Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziarul Centrului Sf. Maria Magdalena

Ziarul Centrului Sf. Maria Magdalena

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Diaconia Moldova

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Diaconia Moldova on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2012

pdf

text

original

 
Misiunea Socială “Diaconia”
Pe data de 7 februarie2012, echipa de voluntari aorganizat pentru copii oactivitate înscenată„ Povestea eschimoşilor”.17 copii curioşi cu vârstacuprinsă între 7-12 ani, cusufletul la gură, au purces într-o călătorie imaginară înzonele polare alecontinentului american şi înnord-estul Rusiei, în îndepărtata şi îngheţataSiberie. La înscenare auparticipat 9 voluntari.Deghizaţi în eschimoşi -locuitorii zăpezilor şi îngheţului - voluntarii aurelatat copiilor povesteaacestui popor, numit şi inuiţi.Copiii s-au transferatimaginar în RegatulZăpezilor, la temperaturi cumult sub zero grade,descoperind case dinmormane de zăpadă şigheaţă, numite igluuri.Băştinaşii îmbrăcaţi înblănuri de animale i-au întâmpinat pe musafiri. Încălzindu-se în jurul focului,călătorii au ascultatpovestea oameniloradevăraţi, obişnuiţi de secolesă înfrunte cele mai grelecondiţii de viaţă. Admirândarmele de vânătoare(harpoanele, un fel de suliţeuşor de mânuit), copiii aumângâiat şi cerbii caribu,turme care asigură hranabăştinaşilor. Apoi a urmatritualul de alungare aspiritelor rele şi invocareacelor bune, iar copiii auumărit vrăjiţi mişcărileşamanului.În sala atractivă,prin decorul pregătit, copiiiimpresionaţi au aflat multeinformaţii interesante despreviaţa eschimoşilor – porecliţi„mâncători de carne crudă”de către indienii canadieni..Servirea cu peşte uscat,dovadă îndeletnicirii cupescuitul la copcă, a fostmarea surpriză a copiilor. Unalt deliciu au fost tartinele cuuntură de balenă.
Nr.2
E
SCHIMOŞII
-
OAMENII
 
 ADEVĂRAłI
 
9 februarie 2012
Обратитевнимание:
Поместите здесь наиболее интересные сведения.
Поместите здесь наиболее интересные сведения.
Поместите здесь наиболее интересные сведения.
Поместите здесь наиболее интересные сведения.
Sumar
Eschimoşii 
1
Victorină literară 
1
Excursie 
2
 
Premiere 
2
 Ajutoare 
2
Daruri 
3
O nouă campanie 
 
Implicare Cantina socială 
334
C
UTEZĂTORII
 
C
ENTRUL
 
SOCIAL
“SF.M
 ARIA 
M
 AGDALENA 
,
S
.
U
,C
 AHUL
 
«...
D
IN
 
 VERSUL
 
LUI
 
DOMNESC
 
SORBIM
Cu prilejul zilei de naştereapoetului M.Eminescuanimatorii Centrului de sprijin şieducaţie au organizat la 17ianuarie 2012 o victorinăliterară pentru copii, omagiindcei 162 de ani de la naştereascriitorului.Pregătindu-se deacest concurs copiii au consultatopera poetului, criticăliterară despre viaţa şiactivitatea lui. În procesul de desfăşurarea victorinei literare „Versullui cum ştie a ne strânge...” în dialog s-au antrenat 21de copii. Participarea activăla concursul de întrebări ademonstrat cunoaştereainformaţiilor despre viaţa şiactivitatea poetului îndrăgit.Un recital de poezie a înviorat evenimentul. Copiiiau recitat poeziile „O,mamă...”, „La mijloc”, „Fiindbăiet...”, „La steaua” ş.a.
Copiii în vizită la eschimoşi
 
 
 În preajma ZileiVoluntarului, echipanoastră de voluntari s-abucurat de o surpriza –o excursie in oras.Depunind solemn juramintul ca nu nevom abate de pefagasul ascultarii, ne-am inceput traseul cuscurta calatorie de laRosu la Cahul. Primulpopas a fost caruselul,care ne ademenea cumasinariile sale,promitindu-ne odistractie pecinste. Abia-abiastapinindu-nenerabdarea, nu ne-am lasat multasteptati lasemnalul de a neocupa locurile. Bachiar i-am surprinspe toti, dind dovada deo disciplina…iute.Strabatind vijeliosvazduhul, am incercatcele mai palpitantemomente. La coboriretremuram de… bucurie.Urmatorul punct desosire a fost parcul dinpreajma, unde ne-am jucat pe saturate. Iarultima destinatie a fostMuzeul Tinutului Natal.Desi vazusem multelucruri interesanteacolo, dorinta de ahoinari nu ne pierise.Recunostinta pentruacest dar a fost si deor. Cahul.Noi,voluntarii,ne-amimplicat inrepartizareapachetelorpregatitepentrubeneficiariibatrini,vizitindu-i peIn luna decembrie aanului trecut CentrulSocial “Sf. MariaMagdalena” abeneficiat de ajutoareumanitare, ce auconstat investimentatie si lenjeriede pat, plapume,cuverturi, haine, pusela dispozitie de oasociatie crestina dinla casele lor. In prag deiarna, acestelucruri le-aufost tocmaibinevenite.Aceata auconfirmat-o sizimbetele lor,cu care auintimpinatdarurile.
Pag.2
O
P
-
 A 
! P
REMIEREA 
!
T
RASEUL
 
RECUNOŞTINłEI
 
 A 
 JUTOARE
 
PENTRU
 
BĂTRÂNI
 
pe masa anuntausarbatoarea noastra,care ne rezervasepentru aceasta zipremierea celor maiactivi voluntari.Decernarea premiilorne-a gasit cu sufletul lagura. Cele mai harnices-au dovedit a fi fetele– Tiu Marina si IrizanCristina, care aurepartizat mincareacalda batrinilor si auajutat frecvent labucatarie. Iar surprizeleau insotit si aceastasabatoare – fiecare ne-am ales cu cite un micdar pentru a simti dinO noua convocare avoluntarilor ne-aintrunit pe 5decembrie, ZiuaVoluntarului. Atmosferade lucru ne astepta… intoata festivitatea.Dulciurile si fructele de
Cristina Irizan-voluntară 
Copiii vrăjiŃi de carusel
Nr.2
 Adriana Radu şi Marina łâuoferă ajutoarele beneficiareiMazâlu Parascovia
 
Cutezătorii
Pe data de 30decembrie in incintalocalului Centrului social aavut loc matineul dedicatsarbatorilor de iarna. Laserbare au participat 31de copii si 5 beneficiaribatrini. Prinsi inatmosfera magicelorsarbatori de Craciun si deAnul Nou, copiii si batriniiau lasat bucuria sa leinunde sufletele, animatede mesajele scenetelor,colindelor si poeziilor,prezentate de catrevoluntari si copiiibeneficiari ai Centrului.Cel mai asteptat oaspeteal anului – Mos Craciun,nu si-a compromis nicide asta datapunctualitatea si nici…darnicia. Sacul Mosuluiadapostea cadouri atitpentru copii, cit sipentrui virstnici. 50 dedaruri, care tradausuav aroma dulciurilor-cel mai dorit deliciu –au bucurat toti copiii-beneficiari ai Centrului.Prin grija Misiunii“Diaconia” 10 batrini aubeneficiat de pachetealimentare, iar din parteabisericii locale au fostoferite, de asemenea,pachete alimentarepentru alti 10 beneficiari.Speram prin acest gests aaducem mingiiere sicaldura in neputintelevirstei acestor oameni sisa le intregim bucuria desarbatori.
curgabunavointasi dorinta dea crea.Cuprinsi deacesteintentii,copiii auavut partede frumoaseclipe de creativitate laJocuri… idei de lucru…repetitii… acestea aufost framintarilevoluntarilor din ultimelesaptamini. Lansindapelul de a slujisemenilor prin ceea cepot face ei mai bine,unele inimi s-audeschis de indata.Vistieria lor a lasat saatelierul “Miinidibace”.Aici,calauziti deAndreeaVrabie,Alina Caranfil,MadalinaIovu, MirelaIstrati si Georgeta
Pag.3
O
NOUĂ 
 
CAMPANIE
...
DE
 
CUCERIRE
 
S
 ĂRBĂTOAREA 
 
DARURILOR 
 
C
EI
 
MAI
 
INIMOŞI
 
in armata voluntarilor.Punind la cale“strategia delupta” (timp de citevasedinte), am purces laatac. Ne-am avintat cuintentia de a cuceriinimile copiilor,incercuindu-i incaptivitatea jocurilor sia activitatilor de lucrumanual. Captivii ausemnat fara rezistentaarmistitiul creativitatiisi al distractiei. Iar inaceasta campanie decucerire ne-am folositde cea mai pasnicamunitie – dragostea deaproapele.Noul semestru scolarce a inceput de curind,ne-a facut sa nemobilizam din noufortele, refacute invacanta si sa neangajam in cimpuldaruirii. De asta datane-am intors cu intariri– noi camarazi cooptati
Voluntarii în şedinŃă 
 
 Andreea Vrabie realizeazăorigami cu copiii

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->