Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistemi Aktivne Bezbjednosti Na Vozilu

Sistemi Aktivne Bezbjednosti Na Vozilu

Ratings:
(0)
|Views: 1,141|Likes:
Published by konticv

More info:

Published by: konticv on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2015

pdf

text

original

 
1
SISTEMI AKTIVNEBEZBEDNOSTINAVOZILU
Prof.dr.Aleksandra Jankovi
ć
Dipl.maš.ing.Branislav Aleksandrovi
ć
 
2
Ko
č
enje-proces ko
č
enja i regulisanje blokiranja
Opšte napomene
Cilj prora
č
una je da se, još u fazi izrade idejnog projekta, defmišu parametri sistema koji
ć
e obezbediti dobre ko
č
ione osobine i stabilnost automobila u toku ko
č
enja. Priovim prora
č
unima se, naj
č
ć
e, polazi od poznate diferencijalne jedna
č
ine kretanja težištako
č
enog automobila [6]:gde su:G - težina automobila,
- koeficijent u
č
ć
a obrtnih masa automobila u fazi ko
č
enja (pri ko
č
enju saisklju
č
enom spojnicom njegova veli
č
ina je 1,02 = 1,04),
 Fk 
- rezultuju
ć
a ko
č
iona sila (zbir svih ko
č
ionih sila po to
č
kovima),/- koeficijent kotrljanja pneumatika,
k, A
- koeficijent otpora vazduha i projekcija
č
eone površine automobila,
 x
- pre
đ
eni put u toku procesa ko
č
enja,
t -
vreme ko
č
enja.Kod analiza procesa ko
č
enja se,
č
esto, uvodi i pojam specifi
č
ne ko
č
ne sile u obliku:Uobi
č
ajeno je da se pri intenzivnom ko
č
enju zanemaruje otpor vazduha, padiferencijalna jedna
č
ina kretanja težišta ko
č
enog automobila dobija oblik:U slu
č
ajevima kada su to
č
kovi blokirani, specifi
č
na ko
č
na sila postaje jednaka
 
koeficijentu prianjanja, tako da se za ko
č
enje na suvom asfaltnom putu kod koga je 9 » f 
 
može napisati:Praksa je pokazala da je najefikasnije ko
č
enje kada su iskoriš
ć
eni koeficijenti prianjanja jednaki na prednjoj i zadnjoj osovini, a to se može posti
ć
i izborom ko
č
nica koje
ć
e ostvariti
 
ko
č
ione sile srazmerne reakcijama tla u procesu ko
č
enja, a pri idealnoj raspodeli ko
č
nih sila
 
može se napisati:
 
3
Osnovni zahtevi u pogledu optimalnog ko
č
enja
Jedan od osnovnih zahteva za ostvarivanje maksimalnih ko
č
nih sila imaksimalnog usporenja je da se svi to
č
kovi dovedu istovremeno do granice blokiranja. U
 
cilju daljih objašnjenja, ima
ć
emo u vidu izraze o dinami
č
kim reakcijama tla, koje u slu
č
aju
 
ko
č
enja na horizontalnom putu, dobijaju oblik:Pretpostavimo da postoji zavisnost izme
đ
u ko
č
nih sila na prednjim i zadnjim to
č
kovimau obliku:Analizom ovog izraza možemo utvrditi da optimalan odnos ko
č
nih sila zavisi od:-osnog rastojanja,-optere
ć
enja (položaja težišta) i-stanja puta (koeficijenta prianjanja).Odnos ko
č
nih sila se definiše i preporukama, slika 1., a one su date u zavisnostiod putnih uslova. Pri projektovanju ko
č
nih sistema treba težiti da parametri ko
č
enog
 
automobila budu unutar šrafiranih površina.
 
 Napominjemo da se optimalan odnos ko
č
nih sila ne može u praksi održati u svimeksploatacionim uslovima, imaju
ć
i pre svega u vidu promenu putnog pokriva
č
a, makro-reljefa i optere
ć
enja.Problem se delimi
č
no rešava koriš
ć
enjem korektora ko
č
enja, ili sasvimuspešno, primenom protivblokiraju
ć
ih ure
đ
aja o
č
emu
ć
e biti re
č
i kasnije.Koriste
ć
i prethodne relacije, optimalni odnos ko
č
nih sila je dat izrazom:

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
milosbabic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Xhemil Halili liked this
ivagrujic liked this
Xhemil Halili liked this
Dragan Gago Ilincic liked this
deksi22 liked this
Matija Lukic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->