Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
346Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peranan Tamadun Melayu Dalam Membina Tamadun Malaysia

Peranan Tamadun Melayu Dalam Membina Tamadun Malaysia

Ratings:

4.61

(1)
|Views: 38,216|Likes:
Published by F-DUS 7

More info:

Published by: F-DUS 7 on Nov 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

 
Peranan Tamadun MelayuDalamPembinaan Tamadun MalaysiaPENGENALAN.
Malaysia merupakan sebuah negara bangsa yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan tigakaum utama iaitu Melayu, Cina, dan India menjadi teras kepada kewujudan majmuk. Dengankepelbagaian kaum dan etnik yang ada, negara kita terus gagah melangkah ke hadapan untuk mencapai status negara maju dalam acuan menjelang tahun 2020. Kemajuan dan pencapaianyang dinikmati oleh negara kita hari ini merupakan proses pengukuhan dan pemantapankepada pekembangan sejarah yang berkesinambungan daripada peradaban bangsa Melayusetelah kedatangan dan penerimaan agama islam oleh orang Melayu.Keunggulan yang tercerna menerusi beberapa ciri ampuh yang dipunyai oleh bangsaMelayu zaman kegemilangan menjadi rujukan primer kepada generasi kini dan akan datanguntuk membina satu bangsa yang hebat dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia.Ciri-ciri ampuh tersebut merangkumi pembentukan pandangan semesta orang Melayu, sistem pemerintahan dan pentadbiran, agama Islam dan adat istiadat Melayu, peranan BahasaMelayu,system perundangan, pembudayaan ilmu, pembinaan jati diri dan kedudukanistimewa orang Melayu dan bumiputera dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang progresif dan tangkas.Justeru, dalam konteks pembinaan negara dan tamadun Malaysia hari ini amatlah perlu pembinaan tersebut didasarkan kepada tamadun Melayu-Islam yang jelas terbukti berjaya mermetabatkan nama Melayu di persada antarabangsa suatu ketika dahulu.Oleh itu, disini dikemukakan tiga justifikasi mengapa tamadun melayu perlu menjadiasas utama dalam pembinaan tamadun Malaysia.i.Orang Melayu merupakan penduduk asal di nusantara termasuklah di Tanah Melayusebelum kedatangan kaum-kaum lain. Penamaan Malaysia adalah dari Melayu atauSemenanjung Tanah Melayu.ii.Perjuangan menutut kemerdekaan dari pihak penjajah British adalah cetusan dangerakkan sepenuhnya oleh orang Melayu yang merasa terpanggil untuk mempertahankan tanah air mereka.iii.Ketuanan Melayu-Islam diiktiraf oleh Pelembagaan Persekutuan.
PEMBE NTUKAN PANDANGAN SEMESTA MELAYU
Tamadun melayu menjadi pemankin kepada negara dan tamadun Malkaysia dengan berasaskan Islam. Kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara dan penerimaannya oleh
 
masyarakat Melayu Merubahkan hampir keseluruhan pandangan semesta orang Melayu pra-Islam.Kedatangan Islam menjadikan pandangan semesta Melayu mulai berubah darifahaman animism dan Hinduisme kepada konsep tauhid. Begitu juga dengan pengaruhsistam-sistem yang ada di dalam Islam yang turut memantap dan mempekukuhkan lagi pandangan semesta Melayu. Maka aspek-aspek seperti konsep Tuhan sebagai matlamat,manusia sebagai dwifungsi iaitu hamba dan khalifah Allah di muka bumi, alam sbagaitempat atau alat untuk manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusiamenjalan nsegala urusan untuk kemakmuran manusia menjalankan segala urusan untuk kemakmuran manusia sejagat mula difahami dan difahami dan diamalkan oleh orangMelayu.Anjakan paling ketara dalam pandangan semesta Islam ialah orang Melayu sudahmemahami bahawa hidup mereka.tertumpu dan terarah kepada konsep tauhid ataukepercayaan yang teguh kepada Tuhan Yang Esa. Berdasarkan hal ini, orang Melayumemahami bahawa Tuhan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disembah seterusnyasebagai tempat bergantung harap dan bermohon, tidak kepada kuasa-kuasa lain sepertimanadalam pengaruh-pengaruh sebelumnya.Pada asanya tamadun Melayu Islam telah dibina diatas enam dasar pandangansemesta dan prinsip tamadun berasakan wahyu seperti berikut:i.Alam ini hasil ciptaan dan tadbiran Allah s.w.t yang mancakupi alam primordial, alamdunia dan alam akhirat; alam akhirat ialah destinasi dan natijah muktamad daripadakehidupan di alam syurga, dan kejayaan di dunia ialah ketaatan kepada Allah; alamdunia ini adalah amanah untuk kemanfaatan kehidupan manusia.
ii.
Islam adalah panduan dari Allah sebagai al-Din; mengandungi segala peraturan bagisegala gelagat hidup di dunia untuk individu dan masyarakat demi kejayaan hakikimereka, oleh itu wajib dipelajari semua sebagai fardu ain supaya terbentuk insanemuslim, Mukmin dan Muhsin; Islam mencakupi akidah, ibadah, mu’asyarat, akhlak dan ihsan.
iii.
Keyakinan kepada pembalasan baik bagi amalan yang baik dan sebaliknya pembalasan yang buruk bagi amalan jahat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat; balasan yang baik di dunia ialah keberkatan kehidupan dalamm ketaatan Allah, balasan yang baik di akhirat ialah dimasukkan ke dalam syurga Allah; malapetaka /kesusahan di dunia bagi orang islam berlaku sama ada sebagai kifarah pengampunandosanya ataupun untuk meningkatkan maqamnya.iv.Wawasan, objektif, niat, strategi, dan operasi segala bidang kerja hendaklah sahih, benar dan mematuhui segala espek hokum Islam tanpa kompromi, manupulasi,keingkaran, dan penafian terhadap sebarang hukum yang wajib, sunat, haram danmakruh, yang halal adalah jelas; adat bersendikan hukum dan hukum bersendikankitab Allah.
 
v.Nilai tertinggi dikaitkan dengan segala pekara yang membantu pembentukan insanyang berilmu, beralamal sahih dan berakhlak mulia yang paling banyak memanfaatkan dirinya dan orang lain.vi.Kehidupan yang pertengahan dan keseimbangan antara jasmani, aqli dan rohani;segala ilmu, pengatahuan, maklumat, kemahiran, teknologi, peralatan dan prasaranakehidupan dunia adalah sebagai alat yang perlu ditutut dan diperoleh secara fardukifayah demi membantu terbentuknya insaniMuslim, Mukmin dan Muhsin (Hashim,2004:38-39)Berdasarkan prinsip dan asas di atas, tampak bahawa umat Melayu meletakkan agamaIslam sebagai sesuatu yang amat signifikasi dalam pembinaan dan pembentukan tamadunMelayu Islam dari era awal islam sehinggalah ke hari ini. Malah agama islamlah yangtelah meningkatkan tamadun Melayu ke tahap antarabangsa iaitu meletakkannya dalamsatu rangkaian panIslamikan yang sejagat, sesuai dengan sifat kesejatan Islam itu sendiri.
PEMBUDAYAAN ILMU&PENGUKUHAN BAHASA

Activity (346)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nurlidiya Azra added this note
the good information for me
Nurlidiya Azra liked this
NicoleLeeWaiKuan added this note
so good
NicoleLeeWaiKuan liked this
paradoxbrutal added this note
best
neezhamwifey liked this
paradoxbrutal liked this
Scha Qyla liked this
Yusman Elli added this note
Terima kasih di atas maklumat di atas sebagai panduan dalam membentuk Tamadun Malaysia yang gemilang.
D-nes Wari Perumaly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->