Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SITUATA E EKONOMISË DHE ADMINISTRIMIT TATIMOR SHQIPTAR_AL-Tax

SITUATA E EKONOMISË DHE ADMINISTRIMIT TATIMOR SHQIPTAR_AL-Tax

Ratings: (0)|Views: 248|Likes:
Published by Eduart Gjokutaj
Ky studim perfshin ekonomine shqiptare dhe efekti i saj ne buxhet, per vitin 2010. Kete studim dhe te tjera mund ti gjeni te www.al-tax.org
Ky studim perfshin ekonomine shqiptare dhe efekti i saj ne buxhet, per vitin 2010. Kete studim dhe te tjera mund ti gjeni te www.al-tax.org

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Eduart Gjokutaj on Feb 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

 
 
SITUATA E EKONOMISËDHE ADMINISTRIMITTATIMOR SHQIPTARNË 2010
 
[
Studime mbi tendencën e ekonmisë dhe të ardhurave buxhetore
]
22.12.2011
AL-TAX
The
AL-Tax
works to increase public and governmental understanding of issues related to the fairness of Albanian'seconomic-fiscal and social system and the stability and adequacy of state and local public services.The primary purpose is to promote education in taxation, help and assist them with the proper expertise andprotect from abusive actions from public administration. One of our key aims is to achieve a more efficient and lesscomplex tax system for all. Our comments and recommendations on tax issues are made solely in order to achievethis aim; we are an entirely apolitical organisation.
 
 
2
1.
 
Prodhimi i Brendshem, bizneset ne shqiperi sipas grup aktiviteteve
1.1.
 
Prodhimi i brendshem dhe struktura
Nga te dhenat e publikuara nga Banka Boterore, Prodhimi i Brendshem Bruto (PBB) ne Shqiperine vitin 2010 eshte ne shumen 2.553 miliard leke (23.86 miliard dollare amerikane, 1 US.D=107leke). Nderkohe te dhenat e INSTAT per 2009, e perllogaritur me rritjen ekonomike te 2010mendohet te jete sa gjysma e kesaj vlere me lart.Sipas publikimit te Ministrise se Financave, struktura e Prodhimit te brendshem eshte i ndarene sherbime dhe tregti (pa transportin) me 58% te ekonomise, 17.5 % eshte pjese e sektoritagroblegtoral, 9.9 % eshte industri, 9.4% eshte ndertim dhe 5.2% eshte transport.
17.50%9.90%9.40%5.20%
58%
bujqesiindustrindertimtransportsherbime dhe tregti
 1.2.
 
Struktura e biznesit
Mbeshtetur ne te dhenat me lart edhe pesha e aktiviteteve te regjisruara duhet te eci nen ketetendence dhe strukture.
 
 
3
Sipas regjistrit te bizneseve ne Shqiperi afersisht veprojne ne menyre aktive dhe te regjistruar sibiznese pasive nje numer prej 120,000 te regjistruarish ne nivel vendi.Ne tabelen me poshte shikohet peshen kryesore te aktiviteteve e mban sektori i tregtise me42.9%, i ndjekur nga sherbimet me 29.7%, prodhimi me 13.5%, transporti me 9.5% dhendertimi me 4.4%. Gjithashtu, ne strukturen e aktiviteteve ne ekonomi perfshihen edheorgganizatat jofitimprurese, te cilat ne strukturen e tabeles zene 1.4% dhe se bashku meorganizatat qe kane status diplomatik zene 1.5% te numrit te aktiviteteve ekoonmike sipasnatyres se aktivitetit te tyre.
ne %
Fjetje,ushimTe tjeratTotali
1 Berat 14 8 16 24 52 3 7
100
2 Diber 13 14 14 28 37 4 18 1 1
100
3 Durres 11 18 13 31 42 5 11
100
4 Elbasan 15 13 15 28 41 3 13 1 1
100
5 Fier 14 13 13 26 46 4 10
100
6 Gjirokaster 17 13 17 30 39 4 10 1 1
100
7 Korce 14 12 14 26 45 3 12 1 1
100
8 Kukes 16 13 17 30 38 6 10 3 3
100
9 Lezhe 15 14 15 29 42 6 8 1 0.03 1.03
100
10 Shkoder 12 16 14 30 46 3 9 1 0.01 1.01
100
11 Tirane 9 16 23 39 43 6 3 3 0.3 3.3
100
12 Vlore 12 21 14 35 44 6 3 1 0.03 1.03
100
13.5
14.3 15.4
29.742.94.49.5
1.4 0.1
1.5
100 
Burimi i informacionit: QKR, Botime mbi OJF ne Shqiperi * Gabimi ne grupim dhe llogaritje eshte ne kufirin e shmangies 2% - 4%
Gjithsej
Totaliorganizata
TOTALQARKU
NdertimTransportOJFOrganizatate huaja dhediplomateSherbim
Struktura e shperndarjes se bizneseve sipas qarqeve ne ShqiperiSektoret e ekonomise* ktivitete shoqerorNr.Qarku
ProdhimTregti
 Nga krahasimi midis peshës së sektorëve ekonomikë në PBB dhe peshës së sektorëveekonomikë sipas regjistrit të bizneseve, për grupin “Shërbime dhe Tregti” të ketë një peshë mëtë lartë se pesha e sektorit në PBB për 12 pikë përqind më të lartë. Nëse referenca e peshës sëPBB-së konsiderohet si statistika bazë e besueshme atëherë, regjistri i bizneseve për këtë sektor

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Saimir Hydi liked this
Eduart Gjokutaj liked this
Eduart Gjokutaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->