Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stari_Rim_-_07a.severi

Stari_Rim_-_07a.severi

Ratings:
(0)
|Views: 26|Likes:
Published by mikawa442

More info:

Published by: mikawa442 on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2012

pdf

text

original

 
Xegan Marija
S E V E R I
Tabela 1.
Broj Ime Godin01.
Lucije Septimije Sever 193 211
02.
Marko Aurelije Antonin, Karakala 211 – 217
03.
Makrin 217 218
04.
Elegabal 218 222
05.
Aleksandar Sever 222 235
1
 
LUCIJE SEPTIMIJE SEVER (193 - 211)Izvori
O ivotu i delatnosti Lucija Septimija Severa svedoqe Dion Kasijei Herodijan.
Herodijan
Herodijan,
III
v. n. e., iz Sirije, grqki istoriqar. egova
Istorija Carstva posle Marka Aurelija 
obuhvata xest decenija od smrti Marka Aurelijado Gordijana
III
(238), bez posebne vrednosti.
1
Poreklo porodice Severa
Lucije Septimije Sever je prvi rimski car koji ne samo da nije poticaoiz Rima i Italije, ve nije bio ni italskog porekla. O porodiciSevera svedoqirimski pesnik Stacije.
2
.Porodica Severa poticala je iz punskog grada Veliki Leptis na severu Afrikei u jednom trenutku je bila romanizovana. Deda Lucija Septimija Severa bio je jedan od dva xofeta u gradu, a kada je Veliki Leptis u vreme Trajana do-bio status rimske kolonije, on postaje prefekt grada. Otac Septimija Severa,budui bolexiv, nije se posvetio ni vojnoj ni politiqkoj karijeri. SeptimijeSever jox kao deqak je odveden u Italiju. Mada se koristio latinskim, teqno je govorio i punski jezik.
Politiqka i vojna karijera do izbora za cara
Lucije Septimije Sever uivao je visoka dravna zvaa pod MarkomAurelijem i Komodom.
Tabela 2.
Karijera do izbora za cara Godina Sluba Mesto slue
170/171. kvestor RimBetikaSardinija174. narodni tribun Rim176. pretor Rim177. propretor Tarakonska Xpanija180. upravnik legije Sirijastudije Atina185. namesnik Galija Lugdunesis191. namesnik Gora PanonijaGodine 170. sa 25 godina Lucije Septimije Sever postaje kvestor u gradu. I
1
V. Buhvald, A. Holveg, O. Princ, Reqnik grqkih i latinskih pisaca antike i sredegveka, Tuskulum leksikon, preveo Albin Vilhar, Beograd 1984, 486.
2
Stacije je bio rimski pesnik blizak dvoru cara Domicijana. Pisao je pesme premaporubini, a koje su kulturno-istorijski zanimive
2
 
sledee godine vrxio je zvae kvestora u provinciji Betici. Poxto mu je umrootac, on se vraa kui kako bi sredio porodiqne stvari. U meuvremenu Betikapostaje carska provincija, a Senat zauzvrat dobija Sardiniju, gde je Severoduio ostatak kvesture. Godine 174. bio je narodni tribun, a 176. pretor.177. naxao se u Tarakonskoj Xpaniji. Nekoliko godina potom (180) dobija naupravu skitsku legiju u Siriji. Po smrti Marka Aurelija posveuje se studi- jama u Atini. Za vreme Komoda, 185. postaje namesnik Galije Lugdunensis. Tadae se oeniti po drugi put. Izabranica egovog srca bila je Julija Domna,erka svextenika semitskog boga Elagabala. Ona e mu podariti dva sina Basijanusa i Septimija Geta. Godine 191. prefekt pretorija Emilije Let —interesantno, poreklom iz Afrike — izradio je za Severa poloaj namesnikaGore Panonije, dok za egovog brata poloaj Doe Mezije. Nije poznato da li je Sever uzeo uqexa u zaveri 192. godine, kada je ubijen rimski car.
Okolnosti dolaska na vlast
3
U prolee 193. godine, posle smrti Pertinaksa, Septimije Sever pro-glasio se za rimskog cara. Organizovao je jedan pohod na Rim i nagnao Senatda potvrdi egov izbor. U periodu od 193. do 195. ratovae protiv names-nika Sirije — Pescenija Nigera koji je pretendovao na vlast. Poxto jeporazio Nigera, Severovoj vladavini zapretie Britanija. Naime, Sever jekao oca usvojio pokojnog Marka Aurelija, a svoje poreklo izvodio je od Nerve.Ime svog sina Basijanusa mea u Marko Aurelije Antonin i daje mu tituluCezar. Svojom dinastiqkom politikom Sever je izneverio obeae dato names-niku Britanije Klodiju Albinu da e ga posiniti i dati mu titulu Avgusta.U periodu od 195. do 196/197. Sever ratuje protiv Klodija Albina, koga jetakoe pobedio. Godine 197. Sever postaje neosporni gospodar rimske drave.
Unutraxa politika
Unutraxa politika Septimija Severa za ci je imala uqvrxivaecarske vlasti. Poznate su Severove reqi svojim sinovima da se meusobno nesvaaju, da dobro plaaju vojnike i da preziru sve ostale. Naime, Sever jedobro znao da za svoju vlast treba da zahvali pre svega podrxci koju mu jepruila vojska. U skladu sa tim, Sever je dodelio niz privilegija vojsci, dok je vodio izrazitu anti-senatorsku politiku.
Car i vojska
Godine 193. poxto je uxao u Rim, Sever je raspustio pretorijnaske ko-horte, navodno odgovorne za Pertinaksovu smrt, i nove regrutovao iz redova sebiodanih vojnika. Do Severova vremena meu pretorijancima u glavnom su sluilivojnici iz Italije, Galije i Xpanije, dok su centurioni birani iz redovapretorijanaca. Sever je poloaj pretorijanske garde izjednaqio sa poloajembilo koje legije. Tako u redove pretorijanaca uvodi vojnike iz siriskih i po-dunavskih trupa, a time se i obiqni vojnik mogao nadati napredovau u slubi,na primer do mesta centuriona.Sever vojnicima daje pravo da stupe u zakoniti brak, a jedinicama dodeujezemixta.Svojom politikom Sever je za sebe vezao vojsku, ali ju je ujedno provincijali-zovao i varvarizovao, a budui vezana za svoje porodice i zemixta, uqinio ju je i tee pokretivijom.
3
Pogledati: M.Xegan, Graanski rat (192 - 193)
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->