Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pazartesi 99 subat 05

pazartesi 99 subat 05

Ratings: (0)|Views: 55 |Likes:
Published by tolstoysbicycle

More info:

Published by: tolstoysbicycle on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
2.000.000
Yeşim Ustaoğlu: Kadının gücü sınırsız
Tiyatro Boyalı Kuş: Beş yıldır feminist tiyatro yapıyorFeministlerin gözüyle şeriatçı kalemşor Necip Fazıl KısakürekGülnur Acar Savran'la diyalektik feminizm üzerine...Şükriye Tutkun: Bize sunulan her şeyi kabul etmek zorunda değiliz
 
99ŞUBAT2005
AdresTel-FaksGSME-PostaSahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kadın Kültür ve iletişim Vakfı adına
Katkıda BulunanlarFotoğrafKapak FotoğrafıGörsel YönetmenRenk AyrımıBaskıDağıtım
merhaba
Geçtiğimiz ay Asya ve Uzak Doğu'dakıyamet gibi yaşanan tsunami felaketibütün acıları ve kalıntılarıyla sürüyor.Yaşanan felaket, kadınları yaşadıklarısıkıntılar yetmezmiş gibi bir de kadıntüccarı erkeklerin eline düşmetehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.Dünyanın her yerinden erkeklerin küçükçocukları ve kadınları düzmek için koşakoşa gittiği topraklarda insanlar şimdiiçecek su bulamazken, hâlâ birtakıminsanların buradan, kadınlar üzerindenelde edecekleri kârı hesaplıyor olmasıbize patriarkanın zulmünün bitmesi içintsunamiden daha güçlü bir devrimgerektiğini bir kez daha gösterdi.Pazartesi'nin 99. sayısı elimizde, Martayına ilişkin heyecanımız ise bir katdaha artmış durumda. Pazartesi'ninyüzüncü sayısı için, hazırlıklarısürdürürken 8 Mart için de start verildi.Toplantılar ve hazırlıklar başladı. Martayı içerisindeki tatlı yoğunluğu birlikteörgütlemek, planlamak için hep birlikteçalışmaya ve konuşmaya ihtiyacımızvar. Bu nedenle 15 Şubat Salı akşamısaat 19.00'da Pazartesi'de sohbet etmeyedavet ediyoruz bütün kadınları.Geçtiğimiz ay, İstanbul Okmeydanı'ndaOkmeydanı SSK Hastanesi'nde çalışanhemşire N.T. tecavüze uğradı. Sokaklarve geceler biz kadınlara kapatılmayaçalışılıyor. Erkeklerin kadınlara yönelikşiddeti her gün gözümüzü biraz dahakorkuturken, bizleri de evlere hapsetmekiçin uğraşıyor. Okmeydanı'ndakitecavüzü dergimizin ilk sayfalarındadeğerlendirmeye çalıştık. Yeşim Ustaoğluyeni filmi Bulutları Beklerken ile Türkiyetarihinde tartışılmayan bir konuyutartışmaya açtı. Gözde Akgüngörkendisiyle filmini, Karadeniz'i vekadınları konuştu. Gülnur Acar-Savranyeni çıkan kitabı, "Beden Emek Tarih-Diyalektik Bir Feminizm İçin"le Şubatsayımıza konuk oldu. Gülnur Acar-Savran'ın eviçi emek, kamusal alan vekadın hareketi üzerine sorularımızaverdiği yanıtları ilgiyle okuyacağınızıümit ediyoruz. Geçtiğimiz sayı tartışmasayfalarımızda kadınların kendilerindenyaşça küçük erkeklerle yaşadığı ilişkilerüzerine tarşmıştı iki kadın. Bu sayımızdaise üç kadın kendisinden büyükerkeklerle olmanın nasıl bir ilişki ortayaçıkardığını paylaşıyorlar. Görünen o ki,mevzu, erkeklerin küçük ya da büyükolmasında değil, biz kadınlarınkendimize olan güvenimizde ve ilişkilerebakış açımızda yatıyor. Tiyatro BoyalıKuş, beş yıldır feminist tiyatro yapan birkadın grubu. Nilgün Yurdalan'ın tiyatroalemleri, kadın oyuncu olmak ve feministtiyatro konusunda sorduğu sorularısamimiyetle cevaplayan Tiyatro BoyalıKuş oyucuları, kadınların feministtiyatroya sahip çıkmaları gerektiğinisöylüyorlar.Mürüvvet Yılmaz bu sayıdaÇingene kadınların izini sürüyor.Kendilerine Çingene demek yerineRoman demeyi tercih eden bu kadınlarınhayatlarını Mürüvvet Yılmaz'ınkaleminden okuyabilirsiniz. HandeÖğüt, Kopya Kadınlar'la, Ceren Ünlü,Marta Veneranda'nın YasakHikâyeleri'yle bu sayımızdaokuyacağımız diğer yazarlar. NazanAskeran, Ertesi Gün Hapı olarak bilinenve kullanımı giderek yaygınlaşan gebeliğiönleme hapıyla ilgili bilinmesigerekenleri Pazartesi için yazdı. GülferAkkaya, feministlerin bugünü ve dünüyeniden tartışıp kendilerine bir yolharitası belirlemeleri gerektiğinitartışmaya açıyor bu sayımızda. NerminYıldırım Şükriye Tutkunla yaptığısöyleşiyi, Necla Algan ise Gönül yarasıfilmini Pazartesi için yazdı. Son olarak;geçtiğimiz sayı Amy spangler'in yaqmışolduğu Lydya Lunch söyleşisindeeditoryal bir hatadan dolayı tarihi birbuluşmayı sizlere haber vermemiş olduk.Lydya Lunch röportajında, ML,kısaltmasıyla yazdığımız kişi Chicks OnSpeed'den Melissa. Melissa, Lydya Lunchhayranı bir topluluğun üyesi olarakLiydya'ya soru sormuş ve birlikte fotoğrafçektirmişti. Dergide bu buluşmayıbelirtmediğimiz için özür dileriz.Önümüzdeki ay görüşmek üzere...
 
RIH
Beyhan Demir
tecavÜZerkeklerin
Geçtiğimiz ay İstanbul Okmeydam'nda OkmeydanıSSK Hastanesi'nde çalışan hemşire N.T.'nin gecenöbetinden çıkıp evine giderken yolda bir erkektarafından cinsel şiddete uğradığını öğrendik.Olayın ardından İstanbul Emniyeti tarafındanivedilikle yakalanıp, "sak" olarak basınagösterilen zanlının yapılan testlerin ardındansuçsuz olduğu anlaşıldı. Suçlu ya da suçlular isehâlâ aramızda elini kolunu sallayarak dolaşıyor.
sorunudur
İstanbul'da, yılbaşı gecesi, şehrin belki de enkalabalık yerinde Taksim Meydanı'nda, bir grupHırvat kadın, kocaman bir sarhoş erkekgüruhunun ortasında kalmış, izlerken tüylerimizidiken diken eden bir taciz yaşıyorlardı. Bir gruperkeğin yılbaşı eğlencesi olarak yaptığı tacizkadınların bedenlerine, kimliklerine yapılıyordu.Ağızlarından salyalar aka aka, "yaşasın Türkiye"diye bağırmayı da bir gösteri bilen bu erkektopluluğunun yaptıkları, elini sallasan sivil poliseçarptığın Taksim Meydanı'nda kameraların gözüönünde pervasız bir şekilde dakikalarca sürdü.Ertesi gün televizyon kanallarında gösterilengörüntülerde tacizcilerin yüzleri açıkçagörülüyordu. Tacizcilerden sadece ikisi gözaltınaalındı ve bırakıldı. İstanbul Emniyet MüdürüCelalettin Cerrah'ın olayla ilgili basına açıklamayaparken söylediği, "böyle olaylar turizmibaltalıyor," cümlesine kadınların tepkisi olmasaihtimal ki bu iki gözaltıya da ihtiyaçduyulmayacaktı. Bu olaydan bir hafta sonraOkmeydam'nda bir hemşireye yapılan saldısonrasında emniyetin gösterdiği suçluyuyakalama çabası hemşire N.T.'nin ikinci bir kezşiddete uğramasına neden oldu. N.T.'ninanlatımına göre, verdiği tarife göre suçlununrobot resmini çizen polis, yakaladığı bir kişiyihemşireye gösterip sadece sorgulayacağınısöyleyerek hemşireye tespit yaptırmış ve gerçeksuçluya kaçması için zaman kazandırmıştır.Yakalanan kişinin evsiz, sokakta yaşayan biriolması onu zaten potansiyel suçlu olarakyansıtmakta, toplumun gözünde birzamanlar tinerci çocuklar üzerindenyapılmaya çalışılan evsiz ve sokaktayaşayanların "sapık" olduğu anlayışınıntazelenmeye çalışıldığını gösterdi. Oysahepimiz biliyoruz ki, taciz ve tecavüzerkeklerin kadınlar üzerinde uyguladığıtahakkümün en düşmancagörüntülerinden biri. Nitekim İstanbulEmniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz ayyayınladığı suç raporuna göretecavüzcülerin yüzde 70'ini mesleksahibi erkekler oluşturuyor. Dolayısıylaaile içi tecavüzleri, ensestin varlığınıda düşünürsek, hayatımızın büyük birbölümünde tecavüzcü erkeklerle sık sıkkarşılaşıyor ve yan yana yaşıyoruz. Tacizve tecavüzle ilgili yayınlar, haberler veyapılan açıklamalarkadınlara bu tehlikedenkorunmak için evlerinekapanmayı önermekten,gece sokağaçıkmamalarınıtembihlemekten öteyegitmiyor. Oysa taciz vetecavüzün saldırganıerkekler, mağdurukadınlardır ve, "O sırada,orada, o olduğu için, tecavüz erkeklerinsorunudur ve cinsel şiddetin sona erdirilmesiiçin kendini değiştirmesi gereken kadınlar değil,erkeklerdir"(1) Bizleri güya korumak içinevlerimize kapatmaya çalışanlara kadınlarınen çok aile içi şiddette hayatlarını kaybettiğinihatırlatmakla birlikte, sokakların kadınla veerkeklere aynı derecede açık olması gerektiğinisöylemek isterim. Kadınların sokaklarda güvenlibir şekilde olmalarını sağlayacak şeylerdanbirkaçı yapılsa, mesela; sokaklarınışıklandırılmasını sağlamak, özellikle risklibölgelerde güvenlik önlemi almak, kadınlarıngece vardiyasında çalıştıkları işyerlerindekadınları evlerine dek bırakacak servishizmetinin verilmesini sağlamak bizlerekendimizi daha iyi hissettirecektir. NitekimOkmeydanı SSK Hastanesi'nde çalışan birhemşire, senelerdir gece nöbetlerininkaldırılması için çaba harcadıklarını, sendikaolarak gece vardiyasına kalanlar için servisistediklerini ama hastane yönetiminin butalepleri duymazdan geldiğini, olaydan iki günsonra birdenbire kadın çalışanların gecenöbetlerinin kaldırıldığını söylüyor.Okmeydam'nda N.T.'nin yaşadığı saldırı basındaoldukça yer aldı. Toplumca kınandı! Çünkühemşire N.T. işten çıkmış evine gidiyordu. Allahmuhafaza ya bardan geliyor olsaydı, nasılaçıklardı orada oluşunu?Okmeydam'nda yaşanan saldırının ardındankadınlara da bir çağrı yaparak N.T.'ye yapılansaldırının Okmeydam'nda kınanacağını duyuranOkmeydanı Halkevi'nin düzenlediği eyleme,yaklaşık on beş kadın katıldık. Eylemekatılanların çoğu erkekti. Eyleme çağrı, yaşanancinsel saldırı olarak duyurulmuştu ama, bukonu eylemde geçiştirildi. Çeteler ve yoksullukbaşta olmak üzere memleketin tüm sorunlarınakarşı slogan atıldı. Ama erkeklerin kadınlarauyguladığı şiddetin çok somut bir örneğiyaşanmasına rağmen, bu olay tek başınakınanamaya, eylem yapmaya değergörülmeyecek bir olay olarak çetelere karşıomuz omuza sloganları arasında eritildi.Yaşananlara, İstanbul Kadına Yönelik ŞiddeteKarşı Platform, Beyoğlu'nda 15 Ocak günüyaptığı yürüyüşle, "geceleri de sokakları daistiyoruz," sloganıyla cevap verdi. Yaklaşık 250kadının katıldığı yürüyüş boyunca yaşanan tacizve tecavüz olayları anlatıldı, suçlularınyakalanması yönünde yeterince çalışmayapmayan emniyetin görevini acilen yapmasıgerektiği vurgulandı. Aydınlatılmış, güvenlisokaklarda özgürce dolaşmak istediğimizisloganlarla, şarkılarla dile getirdiğimiz eylemyol boyunca alkışlandı.Son olarak; sol muhalefette yeralankadınların sadece gözaltında ve savaştatacize ve tecavüze uğrayan kadınları,yani ancak kendi başına gelme ihtimaliolan saldırıları kınama alışkanlığındançıkmaya başladığı bu dönemde, bütünsol muhalefetin erkek egemenliğini(patriarka demelerini bilebeklemiyorum) sorgulaması gerektiğinihatırlatmak isterim. Çünkü evde,sokakta, işyerinde, gözaltında, savaştayaşanan kadına yönelik şiddetin, temelsebepleri irdelenmediği sürece,sloganlarımız birer klişeden öteyegidemeyecek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->