Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
._Docs_20100716Constituirea Arhivei Curente IV

._Docs_20100716Constituirea Arhivei Curente IV

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by costinela_mea7053

More info:

Published by: costinela_mea7053 on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
CONSTITUIREA ARHIVEI CURENTE
D. Inventarierea arhivei curente şi depunerea la arhivagenerală a documentelor create de Departamentuleconomico-financiar şi administrativ şi de instanţele de judecată. Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhi
vistice
(Legea 16/1996, art. Nr. 9 Anexa nr. 4)1) Inventarierea dosarelor la compartimentele Departamentului economico-financiar şi administrativ - inclusiv compartimentul personal - din cadrulcurţilor de apel şi tribunalelor; la compartimentul informatică juridică ;compartimentul de documentare; biroul de informare şi relaţii publice ;inginerul constructor din cadrul curţilor de apel ;
2. Depunerea documentelor de
la compartimentele Departamentuluieconomico-financiar şi administrativ - inclusiv compartimentul personal -din cadrul curţilor de apel şi tribunalelor; compartimentul de informatică juridică ; compartimentul de documentare; biroul de informare şi relaţii publice ; inginerul constructor din cadrul curţilor de apel
la arhivagenerală3. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilorarhivistice
(Legea 16/1996, art. 9, alin. 2, Anexa nr. 4)
1
 
4. Inventarierea arhivei curente şi depunerea la arhiva generaadocumentelor create de instanţele judecătoreşti
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea Arhivelor Naţionale art. 9 (anexele 2, 3, 4), art. 29lit. b2. Instrucţiuni privind activitatea de arhivă art.18, lit.C, art.18-28, anexa nr. 2; art. 25-26 anexa nr. 4
3.
Regulamentul de ordine interioaal instanţelor judecătoreşti (Anexă la Hotărâre nr. 387 din 22 09. 2005 aConsiliului Superior al Magistraturii)
Art. 62
, alin. 1, litera i, j,k (Registrul general de dosare împreucu dosarele judecătorti şi celalalte registre se predau pe badeinventar şi proces verbal de predare-primire la arhivagenerală);
Legea Arhivelor Naţoinale - art. 9 – Documentele se depun ladepozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an dela constituire, pe bade inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexelor 2 şi 3. Evidenţatuturor intrărilor-ieşirilor de unităţi arhivistice din depozit seţine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4
Articolul 9
din Legea Arhivelor Naţionale prevede deciobligativitatea ca documentele să fie depuse la depozitul dearhivă în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şiproces-verbal de predare primire, întocmite potrivit anexelornr. 2 şi 3.
2
 
1) Inventarierea dosarelor la compartimentele Departamentului economico-financiar şi administrativ - inclusiv compartimentul personal - din cadrulcurţilor de apel şi tribunalelor; compartimentul de informatijuridică ;compartimentul de documentare; biroul de informare şi relaţii publice ;inginerul constructor din cadrul curţilor de apel
Inventarul
constituie evidea de baa FonduluiArhivistic Naţional. Inventarul este un instrument deevidenţă a unităţilor arhivistice existente într-un fond în caredocumentele sunt înregistrate din punct de vedere cantitativ(numărul de dosare sau număre de inventar) şi alconţinutului. În raport de structura fondului se pot întocmiinventare pe instanţe, compartimente, pe serii, pe genuri dedocumente, inventare cronologice pe întreaga instanţă etc.(
vezi Anexa 1
)Potrivit art. 18 din Instrucţiuni dosarele se depun laarhivă pe bază de inventare, întocmite potrivit modelului
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->