Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
26Activity

Table Of Contents

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH VẼ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ MẬT MÃ HỌC
1.1.Mật mã khoá bí mật
1.1.2.Một vài các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá đối xứng
1.1.2.1.DES
1.1.2.2.IDEA
1.1.2.3. Triple DES
1.1.2.4.CAST-128
1.1.2.5.AES
Hình 1: Mật mã khoá bí mật
1.2.Mật mã khoá công khai
1.2.1.Khái niệm
Hình 2: Mật mã khoá công khai
1.2.2. Các thuật toán sử dụng trong mật mã khoá công khai
1.2.2.1. RSA
1.2.2.2.Phương thức trao đổi khoá Diffie Hellman
1.3. Chữ ký số
1.3.1.Quá trình ký
Hình 3: Quá trình ký số
Hình 4: Quá trình kiểm tra chữ ký số
1.4. Hàm hash
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PKI VÀ CA
2.1. Lịch sử phát triển PKI
2.2.Tình hình PKI tại Việt Nam
Hình 5:Mô hình PKI Việt Nam hiện nay
2.3. Các định nghĩa về PKI và các khái niệm có liên quan
2.3.2. Các khái niệm liên quan trong PKI
2.3.2.1.Chứng chỉ
Hình 6: Khuôn dạng chứng chỉ X.509v3
2.3.2.2.Kho chứng chỉ
2.3.2.3.Hủy bỏ chứng chỉ
2.3.2.4. Sao lưu và dự phòng khóa
2.3.2.5.Cập nhật khóa tự động
2.3.2.6.Lịch sử khóa
2.3.2.7.Chứng thực chéo
2.3.2.8.Hỗ trợ chống chối bỏ
2.3.2.9.Tem thời gian
2.3.2.10.Phần mềm phía Client
2.4. Mục tiêu, chức năng
2.4.1. Xác thực
2.4.1.1.Định danh thực thể
2.4.1.1.1.Xác thực cục bộ
2.4.1.1.2.Xác thực từ xa
2.4.1.2. Định danh nguồn gốc dữ liệu
2.4.2. Bí mật
2.4.3.1.Chữ ký số
2.4.3.2. Mã xác thực thông báo
2.4.4.Chống chối bỏ
2.5. Các khía cạnh an toàn cơ bản mà PKI cung cấp
Hình 7: Tiến trình đăng nhập an toàn
Hình 8: Tiến trình đăng nhập an toàn một lần
3.1. Mô hình PKI và các thành phần của PKI
Hình 9: Mô hình các thành phần PKI
3.1.1. CA
3.1.2.RA
3.1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của RA
3.1.2.2.Thành phần của RA
3.1.2.2.1.RA Console
3.1.2.2.2.RA Officer
3.1.2.2.3.RA Manager
- Khởi tạo thực thể cuối
3.3. Các tiến trình trong PKI
3.3.1.1. Gửi yêu cầu
3.3.1.2. Các chính sách
3.4. Các mô hình PKI
Hình 11: Mô hình phân cấp CA chặt chẽ
Hình 12: Mô hình kiến trúc tin cậy phân tán
3.4.4. Mô hình 4 bên (four-corner model)
Hình 13: Mô hình bốn bên
Hình 14: Mô hình Web
Hình 15: Mô hình tin cậy lấy người dùng làm trung tâm
3.5.Các kiểu kiến trúc PKI
Hình 16: Chuỗi tin cậy
3.5.1. Kiến trúc kiểu Web of Trust
Hình 17: Kiến trúc kiểu Web of Trust
Hình 18: Kiến trúc CA đơn
Hình 19: Kiến trúc CA phân cấp
Hình 20: Kiến trúc kiểu chứng thực chéo
Hình 21: Kiến trúc Bridge CA
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PKI DỰA TRÊN MÃ NGUỒN MỞ OPENCA
4.1.Lịch sử phát triển OpenCA
4.2. CA
4.2.1.Chức năng của CA
4.2.1.1. Cấp phát chứng chỉ
4.2.1.2.Huỷ bỏ chứng chỉ
4.2.1.3.Tạo lập chính sách chứng chỉ
4.2.1.4.Hướng dẫn thực hiện chứng chỉ số (Certification Practice Statement)
4.2.3. Các loại CA
4.2.3.1.Enterprise CA:
4.2.3.2.Standalone CA
4.2.4.Các cấp CA
4.2.4.1.Root CA(CA gốc)
4.2.4.2.Subordinate CA(CA phụ thuộc):
Hình 22: Sơ đồ minh họa rootCA và SubCA
4.3. Thiết kế chung của CA
4.3.1.Phân cấp cơ bản
4.3.2.Các giao diện
4.3.2.1.Node
4.3.2.2.CA
4.3.2.3.RA
4.3.2.4. LDAP
4.3.2.5.Pub
4.4. Vòng đời của các đối tượng
Vòng đời của các đối tượng
4.5. Các lưu ý khi thiết kế PKI
4.5.1. Các vấn đề phần cứng
4.5.1.1.Thời gian
4.5.1.2.Đĩa lỗi
4.5.1.3.Theo dõi phần cứng
4.5.2.An toàn vật lý
4.5.6.Các vấn đề cụ thể về ứng dụng
4.5.6.1.Mail Server
4.5.6.2. Client Netscape
4.5.6.3.OpenLDAP
PHỤ LỤC
1.Môi trường phát triển
1.2. OpenSSL
1.2.1.Công cụ dòng lệnh trong openssl
1.2.1.1.Các dòng lệnh chuẩn
1.2.1.2.Các dòng lệnh tóm lược thông báo
1.2.1.3. Các dòng lệnh về mã hoá
1.2.2.Thư viện SSL/TLS trong OpenSL
1.2.2.1.Miêu tả
1.2.2.2. Cấu trúc dữ liệu
1.2.2.3. Các file header
1.2.3. Thư viện mật mã trong OpenSSL
1.2.3.1. Miêu tả
1.2.3.2.Tổng quan
1.2.4. Bộ công cụ OpenSSL
1.3.1.Các điểm nổi bật
1.4. OpenLDAP
1.5. Các module perl
2.Các chuẩn mật mã
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baocaoPKI-4

baocaoPKI-4

Ratings: (0)|Views: 1,436|Likes:
Published by Le Minh Hung

More info:

Published by: Le Minh Hung on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 41 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 45 to 87 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 91 to 96 are not shown in this preview.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Huynh Nghia liked this
Tran Dinh Chuong liked this
Storm Trinh liked this
manhuyetxas liked this
Sy Ber liked this
Thuydung Mai liked this
Tăng Lương liked this
Trường Lê liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->