Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
._Docs_20100716Constituirea Arhivei Curente II

._Docs_20100716Constituirea Arhivei Curente II

Ratings:
(0)
|Views: 24|Likes:
Published by costinela_mea7053

More info:

Published by: costinela_mea7053 on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
CONSTITUIREA ARHIVEI CURENTE
 B. Evidenţa documentelor 
1. Înregistrarea documentelor la Departamentul economico-financiar şiadministrativ (Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative(Departamentul economico-financiar şi administrativ, inclusivcompartimentul personal, Biroul de informare şi relaţii publice, Biroul deinformatică şi inginerul constructor)
Anexa I
;2. Înregistrarea dosarelor şi a documentelor actelor create de instanţele judecătoreşti (Registrul general de dosare, Opisul alfabetic, Registrulinformativ, Registrul de termene al arhivei, Registrul de evidenţă a petiţiilor de la instanţe)3. Sistemul informatizat de înregistrare. Sistemul ECRIS al numărului unicde dosar de la toate instanţele;4. Înregistrarea şi evidenţa ştampilelor din cauciuc
Bibliografie
1. Legea Arhivelor Naţionale cap. I, art. 4, cap. III, art. 7 - 9, în: M. O.Partea I-a VIII, nr. 71 din 9 aprilie 19962. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă cap. II, art. 8 – 9, art. 35 (Anexanr. 7);3. Laurenţiu Mera,
Îndreptar arhivistic
, Cluj-Napoca, 2002, pag. 15-224. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti (Anexă laHotărîre nr. 387 din 22 09. 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii)
Art.38
alin. 1;
Art. 62
, alin.1, lit. a, c;
Art. 64 Art. 68-71
;
Art. 82
alin. 1-3;
Art. 83
alin.1-4, 18 (Evidenţa activităţii instanţei);
Art. 85
,
Art. 93
alin. 1,3, 8;
Art. 99/2
alin 1-4;
Art. 99/3
, alin. 1-3, (generalizarea sistemuluiECRIS); A
rt. 111
alin.1-8 (înregistrările cererilor de apel sau de recurs);
1
 
1. Înregistrarea documentelor la compartimentul financiar-contabil,compartimentul administrativ, compartimentul personal (de la curţile de apelşi tribunale), precum şi la inginerul constructor, biroul de informare şi relaţiicu publicul, compartimentul de documentare, compartimentul de informatică juridică de la curţile de apelDepartamentul economico-financiar şi administrativ din cadrulcurţilor de apel şi al tribunalelor asigură activitatea economică, financiară şiadministrativă a instanţelor iar compartimentul personal desfăşoară activităţide evidenţă precum şi lucrări privind încadrarea şi promovarea personalului.Inginerul constructor, Biroul de informare şi relaţii cu publicul,compartimentul de documentare şi cel de informatică juridică, la rândul lor,desfăşoară activităţi pentru bunul mers al instanţelor din activitatea tuturor acestor compartimente rezultând documentele administrative, financiar-contabile, de personal, de informatică sau cele care asigură legătura instanţeicu publicul. Aceste dosare administrative create la judecătorii, tribunale,tribunale specializate şi cui de apel se înregistrează, inventaria,selecţionează, păstrează şi se folosesc potrivit legislaţiei şi normelor tehnicearhivistice în vigoare, respectiv Legea 16/1996.Potrivit art. 83 alin. 18 din Regulamentul de ordine interioară înRegistrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative se înregistreazăcorespondenţa care nu are legătură cu dosarele de judecată. De asemenea, plicurile conţinând corespondenţă cu caracter confidenţial se înregistrează înRegistrul de intarare ieşire a corespondenţei, cu această menţiune, fără a fidesfăcute, după care se predau destinatarului.
2
 
Corespondenţa de serviciu care nu este destinată publicităţii se vaînregistra într-un registru separat în conformitate cu Legea privind liberulacces la informaţiile de interes public nr. 544 din 12 octombrie 2001 (M. O.,P. I-a, nt. 663 din 23 octombrie 2001).
 Legea Arhivelor Naţionale – art. 7 - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate,a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii
 Se consideră
documente intrate
toate actele adresate unei instituţii decătre persoane juridice sau fizice (corespondenţă, cereri ale persoanelor fizice şi juridice, comenzi, contracte cu diverşi parteneri etc).Prin
documente ieşite
se înţeleg toate actele emise de instituţiaemitentă adresate unei persoane fizice sau juridice care este prevăzută cuantetul propriu, număr de înregistrare din Registrul de intrare-ieşire, dataemiterii şi indicativul dosarului.Documentele întocmite pentru
uz intern
sunt actele emanate învederea desfăşurării activităţii interne (decizii interne, circulări cătrecompartimente, corespondenţă cu compartimentele proprii).(
Antetul
= este constituit din : denumirea institiei, cu toateelementele - minister, filială, sucursală, scris fără prescurtări, însoţită deadresă - stradă, număr - Nr. telefon sau Nr. Fax, adeseori şi cu o reprezentaregrafică)Înregistrarea documntelor se face la registratura generală, fie într-unsingur registru de intrare-ieşire a corespondenţei, fie, concomitent, în maimulte registre, fără ca numerele de înregistrare date documentelor să serepete. Astfel, când creatorul de documente primeşte, emite şi întocmeşte
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->