P. 1
2012_SEA_MG

2012_SEA_MG

Ratings:
(0)
|Views: 1,437|Likes:
Published by MarinersPRJeff
2012 Seattle Mariners Media Guide
2012 Seattle Mariners Media Guide

More info:

Published by: MarinersPRJeff on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2012

pdf

 
KMFBYHGQKBM IBZ KMANZ
7(Jkqqnyt----------------------------------------------------------->17(3 Oghnt -------------------------------------------------------?69([ngy NYG ------------------------------------------------------?>>(Jkq Hgykmnyt --------------------------------------------------;;7? _kmt ----------------------------------------------------------77:9> Jbhn Y~mt -----------------------------------------------4>7733 YIK Tngtbmt ---------------------------------------------66933 Jkq Tngtbmt, Dgynny -------------------------------73> Gqqnmagmdn, Qbs 73 ---------------------------------------93?Igtnigll H~tn~h b qjn Sgdkfd Mbyqjntq --417Igqqkmo Fkytq gq Jbhn ------------------------------------739Intq Yndbya *i{ Hbmqj+ --------------------------------7;;Ikyqjag{t -------------------------------------------------------7?1I{ qjn M~hinyt --------------------------------------------74?Dbmtnd~qkvn Yndbyat --------------------------------------:7D{dln ---------------------------------------------------------------?1Antkomgqna Jkqqkmo, Qngh --------------------------------9>Ab~ilnjnganyt ------------------------------------------------?6Aygq, 9377 -----------------------------------------------------441Aygq, Gll(Qkhn Mb- 7 Tnlndqkbmt --------------------991Nllkt Ggya -----------------------------------------------------97;Nzqyg Igtn Jkqt, 1 km g Oghn ------------------------947F~q~ynt Oghn ------------------------------------------------449Oghn Nmakmo Jkqt -----------------------------------------716Onmnygl Hgmgonyt, Jktqby{ --------------------------------?Obla Olbvn Lnogd{ ------------------------------------------>7Oygma Tlght ----------------------------------------------------?;Oyb~ma Y~lnt ------------------------------------------------419Jgll b Fghn ----------------------------------------------------??Jkqt, Gll(Qkhn -------------------------------------------------73;Jkqt, Hgykmnyt Gll(Qkhn *Dgynny+ --------------------736Jkqt, Hgykmnyt Gll(Qkhn *Tkmoln(Tngtbm+ --------779Jkqt, [ngyt Lngakmo Hgebyt ----------------------------73:Jkqqkmo Tqyng`t, Hgykmnyt Lbmontq -------------------:;Jbhn Y~m Mbqnt -------------------------------------------936Jbhn Y~mt, Ibqj Tkant b qjn Slgqn -------------731Jbhn Y~mt, i{ GL & ML Sgy` -------------------------16Jbhn Y~mt, Lnganyt i{ Sbtkqkbm ------------------911Jbhn Y~mt, Hbtq km g Oghn --------------------------;?Jbhn Y~mt, Bssbmnmqt gq Tgndb Fknla -------7:4Jbhnoybm Hgykmnyt --------------------------------------1:Jb qjn Dl~i _gt I~klq --------------------------------7>6Jb Qb Fko~yn -----------------------------------------------446Kmtkan(qjn(Sgy` Jbhn Y~mt ----------------------------;;Kmqnylngo~n Slg{ ---------------------------------------------7:9@kmoabhn Fgynnll ----------------------------------------419Lbobt Qjyb~oj qjn [ngyt ------------------------------7:6Lbmontq Oghnt -----------------------------------------------9?Lbmoqkhn Hgykmnyt-------------------------------------------63Lb Jkq Oghnt ----------------------------------------------7?9Hgmgony, Gll(Qkhn Yndbyat -----------------------------7?Hgmgony, [b~montq km Hgebyt--------------------------7:Hgykmny Hbbtn ----------------------------------------------713Hgykmnyt Dgyn ------------------------------------------------971Hgykmnyt Fkytqt -----------------------------------------------7::Hgykmnyt Jgll b Fghn, Dykqnykg ------------------------43Hgykmnyt Jgll b Fghn, Hnhinyt --------------------77Hgykmnyt-dbh ------------------------------------------------4>:HgykmnytHnakg-dbh---------------------------------------93>Hkmby Lngo~n Gll(Tqgyt, 9377 ------------------------994Hkmby Lngo~n Gll(Qkhn Gflkgqnt --------------------949Hkmby Lngo~n Ggyat, 9377--------------------------99>Mghkmo qjn Hgykmnyt -------------------------------------793Mb(Jkqqnyt ------------------------------------------------------979M~hnykdgl Ybtqny -------------------------------------------7>>Byogmkugqkbmgl Tqgmakmot, 9377 --------------------996Bmnytjks Jktqby{ -----------------------------------------76:Skqdjnyt _jb Jgvn Igqqna ------------------------------41Slg{nyt _jb Jgvn Skqdjna ------------------------------41Sbtqtngtbm Nzsnyknmdn ---------------------------------79:Syn(Oghn _by`b~q Tdjna~ln------------------------44;W~glkq{ Tqgyq, Anfmkqkbm----------------------------------744Yndbya, 9377 Iyng`abm ------------------------------76>Ynlkn Gssngygmdnt, Tkmoln(Tngtbm --------------737Ybb, Tgndb Fknla-----------------------------------------44:Ybb`kn W~glkfdgqkbmt--------------------------------------->:Tgndb Fknla, Jkoj Igqqkmo Gvnygon ----------------9;Tgndb Fknla, Kmg~o~ygl Oghn Lkmn~s -----------44?Tgndb Fknla, Lb NYG ------------------------------------9;Tgvn Y~ln --------------------------------------------------------?9Tgvnt, Dbmtnd~qkvn -----------------------------------------?7Tdbynlntt Tqyng`t, Skqdjkmo -----------------------------:4Tngtbm Lnganyt i{ Sbtkqkbm ---------------------------;7TNGQQLN Ggya---------------------------------------------997Tngqqln Igtnigll Jktqby{ --------------------------------41?Tqyk`nb~qt, 1 km Kmmkmo ------------------------------------939Tqyk`nb~qt, Tkmoln Oghn Skqdjkmo --------------------19Qkd`nq Kmbyhgqkbm------------------------------------------414Qknt ----------------------------------------------------------------796Qbs Sybtsndqt -----------------------------------------------7>7Qyksln Slg{t ----------------------------------------------------71;Qb(Qkhn Hgykmnyt ------------------------------------------:6^mkqna Mgqkbmt -------------------------------------------------63_gl`lntt Kmmkmot, Dbmtnd~qkvn ------------------------44_kmmkmo & Lbtkmo Tqyng`t -----------------------------771_kmt, Ybb`knt kqj 73 _kmt --------------------------7;4[b~montq Hgykmnyt Ani~qt ----------------------------94:[b~qj Hbvnhnmq -------------------------------------------79>
 
7
9379 KMFBYHGQKBM O^KAN
KMANZ
 GL Dl~i Tqgqt -------------------------------------------------7>; Gqqnmagmdn Kmbyhgqkbm59377 ----------------------------------------------7?4(7?1  Gll(Qkhn -------------------------------------------------93? Gwgya _kmmnyt, Hgykmnyt -----------------------7;1(7;>Igqqkmo5 9377 ------------------------------------------------------763 4> Tngtbm Qbqglt -----------------------------------7:? Lnganyt [ngy(i{([ngy ----------------------------7:;  Gll(Qkhn Qbs 73 -------------------------------------7;9Injkma qjn Tdnmnt -------------------------------------96(9;Iybgadgtqnyt ------------------------------------------41:(4>3Dbgdjnt Ikboygsjknt, HLI------------------------7;(9>Ag{(i{(Ag{, 9377-----------------------------------76;(7?7Akyndqby{, Tngqqln Hgykmnyt -----------------------------9(4Aygq, 9377 ------------------------------------------------------441Nznd~qkvn Ikboygsjknt ----------------------------------6(71Fknlakmo5 9377 ------------------------------------------------------767 4> Tngtbm Qbqglt -----------------------------------7::Fkll Ibz Kmanz --------------------------Kmtkan Fybmq DbvnyFkmktjnt ----------------------------------------------------------7:6Jkojlkojqt, 9377 Qngh ----------------------------769(76>Jkojt & Lbwt, 9377 -------------------------------766(76?Jbqnlt -------------------------------------------------------------446Egsgmntn Hnakg -------------------------------------4>6(4>?Lgtq Qkhn Kq Jgssnmna ---------------------------7;3(7;7Lngo~n Lnganyt, 9377 GL & ML ----------------------7>:Hgmgony‛t Ikboygsj{ ---------------------------------76(7:Hkmby Lngo~n5 Akyndqby{ ------------------------------------------------97: 9377 Qngh Tqgqt ---------------------------97;(99: Hkmby Lngo~n Tqg ------------------------99;(949 Qngh Sybflnt ---------------------------------944(91> Slg{ny Ikboygsjknt ------------------------916(449Mnwtsgsnyt, Gyng Agkl{ ---------------------------------4>>Bssbmnmqt ----------------------------------------------7?6(7:1Sjbmn M~hinyt km Tngqqln------------------------------446Skqdjkmo5 9377 ------------------------------------------------------763 4> Tngtbm Qbqglt -----------------------------------7:? Lnganyt [ngy(i{([ngy ----------------------------7::  Gll(Qkhn Qbs 73 -------------------------------------7;4Slg{ny Ikboygsjknt -----------------------------------47(7>7Sbtqtngtbm ---------------------------------------------93;(976Sybhbqkbmt Tdjna~ln, 9379 ---------------------------467Sybm~mdkgqkbm O~kan ---------------Kmtkan Igd` DbvnyS~ilkd Ynlgqkbmt Akyndqby{ ----------------------------------1Ygakb"QV Kmbyhgqkbm -------------------------------------4>7Yndbyat, Dl~i5Igqqkmo -------------------------------------------7;6(7;? Skqdjkmo -------------------------------------------------7;: Onmnygl --------------------------------------------------7;; Fknlakmo --------------------------------------------------933 Hgeby & GL jnla i{ Hgykmnyt ---------937(939 Ybb`kn ---------------------------------------------------937Ybtqny5 9379 Tsykmo -----------------------------------7>9(7>>  Gll(Qkhn -----------------------------------------934(936Tgndb Fknla--------------------------------------------44?(419Tdjna~ln, 9379 ---------------------------------Igd` DbvnyTdb~qkmo -------------------------------------------------4>9(4>4Tngqqln Igtnigll Jktqby{ ---------------------------------41?Tsykmo Qygkmkmo Kmb gma Yndbyat -----------411(416Tqgmakmot, 9377 Hgeby Lngo~n Fkmgl --------------7>:Qygmtgdqkbmt, 9377 ---------------------------------7?7(7?9_bm(Lbtq Iyng`abwm5 9377 ------------------------------------------------------76:  Gll(Qkhn -----------------------------------------7;3(7;7 vt- Ngdj Dl~i --------------------------------7?6(7:1Nakqbyt -----------------------------Qkh Jnvl{ & En NvgmtOygsjkd Antkom ----------Dgyl Hbyqbm & @gqkn GiyghDbmqyki~qbyt ----------@nll{ H~myb, Fnymgmab GldgYgma{ Gaghgd`, Yninddg JglnSykmqkmo --------------------Dblby Oygsjkdt0 Tngqqln, _GSjbqboygsj{ --------------------------------Inm Vgm Jb~qnmOnqq{ Khgont, Ikll Hkqdjnll, HLI SjbqbtTsndkgl Qjgm`t ---------------------Nlkgt Tsbyqt I~yng~,TQGQT, Kmd-, Agvka _- Thkqj, Agvka Vkmdnmq
DYNAKQTLNONMA
$ ynjgi bsqkbm % lna lngo~n qkna by lngo~n lngaDbs{ykojq« 9379 Tngqqln Hgykmnyt Gll ykojqt yntnyvna-
DBMMNDQKMO _KQJ QJN HGYKMNYT
 Hgklkmo gaayntt5 Jbhn Sgy`5 Qnlnsjbmn5 Kmqnymnq5
S-B- Ibz 1733 Tgndb Fknla *936+ 416(1333www-Hgykmnyt-dbhTngqqln, _G ;:7;1 79>3 Fkytq Gvn- T-
Fgz M~hiny5 Qwkqqny5
Tngqqln, _G ;:741 *936+ 416(1133 CHgykmnyt

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
danyo62 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->