Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nätverksträff 26 april 2012

Nätverksträff 26 april 2012

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Millenniekommun bjuder in till nätverksträff på tema kommunikation
Millenniekommun bjuder in till nätverksträff på tema kommunikation

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Sveriges Millenniekommuner on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

 
 
Nätverksträff 26/4
Öka kunskapen ommillenniemålen
 –
Hur görman?
 
2010 hade bara lite över 50 procent av Sveriges befolkning hört talas ommillenniemålen. Ett av projektet Millenniekommuns syften är att öka kännedomen ommålen.
Att vara Millenniekommun betyder att kommunen kan bidra till att öka engagemangetför global utveckling. På vilket sätt? Hur kan kommunen samarbeta med andra lokalaaktörer? Under denna nätverksträff diskuterar vi kommunikationsverktyg och resursersamt utbyter erfarenheter och idéer.
Syfte
: Diskutera på vilka sätt Millenniekommuner kan öka kunskapen och engagemangetför FN:s millenniemål i samverkan med andra lokala aktörer. Utbyta erfarenheter, tankaroch idéer om kommunikationskanaler och verktyg.
Mål:
Deltagarna ska ha:-
 
Fått information om utvecklingen för millenniemålen och om UNDP:skommunikationsuppdrag i Sverige;-
 
Fått information om kommunikationsverktyg som finns tillgängliga inommillenniekommunsprojektet;-
 
Fått information om SKL:s nätverk och verktyg för samverkan med civilsamhälletlokalt och för medborgardialog;-
 
Fått information om och diskuterat hur andra millenniekommuner ökar kunskapenom millenniemålen, särskilt i samverkan med det lokala civilsamhället;-
 
Utbytt erfarenheter och idéer med andra Millenniekommuner.
Målgrupp:
Ansvariga tjänstemän i Millenniekommuner (max 2/kommun men antaletplatser är begränsat till 25 deltagare) som inte deltagit i nätverksträffen 30/11 2010.
Plats:
Sveriges Kommuner och Landsting (information om lokal kommer längre fram)
Dag:
26/4 2012
 Tid:
10.00 - 15.00 (lunch och fika ingår)
Anmälan:
1/4 2012
Information:
 Erika Hellsing Rydergårderika.hellsingrydergard@skl.se 08-452 75 42 Erik Faxårderik.faxard@skl.se 08-452 75 41

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->