Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 4 Issue 05

Newsletter Volume 4 Issue 05

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Endri Bida

More info:

Published by: Endri Bida on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2012

pdf

text

original

 
 pareshtur me qarket politikë e të shtypit. Trishkronjës për Buletin
-
in, për librat, kartatdhëshkronjëtare edhe për raportet e memuaret për çëstjen kombëtare, janë që sot të pajtuar. I pari i këtyre është Z.N.Lako, i cili përveç si patriot dhe shkrimtar, është i vetëmi për të botuar kartat që ka pregatitur e po pregatit, mbikëtë çëstje. Po atë gjë që dua të di, është të mar vesh, cila është fuqia e "Partisë" për të përkra-hur këtë punë? Pra kur të di si dhe me samundet "Partia" ti dalë zot kësaj pune atëherëdo të rregulloj punën pas fuqisë, se si thotë fjala"sipas jorganit t'i shtrijmë këmbët". Me argu-mente historike, politike e gjeografike, lipset t'idëftejmë botës së qytetëruar cili është kombiShqipëtar, cilat janë dëshirat dhe të drejtat e këtikombi edhe qysh pa iu shtuar Shqipërisë, ngaan e Verriut Kosova e nga an' e Jugës Çamëria,nukë munt të shtronet në sinisin e Ballkanit. Për masat që kemi për të marë mbi kërkesat nëmbledhjen e paqes, lipset një marëveshje mehollësira në mes t'ënë, për të cilën munt të vijedhe vetë gjer në Amerikë ku dotë kem rastin të piqem dhe të çpjegoj punën t'ënë në politikanëte Amerikës. Xgjedhja e Z
-
ës Duko si kryetareështë shumë e veçantë. Ju lutem t'e uroni ngaana ime ashtu edhe "Partinë" që pati mejtimin eveçantë për këtë xgjedhje. Sa për nipin tim Nuredin Bejnë, s'kam përveç se t'iu falem për këtë xgjedhje që është një nder për shtëpinët'ënë. Do të ishte fort e vlejtur të gjendeshe bashkë me mua si delegat në Europë. Dot'ishkruaj Nuredin Beut po kini mirësinë t'ë bisedoni këtë mejtim edhe pas një marëveshjeme atë të më lajmëroni. Mejtimi që kini për njëfletë organ të "Partisë" është i pëlqyher dhedotë jem i lumtur të këndoj këtë fletë të re që dotë na mprojë të drejtat e "Partisë" si edhe tëShqipërisë.Duke pritur një përgjigje të shpetë ju përshën-dosh me nder".
 
gjithë kam shpresë se reziku i math me tëcilin ndodhet atdhëu, reziku i cili na bën tëdridhemi do të japë fuqi me patriotët evërtetë, kështu të gjithë Shqipëtarët brendadhe jashtë Shqipërisë, duke patur nder mentshpëtimin e Shqipërisë, do të bash-këdëgjojnë këto porosi. Unë pa patur nderintë jem delegat i "Partisë" punonja për Shqipërinë, edhe me të marë këtë nder ishkrojta kryetarit të komitetit "Pro Albania"në LondrëZ.Aubrey Herbert, i cili është miku im iveçantë dhe miku i Shqipërisë, dhe i shënon- ja sa interes i math dotë ish një bashkëpunimme delegatët e të dya anëvet. Përgjigjeja qëmora nga Z
-
a dhe Z
-
i Herbert, po ja u mbull bashkë me këtë letrë. Në letrën e parë jukisha shkruar ç'ë mëndonesha të bënja këtudhe me telegraf patt mirësinë të më siguronise pranoni këshillat e mia. Banka më pagoj400 dhollarë që kishit mirësinë të më dërgo-ni dhe për të cilat, duket nga shkaku idelikatesës, as që më kishit lajmëruar. Si edini, interesi i Shqipërisë e do që, pa humbur kohë aspak të vemë në vepërim sendet enevojshme duke mbajtur veten ashtu silipset edhe duke qënë në marveshje të
Ismail Qemali, Pa Kosovë e Çamëri, s'ka qetësi në Ballkan
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
Ismail Qemai, WithoutKosova & Chameri
 there’ll be no calm in
 the Balkans.
No Sided articles andno restriction for ourmembers, our guestand our friends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voice through our words.
INSIDE THISISSUE:
Ismail Qeali
Faqe1
Flijimi Naftetareve
Faqe1-22
Sevime Nebija, VasilTabaku, Gresa Pira-na, Artan MUlla, Agimdesku, Flori Bruqi
Faqe2-3,4-57-9
Gentiana Mikushnica,Mimoza Rexhvelaj,Anila Kati, BlerinaBrahoRaimonda Moisiu,
Faqe5-79, 12
Silvana Berki, VullnetMato, Vasil Tabaku,Skender Braka , Ba- jram Kongjeli, AgimDesku
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe22
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Janar 30 , 2012 Volume 4, Issue 05
Naftëtarët drejt flijimit nga Blerina BRAHO (fq.22)
 
SKANDALI/ Gjendje kritike e 6 naftëtarëvegrevistë. Firma indiferente, Inspektorati i Punësngre supetKa mbi 9 ditë që ish
-
naftëtarët e sektorit tëGorishtit vendosën dhe janë futur në grevë urie, pas disa protestave që bënë 110 ish
-
 punonjës tënaftës, që pak kohë më parë dolën në reformë.Gjithçka nisi më datë 19 dhjetor kur Drejtori iPërgjithshëm i Stream Oil &. Gas, AlbaniaBranch, Arian Tartari, ka nxjerrë një njoftim mbi përfundimin e marrëdhënieve të punës të punëmarrësve me shoqërinë në fjalë. Firma private Stream Oil end Gas ka marrë të drejtën eshfrytëzimit të një pjesë të puseve të naftës nëzonat Kocul
-
Gorisht edhe rreth 350 punëtorë, pas një kontrate koncesionare lidhur më datë31.12.2010 me Alpetrol sh.a. Në njoftim thuhejse, Kompania Stream Oil &. Gas, AlbaniaBranch, në kuadër të ristrukturimit dhe riorgan-izimit të personelit të saj në vendburimin eGorisht
-
Koculit, ka marrë vendimin të reduk-tojë numrin e punonjësve të saj në këtë vend- burim. Në kuadrin e këtij procesi, kompaniaStream Oil & Gas, Albania Branch, ka ven-dosur të ndërpresë marrëdhëniet e punës me punëtorët e vetë. Për sa më sipër dhe bazuar nënenet 148 paragrafi 5 dhe 143 të Kodit tëPunës, është komunikuar se marrëdhëniet e punës me Stream Oil & Gas, Albania Branchdo të ndërpriten më datë 22 Janar 2012, datë në
Firmosja pavaresise
 
TIRANE
-
Zbardhet letra e vitit 1918
 
Kjo letër e Ismail Qemali dërguar Dhimitër Balës, shpalos idetë dhe shqetësimet e plakuttë urtë të Vlorës për rrezikun që i kanosejShqipërisë së kohës nga të tëra anët. Aty fletme detaje se si duhet menduar për bashkimin eÇamërisë e Kosovës me Shqipërinë dhe përpjekjet për të takuar politikanët amerikanëqë t'iu bëhet i ditur problemi shqiptar. Letraështë shkëputur nga vëllimi dokumentar që do botohet nga Arkivi i Shtetit dhe botohet melejen e tij Paris 10 Mars 1918 I nderçmiZ.Dhimitër Bala, shkronjëtarit "Partisë Poli-tike" Mora letrën tuaj të së 5
-
ës Shkurtit nëWorcester e cila më gëzoj shumë dhe më nxoringa dyshimi që kisha, se mund të kish humbur kur pas të shkrojturat t'uaja do të m'a kishitdërguar bashkë me Credincial
-
in, të cilin emora më parë. Si ju bënja të njojtur metelegrafin që dërgova 7 ditë më parë, vendimete mbledhjes që u bë në Worcester, me dukenshumë të pëlqyera dhe më japin shpresë se pun' e "Partisë" do të bëjë përparime tëmbëdhenj. E dini fort mirë se sot për sot, për fatkeqësi, Shqipëria ndodhet në atë më tëmadhin rezik, se ky shtet megjithëse i gdhen-dur në të gjitha anët, ashtu si u njojt ngaKonferenca e Londrës 1913, sot duke qenë icopëtuar dhe në shumë duar të huaja, në ditëne paqjes nuk dimë cili do të na dalë mprojtëdhe cili do të jetë miku i vërtetë i Shqipërisë.Shikoj se armiqtë t'anë kanë ndjenja dhemendime të ndara mes tyre, po në vendet ehuaja dhe në luftën kombëtare janë të gjithëtok dhe dëftenen të lidhur. Mjerërisht, neve qëkemi atë më të madhen detyrë e të dëftejmëatë më të madhen lidhje, për kundrazi jemi të përçarë dhe të kundërshtuar njëri me tjetrin për zemërime vetjakë, të cilët as në kohët eshtruara s'lipsej t'i kishim se nuk do të ndero-nin aspak. Kjo më bën të helmonem po me
 
Page 2 Our Words
 Në themelet e qytetërimit ilir 
-
Mbi tëkaluarën e Ulqinit Nga Prof. Dr.Ruzhdi Ushaku
 
Treva e Ulqinit dëshmohet si vendbanimqë nga periudha parahistorike. Në tëGjurmët e Ulqinit antik 
 
 Në traditën gojore të banorëve të kësaj aneqarkullon shpesh gojëdhëna për të ashtuquajtu-rin Ulqini i Vjetër me lokalizim tek Ada eKrruçit, e cila gjendet mes Tivarit e Ulqinit.Ç’është e vërteta, kërkimet arkeologjike tëgjertanishme dëshmojnë se në këtë lokalitet kaedhe ndonjë gjurmë jete nga antika dhemesjeta, por jo të asaj natyre e lashtësie siçndeshen në lokalitetin e Kalasë së Ulqinit. Iashtuquajturi Ulqini i Vjetër për herë të parë përmendet në një dokument të shkruar në vitin1376, për çka do tëbëhet fjalë në vazhdim.
 
Kur shtrohet çështja e identifikimit të Ulqinitantik si lokalitet me një zhvillim të va-zhdueshëm të jetës urbane deri në ditët e sot-me, duhet pasur parasysh pozitën gjeografike
-
strategjike për jetë e ekzistencë buzë detit, sikohshme që kanë kanosur ekzistencën dhe jetën e këtij qyteti.
 
Jeta e qyteteve është sikur ajo e njeriut: atalindin, përkatësisht rilindin pareshtur mbithemelet pararendëse, jetojnë dhe vdesin.Por Ulqini ka diçka të veçantë, sepse nëdamarët e tij rrodhi një “perpetuum mo- bile” e jetës, që e ndihmoi t’i përballontesulmet, shkatërrimet e djegiet, duke ungritur e rritur gjithnjë mbi themelet më tëforta të “mureve ilire”, të quajtura edhe“pellazge” apo “qiklopike”. Në rrjedhën ekohës, nëpër këtë truall janë përshkuar kultura të ndryshme dhe kanë parakaluar  pushtues të ndryshëm të cilët kanë lënëgjurmët e tyre të dukshme në fushën earkeologjisë, historiografisë, arkitekturës,artit figurativ e onomastikës.
 
ndeshen gjurmët e jetës dhe të vendbani-meve ilire që nga epoka e bronzit, siç janëdyshemetë e dheut, tumullat dhe sëpatat eashtuquajtura të tipit shkodran
-
dalmatin.
 
Të dhënat arkeologjike dhe historiografikembi Ulqinin po ashtu flasin qartë se histo-ria më e lashtë e këtij qyteti mijëravjeçar zë rrënjë në truallin dhe qytetërimin ilir,dhe si i tillë ky është njëri ndër qytetet mëtë vjetra dhe më interesant të Adriatikut qëzhvillimin më të lartë e arriti në kohën elulëzimit të Mbretërisë së Ilirëve.
 
 Në rrugëtimin e jetës urbane mbidymijëvjeçare, janë ndërruar stinë e motetë panumërta, të shoqëruara me bukuri joshëse të “kohëve të arta legjendare”, por edhe me furtuna dhe rrebeshe të kohë pas
Në themelet e qytetërimit ilir
-
Mbi të kaluarën e Ulqinit (fq.3)
 
lotete e nenes te gjalle e mbanin
 
Ate dite dimer 
 
 babai doli te kerkoj ndihme
 
ne shtepi la te vetem
 
gruan me cunin e tije
 
Cuni I uritur kerkonte nga nenaushqim
 
”oj nene me jep nje kafshate
 
se me nuk duron trupi im”
 
 Nena me zemer te thyer 
 
 pergjigjet ngadale”Ja biri im
 
 prite edhe pake babai do te vije”
 
Cuni me dhembje ne gjoks
 
smundej te duronte
 
oj nene me jep nje pike uje
 
se buzet me jane thare
 
 prinderve
 
iu ngrohe shpirti Ivogel i tije
 
Kaluan disa dite
 
ndersa kasolljambeti
 
me nje shpirte me pake
 
Ererat e fortaaspak nuk ndalu-an
 
te reshurat enjepasnjeshme
 
shpirtin e cunit tjeter lenduan
 
kaluan jave asgje nuk hanin
 
Tek Bjeshket e Kosharespushon trupi im
 
sadopak nga loti I
Shkrime nga Sevime Kumanova Nebija
 Nena cdo sekonde e meteper 
 
 po lendohej perbrenda
 
”Biri im prit edhe pake babai do vije”
 
Oj nene te lutem te lutem
 
mi ngroh duart e kembet
 
se dot nuk I ndjeje
 
nene qendro prane meje
 
mos u largo tani
 
se kam frige edhe zemrame eshte ngrire
 
 Nena me lote ne sy flet
 
”ja ketu me ke biri im “
 
 Nena e tije me vrap shkoite ndez nje qiri
 
 per te ngrohur vo-gelushin e saje
 
Solli qiririn me njefije drite
 
mbi te nje zjarre Ivogel
 
qe s’ngrohte asnjeri
 
U ofrua birin ta perkedhele
 
 por dora e tije me nuk levizte
 
syte e tije qenkanmbyllur 
 
goja e tije me nuk fliste
 
zemra e tije me nuk rrahte
 
e trupi tije qenkangrire
 
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
 Nena e permalluar leshoi qiririn
 
edhe trupi saje u be pluhur e hi
 
sebashku me te birin
 
kure arriti babai ne shtepi
 
me skishte kan ta perqafonte
 
trupi I tyre po ngroheshte
 
tragjikisht nen flaken e shtepise
 
linden ne ate kasolle te ftohte
 
 po jeta e tyre mbaroi
 
nen flaken e nxehte te dimrit teftohtet.
 
As dielli nuk I beri drite
 
e as rrezet e diellit
 
nuk I ngrohen ata shpirtera
 
 per pos nata e ftohet
 
qe jeten te erret ia beri
 
dhe asnje dite lumturi
 
femijeve nuk u fali
 
e kjo ngjarje tragjike ne kte dimer 
 
We dedicate this year to the kidsof the world!!!
 
Albin Kurti dukeudhehequr Shqiptaret neKosove per zbatimin eLigjit te parliamentit!!!
 
Teatri Skampa ne El-basan drejt perfundimitte rindertimit….
 
Ku eshte Fahri Balliu me va- jzen e tij biznesmene te Ger-decit…& te Metalurgjise?
 
 
Page 3 Volume 4, Issue 05
Branko Manojlovski, Më kërcënuan pse u deklarova Shqiptar
Plaku i urtë nga fshati Kiçinicë i Rekëssë Epërme të rrethit të Gostivarit,Branko Manojlovski mori guximin tëflas dhe pohojë me krenarinë më tëmadhe mbi origjinën e të parëve të tij,ringjalli kujtesën e vetëdijës kombëtare për shqiptarët ortodoks të anës sëRekës, të cilët nga rrethana të ndrysh-me i janë nënshtruar asimilimit. Pas pohimit ai ka marr shumë kërcënimedhe shantazhe.
 
Driton ZENKU/KOHA
-
 Branko Manojlovski
 
Ishte reportazhi i publikuar në gazetën“Koha” të datës 24 korrik të vitit 2011liruar nga tmerri i të kaluarës se afërt, i cilizanafillën e kishte qysh kur hapësirat tonaetnike i pat pushtuar Serbia imperialiste nëvitin 1913. Jam prezantuar siç ndihem dhe siç jam – shqiptar, meqë prindërit, gjyshërit,stërgjyshërit dhe paraardhësit tjerë i kishashqiptarë. Me rrëfimet e mia, si dëshmitar autentik i të kaluarës se familjes, fshatit dhekrahinës sime të dashur, Rekës se Epërme, pasuan reagimet. U ndjeva tepër i lumturuar kur vëllai, kushërinjtë, mbesat, po më përgëzonin për sinqeritetin dhe emocionet emia të shpalosura në opinion. Pasuan edhe përgëzimet tepër dashamirëse dhe njerëzore të bashkëkombësve të mi, kryesisht të besimitmyslimanë, tek 
-
tuk edhe të besimit ortodoks. Në ndërkohë përmes telefonatave pata edhekërcënime, të cilat mu duken se ishin ngastruktura të caktuara njerëzish. Madje, pas prononcimeve të tija publike, Manojlovski pranoi edhe shantazhe, ofendime dhekërcënime të natyrave të ndryshme, madjeedhe kërcënime për jetë.Është i vetëdijshëm për  perkusionet që mund të pasojnë, por hyjnore sipastij, mbetet e vërteta dhevetëm e vërteta, e cila duhet pohuar si do që të jetë.
 
“Fatkeqësisht, shumë shpejtu ballafaqova me një realitettë hidhur. As disa nga më tëafërmit e familjes sime nuk emirëpriten prononcimin tim publik se jamshqiptar. Dhe, mendoj, nuk po e mirëpresinkryesisht nga frika, meqë ata ende nuk janëqë sensibilizoi opinionin jo vetëm shqiptarë mbi pohimet e plakut të urtë nga fshati Kiçinicë e Rekëssë Epërme që mori guximin të flas dhe pohojë mekrenarinë më të madhe mbi origjinën e të parëve tëtij – shqiptarë ortodoks. Edhe psekishin kaluar plotë dekada ngaasimilimi i imponuar i sunduesvetë kohës, shtatëdhjetëvjeçariBranko Manojlovski pa ju trem- bur syri publikisht deklaroi qëvazhdimisht dhe ndër vite ështëndier dhe ndihet shqiptar, edhe pse zyrtarisht është i evidentuar në dokumente si qytetar menacionalitet të përkatësisë maqe-donase. Pohimet e tij publike mbi përkatësinëkombëtare sa u mirëpritën me zemërgjërësi nga bashkëkombësit e tij, aq u shikuan me tmerr nga
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
dhe për mbrojtje nga deti e toka, qëduhet të kenë qenë kushte kryesore për ngritjen e themeleve të para të njëqyteti të tillë. Për më tepër, edherrethina, si faktor ekonomik, duhet të jetë e volitshme për sigurimin e jetëssë vazhdueshme të qytetit.
 
Prej gjurmëve mitike drejt atyrehistorike
 
 Një sundimtari të vjetër, prijësi tëndonjë fisi, mbase ndonjë stërnipi të“fisit të feakëve ilirë”, të cilët u përjetësuan në vargjet e Odisesë sëHomerit, i lindi ideja dhe dëshira, në platonë më të lartë të gadishullit t’iurdhëronte“muratorët gjigantë” tëngulnin themelet e para të kështjellës.Prej shkëmbinjve të gadishullit ushkepen dhe u përpunuan blloqet emëdhenj të gurit vendës ngjyrëmushkëllyer të verdhë dhe lindirastin e meremetimit tëKështjellit nga termeku i vjetit1444”.
 
Sido që të jetë, pozita e këtij bllokusteme, në vendin kugjendet sot, përkon me atë qëthuhet në atë tekst, pra “e skali-tur në faqen e jashtme të bedenittë Kalasë, me pamje kah deti(sqela)”.
 
Autori i kësaj skice, përkatësishti këtij teksti, si duket, lë tëkuptohet se ky bllok gjendet insitu që ka rëndësi për ta vënë nëkrahasim me altare apo relieve tëngjashme që u kushtoheshin perëndive si Medaurit
-
hyjnisëmbrojtëse të qytetit antik Rizon(Risani i sotëm), sikurse altaret ededikuar Bindit te Bihaqi apo nëqytete tjera antike të kësajsipas të gjitha gjasave, paraqet perëndinë lokale të detit, apo zotinilir të detit si mbrojtës të këtijqyteti antik bregdetar, dukeshërbyer edhe si vepër kulti, përpara të cilës bëheshin ritualetdhe lutjet pagane për mot të mirë edet të qetë, peshk me bollëk dhembrojtje nga armiku i cili i ka-nosej qytetit nga deti. Në ndërkohë, lidhur me këtëreliev, na ka rënë në dorë njëskicë, më shumë si grafikë e përafërt sesa stampim i figurësenigmatike të këtij relievi, kufigurojnë edhe monogramet .IS.dhe .L.X nën dy këmbët e figurës,me një tekst përcjellës të shtypur me makinë shkrimi. Sipas këtijshkrimi, e quajtura “Stema eUlqinit”, duhet të datojë nga viti1460, siç thuhet, “ndoshta me bërthama e kështjellës dhe eqytetit të ardhshëm, në pozitën ekushteve natyrore të sigurisë dhestrategjisë që i ofronte kepi ilartë.
 
Koha kalonte dhe qyteti kishtenevojë për mbrojtësin e tij apo tëfisit, pra për një stemë. Kështu dotë skalitet një reliev, emblemëkushtuar perëndisë vendore tëdetit. U gdhend, më heret a mëvonë, në një bllok guri vendës,nga pjesa e shkëmbit ngjyrëmushkëllyer në të verdhë të mbyl-lur, siç ishin edhe blloqet e mëdhatë theme leve të para.
 
 Në këtë bllok guri, që është ruajtur në ballinën e bedenit mesjetar qëdominon mbi gjirin dhe Molin eUlqinit, dallohet relievi me fig-urën e skalitur në mënyrë mjaft primitive me kontura arkaike;
Plani Grek i vitit 2000, për coptimin e Shqipërisë, nga Kledian Lula nga (fq.2)
 
hapësire, monumente këto që zakonishtgjendeshin në hyrje apo afër qyteteve,nën qiellin e hapur. Pa marrë parasysh sekur është skalitur kjo “stemë” apo figurë,del se është mjaft primitive, dhe padyshim simbolizon mbrojtësin e qytetit, pra një perëndi lokale të detit, për-katësisht Bindin ilir siç kemi cekur mëheret.
 
Dëshmi se kemi të bëjmë me një loka-litet, kulturë shumë të lashtë, janë edhedisa gjetje arkeologjike nga hapësira eKalasë së sotme, siç është një fragmentnë qeramikë
-
 plastikë,i identifikuar ngashkenca Nëna e Madhe, e periudhës protoilire, përkatësisht e kohës së bronz-it. Kësaj do t’i shtonim edhe gemënantike, po ashtu të gjetur ne Kala, e cilavlerësohet të datojë nga shekujt VI
-
V p.e.r.
 
Më 28 nëntor 1912, në mbledhjen e parë të Kuvendit Kombëtar të Vlorës,u nënshkrua Deklarata e Pavarësisë sëShqipërisë, që besohet të jetë hartuar nga Luigj Gurakuqi. Deklarata ështëdokument i shkurtër dhe i shkruar medorë, i nënshkruar nga delegatët eKuvendit, me këtë përmbajtje:
 
"Në Vlonë më 15/28 të Vjeshtës sëTretë 1328/1912
 
Pas fjalëve që tha z.Kryetari IsmailKemal beu, me të cilat tregoi rrezikune math në të cilin ndodhet sotShqipëria, të gjithë delegatët me njëza venduan që Shqipëria më sot të bahet në vehte, e lirë e mosvarme".
 
Dud Karbunara(Jorgji Karbunara)
 
* Çamëria: VeliGërra, Jakup Veseli,Rexhep Demi, AzisTahir Ajdonati
 
* Delvina: Avni BejDelvina
 
* Durrësi: AbazEfendi Çelkupa,Mustafa Agë Hanx-hiu, Jahja Ballhysa,Dom Nikollë Kaçorri
 
* Dibra: Myfti VehbiDibra, Sherif Lengu
 
* Elbasani: Lef Nosi, ShefqetBej Daiu, Qemal Bej Karaosma-ni, Dervish bej Biçaku
 
* Gramsh
-
Tomorricë: Ismail Në këto rrethana, delegatët nga egjithë Shqipëria u mblodhën nëKuvendin e Vlorës. Ismail Qema-li, u kthye në Shqipëri dhe, nëkrye të një asambleje kombëtare prej 83 anëtarësh, shpalli pavarësinë e Shqipërisë në qytetine Vlorës më 28 nëntor 1912. Në tënjëjtën kohë u krijua edhe njëqeveri e përkohëshme. Pavarësia eShqipërisë u njoh më 17 dhjetor 1912 në Konferencën e Ambasa-dorëve në Londër.
 
Delegatët Asamblesë Kombëtareishin:
 
* Berati: Sami Bej Vrioni, IliasBej Vrioni, Taq Tutulani, BabëPerandoria Osmane ra në Luftën eParë Ballkanike që filloi në tetor të vitit 1912 dhe shqiptarët egjetën veten në një pozitë tejet tëvështirë. Udhëheqësit e tyre ishinmë të shqetësuar nga koalicioni iforcave të krishtera fqinje (Mali iZi, Serbi dhe Greqi) se asa ngadobësimii i pranisë ushtarakeOsmane, në vendin e tyre. Ajo qëata donin ishte ruajtja e integritetitterritorial të Shqipërisë. Brenda dymuajve, forcat osmane pothuajsekishin kapitulluar, dhe vetëm nëShkodër dhe Janinë garnizonetturke nuk ishin dorëzuar.Ekzistenca e vendit ishte e rrezi-kuar.
 
28 nëntor 1912 (fq.1)
 
Qemali Gramshi;
 
* Gjirokastra: Elmaz Boçe, Veli Harxhi,Myfit Bej Libohova, Petro Poga, JaniPapadhopulli
 
* Janina: Kristo Meksi, Aristidh Ruci
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->