Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
._Docs_20100716Anexe La Legea Arhivelor Nationale

._Docs_20100716Anexe La Legea Arhivelor Nationale

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by costinela_mea7053

More info:

Published by: costinela_mea7053 on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
1)
Anexa 1 Legea 16/1996Aprob Se confirmă
SECRETAR GENERALDIRECTORUL GENERAL ALARHIVELOR NAŢIONALE NOMENCLATORUL ARHIVISTICAprobat prin Ordinul (Decizia) nr. …… din …………DirecţiaServiciile Denumirea dosarului TermenulObs(conţinutul pe scurt al de păstrareal problemelor la carese referă _____________________________________________________________ I. DirecţiaA. Serviciul 1. _______________ PermanentSecretariat 2. _______________ 50 ani3. _______________ 5 aniB. Serviciul 1. _______________ PermanentAdministrativ2. _______________ 10 ani3. ________________ 5 ani
NOMENCLATOR AL DOSARELOR (arhivistic)
este unInstrument de lucru în arhiva unei instituţii, constând dintr-o
listă sistematică
a tuturor categoriilor de documente,create în decursul unui an, grupate pe compartimente,potrivit schemei de organizare a institiei respective(organigrama), iar în cadrul acestora pe probleme şi petermene de păstrare.
Nomenclatorul serveşte
:1) registraturii pentru clasarea documentelor potrivitproblemei pe care o conţine şi are scopul de a pune ordine înconstituirea arhivei curente la nivelul fiecărei instanţe şi afiecărui compartiment de muncă. Se completează indicativuldosarului după nomenclator :a) În registrul de general de dosare ( general electronic) în ultima rubricăb) Pe coperta dosarului (în partea de jos)2) la selecţionarea dosarelor
 
Nomenclatorul este întocmit de fiecare institie şi semodifică ori de câte ori este nevoie. În cazul Min. Jus. Se întocmeşte Nomenclatorul cadru pe minister
2)
Aprob Se confirmă
SECRETAR GENERALDIRECTORUL GENERAL ALPetru BalaşARHIVELOR NAŢIONALEProf. dr. Costin Feneşan NOMENCLATORUL ARHIVISTICAprobat prin Ordinul (Decizia) nr. …… din …………DirecţiaServiciile Denumirea dosarului TermenulObs(conţinutul pe scurt al de păstrareal problemelor la carese referă _____________________________________________________________ I. A. Dosare 1. Regulament, ordine PermanentDepartam. administrative 2. Bilanţuri contabile an 50 aniEc-finaciar 3. Corespondenţa adm. 5 aniB. Materiale 1. Registru de evidenţă preconstituitea dosarelor personalePermanent2. Registru de casă 10 aniII. Dosare A. Dosare de 1. Dosare în care s-au pronunţatspecifice judecată pedepse mai mari de 15 ani Permanentinstanţelor 2. Dosare privind reabilitarea 10 ani CS B. MaterialePreconstituite 1. Registrul general dosare Permanent2. Registru de evidenţăA corpurilor 2elicate 10 ani CSIndicativul dosarului:
Cifra romană = II.
Dosare specifice instanţelor 
Litera majuscula
=
A
dosare de judecată 
B
materiale preconstituite
 
Cifra arabă = 1. (
conţinutul pe scurt al problemei
)II/A/39 =
Mapele cu sentinţe civile şi penale
II/B/67
= Registrul general de dosare
3)
DENUMIREA INSTANŢEIAprob......................................Preşedinte,Secţia (Compartimentul)...................................... Nr. din ............Dos.
CĂTRE
 _____________________________ 
(Secţia, Compartimentul demuncă)În conformitate cu prevederile art. 8 şi 29 din Legea nr.16/1996 (Legea Arhivelor Naţionale) şi art.10-15 dinInstrucţiunile privin activitatea de arhivă vă rugăm ca pânăla data de ............................ faci propuneri pentru întocmirea noului Nomenclator arhivistic. Pentru întocmireacorespunzătoare a nomenclatorului, şi pentru e
ectuarea depropuneri de termene de păstrare corespunzătoare, anexattrimitem modelul Anexă nr. 1 din Legea ArhivelorNaţionale şi vechiul Nomenclator arhivistic, lista orientativăcu principalele categorii de documente permanente, şiextrase din Monit
o
rul Oficial cuprinzând legislaţia din ultimiiani (Legea contabilităţii, Legea contenciosului administrativ,Legea Arhivelor Naţionale, Codul penal, Regulamentul deordine interioară al instanţelor judecătoreşti etc.) cu ajutorul

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->