................................
175. MATEMATĐK ÖĞRETĐMĐ VE ÖĞREME
............................................................
18
 
6. ÖĞREME ALALARI VE ETKĐLĐK ÖREKLERĐ
.........................................
21
 6.1. Sayılar Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ...........................................................
21
 6.2. Geometri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ....................................................
28
 6.3. Ölçme Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ...........................................................
34
 6.4. Veri Öğrenme Alanı ve Etkinlik Örnekleri ............................................................
44
 
7. ÖLÇME VE DEĞERLEDĐRME
..............................................................................
488. ĐLKÖĞRETĐM 1. SIIF MATEMATĐK PROGRAMI
............................................
59
8.1. 1. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları,Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 8.2. Sayılar Öğrenme Alanı……………..………... ........................................................
66
8.3. Geometri Öğrenme Alanı ..........................................................................................
79
8.4. Ölçme Öğrenme Alanı ………………………………………………………….. ...
84
8.5. Veri Öğrenme Alanı ………………………………………………………………..
89
 
9. ĐLKÖĞRETĐM 2. SIIF MATEMATĐK PROGRAMI
………………………... ....
92
9.1. 2. Sınıf Matematik Öğretim Programının Öğrenme Alanları, Alt Öğrenme Alanları,Kazanımları ve Öğrenme Alanlarının Süreleri ile Đlgili Tablolar 9.2. Sayılar Öğrenme Alanı ………………………………………………..…………...
100
9.3. Geometri Öğrenme Alanı ..........................................................................................
124
9.4. Ölçme Öğrenme Alanı ...............................................................................................
130
9.5. Veri Öğrenme Alanı ..................................................................................................
137

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayhan Adsiz liked this
Ciera Corca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->