Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
35Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Academic Writing Yakhontova

Academic Writing Yakhontova

Ratings: (0)|Views: 19,133|Likes:
Published by Fikret Erdeniz

More info:

Published by: Fikret Erdeniz on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
Т. В. Яхонтова
ОСНОВИ АНГЛОМОВНОГОНАУКОВОГО ПИСЬМА
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І НАУКОВЦІВВидання друге
Грант Посольства США дляРесурсного центрувикладачів англійської мови
видавництво Львів
2003
 
ББК 81.2Англ-8я73 Я—908УДК811.111'42 (07)
 Яхонтова Т. В.
 Я-908 Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів,аспірантів і науковців. - Вид. 2-ге. - Львів: ПАІС, 2003. - 220 с.
ISBN 966-7651-11-8
Ця книга є першим в Україні навчальним посібником з англомовного наукового письма.Його мета - ознайомлення з основними особливостями риторики, стилістики та жанрової організації сучасного англомовного наукового дискурсу (стилю), розвиток базових навичокпобудови і написання англійською мовою наукових текстів різних жанрів, а також виробленнястратегії опанування науковим письмом як видом комплексної діяльності, що має соціальні,когнітивні та власне мовні аспекти. Посібник максимально орієнтований на розвиток навичокписьма шляхом виконання різноманітних завдань на матеріалі автентичних текстів ізгуманітарних і природничих дисциплін.Для аспірантів і частково студентів старших курсів та магістерських програм гуманітарнихі природничих спеціальностей університетів. Може бути корисним для науковців, які прагнутьсамостійно оволодіти основами англомовного наукового письма.
Рекомендовано до друкуВченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка,протокол № 7/12 від 5 грудня 2001 року.Рецензенти: д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова(Київський національний лінгвістичний університет)канд. філол. наук, доц. Л. В. Бордюк(Національний університет "Львівська Політехніка")канд. філол. наук, доц. В. С. Слепович(Білоруський державний економічний університет, м. Мінськ)
The first edition of this book was made possible by a grant from the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State (ECA),administered by the International Research & Exchanges Board (IREX).Through a partnership between the School of Law of the University of Oregon and theIvan Franko National University of L'viv, the first edition was partially supported bythe ECA NIS College and University Partnerships Program.
ISBN 966-765M 1-8
©T. В. Яхонтова.
2003
ОПАІС\2003

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leeinsuk liked this
Mys Ajumma liked this
Hami Sibagariang liked this
Mart Tiemensma liked this
ira123456 liked this
ira123456 liked this
zero.kernel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->