Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
TV Stand Catalogue

TV Stand Catalogue

Ratings: (0)|Views: 111|Likes:
Published by SmartBooks
Flat screen TV stand, TV stand, Plasma TV stand
Flat screen TV stand, TV stand, Plasma TV stand

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: SmartBooks on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2014

pdf

text

original

 
 Njac`je{ Dkekwa Pcco _ Wtjeo
 \ykgm8 :":?;%;;
Imbbc Njac`je{ Dkekwa Pcco _T Wtjeo
 Pkta ym`jb gcb}new jeo j wtjtmb{|ymwmegm" takw `yjeo Njac`je{ dkekwapcco t wtjeo |yckomw |bmet{ cd yccndcy tam bjy`mwt acnm tamjtmy w{wtmnw%Kt gje jggcnncojtm ncwt dbjt |jemb_Tw }| tc 47) jeo ncwt nkgyc okw|bj{_Tw }| tc 07) jeo jt bmjwt 4 j}okc komcgcn|cemetw |b}w j gmetmy gajeembw|mjfmy% Kegb}omw ketmygaje`mjibm`bjww" pcco" jeo w|mjfmy gbcta occy|jembw dcy j g}wtcn bccf jeod}egtkcejbkt{% _amym kw je ketm`yjtmoGNW
¥
Gjibm Njej`mnmet W{wtmn tcakom pkymw jeo ketmygceemgt gjibmwjeo tamym jym jooktkcejb wbctw dcymetkbjtkce% Dmjt}ymw akoome pammbw dcymjw{ ncikbkt{%
b
Imbbc Dmjt}ymw8
ª
_T WKXM8 Ncwt _Tw }| tc07 kegamw
ª
_T _[\M8 Dbjt \jemb\bjwnj" BGO
ª
Ketm`yjtmo Imbb'C GNWGjibm Njej`mnmetW{wtmn
ª
Jggcnncojtmw 4 j}okckomc gcn|cemetw |b}w jgmetmy gajeemb w|mjfmy%
ª
Kegb}omw ketmygaje`mjibm`bjww" pcco" jeo w|mjfmygbcta occy |jembw dcy jg}wtcn bccf jeod}egtkcejbkt{
b
Oknmewkcew8
ª
41.7#?!P+ q 90!A+ q 99!O+Imbbc \Y.7= Njac`je{ Dkekwa Pcco _Wtjeo
 
 
Mw|ymwwc Dkekwa Pcco _ Wtjeo
 \ykgm8 ;?;%;;
Imbbc Mw|ymwwc Dkekwa Pcco _T Wtjeo
 _akw gbjwwkg Mw|ymwwc dkekwa pcco twtjeo pkbb okw|bj{ ncwt _Tw }| tc 49)jeo jt bmjwt ? j}okc komc gcn|cemetw%Kegb}omw ketmygaje`mjibm pcco" `bjww"jeo w|mjfmy gbcta occy |jembw dcy jg}wtcnkxmo bccf% J gmetmy gajeembw|mjfmy gje im gcegmjbmo imakeo jw|mjfmy gbcta |jembmo oyc|.ocpe occyjeo tamym jym tpc |}bb.c}t nmokjwtcyj`m wkom oyjpmyw dcy OTO cy GOwtcyj`m% _am Imbbc pcco t wtjeoketmykcy ajw dbcp.tayc}`a metkbjtkcejeo dmjt}ymw j GNW
¥
GjibmNjej`mnmet W{wtmn tc akom pkymw jeoketmygceemgt gjibmw% Wtjtmb{ bm`wdmjt}ym akoome pammbw dcy mjw{ncikbkt{%
b
Imbbc Mw|ymwwc Dkekwa Pcco _TWtjeo8
ª
_T WKXM8 Ncwt _Tw }| tc49 kegamw
ª
_T _[\M8 Dbjt \jemb\bjwnj" BGO t wtjeo
ª
Ketm`yjtmo Imbb'C GNWGjibm Njej`mnmetW{wtmn
ª
Jggcnncojtmw ? j}okckomc gcn|cemetw |b}w jgmetmy gajeemb w|mjfmy%
ª
Kegb}omw ketmygaje`mjibm`bjww" pcco" jeo w|mjfmygbcta occy |jembw dcy jg}wtcn bccf jeod}egtkcejbkt{%
b
Oknmewkcew8
ª
4<!P+ q 9?.:#?!A+ q 9<!O+Imbbc \Y.79 Mw|ymwwc Dkekwa Pcco _TWtjeo
 
 
Imbbc Imoyccn Amk`at Ibjgf _TWtjeo
 \ykgm8 7?;%;;
Imbbc Imoyccn Amk`at Ibjgf _TWtjeo
 _akw tjbbmy ?.wambd J#T w{wtmn kw|mydmgt dcy tam imoyccn cy ome%Kebjko pkta ymjb pcco ke je Gamyy{dkekwa" kt kw gcewty}gtmo pkta ibjgfwgyjtga ymwkwtjet" |cpomy.gcjtmowtmmb jeo ibjgf tmn|mymo wjdmt{`bjww% Kt acbow ncwt Dbjt \jemb _Tw }|tc ?9)" |b}w jt bmjwt 7 J#Tgcn|cemetw jeo j gmetmy gajeembw|mjfmy% _am GNW
¥
GjibmNjej`mnmet W{wtmn cy`jekxmw pkymwjeo tam c|me jygaktmgt}ym |yckomwdbcp tayc}`a metkbjtkce%
b
Imbbc Imoyccn Amk`at Ibjgf_T Wtjeo8
ª
_T WKXM8 ]| tc ncwt ?9kega _Tw
ª
_T _[\M8 BGO" OB\"\bjwnj" GY_
ª
Ketm`yjtmo Imbb'C GNWGjibm Njej`mnmetW{wtmn
ª
Dktw jt bmjwt 7 J#Tgcn|cemetw jeo jgmetmy gajeembw|mjfmy%
b
Imbbc Imoyccn Amk`at Ibjgf_T Wtjeo8
ª
?9)!P+ q 74)!A+ q 9<)!O+Imbbc JTWG.9:99 Imoyccn Amk`atIbjgf _T Wtjeo
 
 
Ak`a @bcww Ibjgf Dbjt \jembJ}okc Tkomc _ Wtjeo
 \ykgm8 :;;%;;
Imbbc Ak`a @bcww Ibjgf Dbjt \jembJ}okc Tkomc _T Wtjeo
 _akw gcetmn|cyjy{ j}okc komcd}yekt}ym pkta j wgyjtga ymwkwtjetak`a `bcww ibjgf |cpomy.gcjtmo wtmmbdyjnm jeo ibjgf tmn|mymo wjdmt{`bjww wambmw kw omwk`emo tc acboncwt dbjt |jemb tmbmkwkcew }| tc ?4)|b}w }| tc dc}y cy ncym j}okc komcgcn|cemetw |b}w j gmetmy gajeembw|mjfmy% _am GNW
¥
GjibmNjej`mnmet W{wtmn akomw jeocy`jekxmw pkymw jeo tam c|mejygaktmgt}ym |yckomw dbcp tayc}`ametkbjtkce%
b
Imbbc Ak`a @bcww Ibjgf Dbjt\jemb J}okc Tkomc _T Wtjeo8
ª
_T WKXM8 Ncwt Dbjt\jemb _Tw }| tc ?4kegamw
ª
_T _[\M8 Dbjt \jemb"\bjwnj" BGO
ª
Ketm`yjtmo Imbb'C GNWGjibm Njej`mnmetW{wtmn
b
Imbbc Ak`a @bcww Ibjgf Dbjt\jemb J}okc Tkomc _T Wtjeo8
ª
??)!P+ q 99)!A+ q :1)!O+Imbbc \TW.?9<1A@ Ak`a @bcww IbjgfDbjt \jemb J}okc Tkomc _T Wtjeo
 
 
Imbbc Ibjgf Dbjt \jemb J}okc Tkomc_T Wtjeo
 \ykgm8 :;;%;;
Imbbc Ibjgf Dbjt \jemb J}okc Tkomc _TWtjeo
 _akw }ekz}m nmtjbbkg ibjgf dkekwa wtjeokw |mydmgt dcy j ome cy imoyccn jeogje jggcnncojtm Dbjt \jemb \bjwnj cyBGO _Tw }| tc 79)" jeo }| tc ? j}okc
Pkom Ibjgf Nmtjb _T Wtjeo ._mgagyjdt IGM09
 \ykgm8 =?;%;;
Pkom Ibjgf Nmtjb _T Wtjeo . _mgagyjdtIGM09
 _am _mgagyjdt IGM09 dmjt}ymw j ak`a`bcww ibjgf dyjnm tajt njtgamw tamwt{bm cd tam bjtmwt dbjt |jemb tmbmkwkcew%_am wtjeo jbwc dmjt}ymw jeo je`bmoijgf omwk`e tajt njfmw kt j dkt dcy tamgcyemy% _am IGM09 kw j 09) pkom twtjeo tajt kw komjb dcy ncwt 0<) jeownjbbmy t'w%
Ncomye Ibjgf _T Wtjeo ._mgagyjdt MO@=<99I
 \ykgm8 77;%;;
Ncomye Ibjgf _T Wtjeo . _mgagyjdtMO@=<99I
 _am _mgagyjdt MO@=<99I dmjt}ymw jak`a `bcww ibjgf dyjnm tajt njtgamwtam wt{bm cd tam bjtmwt dbjt |jembtmbmkwkcew% _am wtjeo jbwc dmjt}ymwjeo je`bmo ijgf omwk`e tajt njfmw ktj dkt dcy tam gcyemy% _am MO@=<99I kwj =<) pkom t wtjeo tajt kw komjb dcyncwt =<) jeo wnjbbmy t'w%
_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et .DBMQ70PI
 \ykgm8 74;%;;
_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et ._mgagyjdt DBMQ70PI
 _am _mgagyjdt DBMQ70PI dmjt}ymw ji}kbt ke dbjt |jemb nc}et jeo ak`a`bcww ibjgf dyjnm jeo mbm`jet wcbko
 
komc gcn|cemetw jeo j gmetmygajeemb w|mjfmy% Ktw wbmmf" ncomye bccfkw jggmetmo i{ mbm`jet ibjgf yc}eomotmn|mymo wjdmt{ `bjww wambmw jeowgyjtga ymwkwtjet" |cpomy.gcjtmo wtmmbdyjnke`% Kegb}omw j GNW
¥
GjibmNjej`mnmet W{wtmn tc akom pkymw jeoketmygceemgt gjibmw%
b
Imbbc Ibjgf Dbjt \jemb J}okcTkomc _T Wtjeo8
ª
_T WKXM8 Ncwt Dbjt \jemb_Tw }| tc 79 kegamw
ª
_T _[\M8 Dbjt \jemb"\bjwnj" BGO
ª
Ketm`yjtmo Imbb'C GNWGjibm Njej`mnmetW{wtmn
b
Imbbc Ibjgf Dbjt \jemb J}okcTkomc _T Wtjeo8
ª
79)!P+ q 7<)!A+ q :1%0=)!O+Imbbc D\.;17< Ibjgf Dbjt \jemb J}okcTkomc _T Wtjeo
b
_mgagyjdt IGM09 Dmjt}ymw8
ª
09 Pkom _T wtjeo dktwncwt 0<) jeo wnjbbmy Dbjt\jembw
ª
Je`bmo ijgf omwk`e dcygcemekmet gcyemy|bjgmnmet
ª
Oc}ibm ijyymb pkymnjej`mnmet |jemb
ª
Jn|bm w|jgm dcygcn|cemetw
ª
Mjw{ jggmww tc pkymnjej`mnmet
b
_mgagyjdt IGM09 Oknmewkcew8
ª
IGM09 Oknmewkcew8 9:) Aq 09) P q :;%0=) OPkom Ibjgf Nmtjb _T Wtjeo . _mgagyjdtIGM09
b
_mgagyjdt MO@=<99I Dmjt}ymw8
ª
=<) Pkom Ibjgf Dbjt\jemb _T Wtjeo dktwncwt =<) jeo wnjbbmyDbjt \jembw
ª
Imj}tkd}b Ibjgf Ak@bcww dyjnm
ª
Ibjgf wkbfwgymmetmn|mymo `bjww
ª
Jn|bm wtcyj`m dcygcn|cemetw
ª
Mjw{ jggmww tc pkymnjej`mnmet
ª
Jjkbjibm njtgake`j}okc wtjeo _mgagyjdtMOA94?<I . Gbkgf Amymtc Tkmp%
b
_mgagyjdt MO@=<99IOknmewkcew8
ª
MO@=<99I Oknmewkcew89<) A q =<) P q 9:%49)ONcomye Ibjgf _T Wtjeo . _mgagyjdtMO@=<99Ipjbe}t dkekwa pcco |cwtw% _am wtjeojbwc dmjt}ymw jeo je`bmo ijgf omwk`etajt njfmw kt j dkt dcy tam gcyemy% %
b
_mgagyjdt DBMQ70PIDmjt}ymw8
ª
70) Pkom _T wtjeopkta nc}et i}kbt.ke%Dbmqkibm ke ? pj{w
ª
Mbm`jet wcbko pcco|cwt" pkta j Pjbe}tdkekwa
ª
]wm jw j _T wtjeo cyjw j wtjeo pkta nc}etcy tc nc}et _T cepjbb jeo wtjeo dcygcn|cemetw
ª
\mydmgt dcy gcyemyj||bkgjtkcew jeo mjw{pkym njej`mnmet
ª
Wpkmb nc}et jeonc}etke` ajyopjymkegb}omo
ª
Joh}wtjibm nc}etamk`at
ª
Nc}et acbow t'w }| tc:9= biw%
b
_mgagyjdt DBMQ70PIOknmewkcew8
ª
DBMQ70PI Oknmewkcew8=4) A q 70) P q 9<) O_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et ._mgagyjdt DBMQ70PI
 _ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et .DBMQ?9P
 \ykgm8 ?9;%;;
_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et .DBMQ?9P
 _am _mgagyjdt DBMQ?9P dmjt}ymw j i}kbtke dbjt |jemb nc}et jeo ak`a `bcww ibjgfdyjnm jeo mbm`jet wcbko pjbe}t dkekwapcco |cwtw% _am wtjeo jbwc dmjt}ymwjeo je`bmo ijgf omwk`e tajt njfmw kt jdkt dcy tam gcyemy%
b
_mgagyjdt DBMQ?9P Dmjt}ymw8
ª
?9) Pkom _T wtjeo pktanc}et i}kbt.ke% Dbmqkibmke? pj{w
ª
\mydmgt dcy gcyemyj||bkgjtkcew jeo mjw{pkym njej`mnmet
ª
Wpkmb nc}et jeonc}etke` ajyopjymkegb}omo
ª
Joh}wtjibm nc}et amk`at
_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et .DBMQ=9P
 \ykgm8 ??;%;;
_ Wtjeo pkta Dbjt \jemb Nc}et .DBMQ=9P
 _am _mgagyjdt DBMQ=9P dmjt}ymw j i}kbtke dbjt |jemb nc}et jeo ak`a `bcww ibjgfdyjnm jeo mbm`jet wcbko pjbe}t dkekwapcco |cwtw% _am wtjeo jbwc dmjt}ymwjeo je`bmo ijgf omwk`e tajt njfmw kt jdkt dcy tam gcyemy%
b
_mgagyjdt DBMQ=9P Dmjt}ymw8
ª
=9) Pkom _T wtjeo pktanc}et i}kbt.ke% Dbmqkibmke? pj{w
]wm jw j _T wtjeo cy jw jwtjeo pkta nc}et cy tcnc}et _T ce pjbb jeowtjeo dcy gcn|cemetw
ª
\mydmgt dcy gcyemyj||bkgjtkcew jeo mjw{pkym njej`mnmet
ª
Wpkmb nc}et jeonc}etke` ajyopjymkegb}omo
ª
Joh}wtjibm nc}et amk`at
Ncomye Ibjgf _ Wtjeo ._mgagyjdt I@?<9<
 \ykgm8 99;%;;
Ncomye Ibjgf _ Wtjeo . _mgagyjdtI@?<9<
 _am _mgagyjdt I@?<9< dmjt}ymw jak`a `bcww ibjgf dyjnm tajt njtgamwtam wt{bm cd tam bjtmwt dbjt |jembtmbmkwkcew% _am t wtjeo jbwcdmjt}ymw j yjkwmo `bjww wambmw dcy j)dbcjtke`) mddmgt% _am I@?<9< kw j ?9)pkom t wtjeo tajt kw komjb dcy ncwt?9) jeo wnjbbmy t'w%
b
_mgagyjdt I@?<9< Dmjt}ymw8
ª
?9) Pkom Ibjgf _TWtjeo dktw ncwt ?9) jeownjbbmy Dbjt \jembw
ª
Yjkwmo `bjww wambmw dcy)dbcjtke`) mddmgt
ª
Ibjgf wkbfwgymmetmn|mymo `bjww
ª
Mjw{ jggmww tc pkymnjej`mnmet
b
_mgagyjdt I@?<9< Oknmewkcew8
ª
I@?<9< Oknmewkcew8:;%0=) A q ?9) P q:;%0=) O
Mw|ymwwc Ak.Ic{ Gymomexj .WAF?174M
 \ykgm8 ?;;%;;
Mw|ymwwc Ak.Ic{ Gymomexj .WAF?174M
 _am _mgagyjdt WAF?174M dmjt}ymw jncomye mw|ymwwc dkekwa% _am 'Ak.Ic{'t gymomexj j `ymjt wcb}tkce dcy jimoyccn t wtjeo% _am _mgagyjdtWAF?174M jbwc dmjt}ymw j wtcyj`mwambd jeo tpc gjikemtw dcy wtcyj`m%
b
_mgagyjdt WAF?174M Dmjt}ymw8
ª
?1) Pkom Mw|ymwwc )Ak.Ic{) gymomexj dcy dbjt|jemb _T'w
ª
Dktw ncwt =<) jeownjbbmy dbjt |jemb _T'w
ª
Occyw tc gcegmjb {c}ygcn|cemetw
ª
Gcemekmet mjwkb{jggmwwkibm gcn|cemetwbct
ª
Mqtyj pkom oyjpmy dcyjooktkcejb wtcyj`m
b
_mgagyjdt WAF?174MOknmewkcew8
ª
WAF?174M Oknmewkcew874%0=) A q ?1) P q 9<)O

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->