Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Candidate Side by Side

Candidate Side by Side

Ratings: (0)|Views: 128 |Likes:
Published by ProgressiveMass

More info:

Published by: ProgressiveMass on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

 
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}s Cbamkmb}d Rtds}khabkud Baswdus
WuhoudsskzdNbss!chn
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}sCbamkmb}d Rtds}khaabkudBasdusRtds}khaNbuksb MdJubachFkn @kaoDikvbed}l _buuda
Bs b TS Sdab}hu) {ht kii ed bs`dm }h nb`d mkjjkcti} clhkcds beht} lh }h wudsduzd htu rtbik}{ hj ikjd mtukao lbum }knds bam nbka}bka kazds}nda}s ka wuhoubns }lb} s}udao}lda htu chta}u{ jhu }ld jt}tud! _d d|wdc} }lb} htu ad|} T!S! Sdab}hu kii jkol} jhu ad udzdatdhwwhu}tak}kds) jbku }b| whikc{) bam etmod} mdckskhas }lb} stwwhu} }ldsd wukhuk}kds!b! ]h ubksd udzdatd) nb`d }ld }b| chmd nhud wuhoudsskzd) bam udmtcd }ld jdmdubi mdjkck})widbsd cldc`lkcl) kj ba{) hj }ld jhiihkao whikc{ hw}khas {ht stwwhu}6 XXX ct}}kao nkik}bu{ swdamkao XXX diknkab}kao }ld lhnd nhu}obod ka}duds} mdmtc}kha XXX damkao }b| eudb`s jhu chuwhub}khas }lb} slkw fhes hzdusdbs XXX damkao steskmkds jhu bouketskadss XXX }b|kao kalduk}dm dbi}l b} =4$ jhu ds}b}ds hu}l nhud }lba -3!4nkiikha wdu wdusha bam-?nkiikha du chtid!XX\X ct}}kao nkik}bu{ swdamkao.ha taadcdssbu{ dbwhas) }ld NKC) * hzduwb{nda} hj wukzb}dcha}ubc}hus0 ET] K htim ubksd wb{ hj sduzkcdhnda bam nda XXX diknkab}kao }ld lhnd nhu}obod ka}duds} mdmtc}kha XX\X damkao }b| eudb`s jhu chuwhub}khas }lb} slkw fhes hzdusdbs XX\X damkao steskmkds jhu bouketskadss XX\X }b|kao kalduk}dm dbi}l b} =4$ jhu ds}b}ds hu}l nhud }lba -3!4nkiikha wdu wdusha bam-?nkiikha wdu chtwid! X\XX biihkao }ld Etsl }b| eudb`s jhu kachnds hzdu -547)777 d|wkud XXX d|}damkao }ld wb{uhii }b| mdmtc}kha XX\X nb`kao }ld d|wbaskhas hj }ld DK]C bam }ld clkim }b| cudmk} wdunbada} XX\X ubkskao }b|ds ha }ld dbi}lkds} Bndukcbas ,kj {ds) widbsd kamkcb}d }ld idzdi behzd lkcl{ht htim knwhsd bmmk}khabi }b|ds+ Sdd edih!N{ wuhwhsdm ad eubc`d}s htim ed ,stefdc} }h jtu}ldu s}tm{ bam udzkd+6-2.3 nkiikha6 =7$ XXX ct}}kao nkik}bu{ swdamkao XXX diknkab}kao }ld lhnd nhu}obod ka}duds}mdmtc}kha X\X damkao }b| eudb`s jhu chuwhub}khas }lb}slkw fhes hzdusdbs X\X damkao steskmkds jhu bouketskadss XXX }b|kao kalduk}dm dbi}l b} =4$ jhu ds}b}dshu}l nhud }lba -3!4nkiikha wdu wdushabam -?nkiikha wdu chtwid! XXX biihkao }ld Etsl }b| eudb`s jhu kachndshzdu -547)777 d|wkud XXX d|}damkao }ld wb{uhii }b| mdmtc}kha XXX nb`ka }ld d|baskhas hj }ld DK] bamB etmod} ks beht} jkabacd bam dchahnkcs) et} k} ks bish beht} zbitds!B} b }knd lda }ld jdmdubi mde} ks nhud }lba -24 }ukiikha) d addm }h ed snbu} beht} }ldetmod} bam beht} ldud bam lh }h ct}! Htu etmod} slhtim udjidc} htu zbitds bam htu chnnk}nda} }h cudb}kao b ed}}du jt}tud jhu htu clkimuda bam oubamclkimuda! B} b }knd ldashnd eko chnwbakds bud wb{kao ah}lkao ka }b|ds bam lda wuhjk}beid kamts}ukds ik`d hki bamobs bud od}}kao swdckbi eudb`s) k} ks slbndjti }lb} _bslkao}ha htim bs` sdakhus }h ikzd haidss hu }dii {htao wdhwid }ld{ lbzd }h }b`d ha nhud mde} jhu sclhhi! ]lhsd bud ah} mdckskhas}lb} udjidc} htu zbitds!Etmd}ka jhu htu jt}tud ndbas nb`ka snbu} ct}s bam snbu} kazds}nda}s! _d addm }h ct}
2! Udzdatd) ]b| Whikc{ bam}ld Mdjkck}
! XXX biihkao }ld Etsl }b| eudb`s jhu kachnds hzdu -547)777 d|wkud XXX d|}damkao }ld wb{uhii }b| mdmtc}kha XXX nb`kao }ld d|wbaskhas hj }ld DK]C bam }ld clkim }b| cudmk} wdunbada} XXX ubkskao }b|ds ha }ld dbi}lkds} Bndukcbas ,kj {ds) widbsd kamkcb}d }ld idzdi behzd lkcl{ht htim knwhsd bmmk}khabi }b|ds -XXXXXXXXXXXXXXX+ XXX h}ldu . 6-3.4 nkiikha6 ==$-4.27 nkiikha6 =4$-27.57 nkiikha6 =:$-57.277 nkiikha6 =?$-277 nkiikha }h -477 nkiikha6 =<$-477 nkiikha bam hzdu6 =;$ XXX }ld clkim }b| cudmk} wdunbada} X\X ubkskao }b|ds ha }ld dbi}lkds} Bndukcbas ,kj {ds) widbsd kamkcb}d }ld idzdi behzd lkcl{ht htimknwhsd bmmk}khabi }b|ds -XX?47)777 }b|beid kachnd+Ub}ds6 25) 2;) 5<) * 3< k}l 3< ha }b|beid kachnd hzdu -?47)777 XXX h}ldu nkakntn kachnd }b| ha wbss.}luhtol da}k}kds bam bii kamkzkmtbis!}ld }b| eudb`s }h }ld hki bam obs kamts}u{ bam }ld ihhwlhids jhu ldmod jtam nbabodus! _daddm }h oh ebc` }h Cika}ha.dub }b| ub}ds jhu }ld dbi}lkds} Bndukcbas! Bs d kam mha }hbus) d cba nb`d ct}s ka htu mdjdasd etmod} – snbu}) }buod}dm ct}s }lb} wudsduzd htu ab}khabi sdctuk}{! _d slhtim od} ukm hj }ld okzdbb{s ka Ndmkcbud }lb} wudzda} adoh}kb}kaoihdu muto wukcds! Bam d slhtim knwuhzd djjkckdac{ }luhtolht} ohzduanda} e{ od}}kao }htolha jubtmtida} bam betskzd wubc}kcds bam e{ ct}}kao bs}djti swdamkao!
2! Udzdatd) ]b| Whikc{ bam}ld Mdjkck}
e! Mh {ht stwwhu} bmmkao }htoldu dajhucdnda} hj chuwhub}d }b| eudb`s) jhu kas}bacd) e{jkol}kao jhu ’cibebc` wuhzkskhas„ }lb} biih }ld ohzduanda} }h }b`d ebc` chuwhub}d steskmkds kj fhes budah} cudb}dmbs wuhnksdm e{ }ld chnwbakds8 [ds Ah[dsK} ks }knd }lb} chuwhub}khas s}bu} wb{kao }ldku jbku slbud) dswdckbii{ lda }ld{ bud ah} dzdamhkao lb} }ld }b| eudb`s }ld{ udcdkzd bud stwwhsdm }h dachtubod }ldn }h mh) lkcl ks }hcudb}d fhes! Chuwhub}d }b| ihhwlhids chs} Bndukcbas -277 ekiikha dzdu{ {dbu! ]lb} ks -2}ukiikha hzdu b mdcbmd! Ah_d bii `ah }ld }b| chmd ks tajbku bam jbu }hh chnwikcb}dm! ]ld s}b}t}hu{ chuwhub}d }b| ub}dks 34$) et} k} sddns ik`d dzdu{ jd nha}ls }ldud‛s b ad udwhu} ha eko chuwhub}khas hu`kao}ld s{s}dn! Had udcda} udwhu} slhdm }lb}) hj }ld eko chuwhub}khas ka }ld S*W 477) 224 wbkmidss }lba 57$ ka }b|ds! Bah}ldu udwhu} cibkndm }lb}) hj 5<7 hj }ld ekoods} chuwhub}khas ka }ldchta}u{) ?< wbkm ah}lkao ka }b|ds mtukao had hj }ld ibs} }ludd {dbus! Lh ks }lks whsskeid8Ba bun{ hj ihee{ks}s ldiws cudb}d }b| ihhwlhids) bam ba bun{ hj ib{dus ldiws }ldsdchnwbakds }b`d bmzba}bod hj }ldn – bam k}‛s bii wdujdc}i{ idobi! _lb} mhds }lb} ndba jhu }lduds} hj ts8 Snbii etskadssds bud b} b chnwd}k}kzd mksbmzba}bod!_d addm sdukhts }b| udjhun }h nb`d }ld }b| chmd jbkudu bam sknwidu! ]ld nhs} wuhjk}beidchuwhub}khas slhtim lbzd }h wb{ }ldku jbku slbud! ]ld }b| chmd slhtim ah} ed mdskoadm }hdachtubod chnwbakds bam fhes }h oh hzdusdbs! Bam }lhsd lh biudbm{ lbzd nbmd k} ekolbzd b udswhaskekik}{ }h wb{ b ik}}id ek} jhubum – sh }ld ad|} `km chnkao bihao lbs b clbacd}h nb`d k} }hh!
5! Ldbi}l Cbud
Hzdu <3 nkiikha Bndukcbas bud dk}ldu takastudm hu tamdu.kastudm! ]lb} ndbas }lb} had ht}hj dzdu{ }hbmti}s ks had cb}bs}uhwlkc kaftu{ hu kiiadss bb{ juhn eba`utw}c{!b! Mh {ht stwwhu} wuh}dc}kao bam knwidnda}kao }ld Bjjhumbeid Cbud Bc} bam etkimkao ha }lksknwhu}ba}ab}khabi ldbi}l cbud udjhun e{ bmmkao b wteikc hw}kha8 [ds Ah[ds”et} K‛m oh dzda jtu}ldu! Sdd udswhasd }h c) edih! [dsK }lka` }ld tuoda} rtds}kha ah ks ld}ldu d‛ud ohkao }h ed beid }h lhim ha }h }ld ldbi}l cbududjhuns }lb} fts} wbssdm – wbuda}s cba `ddw }ldku `kms ha }ldku ldbi}l kastubacd ihaodu)kastubacd chnwbakds cba‛} mkscuknkab}d edcbtsd hj wud.d|ks}kao chamk}khas) sdakhus od} juddldbi}l cbud cldc`.tws! ]lhsd bud }ld ebskc ukol}s hj htu ad ldbi}l cbud s{s}dn bam }ldudbud b ih} hj wdhwid lh ba} }h udwdbi }ldn! K }lka` d addm }h jhcts ha wuh}dc}kao }ldn bamjkamkao ad b{s }h ihdu chs}s) lkcl bud s}kii }hh lkol!e! Mh {ht stwwhu} wuhoubns }h booudsskzdi{ diknkab}d ldbi}l cbud mkswbuk}kds ebsdm ha ubckbibam d}lakcebc`ouhtam bam odamdu8 [ds Ah[ds[ds[dsK bn }ld hai{ cbamkmb}d ha }ld udchum ka stwwhu} hj Skaoid Wb{du! Mhc}hus kii udnbka wukzb}d)bam }ld uhtoli{ -=77 ekiikha sbzdm dzdu{ {dbu e{ diknkab}kao bs}d htim chzdu chnwudldaskzd cbud jhu bii! Ba{had lh }lka`s }lb} d mh ah} biudbm{ ub}kha htu ldbi}lcbudlbs ah} edda }h ba DU hu cikakc ib}di{ hu }ukdm }h od} ba bwwhka}nda} k}l b mhc}hu! Idbzkao2?$ hj htu whwtib}kha takastudm ks md jbc}h ldbi}lcbud ub}khakao! Kastubacd chnwbakds ub}kh_d nts} }b`d bc}kha }h udmtcd }ld chs} hj ldbi}l cbud! Beht} lbij hj bii jbnkikds kaeba`utw}c{ bud }ldud ka }ldc! _lb} kmdbs) whikckds hu idoksib}kha mh {ht lbzd ka nkam }h stwwhu}) hu jkid ka humdu dk}ldu }hnb`d ohhm rtbik}{ ldbi}l cbud bccdsskeid }h bii Bndukcbas) }h udmtcd ldbi}l cbud chs}s hu eh}l8!htu ldbi}lcbud ukol} ah!K} ks bish knwhu}ba} }h clbaod }lhsd nksotkmdm whikckds }lb} udsti} ka htu mkudc}i{ steskmkvkaohtu ldbi}l cuksks) dswdckbii{ }ld steskmkds d ouba} }h eko boukcti}tud! Kj d bud sdukhts beht}}ld ldbi}l hj htu chta}u{) }lda d kii stwwhu} ihcbi) huobakc) ldbi}l{ jhhm wuhmtc}kha bambish s}ukc}i{ dajhucd bam wbss adcdssbu{ bmmk}khabi utids bobkas} baknbi cutdi}{! K kii cbii jhu ba dam hj steskmkds }h Bouketskadss) bam udmkudc} htu udshtucds }h ihcbi bam huobakc jbunsbam jbnki{ jbuns!]h edoka6 udwdbi NcCbuuba.Jduotsha0 dabc} idoksib}kha }h wuhnh}d chnwd}k}kha jhu ldbi}lcbud kastubacd bam iknk} kastubacd chnwba{ haduslkw hj lhswk}bi bam ldbi}l cbudwuhzkmdus0 udadoh}kb}d Ndmkcbud wb{nda} jhu wudscukw}kha mutos! bj}dunb}l hj b sdukhts ndmkcbi wuheidn) bam nkiikhas nhud bud tamdu dahunhts jkabackbiwudsstud lda b ihzdm hadks kii! Nbssbcltsd}}s lbs edda b idbmdu ka mdzdihwkao kaahzb}kzd b{s }h knwuhzd rtbik}{lkid udmtckao chs}s) bamd bud b idbmdu ka ndmkcbi udsdbucl }lb} cba idbm }h eudb`}luhtols }lb} sbzd eh}l ikzds bamchs}s! _d nts} mh nhud}h idbm }ld b{ }h b nhud bjjhumbeid bam lkoldu rtbik}{ s{s}dn!
3! Shckbi Sbjd}{ Ad}
Ka }ldsd }kol} jkscbi }knds) }ldud lbzd edda wuhwhsbis }h udmtcd jdmdubi wuhoubns stcl bsNdmkcbud) Ndmkcbkm) Shckbi Sdctuk}{) bam h}ldu jhuns hj bssks}bacd jhu ih.kachnd jbnkikdsbam kamkzkmtbis }h ldiw udmtcd }ld ab}khabi mdjkck}!b! Mh {ht stwwhu} ubkskao }ld ctuuda} Shckbi Sdctuk}{ k}llhimkao iknk}8 [ds Ahkj {ds) widbsd kamkcb}d lb} iknk}) kj ba{) {ht htim sd} XXXXXXXXXXXXXXX [ds) ah iknk}N{ wiba ks }ld sbnd wiba K lbzd edda mksctsskao ha }ld cbnwbkoa }ubki jhu 27 nha}ls6 ikj} }ldcbw sh }lb} dzdu{had wb{s }ldku jbku slbud ha }ldku kachnd! Tamdu }ld ctuuda} s{s}dn)shndhad lh nb`ds -27?)777 wb{s }ld sbnd }b| bs shndhad lh dbuas -2 nkiikha) -27nkiikha) hu -2 ekiikha! ]ld ctuuda} jhuntib ks chnwid}di{ udoudsskzd bam jbiismkswuhwhu}khab}di{ ha }ld nkmmid cibss! Nkiikhabkuds bam ekiikhabkuds addm }h wb{ }ldku jbku slbud! Kj d ikj} }ld cbw) Shckbi Sdctuk}{ ks sdctud jhu ?4 {dbus!AhK htim stwwhu} ba kacudbsd ka }ld iknk} hj 24$]ldud bud b atnedu hj hw}khas jhu clbaokao }ld bod cbw) bam K htim chaskmdu }ldsdhw}khas bs b b{ }h sdctudShckbi Sdctuk}{ ka }ld ihao uta!
 
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}s Cbamkmb}d Rtds}khabkud Baswdus
WuhoudsskzdNbss!chn
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}sCbamkmb}d Rtds}khaabkudBasdusRtds}khaNbuksb MdJubachFkn @kaoDikvbed}l _buuda
e! _htim {ht stwwhu} uds}hukao hu kacudbskao jdmdubi jtamkao }h udwbku d|ks}kao wteikclhtskao) }h kacudbsd}ld atnedu hj uda}bi lhtskao zhtcldus) bam }h cudb}d ad tak}s hj bjjhumbeid lhtskao)kacitmka ih.kachnd lhtska8 [ds Ah[dsK mh ah} tamdus}bam }ld rtds}kha! ]ld swdckjkc wuhzkskhas hj }ld idoksib}kha htim ohzdua n{sthu}!_d bud ka }ld nkms} hj had hj }ld oudb}ds} dchahnkc cuksds ka htu chta}u{‛s lks}hu{ – b cuksks}lb} edoba had ihts{ nhu}obod b} b }knd! Et} ka swk}d hj }ld binhs} rtbu}du hj b nkiikhajbnkikds ldud ka }ld Chnnhadbi}l lh bud tamdub}du ka }ldku nhu}obods bam }ld hzdu =7)777 jbnkikds lh lbzd ihs} }ldku lhnds }luhtol jhudcihstuds) d s}kii lbzda‛} sdda skj}bam sdukhts bc}kha }h od} }ld lhtskao nbu`d} hu`kao bobka!_d cba‛} uds}bu} htu dchahn{ taidss d mh nhud }h bmmudss htu lhtskao clbiidaods! Bswdhwid sdd jhudcihstud ha }ld lhukvha hu jkam }ldnsdizds tamdub}du) }ld{ bud idss ik`di{ }hswdam – bam }lb} ks ebm jhu etskadssds bam jhu }ld dchahn{ bs b lhid! Wdhwid cba‛} nhzd)ld}ldu k} ks }h od} }h b ad fhe hu }h }ubmd tw hu }ubmd mha jhu b lhtsd }lb} jk}s }ldku clbaokao ckuctns}bacds! _d addm b lhtskao whikc{ }lb} jkuds ha bii c{ikamdus6 wukackwbi uk}dmhas) udjkabackao hw}khas jhu lhnds }lb} bud tamdub}du) cbsl jhu `d{s) slhu} sbids! _dlbzd }h }b`d sdukhts bam lbum s}dws }h od} }lks lhtskao nbu`d} }h idzdi ht} sh }lb} d cbas}bu} udetkimka htu dchahn! ]lb}‛s }utd ldud ka Nbssbcltsd}}s bam buhtam }ld chta}u!. ! ! !c! Mh {ht stwwhu} cha}katdm jtamkao jhu jhhm s}bnws) d|}daskhas hj tadnwih{nda}kastubacd) }ubask}khabi bssks}bacd }h addm{ jbnkikds) _KC) d}c!8 [ds Ah[ds[ds[ds) et} ah} k}lht} iknk}s![ds
=! Fhes) DchahnkcMdzdihwnda}) bam Eba`kaoUdotib}kha
]hmb{ nhud }lba dzdu) htu idbmdus bud ftmodm ha lh }ld{ ka}dam }h kacudbsd fhes! ]hhnba{ bwwdbu }hedikdzd }lb} }ld eds} b{ }h cudb}d fhes ks }h ct} }b|ds ha }ld dbi}l{!b! Kj wt} }h b zh}d) htim {ht stwwhu} }ld fhes wiba bs wuhwhsdm e{ Wudskmda} Hebnb kaSdw}dnedu 5722) lkcl kacitmds) bnhao h}ldu }lkaos) udotib}hu{ udjhun }h ldiw snbiietskadssds bccdss cbwk}bi) knndmkb}d kazds}nda}s ka kajubs}utc}tud) bam biihkao hu`.ebsdm udjhuns }h }ld tadnwih{nda} s{s}dn }h wudzda} ib{hjjs8 [ds Ah[ds) et} K mha‛} edikdzd k} ohds jbu dahtol! Sdd =,c+) edih! [ds_d lbzd eh}l b slhu}.}dun fhes wuheidn bam b ihao.}dun fhes wuheidn! Ukol} ah) d addm}h wt} wdhwid }h hu`!_k}lht} b fhe bam b wb{cldc`) wdhwid cba‛} swdam nhad{) bam }lb} ltu}s etskadssds bammdwudssds }ld dchahn{!]ldud‛s bish wida}{ hj hu` }h mh – udetkimkao htu uhbms) eukmods) bam b}du s{s}dns) hu` bs}dbcldus‛ bkmds) hu` db}ldukvkao htu lhnds bam hjjkcds! ]ld Sdab}d lbs chaskmdudm fhesekiis }lb} htim lbzd stwwhu}dm }lhtsbams hj fhes ldud ka }ld Chnnhadbi}l) wbkm jhu da}kudi{ e{ b snbii kacudbsd ka }b|ds ha }lhsd nb`kao nhud }lba -2 nkiikha mhiibus wdu {dbu!Dzdu{ Udwteikcba zh}dm bobkas} }ldsd fhes ekiis! ]lb}‛s fts} uhao! ]ld wdhwid hj Nbssbcltsd}}s addm fhes bam addm }ldn ah!e! Mh {ht stwwhu} biihkao hu`kao wdhwid }h ebuobka jhu ed}}du edadjk}s) bods bam hu`kaochamk}khas e{ diknkab}kao shnd hj }ld ebuukdus }lb} dnwih{dus tsd }h mkschtubod hu`dusjuhn jhunkao takhas8 [ds Ah[dsK s}uhaoi{ stwwhu} takhas bam htu ukol} bs hu`dus }h chiidc}kzd ebuobkakao! K bn b cbamkmb}dlh chasks}da}i{ bam ihtmi{ zhkcds n{ stwwhu} jhu takhas”K bn }ld hai{ had lh sbkm }ldhum bam udjduudm }h DJCB ka }ld Ihdii mdeb}d! K bn }ld hai{ had lh mksctssdm takhas b}}ld S}hadlkii mdeb}d) swdckjkcbii{ udjdudackao k} lda d dud bs`dm beht} lh }h bmmudsskachnd kadrtbik}{! K kii ba} }ldku kawt} ka mdzdihwkao whikc{ bam ka }b`kao }ld ndssbod }h}ld wdhwid b} }ha lbiis }h od} }ld ndssbod ht} ka dzdu{ chnntak}{ }lb} takhas edadjk} }lddchahn{! [ds[ds[dsK wuhwhsd bam stwwhu} b Udbi Mdbi Fhes Ekii) b Oudda Fhes ekii bam cbii jhu mkudc} kazds}nda}}lb} wt}s wdhwid }h hu` ah! Lbij.ndbstuds }lb} nb{ hu nb{ ah} wduchib}d }luhtol }lds{s}dn mh ah} =ct} k}! Ka }ld slhu}.}dun) kj d kazds}dm -277 ekiikha hzdu }h {dbus) d chtim cudb}d 5 nkiikhaoudda fhes bam k}l -477 ekiikha hzdu 27 {dbus) d chtim cudb}d 4 nkiikha oudda fhes!Ctuuda}i{) chuwhub}d }b| ihhwlhids chs} ts -277 ekiikha mhiibus wdu {dbu0 tamdu n{ wiba) daddm fts} lbij hj }lb} bnhta}) juddkao }ld h}ldu lbij jhu dmtcb}kha bam h}ldu addms!Bmmk}khabii{6& Ubksd }ld nkakntn bod juhn -?!54 }h -;!77 bam kamd| k} }h kajib}kha sh }lb} hu`kaowdhwid mh ah} d|wdukdacd jib} bods& K stwwhu} b jkabackbi }ubasbc}kha }b| ed}dda !75 }h !54 wducda}) bish udjduudm }h bs bjkabackbi swdctib}kha }b|) lkcl wuhfdc}s -277 ekiikha wdu {dbu ka udzdatd!& Wibcd }duns ha ba{ nhad{ }ld ohzduanda} okzds }h eba`s) stcl bs udrtkukao }ldn }h nb`dc! Mh {ht stwwhu} djjhu}s }h kazds} jdmdubi mhiibus ka kajubs}utc}tud) dmtcb}kha) bam sbjd}{) bsb ndbas }h ehis}du dnwih{nda}8 [ds Ah ih.ka}duds} ihbas k}l b cdu}bka wducda}bod hj }ld jtams ,57.37$+ }h snbii etskadss sh }ld{cba lbzd }ld bccdss }h cbwk}bi }lb} }ld{ addm ka humdu }h cudb}d fhes! Jhu ih.ka}duds}) Khtim cbw k} b} =$! [ds[dsm! Mh {ht stwwhu} }ld Dnwih{nda} Aha.Mkscuknkab}kha Bc} ,LU 23;?(S<22+ [ds Ah[ds[ds[dsd! Mh {ht stwwhu} s}udao}ldakao jdmdubi ba}k.wudmb}hu{ idamkao ibs lkid b} }ld sbnd }kndbiihkao s}uhao s}b}d hu ihcbi ba}k.wudmb}hu{ idamkao ibs }h udnbka ka}bc}8 [ds Ah[dsBmmk}khabii{) K stwwhu} jhudcihstud uds}utc}tukao! ]dii eba`s }lb} }ld{ nts} uds}utc}tud ihbasldud }ld{ daobodm ka ebm jbk}l edlbzkhu hu husd) hu }ld{ kii ed ebaadm juhn udcdkzkaoba{ jdmdubi jtams jhu jkzd {dbus! [ds[dsj! Mh {ht stwwhu} udkas}b}dnda} hj }ld Oibss.S}dbobii Bc}8 [ds Ah[ds[dsEba`kao slhtim ed ehukao! Et} }h }udb} uks`{ bc}kzk}kds mkjjduda}i{ juhn humkabu{ eba`kao) dkii addm b ad Oibss.S}dbobii }lb} ks mdskoadm }h bmmudss }ld udbik}kds hj }hmb{‛s dchahnkcs{s}dn!
 
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}s Cbamkmb}d Rtds}khabkud Baswdus
WuhoudsskzdNbss!chn
Wuhoudsskzd Nbssbcltsd}}sCbamkmb}d Rtds}khaabkudBasdusRtds}khaNbuksb MdJubachFkn @kaoDikvbed}l _buuda4! Clhkcd) Ckzki Ukol}s bamKnnkoub}kha
b! Mh {ht stwwhu} b hnba‛s ukol} }h clhhsd }h lbzd ba behu}kha) bs sd} ht} ka Uhd z!_bmd8[ds Ah[ds_k}lht} rtds}kha hu uds}ukc}kha! Ba{}lkao idss ks kasti}kao }h hnda bs bt}hahnhts ltnbaedkaos lh cba nb`d }ldku ha mdckskhas k}lht} 5=.lhtu bk}kao wdukhms) wkc}tuds bamkajba}kikvkao idc}tuds! Ah had ka }lks ubcd lbs }ld ha.}ld.ouhtam cudmda}kbis }lb} K lbzd kahu`kao }h stwwhu} b hnba‛s jtambnda}bi ukol} }h udwuhmtc}kzd juddmhn hzdu }ld wbs} 24{dbus! Ah had! Jtu}ldunhud) hnda‛s ukol}s mh ah} dachnwbss hai{ udwuh ukol}s! Ah had ka}lks ubcd lbs }ld cudmda}kbis K lbzd ka hu`kao jhu drtbi wb{ bam dchahnkc fts}kcd jhu hnda) bs dii bs ka nba{ h}ldu budbs! [ds[dse! Mh {ht stwwhu} }ld L{md Bndamnda}) lkcl wuhlkek}s }ld tsd hj jdmdubi nhad{ }h edtsdm jhu behu}kha wuhcdmtuds) }ldudjhud iknk}kao jbnki{ wibaakao hw}khas jhu ih.kachndhnda8 [ds AhAhAhAh[dsK sthu} drtbi nbuukbd jhu bii bam }ld kacitskha hj hukda}b}kha ka ]k}id ZKK lkcl ks mdcbmdsc! Mh {ht stwwhu} hzdu}tuakao }ld Mdjdasd hj Nbuukbod Bc}8 [ds Ah)hzdumtd! Udwdbi MHNB ah! ]ubasodamdu ukol}s jhu bii ,d udcda}i{ lbm b oudb} zkc}hu{ ldudka Nbssbcltsd}}s) et} b wdusha‛s ckzki ukol}s slhtim ah} mdwdam ha }ld zbobukds hj s}b}dib”s}b}d.e{.s}b}d ks }hh sih0 d addm bc}kha ha }ld jdmdubi idzdi+! K lbzd udwudsda}dmidsekba bam ob{ kamkzkmtbis ka mkscuknkab}kha bam bs{itn cibkns) kaakao ba knwhu}ba} cbsd}lks {dbu jhu b ob{ nba juhn Tobamb lh jidm wdusdct}kha tamdu }ldku behnkabeid ibs! Klbzd bish bmzhcb}dm jhu IOE] ukol}s ka n{ cbwbck}{ bs Nbssbcltsd}}s AH_ ZW hj Idoksib}kzd Whikc{ bam bs b ndnedu hj }ld _EBs Idoksib}kzd Whikc{ Chnnk}}dd! [ds[dsm! Mh {ht hwwhsd }ld jdmdubi %Sdctud Chnntak}kds% whikc{ lkcl cbiis jhu ihcbi bam s}b}dib dajhucdnda} wdushaadi }h dajhucd jdmdubi knnkoub}kha ib) idbmkao }h }ld mdwhu}b}kha hj knnkouba}s lh lbzd ah} edda chazkc}dm hj ba{ cuknd8 [ds Ah]lks rtds}kha nb`ds odadubikvb}khas }lb} mh ah} bcctub}di{ cbw}tud }ld sk}tb}kha! Jkus}) whikcdcba) mh bam slhtim ed beid }h uta jkaoduwuka}s }luhtol }ld JEK cuknkabi mb}bebsd k}lht} }ldaddm jhu Sdctud Chnntak}kds! Ndmkb bam h}ldu huobakvb}khas od} }lks had uhao”}ld{ }lka`SC ks addmdm ka humdu }h uta b cuknkabi JEK cldc`! K} ks ah}! Sdcham) lb} SC knwidnda}s ksutaakao b wdusha‛s abnd }luhtol }ld JEK ckzki mb}bebsd }lb} cha}bkas kajhunb}kha ha ba{hadlh lbs dzdu lbm cha}bc} k}l CKS) CEW hu KCD! ]lks ckzki mb}bebsd cldc` ks }ld had Khwwhsd! K hwwhsd }tuakao ihcbi whikcd ka}h jdmdubi boda}s0 k} mds}uh{s b chnntak}{‛sudib}khaslkw k}l ihcbi whikcd) bam }ld whikcd‛s bekik}{ }h udi{ ha kiikao bam jhu}lchnkaok}adssds ka }ld chnntak}{! Kj Bndukcbas ba} ba humdui{ knnkoub}kha s{s}dn) sdctud bamsbjd ehumdus) bam }ld ibjti mdwhu}b}kha hj cuknkabis) }lda d lbzd }h wb{ }h stwwhu} }ldJdmdubi bodackds lhsd wtuzkd k} ks!Bmmk}khabii{) K wuhwhsd }lb} d6& Cudb}d b wdunbada} cb}dohu{ jhu dssda}kbi hu`dus ,boukcti}tud) lh}di * uds}btuba}kamts}ukds bam h}ldus+ sknkibu }h }ld WDUN(K.2=7 s{s}dn }lb} d lbzd jhu wuhjdsskhabis!Cudb}d b chuhiibu{ }dnwhubu{ s{s}dn nhmdidm ha }ld L.2E }lb} biihs hu`dus }h ed ka }ldT!S! bam hu`kao lkid }ld{ bud ha wb}l }h b oudda cbum!& Cudb}d b idobikvb}kha wuhoubn jhu tamhctnda}dm hu`dus) chnwukskao b jkad hj q-=7770 [ds[ds_d bii ba} mbaoduhts cuknkabis hjj }ld s}udd}) bam d ba} sbjdu chnntak}kds! K tamdus}bamjuhn }ld whikcd clkdj hj Cldisdb bam }ld nb{hu hj Ehs}ha }lb} }ld ctuuda} zduskha hj }ldsdctud.chnntak}kds ib mhdsa‛} mh }lb}! Kas}dbm hj nb`kao ts sbjdu) k} dudc}s ebuukdused}dda whikcd bam chnntak}kds bam nb`ds k} lbumdu jhu }ldn }h hu` }hod}ldu! ]lb}‛s bebm kmdb!d! Mh {ht hwwhsd idoksib}kha }h udrtkud zh}dus }h slh ohzduanda}.ksstd wlh}h KMs ka humdu }h zh}d8[ds Ah[ds[ds[dsj! Mh {ht hwwhsd }ld ’Kamdjkak}d Md}da}kha„ wuhzkskhas k}lka }ld Ab}khabi MdjdasdBt}lhukvb}kha Ekii8[ds Ah[ds]ldsd wuhzkskhas kii ik`di{ ed jhtam tachas}k}t}khabi! K} bs b nks}b`d jhu }ld Wudskmda} }hskoa }lks sdc}kha hj AMBB ka}h ib! Adk}ldu }ld d|dct}kzd ahu }ld nkik}bu{ slhtim lbzd }ldwhdu }h md}bka k}lht} }ukbi! ]ld ukol} }h }ukbi bam lbedbs chuwts bud edmuhc` wukackwids hj htu Bndukcba ib! Kamdjkak}d Md}da}kha wuhzkskhas bud ba bmnksskha }lb} htu fts}kcd s{s}dn kskabmdrtb}d }h mdbi k}l }ld nhs} zkid hj cuknkabis! K} ks ah} kabmdrtb}d bam ks rtk}d cbwbeid hj }u{kao bii cuknkabis! Atudneduo ks b ohhm nhmdi”d obzd }ukbis }h }ld hus} hj }ld hus}! [ds[dsHtu sdctuk}{ ks dssda}kbi! Htu ka}diikodacd) ib dajhucdnda}) bam mdjdasd hjjkckbis lbzdhwwhsdm }ldsd wuhzkskhas edcbtsd }ld{ htim }kd }ldku lbams! K bs stuwuksdm Chaoudss da}jhubum) okzda }ldku hwwhsk}kha!! ! !o! Mh {ht stwwhu} b jdmdubi wuhlkek}kha ha ubckbi wuhjkikao e{ bii ib dajhucdnda} hjjkckbis8[ds Ah[ds[ds[ds

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->