Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HBEF2703 Topik 1 Kokurikulum Oum

HBEF2703 Topik 1 Kokurikulum Oum

Ratings:
(0)
|Views: 598|Likes:
Published by Cah Ibrahim

More info:

Published by: Cah Ibrahim on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
----------------------- Page 1-----------------------TopikTopik Pengenalan1 Pendidikan1KokurikulumHASIL PEMBELAJARANDi akhir kursus ini, anda seharusnya dapat:1. Menyatakan definisi dan konsep kokurikulum yang sesuai dengantugas dan tanggungjawab mereka di sekolah;2. Mengenal pasti matlamat dan objektif pendidikan kokurikulum disekolah;3. Menyenaraikan strategi yang sesuai untuk melaksanakan kokurikulumdi sekolah;4. Menerangkan sejarah perkembangan pendidikan kokurikulum; dan5. Menjelaskan fungsi aktiviti pendidikan kokurikulum.PENGENALANDalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah, Pengetua/Guru Besar sebagaiPenolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi PengurusanKokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau, menilai, memperbaiki,mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.Beberapa perkara perlu di ambil kira semasa membentuk organisasi ini agar iadapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.(a) Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli;(b) Kekerapan mengadakan mesyuarat;(c) Pembentukan jawatankuasa kecil;----------------------- Page 2-----------------------2 TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM(d) Pelaporan berkala; dan(e) Dokumentasi.1.1 KONSEP PENDIDIKAN KOKURIKULUM„Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasukkurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,kemahiran, norma, nilai, unsur, kebudayaan dan kepercayaan untuk membantuperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moralyang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan‰
 
(Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan, 1997).Huraian di atas bermaksud perlaksanaan kokurikulum adalah wajibdilaksanakan di sekolah dan institut pendidikan guru. Sebarang kegagalan dankeengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum merupakan suatu kesalahandan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu atau dipenjarakanselama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali (AktaPendidikan, 1996.1.1.1 Pengenalan Pendidikan KokurikulumAktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah adalahmerupakansebahagian daripada aktiviti kurikulum. Aktiviti ini juga adalahaktiviti yangharus diikuti oleh setiap pelajar sama ada ia dilaksanakan di dalam ataupun diluar bilik darjah bergantung kepada keperluan dan kesesuaian sesuatu aktiviti.Aktiviti ini penting diikuti pelajar untuk membolehkan mereka memperolehseberapa banyak pengalaman, kemahiran dan pengetahuanuntukmengembangkan kredibiliti yang ada pada diri mereka. Ini jugaberlandaskanandaian bahawa setiap pelajar jika diberikan peluang akanberupayamenyerlahkan ke arah perkembangan bakat, minat, mental, jasmani, sahsiah,rohani dan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.1.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KOKURIKULUMBerikut adalah beberapa falsafah pendidikan kokurikulum:(a) Setiap pelajar mempunyai minat dan kebolehan yang bolehdiperkembangkan dan diperkukuhkan.----------------------- Page 3-----------------------TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM3(b) Setiap orang pelajar boleh dididik dan diasuh berdasarkan kesesuaian dankeupayaan mereka.(c) Setiap orang pelajar perlu ada keseimbangan dari segi perkembanganintelek, perkembangan fizikal, emosi dan rohani.(d) Sekolah adalah institusi yang bertanggungjawab melahirkan pelajar yangberkualiti untuk masyarakat dan negara.(e) Masyarakat juga bertanggungjawab untuk mendidik pelajar supayamenjadi warganegara yang berhemah dan berketerampilan.
 
(f) Setiap pelajar perlu dididik dan diasuh untuk menjadi masyarakat yangsentiasa bertakwa dan berpegang kepada ajaran agama.(g) Setiap pelajar perlu diasuh dan diperkembangkan keupayaanmerekadalam aspek nilai murni, interpersonal dan intrapersonal.1.2.1 Matlamat Pendidikan KokurikulumMatlamat kokurikulum adalah penglibatan maksimum semua murid, wargaguru/IPG serta anggota masyarakat untuk:(a) Menyemai perasaan muhibbah, perpaduan, integrasi nasional dikalangangenerasi muda dan peningkatan disiplin pelajar;(b) Memperkenalkan pengalaman menyeluruh dan keseimbangandenganpendidikan formal;(c) Menyemai nilai pendidikan;(d) Menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari aspek kepimpinan,sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar;(e) Menyumbang usaha membina masyarakat 1 Malaysia, budaya dan tempatbelajar yang menarik dan menyeronokkan;(f) Mewujudkan keseimbangan perkembangan JERIS; dan(g) Mengisi masa lapang dengan berfaedah.1.2.2 Objektif Pendidikan KokurikulumBerikut adalah objektif pendidikan kokurikulum:(a) Menyemai kesedaran murid terhadap agama dan kepercayaankepadatuhan;(b) Menyumbang perkembangan JERIS;----------------------- Page 4-----------------------4 TOPIK 1 PENGENALAN PENDIDIKAN KOKURIKULUM(c) Mengukuh perhubungan dan pergaulan antara murid;(d) Membina dan meningkat disiplin, minat dan bakat murid dalam aktivitidiceburi;(e) Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan seronok;(f) Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan dua halaantarasekolah dan masyarakat;

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azian Mohd Hanip liked this
Nicholas Kong liked this
niya.RT liked this
Samsul Fuad Mahmud liked this
Annyezah Abdul Razak liked this
Mohd Syahid Abdullah liked this
LanZi liked this
zaheer786110 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->