Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constelatii diamantine, nr. 18 / 2012

Constelatii diamantine, nr. 18 / 2012

Ratings:
(0)
|Views: 442|Likes:
Published by Doina Dragut

More info:

Published by: Doina Dragut on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Fondatori: Al. Florin }ene, N. N. Negulescu, Doina Dr#gu], Janet Nic#Revist# de cultur# universal#,editat# sub egida Ligii Scriitorilor Rom@ni
 Constela\ii diamantine  Constela\ii diamantine 
Anul III, Nr. 2 (18)Februarie 2012
Iman Maleki -
Composing Music Secretely
 
Giotto - JUDECATA DE APOI (detaliu)
 
Dumitru Hurub
,
 În prag de An Caragiale
..........................................................................pp.3,4
George Popa
,
 Ritmuri antice
..........................p.5
Doina Dr
gu
,
 
iganii, aurul
 
i diamantele
...p.6
Janet Nic
,
O pinie, dou
 
pinii
......................p.7
Florin M
ce
anu
,
 Duecento
 
i trecento florentin
...............................................................p.8
George Filip
,
Parodii diamantine
...........pp.9,10
Iulian Chivu
,
Formal contra informal în factualitate
...............................................pp. 11,12
Marius Robu
,
Voca
  
ia poporului român înviziunea lui C. R
 
dulescu-Motru
.................p.12
Florentin Smarandache - doctor honoris causa în China!
............................................................p.13
Adrian Botez
,
 Lupta Alchimic
 
a Magului Zal-moxian, cu... Arheopterixul din Om
......pp.14-16
Diana Iacob Sp
taru
,
Geheim
........................p.16
Dan Lupescu
,
 Nicolae Dan Fruntelat 
 
 , întrediversiune
 
i realitate
.............................pp.17-21
Marian P
tra
cu
,
Cravata ro
 
ie de pionier 
......................................................pp. 22,23
tefan Doru D
ncu
,
 Lucrând la reactivarea fondului sufletesc uman
..................................p.23
tefan Dumitrescu
,
Civiliza
  
ia uman
 
- ociviliza
  
ie sinuciga
  
?
............................pp.24,25
Any Dr
goianu
,
Poeme
...................................p.25
Patricia Lidia
,
 Despre...
..................................p.26
Cornel Galben
,
Crucificarea întru poezie
..p.27
George Petrovai
,
Suferin
  
a mântuitoare - motivstatornic în opera lui Dostoievski
........pp.28-31
Al. Florin
ene
,
Poeme
...................................p.32
Menu
Maximinian
,
 Noduri în haos
.............p.33
Mihai Batog-Bujeni

,
 Despre umor 
 
is
.................................................................pp.34,35
Vasile Anton
,
 Departe, foarte aproape... despa
  
iul pur 
................................................pp.36-38
Viorel Martin
,
Un nou început 
..............pp.39,40
Laura Rushani
,
Poeme
...................................p.40
Ion N
lbitoru
,
Comoara blestemat 
 
.............p.41
Iulia Ruxandra Cevei
,
Poeme
........................p.42
Gheorghe A. Stroia
,
 Jurnal stelar 
.........pp.43,44
Sorin Voinea
,
Poeme
.......................................p.44
Cristian Groman
,
 Nanopoeme
......................p.45
Octavian Lupu
,
Puterea cunoa
 
terii ce preschimb
 
lucrurile
..............................pp. 46,47
Monica Grosu
,
 Zbor întrerupt 
.......................p.47
Boris Marian
,
Eugen Ionescu - între cotidian
 
i genial
....................................................pp.48-51
Virgil Stan
,
  
ci
  
i pe mare
................pp.52,53
Ion Diviza
,
Constela
  
ii epigramatice
..........p. 54
Nicolae B
la
a
,
Sara
...............................pp.55,56
Florina Dinescu
,
Constela
  
ii epigramatice
...p. 57
Constantin E. Ungureanu
,
 Actori celebri, inter- pre
  
ii unor personaje din crea
  
iile dramaticeale lui Ion Luca Caragiale
....................pp.58-60
 Constela\ii diamantine 
Revist
de cultur
universal
Fondat
la Craiova, în septembrie 2010- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac
ie
- Acad. Constantin B

CEANU-STOLNICI- Prof. univ. dr. Remus RUS- Prof. dr. Florin AGAFI
EI, orientalist, sanscritolog- Prof. dr. Lidia VIANU, Professor of Contemporany BritishLiterature, English Departament, Bucharest University
2
Anul III, nr. 2(18)/2012
 Constela\ii diamantine 
Responsabilitatea privind con
inutul materialelor publicate în revista
Constela\ii diamantine
apar
ine strict autoruluicare semneaz
textul.
Adresa redac
iei:
Cartier L
pu
,Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,România, cod: 200440
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR
GU
Sumar
Redac
ia
Redactor-
ef:DOINA DR
GU
Secretar general de redac
ie:JANET NIC
Consilier artistic:FLORIN M
CE
ANU
Redactori asocia
i:
- Prof. univ. dr. FLORENTIN SMARANDACHE, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. CRISTIAN PETRU B
LAN, SUA,membru al Academiei Americano-Române de
tiin
e
i Arte- Prof. MARIANA ZAVATI GARDNER, Anglia,poet
bilingv
, critic literar, traduc
tor- MARGARET BEISSINGER, Department of Slavic Languages &Literatures 249 East Pyne, Princeton UniversityMaterialele se pot trimite la adresa:constelatiidiamantine@yahoo.com
 Constela\ii diamantine 
ia revistei:
 duecento
 
i trecentoîn pictura florentin
 
 Constela\ii diamantine 
3
Anul III, nr. 2(18)/2012
Constela\ii diamantine 
Ne afl
m la începutul
AnuluiCaragiale!
Au trecut 100 de ani de lamoartea
i 160 de la na
terea celuipe care, mai în glum
mai în se-rios, Delavrancea îl acuza de zo-lism, iar Anton Pann
i NicolaeFilimon de balcanism... Îns
,exact ca în anecdota cu rabinul,fiecare avea dreptate, dar
i, maiales Caragiale, transmi
ând lumii,prin opera sa, spiritul românesc,structura psiho-latin
, dar
i, dece s
nu recunoa
tem?, pe cea...balcanic
. Aceast
latur
sufle-teasc
a românului „extracarpa-tic” se lipea cu mult mai bine deverva
i spiritul s
u decât mol-comia ardeleneasc
sau senti-mentalismul excesiv moldove-nesc, ceea ce nu l-a împiedicatca, în proza
Un pedagog de
 
coa-
 
nou
 

satirizeze dur dialectullatino-abuziv-ardelenesc al das-

lului. Desele sale vizite la Bra-
ov unde, la pia

, tr
ia volupta-tea comunic
rii prin coborâreainten
ionat
a dialogului la ni-velul vânz
toarelor la tarab
, un-guroaice, cu care se certa pentrucâte-un produs de nimic ore în
ir, erau, de fapt, acumul
ri în ve-derea construc
iei de personajepentru opera sa.
i, dac
în vre-mea lui, la o sindrofie, Caragialea administrat o lec
ie dur
unuisnob francofil, tân
r
i pretinscritic de art
, dar slab cunosc
toral limbii franceze, acum spiritul

u este sigur revoltat de anglo-filismul manifestat de mult
lumecare se descurc
greu cu limbamatern
- româna -, ca s
nu vor-bim
i de funia gramaticii în casaagrama
ilor...De-aceea, sunt sigur c
spi-ritul s
u, plutind majestuos peste
i printre noi, se bucur
sardonic
i sarcastic de substan
ialeleapuc
turi occidental-americ
-ne
ti ale unora, în timp ce abia-abia reu
esc s
încropeasc
opropozi
ie-dou
cât de cât in-teligibile. Îns
, este probabil c
 îl întristeaz
faptul c
opera sa, în loc s
ajute la îndreptarea mo-ravurilor
i prostiei, este ignorat
tocmai de cei care ar trebui s
 înve
e de la ea. Pentru c
el este, în fond, „purt
torul de cuvânt”al românului neao
de ieri, de azi
i pentru totdeauna; personajelesale sunt atât de... autohtone, în-cât ne vine foarte u
or s
le des-coperim la tot pasul începând dela func
ionarul-trep
du
pân
lapersonajul arogant ocupând ofunc
ie important
pe care nu omerit
... Argumentele se citesc,se aud
i, ce e mai grav, se
i v
dpe ecranul televizorului unde,prin studiouri, se perind

i î 
imanifest
putin
ele fizico-vesti-mentare
i neputin
ele intelec-tuale, toate zoaiele unei societ

iaflat
în c
dere spectaculoas
spre nivelul M
rii Moarte, adic
,sub cota zero, ca s
spun lucruri-lor pe nume.Dar, s
revin la Caragiale, fi-indc
, oricum, t

lugul incul-turii, odat
pornit imediat dup
’89, nu mai poate fi oprit din mo-ment ce toate articula
iile îi suntgresate minut de minut cu va-selina prostiei distribuit
gene-ros de guvernele postdecem-briste, de mass-media sau deotr
vitoarele
i spurcatele guriale unui politicianism reprezentatde in
i c
rora ar trebui s
li searate un anumit loc la Târgo-vi
te... La toate astea, cum ar ex-clama Caragiale din nou:
„Toat 
 
via
  
a n-am putut s
 
suf 
 
r pros-tia... S
 
racu’ de mine, m
 
b
 
iete,când v
 
d câte-un prost m
 
doare... Z 
 
u, am dureri fizice...
 
ia cu rece aici în cre
 
tet...”,
i se plângea adesea lui OctavianGoga. Nu cred c
acum ar fi altfel,pricepând lesne, scopul respec-tivelor devers
ri de incultur
fi-nalizate cu na
terea unui poporde idio
i care s
poat
fi manipu-lat cu momeala unui bine demo-cratic din ce în ce mai utopic. Dinacest punct de vedere, cred c
spiritul lui Caragiale, plutindpeste marea
i consistenta de-gringolad
na
ional
, exult
. M
rog...Mucalit
i farsor de cea maiagreabil
, dar
i mai... antipatic
spe

, posesor al unui bagaj ling-vistic atotcuprinz
tor-inepui-zabil, nu totdeauna ortodox, darlipsit de vulgaritate, I. L. Cara-giale s-a n
scut la 30 ianuarie1852, într-un sat al c
rui nume l-a predestinat, într-un fel, spre ce-lebritate: Haimanale (azi I. L.Caragiale),
i s-a stins din via

la Berlin, la 22 iunie 1912.Autorul fermec
toarelor, aci-delor
i dragelor noastre
 Mo- mente
 
i schi
  
e,
a crescut într-un mediu care urma s
aib
unrol extrem de important în carierasa literar
, în plus el fiind
inepotul lui Costache Caragiali(1815-1877), dramaturg, poet
iprozator,
i al lui Iorgu Caragiali(1826-1894), dramaturg.„Pornirile” viitorului mare
_n prag de An Caragiale
Dumitru HURUB~
    I .    L .    C   a   r   a   g    i   a    l   e

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Florescu Nicoleta liked this
ionel26 liked this
Alensis De Nobilis liked this
Cititor de Proză -Republica artelor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->