Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia-varstelor-copilaria

Psihologia-varstelor-copilaria

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by edia64

More info:

Published by: edia64 on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2014

pdf

text

original

 
 Psihologia vârstelor - copil
ă
ria-
 
 
1
Cuprins
1.
 
Introducere 2
 
2.
 
Dezvoltarea psihologic
ă
a copilului 7
 
2.1
 
 Na
ş
terea
ş
i consecin
ţ
ele ei psihologice 9
 
2.2
 
Primul an de via
ţ
a 15
 
2.3
 
De la unu la trei ani: prima copil
ă
rie 20
 
2.4
 
De la trei la
ş
ase ani: a doua copil
ă
rie 30
 
2.5
 
De la sa
ş
e la doisprezece ani: a treia copil
ă
rie 33
 
3.
 
Stadiile dezvolt
ă
rii cognitive 35
 
3.1
 
Dezvoltarea cognitiv
ă
35
 
3.2
 
Concepte fundamentale 37
 
3.3
 
Stadiul inteligen
ţ
ei senzorio-motorii (0-2 ani) 40
 
3.4
 
Perioada preoperatorie sau a gândirii intuitive (2-7 ani) 43
 
3.5
 
Stadiul opera
ţ
iilor concrete (7-11 ani) 49
 
3.6
 
Stadiul opera
ţ
iilor formale (11-15 ani) 50
 
3.7
 
Evaluarea general
ă
a teoriei piagetiene 51
 
3.8
 
Repere în evaluarea dezvolt
ă
rii cognitive a copilului 54
 
4.
 
Comportamentul social
ş
i dezvoltarea moral
ă
61
 
4.1
 
Dezvoltarea moral
ă
61
 
4.2
 
Jean Piaget despre judecata moral
ă
la copil 62
 
4.3
 
Modelul stadiilor universale ale dezvolt
ă
rii morale 64
 
4.4
 
 Nivelul I: moralitatea preconven
ţ
ional
ă
(4 10 ani). 66
 
4.5
 
 Nivelul II: Moralitatea conven
ţ
ional
ă
(10 13 ani) 67
 
4.6
 
 Nivelul III: Moralitatea postconven
ţ
ional
ă
68
 
4.7
 
Dezvoltarea moral
ă
 
ş
i contextul social 70
 
4.8
 
Diferen
ţ
ele de gen
ş
i dezvoltarea moral
ă
73
 
4.9
 
Evaluarea general
ă
a teoriei lui Kohlberg 76
 
5.
 
Personalitatea
ş
i dezvoltarea psiho-afectiv
ă
79
 
5.1
 
Abordarea psihodinamic
ă
a dezvolt
ă
rii personalit
ăţ
ii 79
 
5.2
 
Structura personalit
ăţ
ii 80
 
5.3
 
Stadiile dezvolt
ă
rii personalit
ăţ
ii 81
 
6.
 
Bibliografie 94
 
 
 
2
1.
 
INTRODUCERE
Câmpul de studiu al
 psihologiei vârstelor 
cuprinde dezvoltarea psihic
ă
, intelectual
ă
, afectiv
ă
a fiin
ţ
ei umane din momentul concep
ţ
iei pân
ă
 la sfâr 
ş
itul vie
ţ
ii.Cele mai dramatice transform
ă
ri
ş
i procese de dezvoltare au loc încopil
ă
rie, cu prec
ă
dere în primii ani ai vie
ţ
ii. Ca urmare, pân
ă
nu demult,majoritatea speciali
ş
tilor în psihologia dezvolt
ă
rii s-au ocupat mai ales destudiul dezvolt
ă
rii psihologice pân
ă
la perioada adolescen
ţ
ei. În parte,aceasta se datoreaz
ă
faptului c
ă
cei mai importan
ţ
i gânditori în domeniul psihologiei dezvolt
ă
rii, Freud
ş
i Piaget, au considerat adolescen
ţ
a ca fiindultima etap
ă
major 
ă
a dezvolt
ă
rii.Este general acceptat faptul c
ă
adolescen
ţ
a reprezint
ă
o perioad
ă
deschimb
ă
ri majore, dar ce se întâmpl
ă
în perioada vârstei adulte
ş
i a b
ă
trâne
ţ
ii?Cu prec
ă
dere dup
ă
al doilea r 
ă
zboi mondial, s-au realizat cercet
ă
riasupra naturii
ş
i calit
ăţ
ii vie
ţ
ii adulte, cu accent particular asupra b
ă
trâne
ţ
ii.Studiile realizate pe parcursul ultimilor 50 de ani au descris dezvoltarea în perioada adult
ă
ca serii de faze determinate atât de vârst
ă
, dar 
ş
i deevenimente importante de via
ţă
, define de contextul sociocultural
ş
ieconomic specific, la care fiecare persoan
ă
trebuie s
ă
se adapteze:c
ă
s
ă
toria, experien
ţ
a parental
ă
, divor 
ţ
ul,
ş
omajul, doliul sau decesul suntevenimente cu care orice persoan
ă
adult
ă
se confrunt
ă
într-o anumit
ă
etap
ă
 a vie
ţ
ii. Pe m
ă
sur 
ă
ce se înainteaz
ă
în vârsta, apar probleme precum pensionarea, la care se adaug
ă
frecvent reducerea standardului de via
ţă
. În perioada vârstei a treia, persoana se confrunt
ă
frecvent cu probleme des
ă
n
ă
tate, sau pierderea partenerului de via
ţă
.Dezvoltarea psihologic
ă
este un proces continuu, care se desf 
ăş
oar 
ă
pedurata întregii vie
ţ
i. Cu toate acestea, pân
ă
în prezent s-au elaborat pu
ţ
ineteorii ale dezvolt
ă
rii care s
ă
suprind
ă
dezvoltarea pe întreagul parcurs alvie
ţ
ii. Una dintre acestea este teoria elaborat
ă
de Erik Erikson (1963). Înstudiile sale, Erikson a abordat nu numai copil
ă
ria
ş
i adolescen
ţ
a, ci
ş
itransform
ă
rile evolutive care au loc la vârsta adult
ă
. Aceasta este perspectiv
ă
din care vom discuta aspecte ale dezvolt
ă
rii în perioadaadolescen
ţ
ei
ş
i a vârstei adulte pe parcursul unit
ăţ
ii de curs.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ciulica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->