Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
şiir cini

şiir cini

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by mustafa durak
Tek şiir üzerine çözümleme denemeleri
Tek şiir üzerine çözümleme denemeleri

More info:

Published by: mustafa durak on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

 
İÇİNDEKİLER Önsöz.....................…......................................................................................
Ahmet Hamdi Tan ıpınar'ın “Bursa'da Zaman” Şiirinde Anlam Boyutu ….....9Kurgusal Denge Açısından Cahit Külebi'nin “Hikaye” Şiirine OlumsuzBakış....................................................................…....................................28Salkım Saçak (Bedri Rahmi Eyüboglu'nun "Ürgüp" Şiirine Bakış)............... 34Yazarın A çmazı 'Ben' (Necip Fazıl'm "Ben" Şiiri Üzerine) …......................36
 
Deniz Feneri Ben (Melih Cevdet Anday'ın “Telgrafhane” Şiirine Bakış)......47Şiir Sözcüklerle Yazılmaz, Sözcüklerle de Okunmaz (İlhan Berk'in “DünDağlarda Dolaştı Evde Yoktum” Adlı Şiiri İçin) …............................ 49Edip Cansever'in "Sona Kalsa" Şiiri üzerine..........….....................................64Edip Cansever'in “Kaçışına Uğrayan Çiçek” Adlı Şiirinin Çözümlemesi......33Yeni Bir Kuram ve Yeni Bîr Uygulamayla Bir Şiiri ve Bir Şairi Anlamak (Ece Ayhan: “Bir Bakışsız Kedi Kara”)...............….....................................104Ahmet Arif: "Hasretinden Prangalar Eskittim"...............................................132Yalın ve Özgün Bir Dilin Ardında (Mehmet Taner'in '"Kuru Ayaza Bı-raktın Beni" Şiiri üzerine) ..................................…......................................134Tahsin Saraç'ın "Karşı" Şiiri Üzerine....................…......................................142Sina Akyol'un "Su Şiirleri" Üzerine….........................................................150Tarık Günersel'in Üç Somul Şiiri Üzerine........….......................................... 159Enis Batur: Ağlayan Kadın: Daedulus: 'Ağlayan Kadınlar Lahdi'ninHeykeltraşı: Okur...............................................….....................................174A. Hicri İzgören'in "Suskun' Şiiri Üzerine............….....................................179Dengenin İşkencesinde Bir Sair: Nuri Demirci: “Muviyağlıboyatüpü”.........190Haydar Ergülen: ”Kuzguncuk Oteli”.............................................................. 201Altay Öktem'in "Giyotin" Şiirinin Çözümlemesi ya da Yaşam-ÖlümeBaşkaldırı....................................,......................….......................................207Hilmi Haşal'ın "Venüs'le Aşk" Şirinin Çözümlemesi: ParçalanmışlığınŞiiri......................................................................….......................................216Sözlükçe...........................................................................................................2225
Önsöz
"Alaattin'in Sihirli Lambasındaki cin ile şiir arasında bir ilişki kurulabilir mi?Kurulur. Zira şiir, her zaman olmasa bile, kimi örneklerinde bu cin gibisıkıştırılmıştır, yoğun mu yoğundur. Şiir, bir anlamda sözü en aza indirgemeçabası değil midir? Şiire böyle bir anlam yükleyince de şair, masaldaki cine benzetilebilir. Şair de kendini şiir biçiminde sunmuyor mu? Şiir kılığına girmiyor mu? Yani şair, şiire dönüşünce, bu cinin şişe içine girmiş hali değil midir? Veaslında bir şiir üzerine üretilmiş, üretilecek her metin de, bu cinin şişeden çıkmış biçimlerinden biri sayılabilir. Nasıl şişeden çıkan cinin, o anlık görünen biçimi,onun biricik görünüşü değilse, bir şiirle ilgili hiçbir üst metin de, o şiirin biricik açıklaması, biricik anlatımı değildir. Ama yine de şunu da kabul etmek gerek:yorumla, anlamlandırmayla, ne denli şiir varlığından uzaklaşılırsa uzaklaşılsın,
 
söylenenler; o şiir, o cin ile ilgili olması bakımından o cinden uzamış, uzatılmış,genleşmiş görünümlerdir. Şiir, nasıl kendi görünümüyle kendi varlığını kurarsa,onunla ilgili her üst metin de kendi varlığını kurar. İkisi de şiirin hallerindendir.Biri arı, has hali, öbürü seyreltik ve de (başka bir özne devreye girdiği için)katışık halidir.Seyreltik hal, şairin kendini biçimlendirmesine, modellendirmesine uygundeğildir. Kimi şair hem düzyazıda, hem de şiirde başarılı örnekler verebilir amanasıl ayni anda iki dil konuşulamazsa ve bir dilden öbürüne geçişlerde aksamalar,kendini ifade etme sorunları yaşanırsa, şiirden düzyazıya ya da düzyazıdan şiiregeçişlerde de sorunlar yaşanması doğaldır. Ve sanırım gerçek bir şair, hiçbir zaman düzyazılarını şiirinin önüne geçirmez, geçirmek istemez. Farklı türlereyönelmek olsa olsa şairin yetinmezlik, kanmazlık halidir. Bu, bir olumluluk,olumsuzluk olarak değerlendirilemez. Onun, olduğu gibi olma halidir. Evrendehiçbir madde saltık o madde değildir ya!Her okuyucu, algılama bakımından aday bir üst metin üreticısidir. Şiir de, her okuyucusunun emrine hazır birer cin sunar. Ve doğrusu her okur kendi payınadüşen cinden hoşnuttur genellikle. Cinlerin çoğalması ve dolaşıma girmesi şiirincanına can katar. Ama ne yazık ki dilimizde, şiir üzerine, hele hele tek şiir üzerinekitap düzeyinde üretilmiş üst metinlerin sayısı çok sınırlıdır. Mehmet Kaplan'ın"Cumhuriyet Devri Türk Şiiri", ve "Şiir Tahlilleri" kitapları, Turgut Uyar'ın "Bir Şiirden"i, Ahmet Kabak'nın "Şiir İncelemeleri" ve Doğan Aksan'm iiÇözümlemeleri” hatırlayabildiklerim. Elbette dergilerde kalan cinleri de hesabakatmak gerek.
7

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->